PrindiAbi

24.08.2006 - Korraline istung1. Kreenholmi staadioni rajatiste kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vegun

Hr.Vergun taotleb töökorras vastuvõtmist.

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 14.08.2006 vastu korraldus nr 1019-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2006

2. Kraavi tn 14 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju Müür

Pr S.Homjakova taotleb töökorras vastuvõtmist.

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Kraavi tn 14 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt lisatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.08.2006

3. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 14.08.2006 vastu korraldus nr 1020-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.08.2006

4. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 14.08.2006 vastu korraldus nr 1021-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.08.2006

5. Linnavara tasuta võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Abilinnapea Jelena Torokvei palvel töökorras 16.08.2006 läbivaadatud.
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2006

6. Narva linna 2006.a. eelarve muutmisest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Töökorras 16.08.2006 läbivaadatud.
1. Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2006

7. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinna reguleerimise korra muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Pr Homjakova taotlusel töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Töökorras 16.08.2006 läbivaadatud.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse läbivaatamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2006

8. Projektiga "Narva linna munitsipaaleluruumide renoveerimine" seotud munitsipaaleluruumide võõrandami

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Pr. Homjakova taotlusel töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Töökorras 16.08.2006 läbivaadatud.
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja esitada see läbivaatamiseks volikogule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhtajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2006

9. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja muutmine

Esitaja: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Abilinnapea Sofja Homjakova taotlusel 17.08.2004 töökorras läbivaadatud.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt lisatud määruse eelnõule.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2006

10. Sõiduauto kasutusliisingu lepingu sõlmimine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1022-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

11. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Svetlana Loginova’t kasutama Narva Lastekodu kasvandiku VIKTORIA ZAHHARENKOVA SEB Eesti Ühispangas arveldusarvel olevat raha trahvi tasumiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1023-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

12. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Kuna tegemist on autokeskuse avamisega lubada müüa lahjaid alkohoolseid jooke kuni 6 mahuprotsenti.
Võtta vastu korraldus nr 1024-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

13. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1025-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

14. Eesti Raadio Narva Stuudiole soodustuse andmine reklaami paigaldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1026-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

15. Ideekonkursi "Pulmapäeva jäädvustamise paik Narvas" läbiviimise korra kinnitamine ja ideekonkursi vä

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1027-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.08.2006

16. Narva linna arengukava 2004 - 2007 muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

17. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Lisada linnapea ja abilinnapea J.Torokvei ettepanekul.
Võtta vastu korraldus nr 1028-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

18. Reservfondi vahendite tagastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1029-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

19. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1030-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

20. Narva Linnavalitsuse 26.04.2005.a. korralduse nr 375-k muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1031-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

21. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1032-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

22. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn.28-81korteri renoveerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1033-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

23. Projekteerimistingimuste määramine Sepa tn.1-27korteri renoveerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1034-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

24. Projekteerimistingimuste määramine Partisani tn.7-45 korteri renoveerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1035-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

25. Projekteerimistingimuste määramine Vestervalli tn.12-9 korteri renoveerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1036-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

26. Projekteerimistingimuste määramine Kerese tn.6-8 korteri renoveerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1037-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

27. Projekteerimistingimuste määramine Võidu pr. 8-26 korteri renoveerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1038-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

28. Projekteerimistingimuste määramine Võidu pr. 6-61korteri renoveerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1039-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

29. Projekteerimistingimuste määramine Grafovi pr. 10-8 korteri renoveerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1040-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

30. Projekteerimistingimuste määramine Grafovi tn. 10-5 korteri renoveerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1041-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

31. Tänavale nimetuse omistamine - Rahvavälja tänav

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1042-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

32. Maa müügihinna vähendamine Narva linnas AÜ Teine Noorus, Põldkannikese tn 29

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1043-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

33. Maa müügihinna vähendamine Narva linnas AÜ Rjabinka, Okka tn 735

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1044-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

34. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Tervis Plus, Kannikese tn 73

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1045-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

35. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Suur Primorskoje, Aeru tn 264

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1046-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

36. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Metsaonnid, Vesiroosi tn 5

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1047-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

37. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Metšta Aiad, Unistuse tn 1

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1048-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

38. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Rubini Aed, Õhtu tn 9

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1049-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

39. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Svetofor, Liblika tn 223

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1050-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

40. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Rubini Aed, Jää tn 3

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1051-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

41. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Baltika, Oja tn 75

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1052-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

42. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Družbaplus, Roosi tn 4

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1053-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

43. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Jugla Aiad-2, Tule tn 140

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1054-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

44. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Päikese tn 17

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1055-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

45. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Vesna, Lehe tn 137

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1056-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

46. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Metsaonnid, Leesika tn 9

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1057-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

47. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Družbaplus, Karikakra tn 43

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1058-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

48. Maa ostueesõigusega erastamine Linda tn16

Esitaja: Arhitektuuri amet
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linna, Linda tn 16
OÜ REPOSTAR

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1059-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

49. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn.39h kaupluse hoovipoolse juurdeehituse ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1060-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

50. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn.3-44 korteri ümberplaneerimiseks juuksurisalongiks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1061-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

51. Projekteerimistingimuste määramine Rakvere tn.20a-26 korteri renoveerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1062-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

52. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Narva Ogonjok, Mägra tn 12

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1063-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

53. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Anil, Majaka tn 49

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1064-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

54. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas AÜ Gvozdika, Saialille t

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1065-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

55. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Ehitise kasutusloa andmine.
1. Sibula tn 9 / AÜ Jugla-1 asuvad aiamaja ja majandusehitis;
2. Virmalise tn 9 / AÜ Rubini Aed asuvad aiamaja ja majandusehitis;
3. Astri tn 1a / AÜ Metsaonnid asuvad suvila, majandusabihoone, 2 majandusehitist;
4. Sõnajala tn 38 / AÜ Tervis Plus asuv aiamaja;
5. Roheluse tn 16 / AÜ Tšaika asuv aiamaja.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1066-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

56. Projekteerimistingimuste määramine Haigla tn.5 hoone osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Haigla tn.5 hoone katusekatte ja fassaadide rekonstrueerimiseks ning ruumide osaliseks ümberplaneerimiseks

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

57. Projekteerimistingimuste määramine Juhkentali tn.9 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Juhkentali tn.9 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks koos katusekorruse väljaehitamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1067-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

58. Kinnisasja omandamise loa taotlus

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: K.MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult seisukoha määratlemist kinnisasja omandamise loa taotlemise küsimuses vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

59. Ehitise kasutuslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1068-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

60. Ehitusalase kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1069-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

61. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1070-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

62. Projekteerimistingimuste määramine Energia tn.2

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Energia tn.2, viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1071-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

63. Projekteerimistingimuste määramine 6. Paemurru tn. 17

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

6. Paemurru tn. 17 hoone rekonstrueerimine ja majandushoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1072-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

64. Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogultnõusolekut linna osa üldplaneeringu algatamiseks vastavalt planeerimise lähteülesandele ja esitatud volikogu otsuse eelnõule.
3. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

65. Lavretsovi tn 7 maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Lavretsovi 7 maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt planeerimise lähteülesandele ja esitatud volikogu otsuse eelnõule.
3. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

66. Narvas Haigla tn 6 hoones asuvate ruumide kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1073-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

67. Avaliku suulise enampakkumise väljakuulutamine Narvas Linda tn 4 asuvate 5.korruse ruumi üüriõigusel

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1074-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.09.2006

68. Narvas Linda tn 4 hoones asuva ruumi kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1075-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

69. Narvas Grafovi tn 4 hoones asuvate ruumide üürilepingu pikendamine ning üüritasu alandamine

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1076-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

70. Narvas Puškini tn 33 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1077-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

71. Narvas Linda tn 4 hoones asuva 6.korruse ruumi kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1078-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

72. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine müügilepingu järgi (Energia 2b, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1079-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

73. Nõusoleku andmine Narva linnas omandis oleva Puškini tn 23a kinnistu isikliku kasutusõigusega koorma

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1080-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

74. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1081-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006

75. AS Narva Bussiveod aktsiakapitali suurendamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1082-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.08.2006