PrindiAbi

06.09.2006 - Korraline istung1. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Ak. Maslovi 3a hoone rekonstrueerimiseks
Hr. A. Ljudvigi taotlusel töökorras vastuvõtmisele

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 29.08.2006 vastu korraldus nr 1083-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.08.2006

2. Ilutulestiku korraldamine OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika poolt

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Töökorras vastuvõtmisele

Otsus/tulemused:
Töökorras vastu võetud 31.08.2006 korraldus nr 1084-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2006

3. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Tallinna mnt 19 c kaubanduskeskuse hoone apteek ja toidukauplus on püstitatud;
palun vormistada töö korras

Otsus/tulemused:
Töökorras 31.08.2006 vastu võetud korraldus nr 1085-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2006

4. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Kalju Müüri taotlusel võetud vastu töökorras 31.08.2006 korraldus nr 1086-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

5. Reklaami paigaldamise kord Narva linnas

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Galina Smolina, Anne VeevoOtsus/tulemused:
Saata teisele lugemisele.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

6. Linnade ja valdade suvepäevade 2007.a korralduskonisjoni kinnitamine ja komisjoni esimehe määramine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1087-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

7. Narvas, Vestervalli 9 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse KultuuriosakondOtsus/tulemused:
Edasi lükatud
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

8. Narva Linnavolikogu 17.02.2005.a määruse nr 5/51 muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2.Volitada Kultuurosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

9. Narva linna munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osu

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1088.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

10. Narva Linnavolikogu 17.02.2005.a määruse nr 4/51 muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2.Volitada Kultuurosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

11. Konkursi “Kaunis Eesti Kodu 2006” osalejate autasustamine.

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Jätta välja korralduse punkt 3.2.
Võtta vastu korraldus nr 1089-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

12. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna,Narva Paemurru Spordikooli,Narva Paju Kooli,Laste Varjupaiga

Esitaja: Jelena Skulatšova
Ettekandjad: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1090-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

13. Projekti "Narva linna munitsipaaleluruumide renoveerimine-2" omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Varva Linnavolikogu otsuse eelnõga ja saata läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada Narva Linnavara-ja majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nim etatud küsim ust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

14. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Volna Kaalika tn 48

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1091-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

15. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine2.Jõe tn 15

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1092-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

16. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Oru tn 46

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1093-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

17. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Kanepi tn 13

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1094-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

18. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Aasa tn 40

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1095-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

19. Narva Linnavalitsuse 18.08.2005.a.korralduse nr 803-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 18.08.2005.a.
korralduse nr 803-k ”Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, 5.Paemurru tn 16b” preambula ja punktide 2, 3 ja 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1096-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

20. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Metsaonnid, Lõikuse tn 23

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1097-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

21. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Jugla Aiad-2, Kaare tn 17

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1098-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

22. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Adonis ja Salvia, Tormi tn 30

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1099-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

23. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Višnja, Kirsi tn 13

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1100-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

24. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Tähe tn 20

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1101-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

25. Narva Linnavalitsuse 02.02.2001 korralduse 257-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 02.02.2001 korralduse 257-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Oktoober, Lõuna tn 3”
preambulaga täiendamine ja punktide 1, 2, 3 ja 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1102-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

26. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Baltika, Jääraku tn 157

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1103-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

27. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Energetik-3, Põlevkivi tn 49

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1104-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

28. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Gvozdika, Saialille tn 13

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1105-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

29. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Mebelštšik, Puidu tn 32

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1106-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

30. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Mebelštšik, Puidu tn 21

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1107-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

31. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Metsaonnid, Lõikuse tn 7

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1108-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

32. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Esimene Metsaaed, Lahe tn 92

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1109-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

33. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Olginski, Varese tn 30

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1110-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

34. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Medital, Meedikute tn 28

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1111-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

35. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Rjabinka, Tüve tn 517

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1112-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

36. Narva Linnavalitsuse 31.05.2000 korralduse 1586-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 31.05.2000 korralduse 1586-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Berjozka,Pihlaka tn 36”
preambulaga täiendamine ja punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1113-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

37. Katastriüksuse piiride ja pindala kinnitamine. Tallinna mnt 19a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narvas Tallinna mnt 19a asuv maaüksus on antud Narva linna munitsipaalomandisse Vabariigi Valitsuse 27.juuli 2006.a korraldusega nr 421, mis on vastuvõetud Narva Linnavolikogu 21.septembri 2005.a otsuse nr 140/62 alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1114-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

38. Katastriüksuse piiride ja pindala kinnitamine. Tiigi tn 11

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narvas Tiigi tn 11 asuv maaüksus on antud Narva linna munitsipaalomandisse Vabariigi Valitsuse 27.juuli 2006.a korraldusega nr 420, mis on vastuvõetud Narva Linnavolikogu 6.oktoobri 2005.a otsuse nr 153/63 alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1115-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnasAÜ Jugla-1, Sibula tn 9

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1116-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

40. Projekteerimistngimuste määramine Gerassimovi tn.18-35 korteri ümberplaneerimine.

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1117-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

41. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr. 19-46 korteri ümberplaneerimine.

