PrindiAbi

01.11.2006 - Korraline istung1. Riigihanke avatud pakkumismenetlusu "Ühistransporditeenus Narva avalikel bussiliinidel" läbiviimine

Esitaja: Narva Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Töökorras 27.10.2006 läbivaadatud.
1.Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja esitada läbivaatamiseks nimg kinnitamiseks volikogule.
2. Volitada Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2006

2. “Narva suveniir 2006” konkursi läbiviimise tingimused

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Antud küsimuse vastuvõtmist küsitluse korras taotleb abilinnapea Sofja Homjakova.

Dokumendis sätestatakse konkurssi Narva Suveniir 2006 tingimused ja kuulutatakse välja kõnesolev konkurss.

Otsus/tulemused:
Antud küsimuse vastuvõtmist küsitluse korras taotleb abilinnapea Sofja Homjakova.

Töökorras 27.10.2006 vastu võetud korraldus nr 1325-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2006

3. Riigihanke avatud pakkumismenetluse läbiviimine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Töökorras 27.10.2006 läbivaadatud.
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2006

4. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionäri Jevgenija Kulp hooldajaks Lücija Jeremickiha.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1326-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

5. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Mikhail Biryukov hooldajaks Zinaida Birjukova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1327-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

6. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Aleksandra Livanskaya hooldajaks Tamara Sahhonenko.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1328-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

7. Lastetoetuse maksmise jätkamine vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Olga Matilainen`ile poeg Georgi Ippolitovi peale saadav vanemahüvitise ja peretoetuse maksmine seoses sellega, et ema hakkab täitma oma vanema kohustusi.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1329-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

8. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine hooldajale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Anna Simakovale lapse Aleksandr Simakovi peale saadava lastetoetuse maksmine.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Olga Simakovale poeg Aleksandr Simakovi peale saadava lastetoetuse maksmine seoses sellega, et ema ei täida oma vanema kohustusi.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1330-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

9. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõegrova

Lubada muuta alaealisel Natalja Rjabtšikoval perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Vangonen.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1331-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

10. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lubada muuta alaealisel Roman Kabadeitsev’il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Kulašenkov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1332-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

11. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lubada muuta alaealisel Roman Savossin´il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Skeats.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1333-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

12. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanovi’t kasutama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Narva Lastekodu kasvandiku IVAN MALININ´i panga arveldusarvel olevat raha trahvide tasumiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1334-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

13. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Nõustuda Narva Linna Sotsiaalabiameti taotlusega ja lubada kanda oma bilansist maha:

- Arvuti ASTRODATA , protsessor CEL400. mälu 64MB, kõvaketas 6.4GB, monitor Samsung 500S, soetamisaeg 1999, maksumus 12 704,10 krooni , kulum 100%;
- Laserprinter HP LJ5L, soetamisaeg 01.08.1996, maksumus 7 987 krooni, kulum 100%;
- arvuti ASUS, protsessor CELERON 64MB, RAM 6.01 GB, monitor Hundai
DS-S-570, soetamisaeg 2000, maksumus 15 751,50 krooni, kulum 100%

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1335-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

14. Narva linnas puuetega inimestele invatransporditeenuse osutamise kord

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Nõustuda Narva Linnavolikogule esitatava määruse eelnõuga.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda Narva Linnavolikogule esitatava määruse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

15. Narva linna munitsipaleluruumi Kosmonaudi 7 - 29 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Narva Linnavolikogule esitatava otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

16. Narva linna munitsipaaleluruumi Puškini 51 - 107 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Narva Linnavolikogule esitatava otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

17. Narva linna munitsipaaleluruumi Kreenholmi 26 - 57 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Narva Linnavolikogule esitatava otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

18. Narva linna munitsipaaleluruumi Kangelaste 44 - 20 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Narva Linnavolikogule esitatava otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

19. OÜ-le MEGAFORT lisamaksusoodustuse andmine valgustatud reklaami paigaldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1336-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

20. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1337-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

21. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1338-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

22. Aksiaselts Eesti Energeetikaehitus ( reg. nr. 15111001) ettevõtteregistrist kustutamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1339-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

23. "Narva linna parima jõulu- ja..."Konkursi läbiviimise korra kinnitamine ja konkursi väljakuulutamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1340-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

24. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine: Narva Linnakantselei
Ida Politseiprefektuur Narva Politseiosakond
Narva Linavalitsuse Rahandusamet
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ida-Viru Maavalitsus

Otsus/tulemused:
Lisada Kallaste linnale toetus summas 40 000 krooni.
Mitte eraldada: Õigeusu Hariduse Ühingule "Ülestõusmine" - 259 000 krooni, Maleklubile Kaissa Õigeusu Hariduse Ühingule "Ülestõusmine"- 1800 krooni, Spordiklubile Viktooria- 12 000 krooni.

