PrindiAbi

15.11.2006 - Korraline istung1. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

260*

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 08.11.2006 vastu korraldus nr 1384-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

2. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusamet

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 08.11.2006 vastu korraldus nr 1385-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2006

3. Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise korra muutmine

Esitaja: KultuuriosakondOtsus/tulemused:
Töökorras 09.11.2006 läbivaadatud.
1. Esitada Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks vastavalt lisatud määruse eelnõule.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2006

4. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Raja 3 hoonest kuni olemasoleva kaevuni V33 veetrassi ehitamiseks;
2. Raja 3 hoonest kuni kaevuni KK-7 kanalisatsiooni ehitamiseks;
(palun vormistada töökorras)

Otsus/tulemused:
Abilinnapea Sofja Homjakova taotlusel võtta töökorras 13.11.2006 vastu korraldus nr 1386-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.11.2006

5. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lõpetada 14.05.2003.a Narva linna Sotsiaalabiameti korraldusega nr 03-543 Yury Filaretovi üle seatud hooldus hooldaja Niina Filaretova poolt hooldaja isikliku avalduse alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1387-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

6. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Yury Filaretov hooldajaks Tamara Sahhonenko.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1388-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

7. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Ida Tšaikina hooldajaks Vera Dmitrieva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1389-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

8. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionäri Anastasia Andreeva hooldajaks Valentina Krymskaya.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1390-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

9. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Maria Dorozhka hooldajaks Alexey Dorozhka.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1391-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

10. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionäri Grigory Krymskiy hooldajaks Valentina Krymskaya.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1392-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

11. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Niina Speks hooldajaks Inta Vezikova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1393-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

12. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Vladimir Orlov hooldajaks Irina Guseva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1394-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

13. Lastetoetuse maksmise peatamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Jevgenia Kazakova´le tütre Alina Kazakova peale saadava lastetoetuse maksmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1395-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

14. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Anda Rosalia Balkova-Castoldi´le nõusolek müüa tema tütrele Ksenija Castoldi´le kuuluv korter.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1396-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

15. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lubada muuta alaealisel Anastassia Mironenkoval perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Larikova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1397-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

16. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lubada muuta alaealise Jelizaveta Strugaljova perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Kuzmina.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1398-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

17. Narva linna Sotsiaalabiameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Nõustuda Narva Linnavolikogule esitatud otsuse eelnõuga.

Otsus/tulemused:
1.Nõustuda volikogu otsuse eelnõuga ja esitada see volikogusse.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

18. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1399-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

19. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1400-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

20. Alkohoolse joogi hulgimüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1401-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

21. Väärismetalltoodete valmistamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1402-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

22. «Pulmapäeva jäädvustamise paik Narvas» ideekonkursi tulemuste kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Antud küsimuse vastuvõtmist töökorras taotleb abilinnapea Sofja Homjakova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1403-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

23. Projekti "Narva jõe kaldapealse ajaloolise kaitseala arendamine" omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti "Narva jõe kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine" omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

24. Dokumentide vormi kinnitamine Linnavolikogu 20.10.2006.a.

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Votmistada määrusena.
Võtta vastu määrus nr 1404.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

25. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 18-81 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja esitada see volikogusse.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

26. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 9-6 Narvas (üldpinnaga 22,4 m2) üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja esitada see volikogusse.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

27. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 42-40 Narvas (üldpinnaga 28,6 m2 ) üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja esitada see volikogusse.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

28. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 17-3 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja esitada see volikogusse.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

29. Munitsipaaleluruumi aadressil Kalda 10-12 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja esitada see volikogusse.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

30. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu 14-50 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja esitada see volikogusse.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

31. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1405-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

32. Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise korra vormide kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1406.
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

33. Narva 6. Kooli õpilaste vastuvõtmise kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1407.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

34. Narva Eesti Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1408.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

35. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1409.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

36. Narva Soldino Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1410.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

