PrindiAbi

29.11.2006 - Korraline istung1. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Linna Arenduse ja Ökonomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Abilinnapea Sofja Homjakova taotlusel võtta 16.11.2006 vastu töökorras.
Võtta vastu korraldus nr 1495-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.11.2006

2. Narva lastekodu Narva linnale üleandmisega nõustumine ning volituste andmine Narva Linnavalitsusele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig

Nõustuda riigile kuuluva Narva Lastekodu Narva linnale üleandmisega.
Hr. Ljudvigu taotlusel töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Töökorras 21.11.2006 läbivaadatud.
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada abiölinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.11.2006

3. Riigivara tasuta omandamine Narva linnale (kinnistud asukohaga Tallinna mnt 35A ja Tallinna mnt 37A)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Pr. Sofja Homjakova taotleb eelnõu vastuvõtmist töökorras.

Otsus/tulemused:
Töökorras 21.11.2006 läbivaadatud.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga ja saata volikogusse.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti Varade osakonna juhataja kt direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2006

4. AS Narva Elamuvaldus nõukogu liikmete volituste pikendamine

Esitaja: AS Narva Elamuvaldus
Ettekandjad: Sofja HomjakovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1496-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

5. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanovi’t kasutama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Narva Lastekodu kasvandiku VADIM BOGDANOV´i panga arveldusarvel olevat raha trahvide tasumiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1497-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

6. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanovi’t kasutama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Narva Lastekodu kasvandiku MAKSIM ZINOVJEV´i panga arveldusarvel olevat raha trahvide tasumiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1498-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

7. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Volitada Niina Korda´le vormistama ja kätte saama tema hoolitsemisel asuvale lapsele Diana Chernook´ile alalist elamisluba ja isikut tõendavat dokumenti (ID-kaart) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1499-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

8. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lubada muuta alaealisel Ariana Petrušihhina´l perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Leštšuk.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1500-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

9. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabaimet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lubada muuta alaealisel Leo Kaldas´el perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Dubovski.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1501-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

10. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lubada muuta alaealisel Kristina Vassiljeva perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Jasjuljavitšjute.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1502-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

11. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Anda Anželika Kurašova`le nõusolek müüa tema tütrele Alina Maksimova`le kuuluv korteriomand.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1503-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

12. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine hooldajale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Jelena Solovjovale lapse Ivan Tšesnakovi peale saadava lastetoetuse maksmist.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Tatjana Špakovale poeg Ivan Tšesnakovi, ik 39704033738 peale saadava lastetoetuse maksmine seoses sellega, et ema ei täida oma vanema kohustusi.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1504-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

13. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lõpetada 04.10.2006.a. Narva Linnavalitsuse korraldusega nr 1202-k Nadežda Konovalova üle seatud hooldus hooldaja Larissa Feoktistova poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1505-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

14. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1506-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

15. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1507-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

16. OÜ-le Kuldne Sekvoia lisamaksusoodustuse andmine Eesti Haigekassa sotsiaalreklaami paigaldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1508-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

17. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti linnavara ja kulude üleandmine Narva Muuseumi bilanssi

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1509-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

18. Narva linna munitsipaaleluruumi Gerassimovi 14-31 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga ja saata see vastuvõtmiseks volikogusse.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

19. Narva linna munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 44-95 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga ja saata see vastuvõtmiseks volikogusse.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

20. Narva linna munitsipaaleluruumi Gerassimovi 8-42 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga ja saata see vastuvõtmiseks volikogusse.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

21. Munitsipaaleluruumi aadressil Hariduse 16-16 üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga ja saata see vastuvõtmiseks volikogusse.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

22. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1510-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

23. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1511-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

24. “Imede öö” korraldamine AS ASTRI-NARVA poolt

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1512-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

25. Massiürituse “Tervitame 2007. aastat” läbiviimise lubamine, ilutulestike korraldamine RUF EESTI AS p

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1513-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

26. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1514.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

27. Narva Joala Kooli direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1515-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

28. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1516-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

29. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn.57a kahe toornahalao hoone püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

30. Narva linna RSN TK 05.09.1990.a määruse nr 410/5 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1517-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

