PrindiAbi

04.10.2006 - Korraline istung


9.00


1. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeeia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
02.10.2006 võtta vastu korraldus nr 1196-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

2. Tänavakaubanduse korraldamine

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Suunata kolmandale lugemisele.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

3. Narva Laste Loomemaja energiasäästu projekti omafinantseerimise kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

4. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1197-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

5. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult sotsiaaleluruumidele staatuse omistamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

6. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1198-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

7. Narva linna munitsipaaleluruumi Gerassimovi 18-81 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda volikogu otsuse eelnõuga ja esitada see Narva Linnavolikogule.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

8. Narva linna munitsipaaleluruumi Kalda 10-12 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda volikogu otsuse eelnõuga ja esitada see Narva Linnavolikogule.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

9. Narva linna munitsipaaleluruumi Võidu 14-50 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda volikogu otsuse eelnõuga ja esitada see Narva Linnavolikogule.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

10. Puuetega inimestele eluruumide kohandamise toetuse maksmise kord Narva linnas

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda volikogu otsuse eelnõuga ja esitada see Narva Linnavolikogule.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

11. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Leili Korpi kasutama Narva Lastekodu kasvandiku IVAN MALININ’i arveldusarvel olevat raha trahvi tasumiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1199-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

12. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanovi’t kasutama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Narva Lastekodu kasvandiku VLADIMIR KIRSANOV panga arveldusarvel olevat raha trahvi tasumiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1200-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

13. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionäri Asta Sirnask hooldajaks Liubov Serakova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1201-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

14. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Nadežda Konovalova hooldajaks Larissa Feoktistova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1202-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

15. Eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine (Jäähalli ruumid 26.Juuli tn 4)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1203-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

16. Narvas Puškini tn 33 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1204-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

17. Narvas Kraavi tn 2 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1205-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

18. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1206-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

19. Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise korra muutmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda volikogu otsuse eelnõuga ja esitada see Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Linnavara- ja majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

20. LVMa kulude üleandmine Kultuuriosakonna,Narva Paemurru Spordikooli,Narva Paju Kooli, 6.Kooli,Narva H

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1207-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

21. Teenindusmaa määramine Narvas, Mõisa tänava park

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1208-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

22. Aadressi omistamine Kõrkja tänav 25 ja Kõrkja tänav 25a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1209-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

23. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Rakvere 20c elamu korteri (korter 9) rekonstrueerimiseks;
2. Rakvere 20c elamu korteri (korter 14) rekonstrueerimiseks;
3. Suur 5 elamu korteri (korter 4) rekonstrueerimiseks;
4. Suur 6 elamu korteri (korter 15) rekonstrueerimiseks;
5. Rahu 8 elamu fassaadi rekonstrueerimiseks;
6. Puškini 69 heakorrastuse ehitamiseks;
7. Puškini 69 veevaristuse ja kanalisatsiooni ehitamiseks;
8. Puškini 69 välisvalgustuse ehitamiseks;
9. Kose 4 hoone katuse rekonstrueerimiseks;
10.Rahu 36 a sissesõiduteede ehitamiseks;
11.Jõesuu tn 7 üksikelamu ehitamiseks;
12. Männi tn 7 garaaži ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1210-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

24. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.1 Puškini 56 – Puškini 50 04,kv maakabliliini ehitamiseks;
1.2 Energia 1a –Tallinna mnt. 4a 0,4kv maakabliliini ehitamiseks;
1.3 Vestervalli tn. 25 stomatoloogiapolikliiniku hoone peasissekäigu rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1211-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

25. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Ehitise kasutusloa andmine.

