PrindiAbi

09.08.2006 - Korraline istung1. Narva Humanitaargümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 988-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

2. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt munitsipaalsetele koolidele ja gümnaasi

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 989-k
Dokumente: 12
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

3. Ilutulestiku korraldamine OÜ Tulekild poolt

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 990-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

4. Vahendite eraldamine reservfondist

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 991-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

5. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 992-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

6. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Mitte lubada kangete alkohoolsete jookide müüki. Anda lahjade (kuni 6 mahuprotsenti) alkohoolsete jookide jaemüügi õigus.
Võtta vastu korraldus nr 993-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

7. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 994-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

8. Nõusoleku andmine osavusmängude mängukoha korraldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 995-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

9. Projekti sildfinantseerimine ja omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti "Eeltööd Narva Äkkeküla spordikeskuse ja terviseraja ehituseks" sildfinantseerimine ja omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

10. Narva Linnavalitsuse 25.07.2006 korralduse nr 959-k muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina ZorinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 996-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

11. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina ZorinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 997-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

12. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina ZorinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 998-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

13. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina ZorinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 999-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

14. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina ZorinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1000-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

15. Peretoetuste maksmise peatamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina ZorinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1001-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

16. Vanemahüvitise ja peretoetuse maksmise peatamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina Zorina

.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1002-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

17. Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina Zorina

Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine vastavalt 18.05.2006.a määruse nr 21 punktile 2.2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1003.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

18. Projekti sildfinantseerimine ja omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina Zorina

Projekti “Narva Laste Varjupaiga ümberkorraldamine Narva linna Pere ja lapse sotsiaalkaitsekeskuseks” sildfinantseerimine ja omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti direktori asetäitjat direktori ülesannetes Tamara Buldõgerovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

19. Projekteerimistingimuste määramine Vestervalli tn.6 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vestervalli tn.6 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks koos katusekorruse väljaehitamisega

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhetktuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müür nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

20. Projekteerimistingimuste määramine Kerese tn.24

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kerese tn.24,viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1004-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

21. Projekteerimistingimuste määramine Jõesuu tn.46

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Jõesuu tn.46 elumaja ja kõrvalhoone ehitamine ilma detailplaneeringuta koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1005-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

22. Projekteerimistingimuste määramine kõnnitee välisvalgustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Linda pargi ja Kosmonaudi tn. 3, 5, 7, 9 hoonete vahel asuva kõnnitee välisvalgustuse projekteerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1006-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

23. Projekteerimistingimuste määramine kõnniteede välisvalgustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Malmi tn.-Linda tn.-Grafovi tn.-Puškini tn. kvartali kõnniteede välisvalgustuse projekteerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1007-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

24. Projekteerimistingimuste määramine kõnniteede välisvalgustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Grafovi tn.-Bastrakovi tn.-Vaksali tn.- Puškini tn. kvartali kõnniteede välisvalgustuse projekteerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1008-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

25. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Tiigi tn 9 a sidemasti püstitamiseks;
2.Puškini tn 29 kooli hoone rekonstrueerimiseks;
3.Jõe tn 1 hoone katuse rekonstrueerimiseks;
4.Joala tn 3a hoone katuse rekonstrueerimiseks;
5.Turu tn 1 hoone katuse rekonstrueerimiseks;
6.Paemurru 22 üksikelamu püstitamiseks;
7.Puškini 29-31-33 soojustrassi rekonstrueerimiseks;
8.Puškini tn 9 kuni Puškini tn 19 kõnnitee rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1009-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

26. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Tiigi 9 a aparatuuri konteineri püstitamiseks;
2. 3 Paemurru 22 garaaži ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1010-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

27. Ehitusalase kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Võidu 8a elamus korteri (korteri 21) küttesüsteemi muutmiseks gaasiküttesüsteemi vastu.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1011-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

28. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kerese 40 i administratiiv- hoone on rekonstrueeritud;
2.Kerese 40 i betoonitehase ehitised püstitatud;
3.Rakvere 71 parkla, haljastus, juurdesõidutee ehitatud;
4.Rööpa tn.20 /AÜ Železnodorožnik asuv aiamaja, kuur ja majandusehitis;
5.Energia 2b garaaži hoonete täielikuks lammutamiseks;
6.Hämariku tn 20/ AÜ Rubini Aed asuv aiamaja;
7.Kadaka tn 8 / AÜ Berjozka asuv aiamaja;
8. Kosmonaudi 9 elamu korter (korter 29) rekonstrueeritud kaupluseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1012-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

29. Ehitusloa kehtetuks tunnistamisest keeldumine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Ehitusluba nr. 7268, 17.05.2006 a. Joala 11 mitteeluruumi (mitteeluruum M-5) rekonstrueerimiseks mööblikaupluseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1013-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

30. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1014-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

31. Peremeheta soojustrassi bilanssi võtmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1015-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

32. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna, Paju Kooli ja KM Rugodiv bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1016-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

33. Projekti "Narva energiamajandus" omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara- ja majandusameti kommunaalosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

34. Rahalise kingituse maksmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva aukodanikele rahalise kingituse 2% linnapea ametipalgast maksmisest.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1017-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

35. Narva linna väärteoasjade registri vastutava ametiasutuse volitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Volitada määruse punkti 4.2 alusel vastutavaks ametiasutuseks väärteoasjade registrile Linnakantselei.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1018-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006