PrindiAbi

06.12.2023 - Korraline istung1. Sotsiaalhoolekande seadusest tuleneva ülesande täitmiseks volituse andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Sotsiaalhoolekande seadusest tuleneva ülesande täitmiseks volituse andmine“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.
3. Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti direktorit Kristi Mürk kandma ette eelnimetatud küsimus Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

2. Narva Linnavalitsuse 29.09.2021.a korralduse nr 777-k „Hoolduse seadmine (hooldatav T.S.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 871-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

3. Hoolduse seadmine F.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 872-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

4. Hoolduse seadmine T.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 873-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

5. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 874-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

6. Narva Linnavalitsuse 22.03.2023 korralduse nr 196-k „Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 875-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

7. Teenuse osutamise jätkamine ja sotsiaaleluruumi üürilepingute pikendamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 876-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

8. Konkursi “Narva Ettevõtja 2023” tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Konkursi “Narva Ettevõtja 2023” tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 877-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2023

9. Narva Linnavolikogu 30.06.2022. a määruse nr 16 „Narva linna munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 30.06.2022. a määruse nr 16 „Narva linna munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 kinnitamine“ muutmine“ eelnõu.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Larissa Degelit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

10. Narva Soldino Kooli tegevuse lõpetamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse „Narva Soldino Kooli tegevuse lõpetamine“ eelnõuga.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Larissa Degelit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

11. Narva Lasteaia Pääsuke tegevuse lõpetamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse „Narva Lasteaia Pääsuke tegevuse lõpetamine“ eelnõuga.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Larissa Degelit antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

12. Narva Lasteaia Muinasjutt liitmine Narva Lasteaiaga Põngerjas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse „Narva Lasteaia Muinasjutt liitmine Narva Lasteaiaga Põngerjas“ eelnõuga.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Larissa Degelit antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

13. Narva Lasteaia Vikerkaar liitmine Narva Lasteaiaga Sädemeke

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse „Narva Lasteaia Vikerkaar liitmine Narva Lasteaiaga Sädemeke“ eelnõuga.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Larissa Degelit antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

14. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 19
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

15. Nõusoleku andmine Narva Õigeusu Gümnaasiumile riigi eelarvest tegevuskulutoetuse andmiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 878-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

16. Narva linna üldplaneeringu koostamise protsessi juhtkomisjoni moodustamine ja kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 879-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

17. Elektrijaama tee 59e maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 880-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

18. Päevalille tn 45 maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Päevalille tn 45 maa ostueesõigusega
erastamise eeltoimingute lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 881-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

19. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kalda tn 3b hoone laiendamine ja rekonstrueerimine ning kasutusotstarbe täpsustamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 882-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

20. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 87 tootmishoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 883-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

21. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vihma tn 15 väikeelamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 884-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2023

22. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja linnaplaneerimise Ametilt Narva Linnakantseleile

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri-ja linnaplaneerimise Ametilt Narva Linnakantseleile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 885-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

23. Narvas Sadama tee 7 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Sepa tn 8, Sepa tn 8a korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 886-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

24. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Kangelaste prospekt 34a, Kangelaste prospekt L3 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 887-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

25. Narva Linnavalitsuse 01.12.2010 korralduse nr 1501-k „Munitsipaaleluruumi Energia tn 1-28 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 888-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

26. Narva Linnavalitsuse 13.07.2016 korralduse nr 775-k „Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 17-23 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 889-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

27. Narvas Linda tn 4 hoones asuva linnavara kasutusse andmine (Med4U OÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
1. Muuta eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 890-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

28. Narva Linnavalitsuse 18.01.2023 korralduse nr 45-k „Narva linna 2023.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 891-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

29. Narva Linnavalitsuse 18.01.2023.a korralduse nr 46-k „Narva linna 2023. aasta eelarve lisas 4ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 18.01.2023.a korralduse nr 46-k „Narva linna 2023. aasta eelarve lisas 4ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 892-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023

30. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva linn, A. Puškini tn 13 korteriühistu )

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekule.
2.Võtta vastu korraldus nr 893-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2023