PrindiAbi

12.07.2006 - Korraline istung1. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Kerese 3 hoone rekonstrueerimiseks ärihooneks

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 03.07.2006 vastu korraldus nr 891-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2006

2. Rahu tänava detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakondOtsus/tulemused:
Töökorras 03.07.2006 läbivaadatud.
1. Nõustuda Rahu tänava detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Linnavolikogult nõusolekut detailplaneerngu algatamiseks vastavalt eelnõule.
3. Volitada Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2006

3. Tiimani tn 20 maa-ala dp nimetuse, tellija ja lähteülesande muutmine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakondOtsus/tulemused:
Töökorras 03.07.2006 läbivaadatud.
1. Nõustuda Tiimani 20 maa-ala detailplaneeringu muudatusega.
2. Taotleda Linnavolikogult nõusolekut detailplaneerngu muutmiseks vastavalt eelnõule.
3. Volitada Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2006

4. Hariduse tn maa- ala detailplaneeringu nimetuse ja lähteülesande muutmine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakondOtsus/tulemused:
Töökorras 03.07.2006 läbivaadatud.
1. Nõustuda Hariduse tänava maa-ala detailplaneeringu muudatusega.
2. Taotleda Linnavolikogult nõusolekut detailplaneerngu muutmiseks vastavalt eelnõule.
3. Volitada Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2006

5. Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3 maa- ala detailplaneeringu nimetuse ja lähteülesande muutmine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakondOtsus/tulemused:
Töökorras 03.07.2006 läbivaadatud.
1. Nõustuda Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3 maa-ala detailplaneeringu muudatusega.
2. Taotleda Linnavolikogult nõusolekut detailplaneerngu muutmiseks vastavalt eelnõule.
3. Volitada Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.07.2006

6. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Energia tn 2b kahe garaažihoone täielikuks lammutamiseks.

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 06.07.2006 vastu korraldus nr 892-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.07.2006

7. Ehitusalase kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Töökorras võtta 11.07.2006 vastu korraldus nr 893-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2006

8. Ürituse “Narva Energeetikute Suvepäev” läbiviimine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 894-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

9. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Reservfondist vahendite eraldamine: Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Lisada Linnavara-ja majandusametile 82 600 krooni projekti taotluseks, Arenduse ja Ökonoomikaametile 68 000 krooni malefestivali projekti toetuseks, Linnakantseleile 60 000 politseile motorollerite soetamiseks.
Võtta vastu korraldus nr 895-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

10. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine:Narva Linnavalituse Linnavara-ja majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 896-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

11. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 897-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

12. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 898-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

13. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha avamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 899-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

14. Ettevõtlusinkubatsiooniteenuste osutamise projektide hindamiskomisjoni

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 900-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

15. Dokumendi vormi kinnitamine Linnavolikogu 29.06.2006.a vastu võetud määruse nr 24 "Reklaamimaksumäär

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 901-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

16. Majandustegevuse registris registreerimise keeldumise otsus

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arenduse - ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 902-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

17. Majandustegevuse registris registreerimise keeldumise otsus

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arenduse - ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 903-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

18. AÜ JUBILEINÕI AIAD kinnistatud maaüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 904-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

19. Aadressi omistamine Raekoja plats 2

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 905-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

20. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn.35 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tn.35 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 906-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

21. Projekteerimistingimuste määramine Jõesuu tn. 38 üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Jõesuu tn. 38 üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 907-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

22. Projekteerimistingimuste määramine Paju tn. 3 üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Paju tn. 3 üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 908-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

23. Projekteerimistingimuste määramine Parve tn. 4 üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Parve tn. 4 üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks detailplaneeringu alusel

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 909-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

24. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.33 hoones asuvate 2. korruse ruumide renoveerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 910-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

25. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla tn.9 - 79 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 911-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

26. Projekteerimistingimuste määramine Viru tn.11 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 912-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

27. Projekteerimistingimuste määramine Elektrijaama tee 59 masuudi pumbamaja lammutamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 913-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

