PrindiAbi

21.12.2023 - Korraline istung1. Narva Linnavolikogu otsuse "Meetmesse „Suuremate linnapiirkondade arendamine“ ettepaneku esitamise volitamine" eelnõu tagasivõtmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Kuna Narva linnavolikogu otsuse eelnõud ei võetud 21.12.2023 linnavolikogu istungi päevakorda, kaotab eelnõu aktuaalsuse, kuna meetmesse "Suuremate linnapiirkondade arendamine" ettepaneku esitamise ajaks on 05.01.2024.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Võtta tagasi Narva Linnavolikogu otsuse "Meetmesse „Suuremate linnapiirkondade arendamine“ ettepaneku esitamise volitamine" eelnõu.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

2. Narva Linnavalitsuse 29.11.2023 korralduse 856-k "Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine" muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 903-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

3. Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Esitada Narva Linnavolikogule määrus „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“ vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti direktorit Kristi Mürki kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.

3.Võtta tagasi Narva Linnavolikogu määruse "Sotsiaalhoolekande seadusest tuleneva ülesande täitmiseks volituse andmine" eelnõu.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

4. Teenuse osutamise jätkamine ja sotsiaaleluruumi üürilepingute pikendamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 904-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

5. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Puškini 26 - 4 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (I. B.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 905-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

6. Narva kultuuriorganisatsioonide toetuste eraldamise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 906-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

7. Kultuuri- ja spordiüritustele toetuse andmise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 907-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

8. Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 908-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

9. Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 909-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

10. Narva 6. Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 910-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

11. Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 911-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

12. Kreenholmi tn 54a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Kreenholmi tn 54a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamiseks ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

13. Jõe tn 1 kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 912-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

14. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pinna tn 17 hooajalise elamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 913-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

15. Ehitusloa andmine (Väike-Rakvere tn 3b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuva mitteeluhoone (ehitisregistri kood 118008601) osa lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 914-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

16. Kasutusloa andmine (Raekoja plats 1 // 2// Rüütli tn 5// Rüütli tänav// Viru tn 9a// 9b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Raekoja plats 1 // 2// Rüütli tn 5// Rüütli tänav// Viru tn 9a// 9b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 915-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

17. Kasutusloa andmine (Haigla tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kasutusloa andmine AIRO isolatsioonipalatiteks ümberehitatud Haigla tn 1 kinnistul asuva haiglahoone 3. korruse ruumidele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 916-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

18. Kasutusloa andmine (Roo tn 25)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Roo tn 25

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 917-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

19. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt Narva Linnamajandusametile

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 918-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

20. Volituse andmine (A.M. pärandvara hoiumeetmed)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 919-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

21. Munitsipaalkorteri aadressil Narva linn, Mõisa tänav 5-27 üürile andmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 920-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

22. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 921-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2023

23. Munitsipaaleluruumi Soldina tänav 18-42 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 922-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

24. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 5-74 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 923-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

25. Munitsipaaleluruumi Tallinna maantee 15-31 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 924-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

26. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 9-38 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 925-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

27. Raieloa väljastamine (Eesti ESM OÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 926-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

28. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 927-k
Dokumente: 32
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

29. Maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Politsei- ja Piirivalveamet)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 928-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2023

30. Maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (OÜ WILDSTREAM)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 929-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

31. Narvas Energia tn 4a hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Narva kasside SOS)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 930-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

32. Narvas Joaoru saarel asuva talisuplejate hoone kasutusse andmine (MTÜ NARVA HAWAII EXPRESS)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 931-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

33. Linnavara üleandmine Narva Linnavolikogu kantseleilt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 932-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

34. Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 933-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

35. Avaliku ürituse „Narva Jõuluküla“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 934-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

36. Avaliku ürituse „Tervitame 2024. aastat!“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 935-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

37. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 936-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

38. Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2024. aastal

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 937-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

39. Konkursi väljakuulutamine Narva Pähklimäe Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 938-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

40. Sihtasutuse Narva Muuseum pöördumisest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Võtta esitatud info teadmiseks
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

41. Kasutusloa andmine (Narva Eesti Kool)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kasutusloa andmine laiendatud Hariduse tn 3 kinnisasjal asuvale Narva Eesti Kooli hoonele ning Hariduse tn 3, Kraavi tänav, Hariduse jalgtee, Vestervalli tänav L2, Kraavi tn 2, Karja tn 3, Karja tänav L1 kinnisasjale püstitatud välisvõrkudele (mh veetoru, olmekanalisatsioon, sademeveekanalisatsioon, sidekanalisatsioon, drenaaž, gaasitorustik)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 939-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

42. Narvas Energia tn 4 ja Energia tn 6 hoonetes asuvate ruumide kasutajate üüri-, hooldus- ja kommunaalkulude tasust vabastamine (Mittetulundusühing Narva Invaliidide EENAR, MTÜ NARVA ÜHING LENINGRADI BLOKAADI ELANIKUD, MT

Esitaja: LinnamajandusametOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 940-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

43. Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 941-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

44. Narva Laste Loomemaja õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 942-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

45. Narva Muusikakooli õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 943-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

46. Narva Noorte Meremeeste Klubi õppe- ja toitlustamistasude kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 944-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

47. Narva spordikoolide tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 945-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

48. Narva Spordikeskuse tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 946-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023

49. Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 947-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2023