31. Teenindusmaa määramine,katastriüksuse piiride kinnitamine Elektrijaama tee 69a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Elektrijaama tee 69a
Tulundusühistu Rugodiv

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1518-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

32. Projekteerimistingimuste määramine Kevade tn.4 hoone rekonstrueerimiseks korterelamu tarbeks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

33. Tiigi tn 7 maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Tiigi tn 7 maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplnaeeringu algatamist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

34. Juhhanovi tn 5 maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Juhhanovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplnaeeringu algatamist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

35. Katastriüksuse piiride kinnitamine Narvas, Jõesuu 24a, korteriomandi seadmiseks

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1519-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

36. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Baltika, Palavuse tn 53

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1520-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

37. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Energetik-3, Paekivi tn 69

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1521-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

38. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Vaivara tn 9b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1522-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

39. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Victoria Aiamaad, Viktoria tn 43

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1523-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

40. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Energetik-1, Kaluri tn 23

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1524-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

41. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Suur Primorskoje, Aeru tn 258

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1525-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

42. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Pribrežnõi, Vaniku tn 56

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1526-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

43. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Metšta Aiad, Unistuse tn 38

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1527-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

44. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Victoria Aiamaad, Viktoria tn 28

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1528-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

45. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Rubini Aed, Öö tn 20

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1529-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

46. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Baltika, Palavuse tn 8

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1530-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

47. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Elektron, Pinge tn 16

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1531-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

48. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Vesna, Lehe tn 154

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1532-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

49. Teenindusmaa määramine,katastriüksuse piiride kinnitamine Elektrijaama tee 69

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Elektrijaama tee 69
Tulundusühistu Rugodiv

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1533-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

50. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Rjabinka, Vaigu tn 827

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1534-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

51. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Joala tn 5b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Joala tn 5b Joala Kinnisvara Hoolduse aktsiaselts

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1535-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

52. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Raudsilla tn 16

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Raudsilla tn 16 Garaažiomanike Ühing RATAS

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1536-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

53. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Tehase tn 7a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine ja
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tehase tn 7a
osaühing Akvamarin

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1537-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

54. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Tehase tn 7

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tehase tn 7
osaühing Akvamarin

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1538-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

55. Teenindusmaa määramine,katastriüksuse piiride kinnitamine Oru tn 44

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Oru tn 44

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1539-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

56. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Hariduse tn 18

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Hariduse tn 18
OÜ MODULVEST ELAMU

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1540-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

57. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Rahu tn 23

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Rahu tn 23 GARAAŽIÜHISTU RAHU MAJAK

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1541-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

58. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Metsaonnid, Leesika tn 19

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1542-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

59. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Metsaonnid, Leesika tn.12 üksikelamu ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: kalju Müür

AÜ Metsaonnid, Leesika tn.12 üksikelamu ehitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1543-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

60. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Oktoober, Lõuna tn 116

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1544-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

61. Aadressi omistamine - Tuleviku tänav 9

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1545-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

62. Aadressi omistamine Koidula tänav 10

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1546-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

63. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Narva Žasmini Aiad, Jasmiini tn 42

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1547-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2011

64. Ehitise ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kaljü Müür

Ehitise ehituslo andmine.
1.1 Rotsi Lõvi mälestusmärgi tänavavalgustuse püstitamiseks;
1.2 26 Juuli 4 staadioni tribüüni täielikuks lammutamiseks;
1.3 Puškini 65a – Puškini 69 0,4kv maakabliliini ehitamiseks;
1.4 Jõesuu 15 rehvitöökoja püstitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1548-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2006

65. Ehitise kasutuslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Ehitise kasutusloa andmine.
1. AÜ Ptšela Herilas tn 30 asuvad aiamaja ja majandusehitis.
2. Puškini 8 kultuurimaja “ Rugodiv” fassaadi rekonstrueeritud.
3. Rahu tn.3b jäätmekäitluskeskuse välisgaasitorustiku püstitatud.
4. Kalda tn. 7b välisgaasitorustiku püstitatud.
5. Uusküla tn. 23 välisgaasitorustiku püstitatud.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1549-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2006

66. Ehitusalase kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kirjaliku nõusoleku andmine.
1. Rakvere 20 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
2. Energia 3 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
3. Rahu 46 elamus elektripaigaldise muutmiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1550-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2006

67. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Ehitise kasutusloa andmine.
1. Vesiroosi tn 15 / aü Metsaonnid rekonstrueeritud aiamaja;
2. Vindi tn 25 / aü Olginski asuv aiamaja;
3. Tasane tn 8 / aü Vesiliilia asuvad aiamaja ja majandusehitis;
4. Mündi tn 31 / aü Progress Plus laiendatud aiamaja;
5. Sädeme tn 6 / aü Elektron asuvad aiamaja ja garaaž.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1551-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

68. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Ehituslubade andmine.
Rahu tn 19 garaažibokside ehitamiseks ( 3 hoonet ).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1552-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

69. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Jubileinõi Aiad, Heina tn.72 üksikelamu ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Jubileinõi Aiad, Heina tn.72 üksikelamu ehitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1553-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

70. Kerese tn 48b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu Kerese tn 48b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemiseks.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

71. Teenindusmaa määramine Narvas, Koidula tn 10

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1554-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

72. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine Narvas, Vabaduse tn 6

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1555-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

73. Projekteerimistingimuste määramine Kerese tn.36 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kerese tn.36 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1556-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

74. Projekteerimistingimuste määramine Mõisa tn.7 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Mõisa tn.7 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1557-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

75. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt. 24 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt. 24 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1558-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

76. Projekteerimistingimuste määramine Partisani tn.5 - 4 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1559-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

77. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.9 ruumi toidukaupluseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kangelaste pr.9 soklikorrusel asuva mitteeluruumi rekonstrueerimiseks toidukaupluse tarbeks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1560-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

78. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste 9 ruumi tööstuskaupade kaupluseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kangelaste pr.9 soklikorrusel asuva mitteeluruumi rekonstrueerimiseks tööstuskaupade kaupluse tarbeks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1561-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

79. Projekteerimistingimuste määramine Linda tn.1 - M5, M6 mitteeluruumide ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Linda tn.1 - M5, M6 mitteeluruumide ümberplaneerimiseks notaribürooruumide tarbeks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1562-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

80. Tuleviku tn 10a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule Tuleviku tn 10 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise otsuse eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

81. Tuleviku tn 2 maaüksuse munitsipaalomandisse tatlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule Tuleviku tn 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise otsuse eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

82. Joala tn 8c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule Joala tn 8c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise otsuse eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

83. Kerese tn 22a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule Kerese tn 22a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise otsuse eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

84. Sadama tee 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule Sadama tee 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise otsuse eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

85. Sadama tee 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule Sadama tee 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise otsuse eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

86. Teenindusmaa määramine Narvas, Hariduse tn 32

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1563-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

87. Teenindusmaa määramine Narvas, Võidu pr 17c

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1564-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

88. Narva linna Balti Elektrijaama Tuhavälja nr 2 tuulepargi asukoha valiku teemaplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Narva linna Balti Elektrijaama tuhavälja nr 2 olulise ruumilise mõjuga asukoha valiku teemaplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult teemaplaneeringu algatamist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

89. Ehitise ülevaatuse komisjoni moodustamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

“Narva Jäätmekäitluskeskus” (aadressil Rahu 3b; Narva) ehitustööde lõpetamisega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1565-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

90. Vahtra tn 3 maa riigi omandisse jätmine.

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Vahtra tn 3 maa riigi omandisse jätmistvastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

91. Joala tn 19 maa riigi omandisse jätmine.

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Joala tn 19 maa riigi omandisse jätmist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

92. Narva linna 2007.aasta eelarve kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud eelarve eelnõuga ja saata Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Rahandusameti direktorit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

93. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja tagastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja tagastamine: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusamet
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusamet

Otsus/tulemused:
1.Mitte eraldada lasteasutusele Punamütsike ukse vahetamiseks 16 200 krooni.
2. Lisada 1730 krooni Ühingule Leningradi Blkoaadi elanikud ürituseks, 20 700 krooni MTÜle Narva Avatud Noortekeskus transporditeenuste katmiseks.
Võtta vastu korraldus nr 1566-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

94. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine:Narva Linnakantselei
Narva Linnavalituse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Narva Linnavalituse Kultuuriosakond
Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusamet
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1567-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