28. AÜ VIŠNJA kinnistatud maaüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 914-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

29. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Rubini Aed, Virmalise tn. 25

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Rubini Aed, Virmalise tn. 25 üksikelamu ja majandushoonete ehitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 915-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

30. Projekteerimistingimuste määramine Rakvere tn. 1

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Rakvere tn. 1 üksikelamu ehitamiseks ja majandushoone rekonstrueerimiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 916-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

31. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn. 57 peakorpuse hoone osa rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

32. Projekteerimistingimuste määramine 2.Jõesuu tn. 20 üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

2.Jõesuu tn. 20 üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 917-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

33. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.6b territooriumile dekoratiivpiirde rajamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 918-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

34. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 919-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

35. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 920-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

36. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 921-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

37. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 28

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 922-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

38. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina ZorinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 923-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

39. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina ZorinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 924-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

40. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina ZorinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 925-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

41. Nõusoleku andmine müügilepingu sooritamiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina Zorina

Anda nõusolek eestkostja Galina Melnikova'le müügilepingu sooritamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 926-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

42. Nõusoleku andmine omandi müügiks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina Zorina

Anda nõusolek eestkostjale Maria Kurova'le müügilepingu sooritamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 927-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

43. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina ZorinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 928-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

44. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina ZorinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 929-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

45. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina ZorinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 930-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

46. Luba liisingulepingu sõlmimiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina Zorina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil sõlmida liisinguleping sõiduauto soetamiseks.

Otsus/tulemused:
Edasi lükatud.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

47. Ajutise töögrupi koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina Zorina

Kinnitada ajutise töögrupi koosseis seoses Narva Laste Varjupaiga Narva linna Pere ja lapse sotsiaalkaitsekeskuseks ümberkorraldamise projekti ettevalmistamisega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 931-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

48. Nõusoleku andmine pärandvara võõrandamiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina Zorina

Anda Tatjana Sokolova´le nõusolek pärandvara jagamiseks alaealise Ilja Assafatov´i osalemisega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 932-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

49. Linnavara tasuta võõrandamine (sõiduauto Ford Escort)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Linnavolikogult otsust sõiduauto FORD ESCORT tasuta võõrandamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

50. Vara bilanssi võtmine (korteriomand Kerese 4, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 933-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

51. Soojustrassi peremehetuse tuvastamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist soojustrassi 10227 peremehetuse tuvastamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

52. Avaliku eelläbirääkimistega pakkumise väljakuulutamine Jäähallis asuvate ruumide kasutusõigusele

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 934-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

53. Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 935-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

54. Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 936.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

55. Nõusoleku andmine Puskini tn 27 kinnistu isikliku kasutusõigusega koormamiseks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 937-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

56. Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise korra kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Linnavolikogult linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise korra vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

57. Linnavara -ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna,Narva Paju Kooli bilanssi

Esitaja: Linnarava -ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 938-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

58. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 939-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

59. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule(OÜ Kontemporan)

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 940-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

60. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (OÜ Ventklapp)

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 941-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

61. Narva linna väärteoasjade registri asutamine ja selle põhimääruse kinnitamine

Esitaja: A.Liimets
Ettekandjad: Endla MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga ning saata see linnavolikogusse läbivaatamiseks ja vastuvõtmiseks.
2. Volitada Ants Liimetsa nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

62. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Endla Müür

Narva Linnakantselei annab üle Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise ametile linnavara

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 942-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

63. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Endla Müür

Narva Linnakantselei bilansist anda üle Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise bilanssi linnavara

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 943-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

64. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Endla Müür

Narva Linnakantselei annab üle Kultuuriosakonnale linnavara

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 944-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

65. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Endla Müür

Narva Linnakantselei bilansist anda üle Volikogu kantselei bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 945-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

66. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Endla Müür

Narva Linnakantselei annab üle Rahandusametile linnavara

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 946-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006

67. Metsades tuleohutuse tagamine

Esitaja: linnakantselei
Ettekandjad: Endla MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 947-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2006