PrindiAbi

08.11.2023 - Korraline istung



1. Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 802-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

2. Narva Linnavalitsuse 24.07.2019.a korralduse nr 549-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.Š.) kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 803-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

3. Hoolduse seadmine A.Š.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 804-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

4. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia 4 - 71 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (J. B.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 805-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

5. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia 4 - 110 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (I. K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 806-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

6. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Kreenholmi 40 - 50 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (V. K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 807-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

7. Narva Vanalinna Lasteaia põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel



Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 17
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2023

8. Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 206 „Narva Lasteaia Muinasjutt põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel



Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 18
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2023

9. Narva Lasteaia Kirsike direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 808-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

10. Sobitusrühma moodustamine Narva Lasteaias Põngerjas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 809-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

11. Ametliku kohanime määramine (Joala park)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 810-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

12. Palavuse tn 69 katastriüksusele sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 811-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

13. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hommiku tn 8 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 812-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

14. Ehitusloa andmine (6. Paemurru tn 18)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

6. Paemurru tn 18

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 813-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

15. Ehitusloa andmine (Jalgratta tee 5 // Jalgratta tee L2, Äkkeküla tee 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Jalgratta tee 5 // Jalgratta tee L2, Äkkeküla tee 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 814-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

16. Ehitusloa andmine (Peterburi mnt 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Peterburi mnt 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 815-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

17. Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 816-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2023

18. Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 817-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

19. Narva Linnavalitsuse liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 818-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

20. Korteriühistu toetamise korra „Uus elu sinu hoovile“ hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 819-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

21. Narva linna 2023. aasta eelarve täitmine 9 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva



Otsus/tulemused:
Narva Linnavalitsus võtab vastu protokollilise otsuse:

Võtta teadmiseks informatsioon Narva linna 2023.aasta eelarve täitmisest 9 kuu eest.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

22. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 820-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

23. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine munitsipaalruumide kasutusse andmisel (MTÜ Spin)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 821-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023

24. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine munitsipaalruumide kasutusse andmisel (MTÜ Narva Trans Jalgpallikool)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 822-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2023