PrindiAbi

22.03.2006 - Korraline istung1. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linna haldusterritooriumi osas Narvast kuni Narva-Jõesuuni kulgeva terviseraja ehitamine
Küsitluse korras pr Homjakova taotlusel.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud 15.03.2006 töökorras.
Saata läbivaatamiseks volikogusse.
Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.03.2006

2. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Töökorras 16.03.2006 vastu võetud korraldus nr 308-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

3. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Abilnnapea Jelena Torokvei

Narva Muuseumi bilansist soojustrassi ning gaaskustutuse automaatika ja soojusmõõturite paigaldamise projektide mahakandmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 309-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

4. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Dina ŽukovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 310-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

5. Eluruumidele sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: D.ZukovaOtsus/tulemused:
Taotleda Linnavolikogult sotsiaaleluruumidele staatuse omistamist.
Volitada Dina Žukovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

6. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: D.ZukovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 311-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

7. Tänava- ja turukaubanduse ning kauba või teenuse avalikul üritusel müügi kord

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Esitada Linnavolikogule kinnitamiseks.
Volitada Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

8. Alkohoolse joogi hulgimüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 312-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.03.2006

9. Alkohoolse joogi jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 313-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

10. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 314-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

11. Muudatuste sisseviimine 20.05.2004 määrusega nr 26/33 kinnitatud "Alustavate ettevõtjate projektide

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Esitada määruse eelnõu volikogule läbivaatamiseks. Volitada Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

12. Prioriteetide kinnitamine Interreg III A programmi jaoks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

See on kolmas variant

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 315-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.03.2006

13. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Volitada Kohtla-Nõmme Lastekodu sotsiaaltöötajat Ljubov Kanarbik`ku esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme Lastekodu kasvandiku MARIA MOROZOVA huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 316-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

14. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanovi’t kasutama Narva Lastekodu kasvandiku NIKOLAI KURAŠOV´i Hansapangas arveldusarvel olevat raha trahvi tasumiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 317-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

15. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti Kohtla-Nõmme lastekodu sotsiaaltöötajat Ljubov Kanarbik`ku, esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme lastekodu kasvandiku SERGEI KLIMTSOV´i, huve:

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 318-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

16. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Svetlana Loginova’t avama alaealisele Kohtla-Nõmme Lastekodu kasvandikule MIHHAIL JEFIMOV´ile Hansapangas arveldusarve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 319-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

17. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Volitada Kohtla-Nõmme Lastekodu sotsiaaltöötaja Ljubov Kanarbik`ku esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme Lastekodu kasvandiku ILJA SERGEJEV`i huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 320-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

18. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Volitada Kohtla-Nõmme Lastekodu sotsiaaltöötajat Ljubov Kanarbik`ku esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme Lastekodu kasvandiku MIHHAIL JEFIMOV`i huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 321-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

19. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionäri Mihhail Sevastjanov hooldajaks Nadezda Markusheva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 322-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

20. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Inna Fjodorova hooldajaks Valentin Fedorov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 323-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

21. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Vladimir Maksimov´i hooldajaks Sofya Maksimova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 324-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

22. Lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise peatamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Natalja Bogdanovale lastetoetuse maksmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 325-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

23. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Irina Jegorova’le lastetoetuse maksmine. Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Aleksandr Astapovi’le lastetoetuse maksmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 326-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

24. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lubada muuta alaealisel Kristina Samsonova´l perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Košikova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 327-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

25. Aadressi omistamine Rahu tn 1b

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 328-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

26. Aadressi omistamine Raudtee tn 2

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 329-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

27. Aadressi omistamine Puidu tänav 24, 24a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 330-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

28. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Joala 25, Joala 25b 6kv kaabelliini ehitamiseks;

2. 2. Jõesuu tn 34a üksikelamu rekonstrueerimiseks;

Elektrijaama tee 59 pumbamaja rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
1. Joala 25, Joala 25b 6kv kaabelliini ehitamiseks;
2. 2. Jõesuu tn 34a üksikelamu rekonstrueerimiseks;
Elektrijaama tee 59 pumbamaja rekonstrueerimiseks
Võtta vastu korraldus nr 331-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

29. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Krookuse tn 19 / aü Kiire Laine asuvad aiamaja ja majandusehitis;
2. Vaigu tn 838 / aü Rjabinka asuv aiamaja koos garaaži- ja saunaga;
3. Kuu tn 80 / aü Jugla Aiad-2 asuv aiamaja;
4. Puškini tn 36 rekonstrueeritud üksikelamu;
5. Kanali tn 25 / aü Narva Astra Kanali asuv suvila;
6. Kanali tn 24 / aü Narva Astra Kanali asuv suvila;
7. Lai tn 137 / aü Svetofor asuv aiamaja;
8. Elektrijaama tee 59 katuselao varikatus püstitatud

