PrindiAbi

27.09.2023 - Korraline istung1. Projekti „Ujula hoone (Võidu 4) rekonstrueerimine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Projekti „Ujula hoone (Võidu 4) rekonstrueerimine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist projekti „Ujula hoone (Võidu 4) rekonstrueerimine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine" vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Anne Veevo’t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

2. Volitamine (S. U. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 673-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

3. Hoolduse seadmine N.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 674-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

4. Narva Linnavalitsuse 11.04.2023.a korralduse nr 236-k „Hoolduse seadmine (hooldatav E.A.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 675-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

5. Narva Linnavalitsuse 11.04.2023 korralduse nr 242-k „Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 676-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

6. Narva Linnavalitsuse 07.06.2023 korralduse nr 397-k „Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 677-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

7. Teenuse osutamise jätkamine ja sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (sotsiaaleluruum aadressil Narva linn, Energia tn 4 - 55 (V. M.))

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 678-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

8. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 679-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

9. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere 91 - 142 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (V. Š.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 680-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

10. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Kreenholmi 32 - 67 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (V. N.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 681-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

11. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia 4 - 38 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (Z. V.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 682-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

12. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, A. Puškini tn 26 - 119 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (N. J.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 683-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

13. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia 6 - 143 üürile andmine (T. P.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 684-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

14. Seisukoha võtmine Haridus- ja Teadusministeeriumi tehtud investeerimisettepaneku osas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Irina TabakovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu „Seisukoha võtmine Haridus- ja Teadusministeeriumi tehtud investeerimisettepaneku osas“ Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Larissa Degelit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

15. Õpilaste arvu suurendamine Narva Soldino Kooli klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Irina TabakovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 685-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

16. Narva Kesklinna Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Irina TabakovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 686-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

17. Narva Soldino Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Irina TabakovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 687-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

18. Narva Pähklimäe Kooli poolt osutatava teenuse hinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Irina TabakovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 688-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

19. Narva spordikoolide tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Irina TabakovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 689-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

20. Narva Laste Loomemaja õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Irina TabakovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 690-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

21. Piletihindade kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Irina TabakovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 691-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

22. Narva Linnavalitsuse Nimekomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 692-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

23. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Valguse tn 31)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 693-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

24. Vitamiini tn 14 ja Juurdevoolu kanal V1 kinnisasjade piiri muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 694-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

25. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi linnaosa Kalda, Turu, Joala ja Raudtee tänavale elektripaigaldise rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
1. Täiendada korraldust vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 695-k
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

26. Projekteerimistingimuste kinnitamine Lembitu tänava rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine
Lembitu tänava rekonstrueerimiseks ning seda teenindavate rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 696-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

27. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine (Raekoja plats 1 // 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Linnavalitsuse 07.12.2022 korralduse nr 882-k „Ehitusloa andmine (Raekoja plats 1 // 2)“ ja ehitusloa nr 2212271/23592 „Raekoja plats 1 // 2 kinnistule küttegaasi A kategooria jaotustorustiku rajamiseks“ kehtetuks tunnistamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 697-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

28. Ehitusloa andmine (A. Puškini tn 52 // 54)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Asuva autotöökoja (ehitisregistri kood 118004528) tehnosüsteemide muutmiseks katusele päikesepaneelide (koguvõimsusega 20,02 kW) paigaldamisega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 698-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

29. Kasutusloa andmine (Haigla tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kasutusloa andmine õppeklassiks ümberehitatud Haigla tn 5 hooneosale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 699-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

30. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tänav 7-84 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 700-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

31. Munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi tänav 20-38 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 701-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023

32. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 702-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2023