PrindiAbi

31.05.2006 - Korraline istung1. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Töökorras võtta 25.05.2006 vastu korraldus nr 684-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

2. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Sotsiaalabiametile lisada 5000 krooni Lastekaitsepäeva ürituste läbiviimiseks.
Võtta vastu korraldus nr 685-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2006

3. Narva linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
1.Nõustuda esitatud volikogu määruse eelnõuga ja edastada see läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

4. Narva Linnavalitsuse 28.05.03 määruse nr.412 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
sõna koodi tunnus, asendada sõnaga artikli tunnus
Võtta vastu määrus nr 686
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

5. Vara üleandmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Kooskõlastada infotehnoloogiateenistusega
Võtta vastu korraldus nr 687-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

6. Narva linna munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 27-30 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1.Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja edastada see läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada SA Narva Linnaelamu juhatuse liiget Jelena Pahhomovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

7. Eluruumidele sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1.Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja edastada see läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada SA Narva Linnaelamu juhatuse liiget Jelena Pahhomovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

8. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 688-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

9. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 689-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

10. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 690-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

11. Tänavakaubanduse korraldamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Lisada, kellele anda luba
Võtta vastu korraldus nr 691-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

12. Projekti "Eeltööd Narva jõe äärse terviseraja ehituseks" sildfinantseerimine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1.Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja edastada see läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

13. JCDecaux Eesti OÜ reklaamimaksu soodustuste saamiseks linnateabekandjatele

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Saata teisele lugemisele
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

14. Narva Linnavalitsuse 08.03.2006 korralduse nr.260-k tühistamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 692-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

15. Omavalitsustevahelise koostöölepingu kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Õiguslikud alused lahti kirjutada, protseduurireeglitele ei vasta.
Tagasi lükata
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2006

16. Ettevõtlusinkubatsiooniteenuste osutamise projektide toetamise kord

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1.Nõustuda esitatud volikogu määruse eelnõuga ja edastada see läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 14
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

17. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 693-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

18. Avaliku suulise enampakkumise väljakuulutamine Narvas Linda tn 4 hoones asuvate ruumide üüriõigusele

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 694-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

19. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 695-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

20. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 696-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

21. Üüritasu suuruse kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 697-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

22. Peremeheta ehitise hõivamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 698-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

23. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Narva Linnavalitsuse KultuuriosakondOtsus/tulemused:
Suunata teisele lugemisele
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

24. Linna lipu heiskamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 699-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

25. Ilutulestiku korraldamine RUF Eesti AS poolt

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 700-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

26. Massürituse “Jaanituli-2006” läbiviimine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Teha muudatus õiguslikes alustes
Võtta vastu korraldus nr 701-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

27. Loa andmine projektilaagri läbiviimiseks Narva Soldino Gümnaasiumis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 702-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

28. Loa andmine projektilaagri läbiviimiseks Narva Humanitaargümnaasiumis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 703-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

29. Munitsipaalsete põhikoolide ja gümnaasiumide õpilaste vastuvõtmise kordade kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Sõna volitada asendada sõnaga delegeerida
1. Saata läbivaatamiseks volikogusse
2. Volitada Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

30. Narva Spordikooli „Energia” ametikohtade loetelu kooskõlastamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 704
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

31. Narva Linnavalitsuse 26.04.2005.a. korralduse nr 375-k muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 705-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

32. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1.Kreenholmi 15 elamu fassaadi ja katuse rekonstrueerimiseks;
2. Rahu 3b kinnistu piirist kuni ühendussõlmini gaasitorustiku ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Punkt 1.2 maha võtta
Võtta vastu korraldus nr 706-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

33. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1. Puškini 15 elamus elektripaigaldise muutmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 707-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

34. Aadresside omistamine Narva, Kurgi tänav 57 ja Kurgi tänav 57a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 708-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

35. Aadresside omistamine Narva, Vetika tänav 3 ja Vetika tänav 3a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 709-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

36. Aadresside omistamine Süsiaugu tn 1, Süsiaugu tn 2 jne

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 710-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

37. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Malõi Primorski, Looga tn.34

Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

AÜ Malõi Primorski, Looga tn.34 aiamaja ja kõrvalhoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 711-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

38. Projekteerimistingimuste määramine Maslovi tn. 5 poolelioleva elamu rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1.Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja edastada see läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

39. Projekteerimistingimuste määramine Vihma tn. 20B, elumaja ehitamine ja majandushoone rekonstrueerim

Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 712-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

40. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla tn. 23 laohoone nr. 2 rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1.Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja edastada see läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

41. Projekteerimistingimuste määramine Jõesuu tn. 27a esise platsi rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1.Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja edastada see läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

42. Projekteerimistingimuste määramine Hariduse tn. 13 hoone rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Hariduse tn. 13 hoone rekonstrueerimine
kaupluse, kohviku ja majutusettevõtte tarbeks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 713-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

43. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.12 - 2 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Puškini tn.12 - 2 korteri ümberplaneerimine stomatoloogiakabineti tarbeks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 714-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

44. Projekteerimistingimuste määramine Haigla tn.6, katusekatte vahetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 715-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

45. Projekteerimistingimuste määramine Haigla 6 keldri sihtotstarbe muutmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Haigla tn.6, keldri sihtotstarbe muutmiseks ilma kaasnevate ümberehitusteta

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 716-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

46. Projekteerimistingimuste määramine Energia tn. 2a korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Energia tn. 2a korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ja siseruumide osaline ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 717-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

47. Projekteerimistingimuste määramine Kraavi tn.6

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kraavi tn.6 garaažibokside fassaadide ja katuse rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 718-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

48. Projekteerimistingimuste määramine 1.Kooli põik tn.1a – 8

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1.Kooli põik tn.1a – 8 korteri küttesüsteemi rekonstrueerimine ja kamina ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 719-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

49. Projekteerimistingimuste määramine Tolli tn.17 hoone rekonstrueerimine koos laiendamisega.

Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 720-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

50. AÜ JUBILEINÕI AIAD kinnistatud maaüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Suunata teisele lugemisele
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

51. Projekteerimistingimuste määramine 6 Paemurru tn.18 hoone rekonstrueerimine ja garaaži ehitamine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 721-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

52. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Progress Plus,Kummeli tn.14 aiamaja ja kõrvalhoonete ehitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 722-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

53. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Esimene Metsaaed,Kõrkja tn.27 elumaja ja kõrvalhoone ehitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 723-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

54. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kasutusloa andmine:
1.Saialille tn 26 / aü Gvozdika asuv aiamaja;
2.Tule tn 120 / aü Jugla Aiad –2 asuv aiamaja;
3.Tule tn 143 / aü Jugla Aiad – 2 asuv aiamaja;
4.Puškini tn 36 ehitatud abihoone-saun;
5.Puškini tn 45 elamu mitteeluruumid (mitteeluruumid M-4 ja M-5) rekonstrueeritud juukslaks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 724-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006

55. Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kooskõlastamine.

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: , Deniss matvejev, Jelena Skulatšova,Aleksei VoronovOtsus/tulemused:
1. Edastada kooskõlastamiseks linnavolikogule.
2. Volitada Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2006

56. Kreenholmi staadioni rajatiste kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 725-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2006