PrindiAbi

03.05.2006 - Korraline istung


9.00


1. Linnavara üleandmine

Esitaja: Linnavara ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Narva Muuseumi bilansist anda üle vara Narva Laste varjupaiga ja Sotsiaalhoolekandekeskuse bilanssi.

Otsus/tulemused:
20.04.2006 töökorras võtta vastu korraldus nr 516-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2006

2. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt.41 kaubandushoone laiendatud;
Palun vormistada töökorras

Otsus/tulemused:
20.04.2006 Töökorras vastu võetud korraldus nr 517-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.05.2006

3. Vikerkaare 1 detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud EÜ Dobrõi Vetšer 05.04.2006. a. nr 422/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine ridaelamu ehitamiseks; maa-ala heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala pindala on ca 0,2 ha. Planeeritav ala asub Sutthoffi linnaosas. Maa-ala asub mööda Vikerkaare tänavat ja külgneb 2.Jõesuu tänavaga, piirnedes väikeelamumaaga.

Otsus/tulemused:
24.04.2006 töökorras vastu võetud.
1. Esitada volikogu eelnõu läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.04.2006

4. Puškini-Malmi tänavate vahelise siseõue maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala korrastamine; haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine ning tehnovõrkude asukoha.
Planeeritava ala pindala on ca 1,3 ha. Planeeritav ala asub Kesklinnas, Puškini ja Malmi tänavate vahel, Peetri platsi vahetus läheduses, piirnedes korruselamutega.

Otsus/tulemused:
24.04.2006 töökorras vastu võetud.
1. Esitada volikogu eelnõu läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.04.2006

5. Linda pargi detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala korrastamine; pargi heakorrastuse lahendamine, korterelamute liikluskorralduse ja parkimise määramine, haljastuse ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala pindala on ca 1,3 ha. Planeeritav ala asub Kerese linnaosas. Maa-ala asub piirneb Linda, Kosmonaudi ja Puškini tänavatega.

Otsus/tulemused:
24.04.2006 töökorras vastu võetud.
1. Esitada volikogu eelnõu läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.04.2006

6. Daumani 13a detailplaneeringu lähteülesande punkti 1.1 muutumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Muuta Daumani 13a maa-ala detailplaneeringu lähteülesande nr DP 10-2006, kinnitatud Narva Linnavolikogu 23.03.2006.a. otsusega nr 47, punktis 1.1 tellija nimi ja kinnitada lähteülesande punkti 1.1 muudatus.
Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Esimene Kinnisvarabüroo OÜ 16.02.2006. a. nr 211/1-11.

Otsus/tulemused:
24.04.2006 töökorras vastu võetud.
1. Esitada volikogu eelnõu läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.04.2006

7. Narva linna koolide esimeste klasside komplekteerimise plaan 2006.-2007. õppeaastaks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse KultuuriosakondOtsus/tulemused:
24.04.2006 töökorras võtta vastu korraldus nr 518-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.04.2006

8. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 519-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

9. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 520-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

10. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 521-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

11. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 522-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

12. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 523-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

13. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 524-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

14. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 525-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

15. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 526-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

16. Narva linnavolikogu määruse eelnõu: Narva Linnavolikogu 28.04.2005 määruse nr 15/54 „Hooldajatoetuse

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
Külalised: Valentina Tahtarova - Sotsiaalhoolekandekeskuse juhataja

Narva linnavolikogu määruse eelnõu: Narva Linnavolikogu 28.04.2005 määruse nr 15/54 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas“ muutmine ja täiendamine

Otsus/tulemused:
Teha täiendus. Narva Linnavolikogu 28.04.2005 määrus nr 15/54 puudub avaldamismärge. Määruse jõustumise punkt - on vajalik täpne kuupäev.

1. Nõustuda volikogu määruse eelnõuga ja esitada see läbivaatamiseks volikogule.
2. Volitada Aleksander Ljudvigut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

17. Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
Külalised: Valentina Tahtarova - Sotsiaalhoolekandekeskuse juhataja

linnavolikogu määruse eelnõu: Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas

Otsus/tulemused:
Teha parandused. Määruse jõüustumine - on vajalik täpne kuupäev.