Võtta vastu korraldus nr 1341-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2006

25. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandiusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine:Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusamet

Otsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

26. 2006.a eelarve täitmine 9 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1342-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

27. Maa müügihinna vähendamine Narva linnas AÜ Victoria Aiamaad, Viktoria tn 21

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1343-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

28. Kinnisasja omandamise loa taotlus( pr. S.Stonogina,AÜ Olginski, Tedre tn 34)

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Suunata teisele lugemisele.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

29. Maa müügihinna vähendamine Narva linnas AÜ Berjozka, Kadaka tn 26

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1344-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

30. Maa müügihinna vähendamine Narva linnas AÜ Esimene Metsaaed, Väina tn 3

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1345-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

31. Maa müügihinna vähendamine Narva linnas AÜ Rjabinka, Vaigu tn 914

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1346-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

32. Teenindusmaa määramine,katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Vihma tn 20b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1347-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

33. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Jõesuu tn 7

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1348-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

34. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Tervis Plus, Sõnajala tn 97

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1349-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

35. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Tervis Plus, Sõnajala tn 104

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1350-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

36. Kreenholmi tn 52 ja 54 maa- alade detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Kreenholmi tn 52 ja 54 maa-alade detailplaneerigu lähteülesandega ning esitada see volikogusse detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

37. Narva Vanalinna arengustrateegia ja linnaosa üldplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Suunata teisele lugemisele.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

38. Vihma tn 25 maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Vihma tn 25 maa-ala detailplaneerigu lähteülesandega ning esitada see volikogusse detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

39. Riigihanke "Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu teostamine"

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Teha parandused märkustele.
Võtta vastu korraldus nr 1351-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

40. Projekteerimistingimuste määramine uue tänavalõigu projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Uue tee projekteerimine alates Rahu tänavast kuni heitvetepuhastusjaama ning Kreenholmi ja Aleksandri surnuaedadesse viiva teeni.

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

41. Projekteerimistingimuste määramine Elektrijaama tee 59 uue kompleksi projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Elektrijaama tee 59 uue kompleksi projekteerimine
Balti Elektrijaama 11-nda energiaploki varustamiseks biokütusega

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

42. Projekteerimistingimuste määramine uue sidekanalisatsiooni paigaldamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Uue sidekanalisatsiooni paigaldamine Daumani tn.14 olemasolevast sidekaevust nr.NA4350 kuni ehitava hooneni Puškini tn.59

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1352-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

43. Projekteerimistingimuste määramine uue elektrikaabli paigaldamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Uue elektrikaabli paigaldamine Puškini tn.65a trafoalajaamast nr.AJ241 kuni Puškini tn.59 projekteeritava kaablitransiitkilbini

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1353-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

44. Projekteerimistingimuste määramine Heitvetepuhastusjaama territooriumile mudaplatsi rajamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

45. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Oru tn 9
osaühing ALVETIR

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1354-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

46. Ehitusloa andmine (Kose tn 10)

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Soojustrassi ehitamiseks aadressil Kose 10 asuva hoone soojussõlmest kuni Kose 8 ja Kose 6 hooneteni

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1355-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2006

47. Kasutusloa andmine (Kangelaste pr 39)

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Kangelaste prospekt 39 elamu rekonstrueeritud

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1356-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2006

48. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehtusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Vestervalli 12 elamu korteri (korteri nr.9) rekonstrueerimiseks;
2. Grafovi 10 elamu korteri (korteri nr.5) rekonstrueerimiseks;
3. Sepa 1 elamu korteri (korteri nr.27) rekonstrueerimiseks;
4. Võidu 8 elamu korteri (korteri nr.26) rekonstrueerimiseks;
5. Võidu 6 elamu korteri (korteri nr.61) rekonstrueerimiseks;
6. Kerese 6 elamu korteri (korteri nr.8) rekonstrueerimiseks;
7. Rakvere 20 a elamu korteri (korteri nr.26) rekonstrueerimiseks;
8. Partisani 7 elamu korteri (korteri nr.45) rekonstrueerimiseks;
9. Kreenholmi 28 elamu korteri (korteri nr.81) rekonstrueerimiseks;
10. Grafovi 10 elamu korteri (korteri nr.8) rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1357-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

