PrindiAbi

19.07.2023 - Korraline istung1. Ettevõtlustoetuse taotluste hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Ettevõtlustoetuse taotluste hindamiskomisjoni
koosseisu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 502-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

2. Pärandvaraga seotud kohustuste täitmine (A.S. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 503-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

3. Avaliku ürituse „Kultuurihoov“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 504-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

4. Avaliku ürituse „Suvestart“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 505-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

5. Avaliku ürituse „Suvestart“ (II osa) loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 506-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

6. Narva Laste Loomemaja õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Kalle-Kaleva KreekOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 507-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

7. Narva Laste Loomemaja hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Kalle-Kaleva KreekOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 508-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

8. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere 91 - 2 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (J. J.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 509-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

9. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Kreenholmi 32 - 27 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (L. V.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 510-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

10. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 6 - 130 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (V. M.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 511-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

11. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere tn 91 - 10 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (S. L.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 512-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

12. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere 91 - 84 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (V. V.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 513-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

13. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 6 - 136 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (R. K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 514-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

14. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 515-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

15. Narva Sotsiaaltöökeskuse poolt osutatavate teenuste raames toitlustamise maksumuse kehtestamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 516-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

16. Hoolduse seadmine L.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 517-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

17. Hoolduse seadmine Y.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 518-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

18. Volitamine (M. O. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 519-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

19. Volitamine (A. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 520-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

20. Narva Linnavalitsuse 14.09.2022.a korralduse nr 644-k „Hoolduse seadmine (hooldatav S.M.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 521-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

21. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 33a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Päikeseelektrijaama rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 522-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

22. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 33b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Päikeseelektrijaama rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 523-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

23. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 35a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Päikeseelektrijaama rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 524-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

24. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 35b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Päikeseelektrijaama rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 525-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

25. Ehitusloa andmine (Äkkeküla tee // Äkkeküla tee 12 // Äkkeküla tee 8 // Äkkeküla tee L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Avalikult kasutatava sõidutee ja kõnnitee ning gaasitorustiku rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 526-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

26. Ehitusloa andmine (Tormi tn 25)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Aiamaja ehitisregistri koodiga 118005756 lammutamiseks, suvila ehitisregistri koodiga 121392865 püstitamiseks ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste (kogumismahuti, vee- ja kanalisatsioonitorude ja salvkaevu) rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 527-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

27. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 528-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2023

28. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 529-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2023