37. Narva Täiskasvanute Kooli õpilaste vastuvõtmise kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1411.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

38. Laenulepingu sõlmimine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1412-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

39. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine: Narva Linna Sotsiaalabiamet
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1413-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

40. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine:
Narva Linna Sotsiaalabiamet
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Mitte eraldada raha poksiklubile KickSai, Skaudiklubile Tšaika eraldada 2 500 krooni.
Ida-Eesti Pimedate Ühing taotles 43 600 krooni eraldamist. Narva Linnavolikogu rahanduskomisjoni ettepanekul eraldada Sotsiaalabiameti kaudu Ida-Eesti Pimedate Ühingule 17 050 krooni, sh 3000 krooni invaliididele kõndimiskeppide soetamiseks, 1600 krooni kabe-ja malelaudade ning nuppude valmistamiseks ja 12 450 krooni ühingu staažikate liikmete premeerimiseks seoses Eesti Pimedate Ühingu 85.aastapäevaga.

Võtta vastu korraldus nr 1414-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.12.2006

41. Narva Linnavolikogu 23.12.2004.a. otsuse nr.169/47 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavolikogu 23.12.2004.a. otsuse nr.169/47
“Projekti “Narva linnuse Põhjaõue avamine turistidele”
omafinantseerimine” muutmine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

42. Narva linna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1415-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

43. Elamu aadressil Hariduse tn 16, Narva, kaasomandi lõpetamine ja reaalosadeks jagamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusameti varade osakonna juhataja kt Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

44. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilansis oleva põhivara kõlbmatuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1416-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

45. Peremeheta ehitise hõivamise menetluse algatamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1417-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

46. Liiklusohutuse komisjoni koosseisu muutmine

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Muuta korralduse vormi.
Võtta vastu korraldus nr 1418-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

47. Eluruumi Kosmonaudi 7 - 11 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda otsuse eelnõuga ja taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

48. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Puškini 69, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1419-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

49. Narva Linnavalitsuse 12.07.2006 korralduse nr 935-k muutmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1420-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

50. Narva Linnavolikogu 21.09.2006 otsuse nr 145/62 "Linnavara tasuta võõrandamine" (Kose 6) muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusameti kommunaalmajanduseosakonna juhatajat Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

51. Avaliku suulise enampakkumise väljakuulutamine bastioni Triumf ja piiripunkti maaala üüriõigusele

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1421-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

52. Linda tn 5 maa- ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Linda tn 5 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud kõsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

53. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Kerese 3 / Kosmonaudi 4 sissesõidutee ja parkla ehitamiseks;
(palun vormistada töökorras)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1422-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

54. maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2r

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 2r

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1423-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

55. maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2e

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 2e

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1424-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

56. maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2l

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 2l

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1425-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

57. maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2ž

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 2ž

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1426-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

58. maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2j

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 2j

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1427-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

59. maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2h

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 2h

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1428-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

60. maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2w

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 2w

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1429-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

61. maa ostueesõigusega erastamine ja Narva linnas, Tallinna mnt 2i

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 2i

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1430-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

62. maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2t

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 2t

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1431-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

63. maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2k

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 2k

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1432-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

64. maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2n

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 2n

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1433-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

65. maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2m

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 2m

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1434-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

66. maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2o

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 2o

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1435-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

67. maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2q

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 2q

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1436-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

68. maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2õ

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2õ Mittetulundusühing NARVA ETTEVÕTLUSE ARENDUSÜHING

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1437-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

69. maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2š

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2š
Osaühing S.V.O.BALTIC INTERNATIONAL

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1438-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

70. maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2u

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 2u

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1439-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

71. maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2p

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 2p

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1440-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

72. maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 2z

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 2z

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1441-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

73. maa ostueesõigusega erastamine Tallinna mnt 2s

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 2s

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1442-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

74. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Vesna, Muru tn 126

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1443-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

75. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Olginski, Lõokese tn 31

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1444-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

76. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil, AÜ Rjabinka, Vaigu 927

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
AÜ Rjabinka, Vaigu tn 927

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1445-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

77. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgilAÜ Rjabinka vaigu 928

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
AÜ Rjabinka, Vaigu tn 928

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1446-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

78. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil, AÜ Oktoober Lõuna tn 27

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
AÜ Oktoober, Lõuna tn 27

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1447-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

79. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Baltika, Allika tn 102

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1448-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

80. Narva Linnavalitsuse 22.01.2001 korralduse 130-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 22.01.2001 korralduse 130-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Adonis ja Salvia, Tõusu tn 131”
preambulaga täiendamine ja punktide 1, 2, 3 ja 4 , 5, 6 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1449-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

81. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Rubini Aed, Öö tn 13

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1450-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

82. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Iskra, Kuke tn 12

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1451-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

83. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Radost, Rõõmu tn 34

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1452-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

84. Maa müügihinna vähendamine, AÜ Baltika, Põuatuule tn 269

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa müügihinna vähendamine
Narva linnas AÜ Baltika, Põuatuule tn 269

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1453-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2009

85. Maa müügihinna vähendamine, AÜ Esimene Metsaaed Kõrkja tn 19

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa müügihinna vähendamine
Narva linnas AÜ Esimene Metsaaed, Kõrkja tn 19

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1454-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

86. Maa müügihinna vähendamine AÜ Esimene Metsaaed Lahe tn 93

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa müügihinna vähendamine
Narva linnas AÜ Esimene Metsaaed, Lahe tn 93

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1455-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

87. Maa müügihinna vähendamine, AÜ Esimene Metsaaed Lahe tn 68

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa müügihinna vähendamine
Narva linnas AÜ Esimene Metsaaed, Lahe tn 68

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1456-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

88. Projekteerimistingimuste määramine Narva Soldino Gümnaasiumi ruumide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Soldino Gümnaasiumi aadressiga Tallinna mnt.40 ruumide osaline rekonstrueerimine spordikompleksi tarbeks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1457-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

89. Projekteerimistingimuste määramine Tuleviku tn.7 „Ojake” lasteaia ujula ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1458-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

90. Projekteerimistingimuste määramine Daumani tn.11 „Cippollino” lasteaia ujula rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1459-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

91. Projekteerimistingimuste määramine Narva Vanalinna piirkonna tänavavalgustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1460-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

92. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.54 ruumide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.54 ruumide osaliseks rekonstrueerimiseks autode värvitöökoja, autopesula ning autokeemia kaupluse tarbeks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1461-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

93. Projekteerimistingimuste määramine Vestervalli tn.2a hoone lammutamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1462-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

94. Projekteerimistingimuste määramine Bussipargi ja tehnohooldekeskuse hoone ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimisameti direktorit Kalju Müüri Nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

95. Projekteerimistingimuste määramine Haigla tn.1 hoone osaliseks renoveerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Haigla tn.1 hoone katusekatte, fassaadide ja siseruumide renoveerimiseks

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimisameti direktorit Kalju Müüri Nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

96. Projekteerimistingimuste määramineTallinna mnt. 20 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt. 20 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1463-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

97. Projekteerimistingimuste määramine Rüütli tn.6 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Rüütli tn.6 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1464-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

98. Projekteerimistingimuste määramine Joala tn.7 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Joala tn.7 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1465-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

99. Projekteerimistingimuste määramine Joala tn.9 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Joala tn.9 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1466-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

100. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Retšnoi, Väikesaare tn.5 üksikelamu ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Retšnoi, Väikesaare tn.5 üksikelamu ehitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1467-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

101. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Družbaplus, Mooni tn.51 üksikelamu ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Družbaplus, Mooni tn.51 üksikelamu ehitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1468-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

102. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Jugla-1, Sibula tn.7 üksikelamu ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Jugla-1, Sibula tn.7 üksikelamu ehitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1469-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

103. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Tervis Plus, Sõnajala tn.106