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1118-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

42. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Tervis Plus, Kannikese tn. 87

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond

AÜ Tervis Plus, Kannikese tn. 87 üksikelamu ja majandushoonete ehitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1119-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

43. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tänava välisvalgustuse rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tänava välisvalgustuse rekonstrueerimiseks alates Vaivara tänavast kuni Tallinna mnt.- Puškini tn.- Kerese tn. ringristmikuni

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1120-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

44. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn. 57 toornahalao hoone osa rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kadastiku tn. 57 toornahalao hoone osa rekonstrueerimiseks töörõivaste lao tarbeks

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määrata projekteerimistingimused vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

45. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kasutuslubade andmine.
1.Ilvese tn 113 / aü Ogonjok asuv aiamaja;
2.Krookuse tn 7 / aü Kiire Laine asuv aiamaja koos saunaga;
3.Mesilase tn 37 / aü Energeetik – 1 asuvad aiamaja ja saun;
4.26. juuli tn 4 kompressorijaam rekonstrueeritud;
5.Kreenholmi tn 16a hoone katus rekonstrueeritud.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1121-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

46. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Tallinna mnt. 2 elamu korterite (korterid 5 ja 6) rekonstrueerimiseks;
2. Grafovi 10 elamu katuse rekonstrueerimiseks;
3. Kerese 40 F tootmishoone laiendamiseks;
4.Kerese 7 ja Puškini 23b 6kv maakaabeliini ehitamiseks;
5.Puškini 59 laohoone püstitamiseks ja parkla ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1122-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

47. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Uusküla 1 elamu korteri (korter 40) tehnosüsteemide muutmiseks;
2. 1 Koolipõik 1a elamu korteri (korter 8) küttesüsteemi muutmiseks gaasiküttesüsteemi vastu;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1123-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

48. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine (V.Prokopenko aü Tšaika, Laane tn 6)

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1124-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

49. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine(Juhhanovi tn16A )

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1125-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

50. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.12 ruumide ümberplaneerimiseks kasiino tarbeks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1126-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

51. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Peterburi mnt.2, Raekoja plats 1, Vestevralli tn 21, Pimeaia tn., Kraavi tn, Linnuse tn, Kiriku tn. 9, Bastrakovi tn. 4, Joala tn, Kalda tn, Võidu tn, Kreenholmi, Haigla tn. 5, Jõesuu tn, Rakvere tn, Puškini tn., Tallinna mnt., Kerese tn, Peetri plats, Malmi tn, Vaksali tn, Kose tn, Pähklimäe tn, Lavretsovi tn, 26 Juuli tn. infotahvlite, infoviitade ja linnakaartide püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1127-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

52. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lõpetada 25.02.2004.a. Narva Linna Sotsiaalabiameti korraldusega nr. 03-251 Jekaterina Birjuljova, üle seatud hooldust hooldaja Irina Russko isikliku avalduse alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1128-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

53. Nõusoleku andmine sõiduauto müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Anda Jelena Artamonenko´le nõusolek tema pojale Mihhail Artamonenko´le kuuluva sõiduauto müümiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1129-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

54. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lõpetada 14.12.2005.a. Narva Linnavalitsus korraldusega nr. 1318-k Galina Vdovichenko üle seatud hooldust hooldaja Ninel Izjumova poolt isikliku avalduse alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1130-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

55. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1131-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

56. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionäri Jekaterina Birjuljova hooldajaks Juri Birjuljov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1132-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

57. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionäri Elza Lembinen hooldajaks Nina Artamonova

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1133-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

58. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Jekaterina Semikina hooldajaks Nina Velichkina.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1134-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

59. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionäri Olga Nikolaeva hooldajaks Ljudmila Koroljak.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1135-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

60. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionäri Sergey Kuznetsov hooldajaks Valentina Kuznetsova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1136-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

61. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionäri Oxana Grebenyuk hooldajaks Natalia Grebenyuk.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1137-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

62. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionäri Boriss Sergejev hooldajaks Galina Sergejeva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1138-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

63. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionäri Eduard Lootus hooldajaks Natalja Lootus.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1139-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

64. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1140-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006

65. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhšaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1141-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2006