PrindiAbi

13.12.2006 - Korraline istung1. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine: Narva Linnavalituse Kultuuriosakond
Narva Linnavalituse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Narva Linnavalitsuse Linnavara –ja majandusamet

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 30.11.2006 vastu korraldus nr 1585-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2006

2. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Georgi Ignatovi taotlusel vaadata läbi 01.12.2006 töökorras.
1. Võtta vastu korraldus nr 1587-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2006

3. Munitsipaaleluruumi aadressil Hariduse 16-15 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Sofja HomjakovaOtsus/tulemused:
Sofja Homjakova taotlusel 05.12.2006 töökorras läbivaadatud.
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja edastada volikogusse.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.12.2006

4. Munitsipaaleluruumi aadressil Puškini 51-107 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Sofja HomjakovaOtsus/tulemused:
Sofja Homjakova taotlusel 05.12.2006 töökorras läbivaadatud.
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja edastada volikogusse.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.12.2006

5. Munitsipaaleluruumi aadressil Tiimani 2-108 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Sofja HomjakovaOtsus/tulemused:
Sofja Homjakova taotlusel 05.12.2006 töökorras läbivaadatud.
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja edastada volikogusse.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.12.2006

6. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 26-57 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Sofja HomjakovaOtsus/tulemused:
Sofja Homjakova taotlusel 05.12.2006 töökorras läbivaadatud.
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja edastada volikogusse.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.12.2006

7. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Sofja HomjakovaOtsus/tulemused:
Sofja Homjakova taotlusel 05.12.2006 töökorras läbivaadatud.
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja edastada volikogusse.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.12.2006

8. Projekti "Narva skatepargi rajamine" omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Abilinnapea pr Sofja Homjakova taotlusel võtta vastu töökorras.

Otsus/tulemused:
Läbi vaadatud töökorras 06.12.2006.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2006

9. Linnavara võõrandamine (väikebuss Mercedes-Benz)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Läbi vaadatud töökorras 06.12.2006.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2006

10. Munitsipaaleluruumi Kosmonaudi 7-13 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Abilinnapea Sofja Homjakova taotlusel võtta vastu töökorras.

Otsus/tulemused:
Läbi vaadatud töökorras 06.12.2006.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

11. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr 16 - 9 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Abilinnapea Sofja Homjakova taotlusel võtta vastu töökorras.

Otsus/tulemused:
Läbi vaadatud töökorras 06.12.2006.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

12. Ilutulestike korraldamine Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ poolt

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun

Kultuuriosakond taotleb vastu võtta töökorras 08.12.2006.

Otsus/tulemused:
Töökorras 08.12.2006 vastu võetud korraldus nr 1588-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2006

13. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Rahandusameti taotlusel läbivaadata töökorras.
Võtta vastu 08.12.2006 töökorras korraldus nr 1589-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2006

14. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Haigla 6 hoone elektripaigaldise muutmiseks;
2. Puškini 5 elamu mitteelurumi elektripaigaldise ja küttesüsteemi muutmiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1590-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

15. Narva Linnavalitsuse 30.11.2005 määruse nr 1242 muutmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1591
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

16. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1592-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

17. Trahvi rakendamine Arco Vara Kinnistute Aktsiaseltsile

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Suunatud teisele lugemisele
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

18. LVMAi kulude üleandmine Kultuuriosakonna,Narva Laste Varjupaiga,Kultuurimaja Rugodivi bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1593-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

19. Narva Jäätmekäitluskeskuse valitseja määramine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1594-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

20. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lõpetada 26.11.2003.a Narva Linna Sotsiaalabiameti korraldusega nr 1284-k Tamara Antipova üle seatud hooldus hooldaja Valentina Ujazina poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1595-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

21. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Nadezda Khistyaeva hooldajaks Galina Filatova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1596-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

22. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Vladimir Sorokin hooldajaks Veera Sorokina.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1597-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

23. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Nadežda Konovalova hooldajaks Nadezhda Mikhaylova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1598-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

24. Nõusoleku andmine kinnistu müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Anda Olga Orlova`le nõusolek tema pojale Nikita Orlovi`le kuuluva elamumaa ja sellel asuva kinnistu müümiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1599-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

25. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.
Ettekandjad: Maria TerebilinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1600-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

26. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria TerebilinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1601-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

27. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha avamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria TerebilinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1602-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

28. Nõusoleku andmine osavusmängude mängukoha korraldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1603-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

29. Konkursi "Narva Ettevõtja 2006" osalejate autasustamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Dokument on ametialane kuni 20.12.2006

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1604-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2006

30. "Narva suveniir 2006" konkursi tulemuste kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria TerebilinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1605-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

31. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Ehitise kasutusloa andmine.
1.Võidu 6 korter (korter61) rekonstrueeritud;
2.Kerese 6 korter (korter 8) rekonstrueeritud;
3. Grafovi 10 korter (korter 5) rekonstrueeritud;
4.Pojengi tn 24 / AÜ Družbaplus asuvad aiamaja ja majandusehitis;
5. Sibula tn 15 / AÜ Jugla-1 ehitatud saun;
6. Tihase tn 33 / AÜ Olginski asuvad aiamaja ja kuur;
7.Tule tn 156 / AÜ Jugla aiad – 2 asuv aiamaja;
8.Rahu tn 19 ehitatud garaažiboksid ( 3 hoonet).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1606-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

32. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Ehituslubade andmine.
1.Jõesuu 24a korteri (korter 4) rekonstrueerimiseks;
2. Jõesuu 24a korteri (korter 6) rekonstrueerimiseks;
3. Jõesuu 24a korteri (korter 7) rekonstrueerimiseks;
4. Jõesuu 24a korteri (korter 8) rekonstrueerimiseks;
5. Jõesuu 24a korteri (korter 9) rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1607-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

33. Narva Linnavalitsuse 13.11.1991.a määruse nr 942 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1608-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

34. Narva Linnavalitsuse 26.05.1993.a määruse nr 671 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1609-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

35. Narva Linnavalitsuse 28.01.1992.a määruse nr 47 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1610-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa asukoht: Narva linna Puškini tn 33

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1611-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa asukoht: Narva linn, Ak. Maslovi tn 3a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1612-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

38. Narva linnas aü Baltika, Palavuse tn 48 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuurja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

39. Narva linnas aü Baltika, Nõo tn 185 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuurja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

40. Narva linnas aü Baltika, Nõo tn 195 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuurja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

41. Narva linnas aü Baltika, Nõo tn 204 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuurja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

42. Maaüksuse Tuleviku tn 9 munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuurja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

43. Maaüksuse Tuleviku tänav munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuurja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

44. Maaüksuse Kosmonaudi tänav munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuurja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

45. Maaüksuse Sadama tee munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuurja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

46. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Elektron, Välgu tn 35

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1613-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

47. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Rjabinka, Oksa tn 431

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1614-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

48. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Jugla-1, Sibula tn 8

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1615-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

49. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Adonis ja Salvia, Tormi tn 21

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1616-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

50. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Mebelštšik , Laastu tn 48

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1617-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

51. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Tšaika, Kaste tn 26

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1618-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

52. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Baltika , Soo tn 237

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1619-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

53. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Jõesuu tn 18

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Jõesuu tn 18

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1620-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

54. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Vihma tn 18a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1621-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

55. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Puškini tn 32a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Puškini tn 32a GARAAŽIÜHISTU NARVA GORIZONT

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1622-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

56. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Joala tn 38

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Joala tn 38
Aktsiaselts SARÕTŠEV ja K

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1623-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

57. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine , Suur-Aguli tn 14a, 14b, 14c

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Suur-Aguli tn 14a, 14b, 14c
Aktsiaselts SARÕTŠEV ja K

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1624-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

58. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Lavretsovi tn 5a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1625-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

59. Aadressi omistamine - Puškini tänav 12a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1626-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

60. Aadressi omistamine - Puškini tänav 14a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1627-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

61. Aadressi omistamine - Vabaduse tänav 24

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1628-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

62. Aadresside omistamine - Süsiaugu tänav (lõik 1), Süsiaugu tänav (lõik 2)

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1629-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

63. Rahu tn 1b maa riigi omandisse jätmine.

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuurja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

64. Vara üleandmine (Narva Linnakantseleile)

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1630-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

65. Projekteerimistingimuste määramine Mõisa tn. 9 - 38 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1631-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

66. Projekteerimistingimuste määramine Oru tn.22 üksikelamu ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1632-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

67. Projekteerimistingimuste määramine 6.Paemurru tn.5 üksikelamu ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1633-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

68. Projekteerimistingimuste määramine 1.Jõe tn.32 üksikelamu ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1634-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

69. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.23a - Puškini tänava ristmiku väljaehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.23a tänavalõigu ja Puškini tänava ristmiku väljaehitamine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuurja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

70. Projekteerimistingimuste määramine Jõesuu tn. 27a hoone osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Jõesuu tn.27a hoone osaline rekonstrueerimine autode töökoja ja lukksepatöökoja tarbeks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1635-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

71. Projekteerimistingimuste määramine Vaivara tn. 8 hoone laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vaivara tn.8 hoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1636-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

72. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn. 57 sööklaruumide osaliseks ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kadastiku tn. 57 administratiivhoone sööklaruumide osaline ümberplaneerimine kondiitritsehhi tarbeks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1637-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

73. Projekteerimistingimuste määramine Võidu tn.5 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Võidu pr. 5 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1638-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

74. Projekteerimistingimuste määramine 3.Roheline tn.9 hoone ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

3.Roheline tn.9 hoone ehitamine äri-, büroo- ja eluruumide tarbeks detailplaneeringu alusel

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuurja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

75. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn. 8b hoone rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tn. 8b hoone rekonstrueerimiseks autode töökoja tarbeks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1639-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

76. Riigihanke väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür

Riigihanke "Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeeringu koostamine" väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1640-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

77. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine (aü Tervis Plus, Sõnajala tn 100)

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1641-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

78. Avalikkusele suunatud funktsioonidega väikeehitiste paigaldamise korra kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse määrus