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Tervis Plus, Sõnajala tn.106 üksikelamu ja majandushoone ehitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1470-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

104. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Radost, Rõõmu tn.18

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Radost, Rõõmu tn.18 üksikelamu ja majandushoone ehitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1471-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

105. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Oktoober, Lõuna tn.114 üksikelamu laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Oktoober, Lõuna tn.114 üksikelamu laiendamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1472-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

106. Projekteerimistingimuste määramine 2.Jõesuu tn. 36 üksikelamu laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

2.Jõesuu tn. 36 üksikelamu laiendamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1473-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

107. Teenindusmaa määrmine ja maa ostueesõigusega erastamine Heitvetepuhastusjaam

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Heitvetepuhastusjaam
Aktsiaselts Narva Vesi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1474-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

108. Projekteerimistingimuste määramine Vihma tn.4 üksikelamu laiendamiseks, majandushoone ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vihma tn.4 üksikelamu laiendamiseks ja majandushoone rekonstrueerimiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1475-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

109. Projekteerimistingimuste määramine Oru tn.38 üksikelamu laiendamiseks ja garaaži ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Oru tn.38 üksikelamu laiendamiseks ja garaaži ehitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1476-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

110. Projekteerimistingimuste määramine Vihma tn.13 üksikelamu laiendamiseks, majandushoonete ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vihma tn.13 üksikelamu laiendamiseks ja majandushoonete ehitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1477-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

111. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt. 42 – 81, 82 korterite ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt. 42 – 81, 82 korterite ümberplaneerimine koos nende ühendamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1478-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

112. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.41-38 korteri serveriruumideks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1479-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

113. Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult linnaosa detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimisameti direktorit Kalju Müüri Nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

114. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Rakvere 30 elamu elektripaigaldise muutmiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1480-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

115. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.AÜ Elektron Voolu tn 28 asuv aiamaja;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1481-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

116. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. 26 Juuli 4 Narva Kreenholmi staadioni niisutusrajatise ehitamiseks;
2. Kose 6 hoonest kuni ühendussõlmedeni S-1 ja S-5 külmaveetorustiku ehitamiseks;
3. Kose 6 hoonest kuni liitumispunktini K-4 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Energia 4 c hoone täielikuks lammutamiseks;
5. Karja 5 elamu fassaadi ja katuse rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1482-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2006

117. Aadressi omistamine - Sadama tee 2

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1483-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

118. Aadressi omistamine - Sadama tee 9

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1484-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

119. Aadressi omistamine - Kerese tn 22a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1485-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

120. Aadressi omistamine - Kerese tn 48b

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1486-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

121. Aadressi omistamine - Puškini tn 31b

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1487-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

122. Aadressi omistamine - Tuleviku tn 2

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1488-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

123. Aadressi omistamine - Tuleviku tn 10a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1489-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

124. Aadressi omistamine - Joala tn 8c

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1490-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

125. Aadresside omistamine - Lavretsovi tn 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1491-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

126. Kreenholmi tn 39f maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Kreenholmi tn 39f maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimisameti direktorit Kalju Müüri Nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

127. Raekoja plats 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Raekoja plats 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimisameti direktorit Kalju Müüri Nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

128. Hariduse tn 22 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Hariduse tn 22 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimisameti direktorit Kalju Müüri Nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

129. Maleaed maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Maleaed maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimisameti direktorit Kalju Müüri Nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

130. Vikerkaare tn 10 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Vikerkaare tn 10 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimisameti direktorit Kalju Müüri Nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

131. Mõisa park maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Mõisa park maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimisameti direktorit Kalju Müüri Nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

132. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse asukoht: Narva linn Kangelaste prospekt 38

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1492-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

133. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse asukoht: Narva linn
Kangelaste prospekt 40b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1493-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

134. Narva linna ehitusmääruse kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Narva linna ehitusmääruse kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimisameti direktorit Kalju Müüri Nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2006

135. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

261*

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1494-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013