1. Nõustuda volikogu määruse eelnõuga ja esitada see läbivaatamiseks volikogule.
2. Volitada Aleksander Ljudvigut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

18. Projekteerimistingimuste määramine (Peterburi mnt. Narva jõe sild ja silla Eestipoolse pealesõidud)

Esitaja: Arhitektuuri -ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Peterburi mnt. Narva jõe silla ja silla Eestipoolse pealesõitude rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

19. Narva Linnavolikogu 21.02.2006.a otsuse nr 34 preambula täiendamine (Rakvere tn 65)

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Preambula täiendamise otsus on tingitud Ida-Viru Maavalitsuse selgitusega.

Otsus/tulemused:
1. Esitada läbivaatamiseks volikogule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

20. Maa taotlemine Narva linna munitsipaalomandisse (Tallinna mnt 50b)

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada läbivaatamiseks volikogule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

21. Proletarskaja tn 44 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 527-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

22. Aadresside omistamine - AÜ ELEKTRON

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 528-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

23. Projekteerimistingimuste määramine (Oru tn. 13 hoone lammutamine)

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada läbivaatamiseks volikogule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

24. Projekteerimistingimuste määramine (Vestervalli tn. 25)

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vestervalli tn. 25 katuse ja fassaadide rekonstrueerimine ning ruumide osaline ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
1. Esitada läbivaatamiseks volikogule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

25. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Anil, Majaka tn 30

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 529-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

26. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Baltika, Nõo tn 222

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 530-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

27. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Baltika, Nõo tn 224

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 531-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

28. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Berjozka, Tamme tn 25

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 532-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

29. Narva Linnavalitsuse 15.06.1999 korralduse 1249-k muutmine Berjozka Kuuse 6

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 533-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

30. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gamma, Papli tn 71

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 534-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

31. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gamma, Papli tn 72

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 535-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

32. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Jugla Aiad-2, Tule tn 175

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 536-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

33. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Mebelštšik, Laastu tn 74

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 537-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

34. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Mebelštšik, Laastu tn 72

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 538-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

35. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Narva Ogonjok, Nirgi tn 79

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 539-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

36. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Narva Ogonjok, Nugise tn 58

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 540-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

37. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Olginski, Luige tn 25

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 541-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

38. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Olginski, Lõokese tn 32

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 542-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

39. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Rjabinka, Oksa tn 409

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 543-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

40. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Rubini Aed, Öö tn 28

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 544-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

41. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Rubini Aed, Hämariku tn 16

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 545-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

42. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Suur Primorskoje, Ankru tn 157

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 546-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

43. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Svetofor, Lehise tn 54

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 547-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

44. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Svetofor, Piiri tn 173

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 548-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

45. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Teine Noorus, Põldkannikese tn 1a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 549-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

46. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Vesna, Mulla tn 207

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 550-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

47. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Victoria Aiamaad, Viktoria tn 39

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 551-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

48. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Višnja, Sõstra tn 17

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Võtta vastu korraldus nr 552-k

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

49. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Višnja, Võsa tn 31

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 553-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

50. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Rakvere tn 11

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 554-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

51. Projekteerimistingimuste määramine Kulgu tn. 12 tollilaohoone ehitamine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada läbivaatamiseks volikogule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

52. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maaüksuse asukoht: Narva linn Kangelaste prospekt 8d

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 555-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

53. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maaüksuse asukoht: Narva linn Pähklimäe tn 4c

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 556-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

54. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maaüksuse asukoht: Narva linn Kangelaste prospekt 51a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 557-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

55. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.28a korterelamu fassaadide rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 558-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

56. Projekteerimistingimuste määramine Võidu pr.12 korterelamu fassaadide rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 559-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

57. Puškini tn 55 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Junona AS 01.11.2004.a. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine ärihoone (ehitusmaterjalide kauplus) rajamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala pindala on ca 1,56 ha. Maa- ala asub Pähklimäe linnaosas, piki Puškini tänavat.

