PrindiAbi

24.05.2023 - Korraline istung1. Narva linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2023-2032 kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria TerebilinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2023-2032 kinnitamine“ eelnõu.
2.Volitada Anne Veevot antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
3.Kaasettekandja Jackline Holter
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2023

2. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria TerebilinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 365-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2023

3. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 366-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2023

4. Narva Sotsiaaltöökeskuse poolt osutatava asendushooldusteenuse maksumuse kehtestamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 367-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2023

5. Volitamine (V. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 368-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2023

6. Narva Linnavalitsuse 10.11.2021.a korralduse nr 924-k „Hoolduse seadmine (hooldatav N.A.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 369-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2023

7. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 370-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2023

8. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Kreenholmi tn 40-28 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (T. L.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 371-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2023

9. Narvas Puškini 64 kinnistu tagasiostuõiguse kasutamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Narvas Puškini 64 kinnistu tagasiostuõiguse kasutamine“ vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktor Natalja Šibalovat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2023

10. Narva Raekojas ruumide (saalide) kasutamise hinnakirja kehtestamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N.ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 372-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2023

11. Narva linna 2022.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Kiita heaks Narva linna 2022.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne ja esitada see kinnitamiseks Narva Linnavolikogule.

2.Volitada linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat protokollilise otsuse punktis 1 nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2023

12. Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 373-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2023

13. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ametikohale nimetamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri RaikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 374-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2023

14. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 375-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2023