Otsus/tulemused:
Suunatud teisele lugemisele
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

79. Arvamuse andmine Tallinna mnt. 30C maa riigi omandisse jätmise kohta.

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsustamiseks Tallinna mnt 30C maa riigi omandisse jätmise kohta vastavalt otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuurja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

80. Vara üleandmine (Narva Linnavolikogule)

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise AmetOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1642-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2006

81. Narva Laste Loomemaja maleringi normatiividest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1643-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

82. Narva Paplimäe Kooli õpilaste vastuvõtmise kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1644
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

83. Õpilaspiletite dublikaatide maksumuse kinnitamine Narva linna munitsipaalsetes põhikoolides ja gümna

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1645-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

84. Loa andmine Narva Noorte Meremeeste Klubile

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1646-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

85. Narva Laste Loomemaja poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1647-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

86. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Cipollino arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1648.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

87. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Karikakar arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1649.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

88. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Kuldkalake arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1650.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

89. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Marjake arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1651.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

90. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Pääsuke arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1652.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

91. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Potsataja arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1653.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

92. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Sipsik arengukava 2006-2008 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1654.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

93. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Väikevend arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1655.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

94. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Kakuke arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1656.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

95. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Kaseke arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1657.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

96. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Kuuseke arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1658.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

97. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Muinasjutt arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1659.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

98. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Pingviin arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1660.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

99. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Punamütsike arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1661.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

100. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Tareke arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1662.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

101. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Vikerkaar arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1663.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

102. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Käoke arengukava 2006-2008 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1664.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

103. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Kirsike arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1665.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

104. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Maasikas arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1666.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

105. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Ojake arengukava 2006-2008 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1667.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

106. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Põngerjas arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1668.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

107. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Sädemeke arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1669.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

108. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Tuluke arengukava 2006-2009 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1670.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

109. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja Reservfondi tagastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja Reservfondi tagastamine: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, Otepää Vallavalistus

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1671-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

110. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1672-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

111. Narva Linnavalitsuse 08.02.06 määruse nr.135 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 08.02.2006.a määruse nr.135 “Narva linna valitseva mõju all oleva aktsiaseltsi raamatupidamisaruannete esitamisest” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1673.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

112. Narva Linnavalitsuse 08.02.06 määruse nr.207 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 08.02.2006.a määruse nr.207 “Narva linna valitseva mõju all oleva sihtasutuse raamatupidamisaruannete esitamisest” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1674.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

113. Narva Linnavalitsuse 08.03.06 määruse nr.257 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr.257 “Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1675.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

114. Kasutamata jäänud eelarveliste vahendite tagastamisest Narva linna eelarvesse

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1676-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

115. Narva Linnavalitsuse 28.05.03 määruse nr.412 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1677.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

116. Narva Muuseumi üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva, Valentina Bešekerskas
Külalised: Narva Muuseumi direktor Andres Toode, pearaamatupidaja Jevgenia Jerjomina.Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1678-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

117. Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva, Valentina Bešekerskas
Külalised: Valentina Tahtarova - Sotsiaalhoolekande Keskuse juhataja, Raissa Titova - vanemraamatupidajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1679-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

118. Laste Varjupaiga üksikute finantsmajanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva, Valentina Bešekerskas
Külalised: Liidia Sõnkova - Laste Varjupaiga juhataja, Galina Kuzmina - raamatupidajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1680-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

119. Linnavalitsuse istungite läbiviimine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1681-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

120. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnakantselei annab üle Kultuuriosakonnale (Narva Kreenholmi Gümnaasiumi jaoks) linnavara

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1682-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

121. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnakantselei annab üle Kultuuriosakonnale linnavara

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1683-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

122. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnakantselei annab üle Kultuuriosakonnale (Narva 6. Kooli, Narva Eesti Gümnaasiumi, Narva Joala Kooli, Narva Paju Kooli, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi, Narva Kreenholmi Gümnaasiumi, Narva Paplimäe kooli, Narva Peetri Kooli, Narva Humanitaargümnaasiumi, Narva Kesklinna Gümnaasiumi, Narva Soldino Gümnaasiumi jaoks)vara

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1684-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

123. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnakantselei annab üle Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise ametile vara

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1685-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

124. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnakantselei annab üle Kultuuriosakonnale (Narva Humanitaargümnaasiumi jaoks) linnavara

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1686-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

125. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnakantselei annab üle Linnavara- ja Majandusametile linnavara

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1687-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

126. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnakantselei annab üle Linna Arenduse ja Ökonoomika ametile linnavara

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1688-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

127. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnakantselei annab üle Linnavara- ja Majandusametile linnavara

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1689-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006

128. Avaliku eelläbirääkimistega pakkumise väljakuulutamine Narva Muuseumi ruumidele

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Jelena Torokvei

Avaliku elläbirääkimistega pakkumise väljakuulutamine Narva Muuseumis aadressidel Peterburi mnt 2 ja Vestervalli 21 Narvas asuvate ruumide kasutusõigusele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1690-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2006