PrindiAbi

11.10.2023 - Korraline istung1. Narva Linnavolikogu 26.01.2023 otsuse nr 4 „Projekti „Hahni trepi rekonstrueerimine, Samm-sammult“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jackline HolterOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Anne Veevo’t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

2. Volitamine (A. L. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 720-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

3. Hoolduse seadmine D.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 721-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

4. Narva Linnavalitsuse 01.03.2023 korralduse nr 127-k „Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 722-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

5. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere 91 - 104 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (R. K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 723-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

6. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Puškini 26 - 5 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (S. K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 724-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

7. Teenuse osutamise jätkamine ja sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Sotsiaaleluruum aadressil Narva linn, Energia tn 4 - 65 (V. N.))

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 725-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

8. Narva Lasteaia Käoke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 726-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

9. Narva Lasteaia Kirsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 727-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

10. Narva Lasteaia Pingviin hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 728-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

11. Narva Lasteaia Põngerjas hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 729-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

12. Narva Linnavolikogu 07.04.2005 otsuse nr 56/53 “Narva jõe vana sängi territooriumi detailplaneeringu algatamine hüdroelektrijaama ehitamiseks” kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 07.04.2005 otsuse nr 56/53 “Narva jõe vana sängi territooriumi detailplaneeringu algatamine hüdroelektrijaama ehitamiseks” kehtetuks tunnistamise ning detailplaneeringu menetluse lõpetamise otsust vastavalt esitatud eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

13. Narva Linnavalitsuse 16.08.2023 korralduse nr 592-k "Aiandusühistule Višnja kuuluvale kinnisasjale sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks (Jõhvika tänav, Kirsi tänav, Kukeseene tänav, Maasika tänav, Muraka tänav,

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Linnavalitsuse 16.08.2023 korralduse nr 592-k "Aiandusühistule Višnja kuuluvale kinnisasjale sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks (Jõhvika tänav, Kirsi tänav, Kukeseene tänav, Maasika tänav, Muraka tänav, Mureli tänav, Mustika tänav, Oblika tänav, Pilviku tänav, Pirni tänav, Ploomi tänav, Puraviku tänav, Põhja-Kudruküla tee T3, Riisika tänav, Seene tänav, Sinika tänav, Sõstra tänav, Šampinjoni tänav, Vaarika tänav, Vee tee T1, Võsa tänav, Õuna tänav)" punkti 3 alapunkti 3.1.16 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 730-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

14. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste pr 30, 30a, 34, 34a, 34b, L3 krundile elektripaigaldise rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 731-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

15. Koha-aadressi määramine (Joala tn 6a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 732-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

16. Ehitusloa andmine (Tehase tn 47, Tehase tn 51, Tehase tn L7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Ehitusloa andmine Tehase tn 47, Tehase tn 51, Tehase tn L7 kinnistule büroo-tootmishoone ning seda teenindavate rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 733-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

17. Ehitusloa andmine (Rahu tn 4e)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuva alajaama (ehitisregistri kood 118009130) elektrisüsteemi ümberehitamiseks katusele päikesepaneelide (koguvõimsusega 5 kW) paigaldamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 734-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

18. Ehitusloa andmine (Kreenholmi tn 45)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuvas õppehoones automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valvesüsteemi ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 735-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

19. Kasutusloa andmine (Joala tn 8c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kasutusloa andmine Joala tn 8c kinnisasjale püstitatud ehitisregistri koodiga 221436976 mänguseadmele „Mängulinnak“

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 736-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

20. Kasutusloa andmine (Pikse tn 10)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kasutusloa andmine Pikse tn 10 krundile püstitatud ehr-koodiga 121411189 majandushoonele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 737-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

21. Raieloa väljastamine (SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 738-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

22. Raieloa väljastamine (SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 739-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023

23. Avaliku ürituse „Eesti meistrivõistlused cyclo-crossis“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 740-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.10.2023