PrindiAbi

02.08.2023 - Korraline istung


Peetri pl 5 koosolekute ruum


1. Konkursi väljakuulutamine Narva Noorte Meremeeste Klubi direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 541-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

2. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 6 - 154 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (R. R.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 542-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

3. Volitamine (alaealise A. S. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 543-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

4. Volitamine (alaealise R. K. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 544-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

5. Volitamine (alaealise S. K. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 545-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

6. Hoolduse seadmine N.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 546-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

7. Hoolduse seadmine J.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 547-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

8. Hoolduse seadmine R.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 548-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

9. Ehitusloa andmine (Hariduse tn 32)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Asuva mitteeluhoone (ehitisregistri kood 118008331) lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 549-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

10. Ehitusloa andmine (26. Juuli tn 1a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Asuva mitteeluhoone (restoran-pesula)tehnosüsteemide muutmiseks katusele päikesepaneelide (koguvõimsus 7,28 kW) paigaldamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 550-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

11. Ehitusloa andmine (Elektrijaama tee 94)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Asuvate administratiivhoone, pääsla, autokaaluhoone, kanalisatsiooni pumbajaama, kalapüügi hoone, söödalao, tehnilise vee pumbajaama, katlamaja ning autopesuplatsi lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 551-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

12. Ehitusloa andmine (Joala tn 8c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Mänguväljaku rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 552-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

13. Narva Linnavalitsuse 07.06.2023 korralduse nr 418-k "P. Kerese tn 28a maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine, teenindamiseks vajaliku maa määramine ning riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesm

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 07.06.2023 korralduse nr 418-k
"P. Kerese tn 28a maa ostueesõigusega erastamise
menetluse lõpetamine, teenindamiseks vajaliku maa
määramine ning riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil"
punkti 3 alapunkti 3.2.4.muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 553-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

14. Osakasutusloa andmine (A. Puškini tn 27a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Osakasutusloa andmine A. Puškini tn 27a krundil asuvale garaažide hoone ehr-koodiga 118005372 lõunapoolsele küljele juurdeehitatud garaažiboksile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 554-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

15. Ehitusloa andmine (Balti Elektrijaama liitumisjaotla ja Narva Tööstuspargi vaheline kaablikanalisatsioon

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Elektrijaama tee 23// 29// 57c// 57d// 59// L5// Kadastiku// Kadastiku tn 31b// 33d// 33e// 33f// Kadastiku tänav L5// L6// L7// T1// T3// T6// Nahavabriku tänav L2// Narva metskond 103// Tehase tänav L7// T7// Tiigi tn 6)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 555-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

16. Maamaksumäärade kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse „Maamaksumäärade kehtestamine“ eelnõuga.

2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2023

17. Munitsipaaleluruumi Energia tänav 5-41 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 556-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

18. Munitsipaaleluruumi Igor Grafovi tänav 18-7 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 557-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

19. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 23-66 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 558-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

20. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 49-69 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 559-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

21. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 12-12 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 560-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

22. Munitsipaaleluruumi Mõisa tänav 5-1 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 561-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

23. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 562-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

24. A.B. pärandvara jagamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 563-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

25. Ehitusloa andmine (Malmi tn 5a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

asuva Narva Linna Sotsiaalabiameti hoone ümberehitamiseks peasissepääsu ja olemasoleva panduse rekonstrueerimiga ning uue panduse rajamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 564-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2023

26. Narva linna haljasalade hooldustööd 2024-2026

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse „Narva linna haljasalade hooldustööd 2024-2026“ eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2023

27. Lillede, ilupõõsaste ja puude istutamine ja hooldus Narva linnas aastal 2024-2026

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse „Lillede, ilupõõsaste ja puude istutamine ja hooldus Narva linnas aastal 2024-2026“ eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2023

28. Puude ning põõsaste raie- ja hooldustööd Narva linnas aastal 2024-2026

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse „Puude ning põõsaste raie- ja hooldustööd Narva linnas aastal 2024-2026“ eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2023

29. Narva linna tänavate aastaringsed hooldustööd aastatel 2024-2027

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse „Narva linna tänavate aastaringsed hooldustööd aastatel 2024-2027“ eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2023

30. Nõusoleku andmine parkimistasu maksmise korraldamise ja kontrollimise ning viivistasu määramise õiguse üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule ja volituste andmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile riig

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse „Nõusoleku andmine parkimistasu maksmise korraldamise ja kontrollimise ning viivistasu määramise õiguse üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule ja volituste andmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile riigihanke „Parkimistasu maksmise korraldamise ja kontrollimise ning viivistasu määramise õiguse üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule“ korraldamiseks“ eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2023