PrindiAbi

21.06.2023 - Korraline istung1. Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 424-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

2. Hoolduskuludele piirmäära kehtestamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 425-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

3. Volitamine (S. U. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 426-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

4. Hoolduse seadmine V.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 427-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

5. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 428-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

6. Hoolduse seadmine J.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 429-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

7. Hoolduse seadmine F.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 430-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

8. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 431-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

9. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 432-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

10. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 6 - 163 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (S. J.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 433-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

11. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, A. Puškini tn 26 - 163 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (H. H.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 434-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

12. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 4 - 43 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (R. Š.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 435-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

13. Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1400 „Konkursi „Narva linna kaunis kodu“ hindamiskomisjoni põhimäärus” muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 12
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

14. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (I.K. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 436-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

15. Narva linna omandis oleva kinnisasja Kangelaste prospekt 37a koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 437-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

16. Munitsipaalkorteri Paul Kerese tänav 36-86, Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 438-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

17. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 12-49 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 439-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

18. Munitsipaaleluruumi Vaivara tänav 9 - 4 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 440-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

19. Munitsipaaleluruumi Sepa tänav 1 - 30 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 441-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

20. Narva Raekojas ruumide (saalide) kasutamise hinnakirja kehtestamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 442-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

21. Avaliku ürituse „Jaanipidu 2023“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 443-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

22. Tallinna mnt 43 kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 444-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

23. Ettepanek Maa-ametile munitsipaalomandisse antava maa väljaselgitamise menetluse alustamiseks (P. Kerese tn 28)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 445-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

24. Projekteerimistingimuste kinnitamine (6. Paemurru tn 18 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 446-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

25. Tee ehitusloa andmine (Haigla tänav // Kooli põik // Haigla tn 6 // Kreenholmi tänav L6 // Joala tn L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Avalikult kasutatava sõidutee, jalgratta-/kõnnitee ümberehitamiseks ning selle teenindamiseks vajalike ehitiste (sademeveekanalisatsiooni- ja vee torustike) rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 447-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

26. Ehituslubade andmine (Haigla tn 9 ja 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Haigla tn 9 ja 7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 448-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

27. Ehitusloa andmine (Rakvere tn 22d)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuva spordihoone ehitisregistri koodiga 120268536 sisepääsu ümberehitamiseks olemasoleva trepi rekonstrueerimisega ja uue panduse rajamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 449-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

28. Ehitusloa andmine (Liiva tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Üksikelamu püstitamiseks ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste (saun, piirdeaed, veetorustik, kanalisatsioonitorustik ja drenaažitorustik) rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 450-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

29. Ehitusloa andmine (A. Puškini tn 15c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

A. Puškini tn 15c

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 451-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

30. Ehitusloa andmine (Jalgratta tee 8// Väike-Äkke)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Jalgratta tee 8// Väike-Äkke

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 452-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

31. Kasutusloa andmine (Paul Kerese tn 40g)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kasutusloa andmine Paul Kerese tn 40g krundil asuvale laiendatud hoonele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 453-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

32. Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 13
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

33. Narva Linnavalitsuse 18.01.2023.a korralduse nr 46-k „Narva linna 2023. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 18.01.2023.a korralduse nr 46-k „Narva linna 2023. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 454-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023

34. Haigushüvitise maksmisest tööandja poolt

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 455-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2023