PrindiAbi

13.12.2023 - Erakorraline istung1. Meetmesse „Suuremate linnapiirkondade arendamine“ ettepaneku esitamise volitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu „Meetmesse „Suuremate linnapiirkondade arendamine“ ettepaneku esitamise volitamine“ Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Anne Veevo’t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2023

2. Hoolduse seadmine A.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 894-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2023

3. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia 6 - 125 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (V. V.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 895-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2023

4. Teenuse osutamise jätkamine ja sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Sotsiaaleluruum aadressil Narva linn, Kreenholmi tn 40-22 (V. Vl.))

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 896-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2023

5. Munitsipaalühiselamutes asuvate eluruumide üüri suuruse kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Lükati edasi
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2023

6. Munitsipaalkorteri aadressil Narva linn, Kreenholmi tn 23-11 üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 897-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2023

7. Munitsipaalkorteri Mõisa tänav 5-27 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 898-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2023

8. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 899-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2023

9. Linnavalitsuse istungi läbiviimise aja muutmine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Jaan TootsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 900-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2023

10. Narva Linnavalitsuse 07.06.2023 korralduse nr 397-k „Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 901-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2023

11. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna vara üleandmine Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 902-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2023