49. Narva Linnavalitsuse 29.12.2005 korralduse nr 1393-k täiendamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 29.12.2005 korralduse nr 1393-k
“Narva Linnavalitsuse ehitus- ja arhitektuurikomisjoni kinnitamine”
punkti 1 täiendamine

Otsus/tulemused:
Uus korraldus. Kinnitada uus komisjoni koosseis.
Võtta vastu korraldus nr 1358-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

50. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve oakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kangelaste 27 elamu elektripaigaldise muutmiseks;
2.Kaare tn 22 / AÜ Jugla – 2 suvila ehitamiseks;
3. Nugise tn 56 / AÜ NARVA OGONJOK sauna ehitamiseks ja aiamaja elektripaigaldise muutmiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1359-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

51. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kasutuslubade andmine:
1.Tibu tn 37 / aü Iskra asuvad aiamaja ja saun;
2.Linda tn 5 katlamaja ja töökoda täielikult lammutatud.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1360-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

52. Juhhanovi tn 3b maaüksuse munisipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Juhhanovi tn 3b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

53. 26.Juuli tn 4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult 26.Juuli tn 4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

54. Hariduse tn 13c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Hariduse tn 13c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

55. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linnas Tallinna mnt 19b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1361-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

56. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linnas Rakvere tn 65

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1362-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

57. Sepa tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Sepa tänava maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

58. Koidula tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Koidula tänava maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

59. Kraavi tänava maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Kraavi maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

60. Pimeaia tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Pimeaia tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

61. Tallinna mnt 30, Võidu pr 2 ja Võidu pr 4 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Tallinna mnt 30, Võidu pr 2 ja Võidu pr 4 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

62. Kerese tn 48 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Kerese tn 48 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

63. Kerese tn 48a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Kerese tn 48a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

64. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Joala 11 elamu mitteeluruumid (mitteeluruumid M-7 ja M-10) rekonstrueeritud tervisekeskuseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1363-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

65. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine (Jõesuu tn 27, Ida-Eesti Pimedate Ühing

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1364-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

66. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1365-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

67. Ideekonkursi "Narva sissesõit" läbiviimise korra kinnitamine ja ideekonkursi väljakuulutamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1366-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

68. Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu lähteülesande muutmine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Puškini tn 42 ja selle lähialadetailplaneeringu lähteülesande muutmist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

69. Narva Humanitaargümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1367.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

70. Narva Paju Kooli õpilaste vastuvõtmise kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1368.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

71. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord

Esitaja: Narva LInnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1369.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

72. Narva Kesklinna Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1370.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

73. Narva Peetri Kooli õpilaste vastuvõtmise kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1371.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

74. Narva Joala Kooli õpilaste vastuvõtmise kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1372.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

75. Narvas, Vestervalli 9 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1373-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

76. Narva Linnavalitsuse 14.06.2006 määruse nr 742 muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1374.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2006

77. Tasuta kasutuslepingu kehtivusaja pikendamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1375-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2006

78. Narvas Haigla tn 6 hoones asuvate 2.korruse ruumide kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandsuamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1376-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

79. Avaliku suulise enampakkumise väljakuulutamine Narvas Peetri pl 1 hoones asuvate ruumide üüriõigusel

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1377-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

80. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna, Narva koolide, gümnaasiumide ja Laste Loomemaja bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1378-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

81. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Sepa 10, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1379-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

82. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Rahu 40a, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1380-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

83. Narva Linnavalitsuse 03.05.2006 a. määruse nr 576 muutmine.

Esitaja: Dmitri Djakov
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Seoses uue ametniku (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti Varade osakonna spetsialisti), kelle ülesandeks on Narva linna haldusterritooriumil seaduste ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide täitmise kontrollimine, ametisse võtmisega tuleb muuta Narva Linnavalitsuse 03.05.2006 määrust nr 576 “Narva nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine”.

Otsus/tulemused:
LVMA-l teha uus tekst.
Võtta vastu määrus nr 1381.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

84. Pärandvara bilanssi võtmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1382-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

85. Projekti "Kodulinn kaunimaks" raames korteriühistute toetamise kord

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda volikogu määruse eelnõuga ja esitada see volikogusse.
2. Volitada Linnavara ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006

86. Narva Linnavalitsuse 27.07.2005 määruse nr 742 täiendamine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1383.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2006