PrindiAbi

29.11.2005 - Erakorraline istung


Kell 11.00, Peetri plats 5


1. Narva Linnavalitsuse 05.10.2005 korralduse 1006-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva Linnavalitsuse 05.10.2005 korralduse 1006-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise
eesmärgil Narva linnas, AÜ Jugla Aiad-2, Tule tn 125”
alapunkti 1.1 täiendamine

Otsus/tulemused:
Korraldus nr 1216-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

2. Narva Linnavalitsuse 22.08.2001 korralduse 1423-k muutmine

Esitaja:

Narva Linnavalitsuse 22.08.2001 korralduse 1423-k
“aü Olginski, Kotka tn 27 maa
riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil”alapunkti 1.1 täiendamine

Otsus/tulemused:
Korraldus nr 1217-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

3. Narva Linnavalitsuse 07.09.2005 korralduse 909-k muutmine

Esitaja:

Narva Linnavalitsuse 07.09.2005 korralduse 909-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise
eesmärgil Narva linnas, AÜ Energetik-3, Alajaama tn 41”
alapunkti 1.1 täiendamine

Otsus/tulemused:
Korraldus nr 1218-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

4. Narva Linnavalitsuse 21.09.2005 korralduse 945-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva Linnavalitsuse 21.09.2005 korralduse 945-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise
eesmärgil Narva linnas, AÜ Energetik-3, Põlevkivi tn 48”alapunkti 1.1 täiendamine

Otsus/tulemused:
Korraldus nr 1219-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

5. Narva Linnavalitsuse 29.06.2005 korralduse 635-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva Linnavalitsuse 29.06.2005 korralduse 635-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Adonis ja Salvia, Tormi tn 4”
punkti 3 täiendamine

Otsus/tulemused:
Korraldus nr 1220-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

6. Narva Linnavalitsuse 07.09.2005 korralduse 901-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva Linnavalitsuse 07.09.2005 korralduse 901-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Baltika, Palavuse tn 50”
punkti 3 täiendamine

Otsus/tulemused:
Korraldus nr 1221-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

7. Narva Linnavalitsuse 05.09.2005 korralduse 871-k muutmine

Esitaja:

Narva Linnavalitsuse 05.09.2005 korralduse 871-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Berjozka, Haava tn 6”
punkti 3 täiendamine

Otsus/tulemused:
Korraldus nr 1222-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

8. Narva Linnavalitsuse 07.09.2005 korralduse 899-k muutmine

Esitaja:

Narva Linnavalitsuse 07.09.2005 korralduse 899-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Družbaplus, Mooni tn 47”
punkti 3 täiendamine

Otsus/tulemused:
Korraldus nr 1223-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

9. Narva Linnavalitsuse 05.10.2005 korralduse 1003-k muutmine

Esitaja:

Narva Linnavalitsuse 05.10.2005 korralduse 1003-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Energetik-1, Mesilase tn 39”
punkti 3 täiendamine

Otsus/tulemused:
Korraldus nr 1224-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2005

10. Narva Linnavalitsuse 07.09.2005 korralduse 900-k muutmine

Esitaja:

Narva Linnavalitsuse 07.09.2005 korralduse 900-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Jugla-1, Sibula tn 18”
punkti 3 täiendamine

Otsus/tulemused:
Korraldus 1225-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2005

11. Narva Linnavalitsuse 18.08.2005 korralduse 794-k muutmine

Esitaja:

Narva Linnavalitsuse 18.08.2005 korralduse 794-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Narva Žasmini Aiad, Jasmiini tn 30”
punkti 3 täiendamine

Otsus/tulemused:
Korraldus 1226-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2005

12. Narva Linnavalitsuse 29.06.2005 korralduse 629-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva Linnavalitsuse 29.06.2005 korralduse 629-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Olginski, Varblase tn 19”
punkti 3 täiendamine

Otsus/tulemused:
Korraldus 1227-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2005

13. Narva Linnavalitsuse 05.10.2005 korralduse 1004-k muutmine

Esitaja:

Narva Linnavalitsuse 05.10.2005 korralduse 1004-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Rubini Aed, Õhtu tn 35”
punkti 3 täiendamine

Otsus/tulemused:
Korraldus 1228-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2005

14. Narva Linnavalitsuse 05.09.2005 korralduse 875-kmuutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva Linnavalitsuse 05.09.2005 korralduse 875-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Svetofor, Kaupluse tn 278”
punkti 3 täiendamine

Otsus/tulemused:
Korraldus nr 1229-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2005