Otsus/tulemused:
1. Esitada läbivaatamiseks volikogule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

58. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna maantee ja 3.Roheline tänava ristmiku väljaehitamine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada läbivaatamiseks volikogule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

59. Projekteerimistingimuste määramine Vestervalli tn.6, kolmekorruselise korterelamu rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vestervalli tn.6, kolmekorruselise korterelamu rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Täiendada punktiga 4.13 ja 6.3
Võtta vastu korraldus nr 560-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

60. Projekteerimistingimuste määramine Partisani tn.1, viiekorruselise korterelamu rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Partisani tn.1, viiekorruselise korterelamu rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 561-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

61. Projekteerimistingimuste määramine Partisani tn.1A, viiekorruselise korterelamu rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 562-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

62. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Rakvere 71 juurdesõidutee ehitamiseks Rakvere tänavast kuni Rakvere 71 krundini;
2. Rakvere 71 krundil teede, parklade, haljastuse ja heakorrastuse ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 563-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

63. Kirjaliku nõusoleku amdmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Grafovi tn 21, Peterburu tn 2, Koidula tn 5, Suur tn 10, Vestervalli tn 14, Hariduse tn 16, Vestervalli tn 21, Vestervalli tn 25, Sadama tn 8, Pimeaija tn 12, Pimeaia tn 8 kõrvale ja Linnuse, Raja, Jõe, Sadama tänavatel kahekümne kahe infokivi paigaldamiseks.
Palun väljastada töökorras

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 564-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

64. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Puškini 20 elamus elektripaigaldise muutmiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 565-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

65. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Laaste tn 48 / aü Mebelštšik asuv aiamaja;
2.Ankru tn 72 / aü Suur Primorskoje asuvad aiamaja ja majandusehitis;
3.Tule tn 158a / aü Jugla aiad – 2 asuvad aiamaja ja majandusehitis koos katusealusega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 566-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

66. Projekteerimistingimuste määramine Energia tn. 2b garaažibokside lammutamine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

67. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Reservfondist vahendite eraldamine: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, Narva Linnakantselei

Otsus/tulemused:
Lisada - 5 400 Arenduse ja Ökonoomika Ametile
Võtta vastu korraldus nr 567-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

68. 2006.a. 3 kuu eelarve täitmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

2006.a. 3 kuu eelarve täitmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 568-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

69. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 569-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

70. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 570-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

71. Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Laste Loomemaja õppetasu piirnormide ja suuruste kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 571.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

72. Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 572-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

73. Linna kodukaunistamise ja heakorra komisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Lisada Sofja Homjakova, maha võtta Jekaterina Lavrik
Võtta vastu korraldus nr 573-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

74. Linnavara (sõiduauto Opel-Campo) võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 574-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

75. Narva linna kaevetööde teostamise eeskirja kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Linnasekretäri A.Liimetsa ettepanekul teha eelnõu tekstis parandused.

1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

76. Narva Linnavolikogu 19.05.1999.a otsuse nr 228/47 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

77. Projekti omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

78. 29.03.2006.a sihtotstarbelise eraldise kasutamise lepingu nr 9.6-4/1574 täitmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 575-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

79. Narva linna nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine

Esitaja: Linaavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Määruse tekstis teha parandused. Jõustumine märkida ära täpse kuupäevaga.

Võtta vastu määrus nr 576.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.05.2006

80. Üüritasust vabastamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 577-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

81. Üürilepingu pikendamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 578-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

82. Töövõtulepingu sõlmimine

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 579-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

83. Narva linna bussiliinide toetuse jaotamise kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NiolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 580-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

84. Elamistingimuste parandamist vajavate isikute nimekirja kinnitamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 581-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

85. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 582-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

86. Narva Linnavalitsuse 22.02.06 korralduse 212-k lisa punkti 17 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Ants Liimets

Tunnistatakse kehtetuks Veera Lvova'le sotsiaaleluruumi andmine aadressil Võidu 17-144.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 583-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

87. Narva Linnavalitsuse 22.02.06 korralduse 212-k lisa punkti 1 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Ants Liimets

Tühistatakse sotsiaalpinna Kreenholmi 40-9/1 andmine Anatoli Popov'ile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 584-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

88. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnakantselei annab üle Linnavara- ja Majandusametile linnavara

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 585-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

89. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnakantselei annab üle Rahandusametile linnavara

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 586-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

90. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnakantselei annab üle Linna Arenduse ja Ökonoomika ametile linnavara

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 587-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2006

91. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnakantselei annab üle Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise ametile linnavara

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 588-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2006