PrindiAbi

05.07.2023 - Korraline istung


04.07.2023 käskkiri nr 2.2-2/6680


1. Hoolduse seadmine G.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 471-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

2. Narva Linnavalitsuse 27.01.2023 korralduse nr 61-k „Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 472-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

3. Narva Linnavalitsuse 24.05.2023 korralduse nr 370-k „Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 473-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

4. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 474-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

5. Narva Kesklinna Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Kalle-Kaleva KreekOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 475-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

6. Narva Lasteaia Cipollino direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Kalle-Kaleva KreekOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 476-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

7. Tasandusrühma moodustamine Narva Lasteaias Põngerjas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Kalle-Kaleva KreekOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 477-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

8. Pärandvaraga seotud kohustuste täitmine ja volituse andmine (E.Õ. pärimisasi)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 478-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

9. Pärandvaraga seotud kohustuste täitmine (A.R.pärimisasi)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 479-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

10. Asustamata eluruumide (korteriomandite) võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 480-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

11. Narvas Raekoja hoones esimesel korrusel asuva ruumi üldpindalaga 53,4 m² üürile andmiseks avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 481-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

12. Narvas Raekoja hoones keldrikorrusel asuva toitlustuskoha ruumide üürile andmiseks piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 482-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

13. Maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Ehitustrust AS)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 483-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

14. Avaliku ürituse „Narva-Drakkar“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 484-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

15. 5. Paemurru tn 21 ja 5. Paemurru tn 21a katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 485-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

16. Kasutusloa andmine (Piiri tn 16/1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Piiri tn 16/1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 486-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

17. Laenulepingu sõlmimise korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 487-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

18. Narva Linnavalitsuse 18.01.2023 korralduse nr 45-k „Narva linna 2023.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 488-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

19. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 489-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

20. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna vara üleandmine Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Kalle-Kaleva KreekOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 490-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2023

21. SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus kinnisasjadele avalikes huvides sundvalduse seadmine Narva linna kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 491-k
Dokumente: 15
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.07.2023