15. Narva Linnavalitsuse 07.09.2005 korralduse 898-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva Linnavalitsuse 07.09.2005 korralduse 898-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Svetofor, Piiri tn 172”
punkti 3 täiendamine

Otsus/tulemused:
Korraldus nr 1230-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2005

16. Narva Linnavalitsuse 05.09.2005 korralduse 876-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva Linnavalitsuse 05.09.2005 korralduse 876-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Železnodorožnik, Rööpa tn 10”
punkti 3 täiendamine

Otsus/tulemused:
Korraldus 1231-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2005

17. Narva Linnavalitsuse 05.10.2005 korralduse 1005-k muutmine

Esitaja:

Narva Linnavalitsuse 05.10.2005 korralduse 1005-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Vesna, Lume tn 50”
punkti 3 täiendamine

Otsus/tulemused:
Korraldus nr 1232-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2005

18. Narva Linnavalitsuse 05.09.2005 korralduse 879-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva Linnavalitsuse 05.09.2005 korralduse 879-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Vesna, Lume tn 20”
punkti 3 täiendamine

Otsus/tulemused:
Korraldus 1233-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2005

19. Narva Linnavalitsuse 18.08.2005 korralduse 800-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva Linnavalitsuse 18.08.2005 korralduse 800-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Višnja, Võsa tn 24”
punkti 3 täiendamine

Otsus/tulemused:
Korraldus 1234-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2005

20. Narva linna 2006. aasta eelarve kinnitamine

Esitaja: Rahanduasmet

Narva linna 2006. aasta eelarve kinnitamine

Otsus/tulemused:
Nõustuda esitatud eelarve eelnõuga ning esitada linnavolikogule kinnitamiseks.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

21. Narva Linnavalitsuse 20.04.2005 korralduse nr 325-k "Reservfondist vahendite eraldamine" muutmine

Esitaja: Rahandusamet

Narva Linnavalitsuse 20.04.2005 korralduse nr 325-k "Reservfondist vahendite eraldamine" muutmine : Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Korraldus nr 1235-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2005

22. Laenulepingu sõlmimine

Esitaja: RahandusametOtsus/tulemused:
Sõlmida laenuleping AS-ga SEB Eesti Ühispank. Võtta vastu korraldus nr 1236-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2005

23. Raservfondist vahendite eraldamine ja tagaatamine

Esitaja: Rahandusamet

Raservfondist vahendite eraldamine ja tagaatamine Kultuuriosakond ja Arenduse ja Ökonoomika Amet

Otsus/tulemused:
1. Eraldada Kultuuriosakonnale 3 556 krooni.
2. Mitte nõustuda reservfondi tagastamisega ja Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti finantseerimise plaani vähendamisega summas 10 000 krooni..
Võtta vastu korraldus nr 1237-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2005

24. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine:Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Lubada teha Kultuuriosakonnal eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

25. Narva Volikogu Istungite infosüsteemist

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: A.LiimetsOtsus/tulemused:
Kasutada AS Datel poolt muretsetud terminaale koolide infotehnoloogiaklasside parendamiseks.
Võtta vastu korraldus nr 1239-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2005

26. Narva Linnavolikogu 30.12.2004.a.määruse nr 63/48 “Narva linna 2005.aasta eelarve kinnitamine”

Esitaja: Rahandusamet

Narva Linnavolikogu 30.12.2004.a.määruse nr 63/48 “Narva linna 2005.aasta eelarve kinnitamine” muutmine

Otsus/tulemused:
Nõustuda 2005.a eelarve muutmise ettepanekuga ja edastada eelnõu volikogusse.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

27. Narva Linnavolikogu 17.07.1996.a. määruse nr 94/40 ja otsuse nr230/43 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Rahandusamet

Narva Linnavolikogu 17.07.1996.a. määruse
nr 94/40 “Narva linna lisaeelarve kohta”punkt 4 ja 5 ja
25.09.1996.a. otsuse nr 230/43 “Täienduste sisseviimise
kohta Narva Linnavolikogu otsusesse “ Narva linna lisaeelarve
kohta” 17.07.1996.a.” kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Nõustuda esitatud määruse eelnõuga ja edastada see volikogusse.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

28. Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Phare ESC 2003 Turismi infrastruktuuri toetusskeemist rahastatud projekti “Bastionide ring” raames teostatavate ehitustööde vastuvõtmise tagamiseks Narva linna poolt.

Otsus/tulemused:
Moodustada ajutine komisjon.
Võtta vastu korraldus nr 1240-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2005