PrindiAbi

29.06.2006 - Korraline istung1. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kasutusluba Rakvere 71 kaubandushoonele.

Otsus/tulemused:
Töökorras 19.06.2006 võtta vastu korraldus nr 829-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2006

2. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Töökorras võtta 21.06.2006 vastu korraldus nr 830-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.07.2006

3. Narva linna 2005. a majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Töökorras läbi vaadatud.
1. Nõustuda esitatud Narva linna 2005.a majandusaasta aruandega.
2. Esitada aruanne kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
3. Volitada linnapead Tarmo Tammistet nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2006

4. Nõusoleku andmine Narva linnas Võidu 19 kinnistu hüpoteegiga koormamiseks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Palume võtta vastu töökorras

Otsus/tulemused:
Vastu võetud töökorras 27.06.2006 korraldus nr 831-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.06.2006

5. Narva Munitsipaalharidussüsteemi Arengukava kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1. Esitada läbivaatamiseks ja vastuvõtmiseks volikogusse.
2. Volitada Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

6. Ürituse “Bikefest Baltik Rand 2006” läbiviimine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 832-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

7. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 833-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

8. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuda ja edastada läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada Jelena Pahhomovat nimetatud küsimust volikogu ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

9. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 17-2 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena pahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuda ja edastada läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada Jelena Pahhomovat nimetatud küsimust volikogu ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

10. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe 9-45 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuda ja edastada läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada Jelena Pahhomovat nimetatud küsimust volikogu ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

11. Majandustegevuse registrist kustutamine ja 10.10.2002.a.Narva Linnavalitsuse korralduse nr.935-k tüh

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 834-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

12. Nõusoleku andmine osavusmängude mängukoha korraldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 835-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

13. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha avamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 836-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

14. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 837-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

15. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 838-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

16. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionäri Ilse Kerman hooldajaks Nadežda Jastrebova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 839-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

17. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionäri Oskaras Šmitas hooldajaks Silvi Šmitas.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 840-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

18. Lastetoetuse maksmise jätkamine vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 841-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

19. Luba liisingulepingu sõlmimiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil sõlmida liisinguleping sõiduauto soetamiseks.

Otsus/tulemused:
Tagasi lükatud
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

20. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 842-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

21. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 843-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

22. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 844-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

23. Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Laste Varjupaik ümberkorraldamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Ümber korraldada Narva linna Sotsiaalabiameti hallatav asutus Laste Varjupaik kohaliku omavalitsuse asutuse hallatavaks asutuseks Pere ja laste sotsiaalkaitsekeskus.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuda ja edastada läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

24. Puuetega inimestele eluruumide kohandamise toetuse maksmise kord Narva linnas

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuda ja edastada läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

25. Eluruumi alaliste kulude piirimäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Narva linnas

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Nõustuda Narva Linnavolikogule esitatava määruse eelnõuga.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuda ja edastada läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

26. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Lisada Kultuuriosakonnale 7000 krooni Kesklinna Gümnaasiumile rahvusvahelisel festivalil "Müüf ja tänapäev" osalemisega seotud transpordikulude katteks.
Võtta vastu korraldus nr 845-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

27. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Lisada Kultuuriosakonna ümberpaigutused.
Võtta vastu korraldus nr 846-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

28. Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 847.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

29. Riigihanke "Hoonete Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katuste renoveerimine" menetluse lõpetamine

Esitaja: LVMA
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Riigihanke "Hoonete Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 katuste renoveerimine" menetluse lõpetamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 848-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

30. Riigihanke"'Narva Peetri Kooli katuse ja kooliruumide rekonstrueerimine" eduka pakkumise vastuvõtmin

Esitaja: LVMA
Ettekandjad: A.Nikolajev

Riigihanke"'Narva Peetri Kooli katuse ja kooliruumide rekonstrueerimine" eduka pakkumise vastuvõtmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 849-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

31. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 850-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

32. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 851-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

33. Linnavara ostja kinnitamine (sõiduauto Opel-Campo)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 852-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

34. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 853-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

35. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 854-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

36. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 855-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

37. Nõusoleku andmine Gesti Hotel OÜ-le kohustuste ülevõtmiseks müügilepingu järgi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 856-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

38. Munitsipaalvara võtmine Linnavara- ja majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 857-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

39. Linnavara tasuta kasutusse andmine Osaühingule IGOZA

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 858-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

40. Linnavara tasuta kasutusse andmine Sihtasutusele Narva Linnaelamu

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 859-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

41. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Ehitise kasutusloa andmine:
1. Kana tn 6 / AÜ Iskra asuvad aiamaja ja kuur;
2. Antenni tn 2 / AÜ Elektron asuv aiamaja;
3. Muru tn 116 / AÜ Vesna asuv aiamaja;
4. Laastu tn 49 / AÜ Mebelštšik asuvad aiamaja, saun ja majandusehitis;
5. Kaalika tn 42 / AÜ Volna asuv aiamaja;
6. Viinamarja tn 251 / AÜ Suur Primorskoje asuvad aiamaja ja majandusehitis-saun;
7. Vaigu tn 927 / AÜ Rjabinka asuvad aiamaja ja majandusehitis.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 860-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

42. Maa müügihinna vähendamine AÜ Medital, Meedikute tn 12

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 861-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

43. Narva Linnavalitsuse 16.07.1998 korralduse 912-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 16.07.1998 korralduse 912-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Gvozdika, Saialille tn 10”
preambulaga täiendamine ja punkti 3 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 862-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

44. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Linda tn 24

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Linda tn 24
aktsiaselts RD Electronic

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 863-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

45. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Jõesuu tn 33

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Jõesuu tn 33
osaühing KÜSTE

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 864-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

46. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Suur-Aguli tn 12a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Suur-Aguli tn 12a
Aktsiaselts VALK SV

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 865-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

47. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Suur-Aguli tn 12

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Suur-Aguli tn 12
Aktsiaselts VALK SV

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 866-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

48. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Suur-Aguli tn 4d

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Suur-Aguli tn 4d
osaühing VLASJANA

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 867-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

49. Projekteerimistingimuste määramine Linda tn.10, 10a, 10b, 18 hoonete lammutamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

50. Projekteerimistingimuste määramine Vahtra tn. 3 hoone osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vahtra tn. 3 hoone fassaadide rekonstrueerimine ja ruumide osaline ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

51. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tänava rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tänava rekonstrueerimine alates Gerassimovi tänavast kuni Kulgu tänavani

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

52. Projekteerimistingimuste määramine Elektrijaama tee 59 pumbamaja rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Elektrijaama tee 59 teise astme olme-tuletõrjevee pumbamaja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 868-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

53. Projekteerimistingimuste määramine Elektrijaama tee 59 pumpla rekonstrueerimiseks koos laiendamisega

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Elektrijaama tee 59 trafode tulekustutuspumbamaja rekonstrueerimine koos laiendamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 869-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

54. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn. 57 laohoone osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kadastiku tn. 57 laohoone ehitisregistrikoodiga 118004207 fassaadide osaline rekonstrueerimine ja siseruumide renoveerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 870-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

55. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn. 57 garaaži-töökoja osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kadastiku tn. 57 garaaži-töökoja ehitisregistrikoodiga 118004218 fassaadide osaline rekonstrueerimine ja siseruumi renoveerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 871-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

56. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn. 57 garaaži-töökoja osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kadastiku tn. 57 garaaži-töökoja ehitisregistrikoodiga 118005428 fassaadide osaline rekonstrueerimine ja siseruumide renoveerimine

Otsus/tulemused:
1Võtta vastu korraldus nr 872-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

57. Projekteerimistingimuste määramine Gerassimovi tn.3 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Gerassimovi tn.3 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 873-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

58. Projekteerimistingimuste määramine Mõisa tn. 9 viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 874-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

59. Projekteerimistingimuste määramine Vihma tn. 21, elumaja rekonstrueerimine koos laiendamisega

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 875-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

60. Projekteerimistingimuste määramine Pimeaia pargi rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

61. Projekteerimistingimuste määramine 4 Paemurru tn.24 majandushoonete ehitamine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 876-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

62. Ehitusalase kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kirjaliku nõusoleku andmine:
1.Hoovi tn 104 / AÜ Jubileinõi Aiad kaevu ehitamiseks ja aiamajas elektripaigaldise muutmiseks;
2.Kuumeli tn 1 / AÜ Progress Plus sauna ehitamiseks;
3.Pikse tn 4a majandusehitise ehitamiseks;
4.Ööbiku tn 46 / AÜ Punane Moon sauna ehitamiseks;
5.Tapamaja tn 1a piire püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 877-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

63. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Haigla 1 hoone panduse ehitamiseks;
2. Haigla 3 hoone panduse ehitamiseks;
3. Haigla 5 hoone panduse ehitamiseks;
4. Vestervalli 20 hoone kõrval soojustrassi ehitamiseks;
5. Vestervalli 10 ja 12 hoonete kõrval soojustrassi ehitamiseks;
6.Puškini 6 hoone osaliseks lammutamiseks;
7.Kangelaste 25 elamu korteri (korteri 3) rekonstrueerimiseks autokooli õpperuumideks;
8.Linda 5 katlamaja täielikuks lammutamiseks;
9. Linda 5 töökoja täielikuks lammutamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 878-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

64. Projekteerimistingimuste määramine Mõisa tn.12,viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 879-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

65. Projekteerimistingimuste määramine Partsiani 7-32, korteri küttesüsteemi rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 880-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

66. Projekteerimistingimuste määramine Gerassimovi tn.20

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Gerassimovi tn.20, viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 881-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

67. Projekteerimistingimuste määramine Gerassimovi tn.22

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Gerassimovi tn.22, viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 882-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

68. Projekteerimistingimuste määramine Puuvilla tänava rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puuvilla tänava rekonstrueerimine alates 26.Juuli tn. ristmikust kuni Kulgu tänavani

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

69. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi ja Aleksandri surnuaedade rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

70. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn. 57 toornahalao hoone osa rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

71. Projekteerimistingimuste määramine Joala tn.11 – 21, 25 korterite ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Joala tn.11 – 21, 25 korterite ümberplaneerimine
koos nende ühendamisega ning korrustevahelise trepi ehitamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 883-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

72. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.11 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.11 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 884-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

73. Projekteerimistingimuste määramine Kalda tn.6 - 30 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 885-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

74. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Jõesuu tn 27

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Jõesuu tn 27
Ida-Eesti Pimedate Ühing

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 886-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

75. Narva Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 887-k
Dokumente: 11
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

76. Kirjaliku nõusoleku andmine ja andmisest keeldumine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Võidu 8a elamu korteri (korter 21)küttesüsteemi muutmiseks

Otsus/tulemused:
Edasi lükatud
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

77. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Joala 11 mitteeluruumi (mitteeluruum M-5) rekonstrueerimiseks mööblikaupluseks.

Otsus/tulemused:
Edasi lükatud
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

78. Linnavalitsuse istungite läbiviimine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Endla MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 888-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2006

79. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 889-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2006

80. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 890-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2006