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 332-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

30. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Tallinna mnt. 59 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
2. Võidu 12 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
3. Rahu 22 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
4. Mõisa 2 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
5. Kulgu 5 alajama püstitamiseks;
6. Päeva tn 14/aü Rubini aed garaaži ja sauna ehitamiseks;
7. 2.Jõesuu tn 34a sauna ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 333-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

31. Maa müügihinna vähendamine Proletarskaja tn 34

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Proletarskaja tn 34

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 334-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2006

32. Narva Linnavalitsuse 15.02.2000 korralduse 421-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 15.02.2000 korralduse 421-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Berjozka, Pihlaka tn 25”
preambula ja punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 335-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

33. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Victoria Aiamaad, Viktoria tn 27

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 336-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

34. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Victoria Aiamaad, Viktoria tn 25

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kajlu MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 337-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

35. Narva Linnavalitsuse 22.05.2000 korralduse 1457-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 22.05.2000 korralduse 1457-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Rubini Aed, Õhtu tn 3”
preambula ja punktide 1, 2, 3 ja 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 338-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

36. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Narva Žasmini Aiad, Jasmiini tn 36

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 339-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

37. Narva Linnavalitsuse 08.09.1999 korralduse 2273-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 08.09.1999 korralduse 2273-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Landõš, Osja tn 35”
preambula ja punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 340-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

38. Narva Linnavalitsuse 25.11.1999 korralduse 3019-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 25.11.1999 korralduse 3019-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Tšaika, Entusiastide tn 17”
preambula ja punktide 1, 2, 3 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 341-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

39. Narva Linnavalitsuse 30.08.1999 korralduse 2163-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 30.08.1999 korralduse 2163-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Malõi Primorski, Looga tn 36”
preambula ja punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 342-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

40. Narva Linnavalitsuse 30.10.2000 korralduse 2991-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 30.10.2000 korralduse 2991-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Vesiliilia, Lille tn 2”
preambula ja punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 343-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

41. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Rubini Aed, Hämariku tn 11

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 344-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

42. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Berjozka, Pärna tn 37

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 345-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

43. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine 1.Jõe tn 16

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 346-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

44. Narva Linnavalitsuse 21.10.1998 korralduse 1491-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 21.10.1998 korralduse 1491-k
“Teenindusmaa määramine ja
maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Rakvere tn 27”
preambula ja punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 347-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

45. Narva Linnavalitsuse 11.12.2000 korralduse 3286-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 11.12.2000 korralduse 3286-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Oktoober, Põhja tn 136”
preambula ja punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 348-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

46. Narva Linnavalitsuse 30.08.1999 korralduse 2184-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 30.08.1999 korralduse 2184-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Tšaika, Entusiastide tn 31”
preambula ja punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 349-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

47. Narva Linnavalitsuse 06.08.2003 korralduse 597-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 06.08.2003 korralduse 597-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Paadi tn 8”
preambula ja punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 350-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

48. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Tervis Plus, Sõnajala tn 105

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 351-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

49. Katastriüksuse piiride kinnitamine 4.Roheline tn 19

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, 4.Roheline tn 19

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 352-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

50. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Jugla Aiad-2, Tule tn 127

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 353-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

51. Narva Linnavalitsuse 04.02.1998.a.muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 04.02.1998.a.
korralduse nr 161-k ”Teenindusmaa
määramine ja nõustumine Jõesuu tn 17
maa ostueesõigusega erastamisega ”
preambula ja punktide 3, 4, 5,6,7,8 9 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 354-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

52. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Pribrežnõi, Vaniku tn 58

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 355-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

53. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Rjabinka, Tüve tn 507

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 356-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

54. Narva Linnavalitsuse 13.01.2000 korralduse 121-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 13.01.2000 korralduse 121-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Svetofor, Piiri tn 155”
preambula ja punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 357-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

55. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Daumani tn 19

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Daumani tn 19
SERLEKS GRUPP OÜ

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 358-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

56. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Olginski, Tihase tn 25

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 359-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

57. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Berjozka, Saare tn 36

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 360-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

58. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Energetik-3, Alajaama tn 28

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 361-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

59. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Mebelštšik, Laastu tn 61

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 362-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

60. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine4.Paemurru tn 19

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 363-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

61. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Vesna, Sula tn 9

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 364-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

62. Detailplaneeringu algatamine aadressil Rahu 36b

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Detailplaneeringu algatamine aadressil Rahu 36b (taotleja AS Espak Narva)

Otsus/tulemused:
Edastada otsuse eelnõu volikogusse läbivaatamiseks.
Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

63. Detailplaneeringu algatamine aadressil Linda 5

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Detailplaneeringu algatamine aadressil Linda 5 (taotleja OÜ Nibelung)

Otsus/tulemused:
Edastada otsuse eelnõu volikogusse läbivaatamiseks.
Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

64. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kreenholmi 5 elamu korterid 1 ja 2 on rekonstrueeritud tööstuskaupade kaupluseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 365-k
Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametil saata korralduse koopia tähitud kirjaga Kreenholmi 5 korteri 25 omanikule.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

65. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kangelaste tn.8c hoone rekonstrueerimine ninr varikatuse ehitamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 366-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

66. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Oktoober, Põhja tn.196 elumaja ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 367-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

67. Maa müügihinna vähendamine, AÜ Gvozdika, Saialille tn 53

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Gvozdika, Saialille tn 53

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 368-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

68. Maa müügihinna vähendamine, AÜ Esimene Metsaaed Vetika tn 7

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Esimene Metsaaed, Vetika tn 7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 369-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

69. Maa müügihinna vähendamine, AÜ Adonis ja Salvia Näkineiu tn 197

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Adonis ja Salvia, Näkineiu tn 197

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 370-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

70. Projekteerimistingimused, Kreenholmi 28-36

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tn.28-36 korteri ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 371-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

71. Projekteerimistingimused, Joala tn 11-M5

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Joala tn.11-M5 mitteeluruumi rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 372-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

72. Projekteerimistingimused, Bastrakovi tn 4

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Bastrakovi tn.4 fassaadide restaureerimine

Otsus/tulemused:
Edastada otsuse eelnõu volikogusse läbivaatamiseks.
Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

73. Projekteerimistingimused, Kesklinna Gümnaasium, Puškini tn 29

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kesklinna Gümnaasiumi aadressiga Puškini tn.29 ruumide rekonstrueerimine ja ümberplaneerimine (~419 m2)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 373-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

74. Projekteerimistingimused, Elektrijaama tee 57

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Elektrijaama tee 57 territooriumile piirde rajamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 374-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

75. Projekteerimistingimused, Puškini tn 65a

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.65a trafoalajaamast kuni Puškini tn.69 hooneni uute elektrikaablite paigaldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 375-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

76. Võidu pr 19 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande muutmine ja detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Muuta Võidu pr 19 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande nr. DP 25-2005 punkt 11.1 ja kinnitada punkti 11.1 uus redaktsioon.

Kehtestada Võidu pr 19 maa-ala detailplaneering.

Otsus/tulemused:
Edastada otsuse eelnõu volikogusse läbivaatamiseks.
Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

77. Narva LV 11.01.2006 kor 51-k " ÕVV vara komp.."punkti 3 tühistamine

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 376-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

78. Projekteerimistingimused, Raudtee tn 14

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Raudtee tn.14 kahe garaažiboksi rekonstrueerimine autopesulaks

Otsus/tulemused:
Küsimuse arutelul ei osalenud abilinnapea Sofja Homjakova.
Võtta vastu korraldus nr 377-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2006

79. Katastriüksuste võtmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 378-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

80. Investeerimiskohustuse pikendamine erastamise ostu-müügi lepingu järgi ja nõusoleku andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 379-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

81. Korteriomandi seadmine elamus aadressil Puškini tn 22, Narva

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 380-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

82. Üüritasu arvestuse metoodilise juhendi muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 381
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

83. Narva linna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 382-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

84. Narva linna kriisikomisjoni põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 383
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

85. Eluruumi Tallinna mnt 11-41 Narvas omandamine ning eluruumi Tallinna mnt 11 - 46 Narvas võõrandamine

Esitaja: Linnavar- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Edasi lükatud.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

86. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 384-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

87. Narva Linnavolikogu 26.01.2006.a määrusega nr.5 kinnitatud Lisa 2a muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Edastada määruse eelnõu volikogusse läbivaatamiseks.
Volitada Raissa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

88. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine:Narva Linna Sotsiaalabiamet
Narva Linnakantselei (Linnaarstiteenistus)
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 385-k

Protokolliliselt: 1. Mitte eraldada Narva Linnakantseleile (Linnaarstiteenistusele) 10 000 krooni Narva Noorte Nõustamiskeskuse majapidamiskuludeks. 2006.a linna eelarve koostamisel tegid Linnavalitsuse liikmed ja Linnavolikogu rahanduskomisjoni liikmed ettepaneku rahastada MTÜ Narva Noorte Nõustamiskeskuse tegevust noorte projektide fondist.
2. Mitte eraldada Kultuuriosakonnale 230 400 krooni töölepingu alusel töötajate kuupalgamäärade suurendamisega seotud kulude katteks.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

89. Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni kinnitamine 200

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 386-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

90. Narva Paju Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 387-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

91. Koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Esitada määruse eelnõu volikogule läbivaatamiseks.
Volitada Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2006

92. Narva Linnavalitsuse 08.03.2006 määrusega nr 298 kinnitatud "Riigihangete läbiviimise reglemendi" tä

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 388-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.03.2006