1.Vaigu tn 20 / aü Rjabinka ehitatud aiamaja;
2.Rebase tn 55 / aü Ogonjok asuv aiamaja;
3.Vaigu tn 907 / aü Rjabinka asuvad aiamaja ja saun;
4.Varblase tn 32 / aü Olginski asuv aiamaja;
5.Virmalise tn 14 / aü Rubini Aed asuv aiamaja;
6.Elektrijaama tee 106 platsi neutraliseerimismahuti püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1212-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

26. AÜ JUBILEINÕI AIAD maaüksustele aadresside omistamine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1213-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

27. AÜ VIŠNJA maaüksustele aadresside omistamine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1214-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

28. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Rubini Aed, Päeva tn. 9 hoone ehitamine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1215-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

29. Projekteerimistingimuste määramine 6-Paemurru tn. 10

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

6-Paemurru tn. 10 hoone rekonstrueerimine ja uue hoone ehitamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1216-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

30. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Metsaonnid, Vesiroosi tn. 3

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Metsaonnid, Vesiroosi tn. 3 hoone rekonstrueerimine ja kõrvalhoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1217-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

31. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Metsaonnid, Mesika tn.17

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Metsaonnid, Mesika tn.17 olemasoleva hoone laiendamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1218-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

32. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas AÜ Elektron, Pinge tn 15

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1219-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

33. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Victoria Aiamaad, Viktoria tn 10

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1220-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

34. AÜ Tšaika Kaste tn 26 ja Kaste tn 28 aianduskruntide ühendamine

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1221-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

35. AÜ Svetofor Valge tn 205 ja Valge tn206 aianduskruntide ühendamine

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Suunata teisele lugemisele
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

36. Narva Linnavalitsuse 31.12.1999 korralduse 3414-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1222-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

37. Narva Linnavalitsuse 20.01.2000 korralduse 170-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1223-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

38. Narva Linnavalitsuse 30.10.2000 korralduse 2963-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1224-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

39. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Puškini tn 11b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1225-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

40. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Rjabinka, Kibuvitsa tn 221

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1226-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

41. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Rjabinka, Okka tn 625

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1227-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

42. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Rjabinka, Okka tn 601

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1228-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

43. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Metšta Aiad, Unistuse tn 31

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1229-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

44. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Mebelštšik, Puidu tn 24, AÜ Mebelštšik, Puidu tn 24a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1230-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

45. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Vesna, Muru tn 115

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1231-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

46. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Olginski, Pääsukese tn 12

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1232-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

47. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Olginski, Tedre tn 2

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1233-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

48. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Svetofor, Pikk tn 46

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1234-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

49. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Svetofor, Valge tn 192

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1235-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

50. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Joala tn 11a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1236-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

51. Narva Linnavalitsuse 04.11.1999 korralduse 2788-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1237-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

52. Narva LV 23.05.2002.a. kor. nr 563-k ÕVV maa tagastamine, Malmi 2 preabm muut..

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1238-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

53. Narva LV 05.06.2002.a. kor. nr 604-k ÕVV maa tagastamine, Malmi 2A preabm muut.

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1239-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

54. Rahu tn 18a maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Rahu tn 18a maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogu ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

55. Kreenholmi- 26.Juuli- Uusküla- Oru kvartali liiklusskeemi detailplaneeringu nimetuse ja ly muutmine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Kreenholmi - 26.Juuli-Uusküla-Oru kvartali liiklusskeemi detailplaneeringu nimetuse ja lähteülesande muutmiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogu ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

56. Gerassimovi tn - Joala tn vahelise pargi detailpl nimetuse ja lähteülesande muutmine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Gerassimovi tn-Joala tn vahelise pargi detailplaneeringu nimetuse ja lähteülesande muutmiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogu ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

57. Narva LV 15.06-2005.a.kor.599-k "Kat.üksuse...2.Jõesuu tn.27"muutmine

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1240-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

58. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn. 26 - 11 korteri ümberplaneerimine.

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1241-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

59. Projekteerimistingimuste määramine Raja tänava ja Raja tn.3 hoone välisvalgustuse projekteerimine.

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1242-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

60. Projekteerimistingimuste määramine Jõe tn.3 hoone rekonstrueerimine.

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogu ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006

61. Projekteerimistingimuste määramine Energia ja Energia turu teede projekteerimine.

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogu ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2006