95. AS Narva Vesi aktsiate märkimine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1568-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

96. Narva linna kriisireguleerimismeeskonna koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1569-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2006

97. Narva linna liiklusohutuse komisjoni koosseisu täiendamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1570-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2006

98. LVMA kulude üleandmine Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1571-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2006

99. Narvas Haigla tn 6 hoones asuvate 2.korruse ruumide kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1572-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2006

100. Kinnistute võtmine Linnavara- ja majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1573-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2006

101. Elamuga aadressil Joala tn 34, Narva, ühisel krundil paiknevate majapidamis-abihoonete erastamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1574-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2006

102. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks (Daumani 4a, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1575-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2006

103. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks (Daumani 2a, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1576-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2006

104. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks (Daumani 2b, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1577-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2006

105. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks (Daumani 2c, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1578-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2006

106. Linnavara ostja kinnitamine (kinnistu Puškini 27, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1579-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2006

107. NLVMA bilansis oleva põhivara kõlbamatuks tunnistamine ja volituste andmine bilansist mahakandmisek

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1580-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2006

108. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna, Kultuurimaja Rugodiv,Narva Spordikooli Energia bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1581-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2006

109. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Koopiamasina mahakandmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1582-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2006

110. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Ants Liimets

soojusenergia arvestite mahakandmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1583-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2006

111. Narva linna ametiasutuste ümberkorraldamine, lõpetamine ja uute ametiasutuste moodustamine

Esitaja: Sofja Homjakova
Ettekandjad: Sofja HomjakovaOtsus/tulemused:
Esimene lugemine.
Suunatud teisele lugemisele.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

112. Narva linna ametiassutuste uue struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sofja Homjakova
Ettekandjad: Sofja HomjakovaOtsus/tulemused:
Esimene lugemine.
Suunatud teisele lugemisele.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2006

113. LV määruse eelnõu. Narva Linnavalitsuse Varaameti põhimäärus

Esitaja: Sofja Homjakova
Ettekandjad: Sofja HomjakovaOtsus/tulemused:
Esimene lugemine.
Suunatud teisele lugemisele.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

114. LV maaruse eelnõu. Narva Linnavalitsuse Majandusameti põhimäärus

Esitaja: Sofja Homjakova
Ettekandjad: Sofja HomjakovaOtsus/tulemused:
Esimene lugemine.
Suunatud teisele lugemisele.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

115. LV määruse eelnõu. Narva Linnavalitsuse Ehitusameti põhimäärus

Esitaja: Sofja Homjakova
Ettekandjad: Sofja HomjakovaOtsus/tulemused:
Esimene lugemine.
Suunatud teisele lugemisele.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

116. LV maaruse eelnõu. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuriameti põhimäärus

Esitaja: Sofja Homjakova
Ettekandjad: Sofja HomjakovaOtsus/tulemused:
Esimene lugemine.
Suunatud teisele lugemisele.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

117. LV määruse eelnõu. Narva Linnavalitsuse Haldusameti põhimäärus

Esitaja: Sofja Homjakova
Ettekandjad: Sofja HomjakovaOtsus/tulemused:
Esimene lugemine.
Suunatud teisele lugemisele.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

118. LV määruse eelnõu. Narva Linnavalitsuse Korrakaitseameti põhimäärus

Esitaja: Sofja Homjakova
Ettekandjad: Sofja HomjakovaOtsus/tulemused:
Esimene lugemine.
Suunatud teisele lugemisele.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

119. LV määruse eelnõu. Narva Linnavalitsuse Linnaarenguameti põhimäärus

Esitaja: Sofja Homjakova
Ettekandjad: Georgi IgtatovOtsus/tulemused:
Esimene lugemine.
Suunatud teisele lugemisele.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

120. Narva. LV 30.10.03 maaruse 53-23 muutmise eelnou. Palgamäärad ja -tingimused

Esitaja: Sofja Homjakova
Ettekandjad: Sofja HomjakovaOtsus/tulemused:
Esimene lugemine.
Suunatud teisele lugemisele.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2006

121. Narva linna vapi kasutamisest

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Lubada kasutada Narva haridusasutustel Narva linna vappi.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1584-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2006