PrindiAbi

26.07.2023 - Erakorraline istung


9.00 LV saal


1. Kasutusloa andmine (Pikse tn 10)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kasutusloa andmine Pikse tn 10 krundil asuvale ehr-koodiga 118009345 üksikelamule

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 530-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2023

2. Kangelaste prospekt 37 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse "Kangelaste prospekt 37 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine" vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2023

3. Projekteerimistingimuste kinnitamine (M. Gorbatši tn 12 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 531-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2023

4. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 532-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2023

5. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 6 - 45 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (V. S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 533-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2023

6. Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 14
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2023

7. Narva Linnavalitsuse 12.07.2023 korralduse nr 493-k „Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 534-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2023

8. Narva Linnavalitsuse 31.05.2023 korralduse nr 383-k „Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 4 – 87 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (G. T.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 535-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2023

9. Narva Linnavalitsuse 02.03.2022 korralduse nr 171-k „Narva linna omandis olevate kinnistute Nahavabriku tänav L2 ja Elektrijaama tee L5 koormamine isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks“ muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 536-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2023

10. Narva linna omandis olevate kinnistute Elektrijaama tee L2, L3, L4 koormamine isikliku kasutusõigusega Telia Eesti Aktsiaseltsi kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 537-k
Dokumente: 13
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2023

11. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Leekovasoo tee L1, Põhja-Kudruküla tee L4, Vee tee L1, Vee tee L2, Vee tee L3 koormamine isikliku kasutusõigusega Enefit Connect OÜ kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 538-k
Dokumente: 17
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2023

12. Narva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamiseks ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Irina Smirnova

Narva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
ajakohastamiseks ajutise komisjoni moodustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 539-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2023

13. Avaliku ürituse „Camera Obscura kogemus "Midagi ei toimu kuni sa ise seda ei tee" ja tsüanotüüpia töötuba“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 540-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2023