PrindiAbi

28.12.2006 - Korraline istung1. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

262*

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 14.12.2006 vastu korraldus nr 1691-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2013

2. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kulgu 5 hoone metalltoodete laiendatud tootmiseks
(palun vormistada töö korras)

Otsus/tulemused:
Töökorras 18 12.2006 vastu võetud korraldus nr 1692-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.12.2006

3. "Narva linna parima jõulu- ja uusaastakujundusega vitriini, fassa..."konkursi tulemuste kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Antud küsimuse vastuvõtmist töökorras taotleb abilinnapea Sofja Homjakova.

Otsus/tulemused:
Töökorras 18.12.2006 vastu võetud korraldus nr 1693-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.12.2006

4. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine: Kultuuriosakond
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusamet
Narva Linna Sotsiaalabiamet

Otsus/tulemused:
Töökorras 21.12.2006 vastu võetud korraldus nr 1694-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2006

5. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine: Narva Linnakantselei (sh Narva Linnavalitsus Linnaarstiteenistus )
Narva Linna Sotsiaalabiamet
Narva Linnavalituse Kultuuriosakond
Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusamet
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Otsus/tulemused:
Töökorras 21.12.2006 vastu võetud korraldus nr 1695-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2006

6. Narva Linnavolikogu 26.01.2006.a määruse nr 5 muutmise eelnõu

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Töökorras 21.12.2006 läbivaadatud.
Edastada vastuvõtmiseks Linnavolikogusse.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2006

7. Narva Linna Põhimääruse muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Rasissa LihhušaOtsus/tulemused:
Töökorras 21.12.2006 läbivaadatud.
Edastada vastuvõtmiseks Linnavolikogusse.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2006

8. Narva Linnavalitsuse 29.11.2006 korralduse nr 1499-K muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina Zorina

Muuta Narva Linnavalitsuse 29.11.2006 korralduse nr 1499-k “Volitamine (Diana Chernook)” punti nr 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1696-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

9. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina ZorinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1697-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

10. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina ZorinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1698-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

11. Linnavara üleandmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina Zorina

Narva Linna Sotsiaalabiametil anda üle Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse´le ja Laste Varjupaigale linnavara.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1699-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

12. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1700-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

13. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1701-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

14. NLAÖA linnavara ja kulude üleandmine Linnavara-ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1702-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

15. Riigihanke “põhitraktor-suusarajamasin ja lumetootmise süsteem” menetluse lõpetamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1703-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

16. Linnavalitsuse komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1704-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

17. Laste arvu suurendamine koolieelse lasteasutuse KASEKE lasteaiarühmas ja liitrühmas

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1705-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

18. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Uusküla 23 hoone rekonstrueerimiseks laohooneks;
2.Kiriku 11 hoone täielikuks lammutamiseks;
3.Puškini 53 elamu fassaadi rekonstrueerimiseks;
4.Raudtee 14 garaažibokside rekonstrueerimiseks autopesulaks;
5. Joala 22a soojustrassi ehitamiseks;
6.Soojustrassi ehitamiseks aadressil Vestervalli 4 asuva hoone teenindamiseks;
7.Välisveetorustiku rekonstrueerimiseks Uusküla tn asuva kaevust 1-VK-4 kuni Uusküla tn. asuva kaevuni 1-VK-12;
8.Välisveetorustiku rekonstrueerimiseks Mõisa tn asuva kaevust 4-VK-1 kuni Mõisa tn asuva kaevuni 4-VK-2;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1706-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

19. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelvalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vestervalli 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1707-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

20. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelvalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Uuskõla tn, Mõisa tn.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1708-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

21. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Ehitise kasutusloa andmine.
1.Hommiku tn 25 / AÜ Rubini aed asuv aiamaja;
2.Lahe tn 69 / AÜ Esimene Metsaaed asuv aiamaja;
3.Kaste tn 3 / AÜ Tšaika asuvad aiamaja ja majandusehitis;
4.Õhtu tn 10 / AÜ Rubini aed asuv aiamaja;
5.Tedre tn 27 / AÜ Olginski asuvad aiamaja ja majandusehitis;
6.Sõnajala tn 101 / AÜ Tervis plus asuv aiamaja;
7.Päeva tn 14 / AÜ Rubini aed ehitatud saun;
8.Vitamiini tn 41 / AÜ Pribrežnõi asuvad aiamaja, saun ja garaaž;
9.Tallinna mnt. 52 kõrval laiendatud kiosk;
10.Tallinna mnt. 19 püstitatud kasiino;
11. 26 Juuli 4 Narva Kreenholmi staadioni niisutusrajatise ehitatud;
12. Kreenholmi 39v kaupluse püstitatud;
13. Tiimani 5 automüügi ja halduspaviljooni fassaadi rekonstrueeritud;
14. Soldino küla 110KV ja kõrgema pingega õhuliini rekonstrueeritud.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1709-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

22. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Rakvere 20 a elamu elektripaigaldise muutmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1710-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

23. Projekteerimistingimuste määramine Võidu pr. 2 siseruumide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Võidu pr. 2 siseruumide osaliseks rekonstrueerimiseks majutusettevõtte tarbeks

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

24. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn. 32 esimese korruse ruumide ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

25. Projekteerimistingimuste määramine Võidu pr. 10 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Võidu pr. 10 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks ning maa-ala heakorrastamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1711-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

26. Projekteerimistingimuste määramine Energia tn.1 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Energia tn.1 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1712-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

27. Maa müügihinna vähendamine Narva linnas AÜ Kiire Laine, Krookuse tn 55

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1713-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

28. Maa müügihinna vähendamine Narva linnas AÜ Baltika, Põuatuule tn 269

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1714-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

29. Maa müügihinna vähendamine Narva linnas AÜ Rjabinka, Okka tn 702

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1715-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

30. Maa müügihinna vähendamine Narva linnas AÜ Berjozka, Kuuse tn 2

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1716-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

31. Narva Linnavalitsuse 15.11.2006 korralduse 1456-k täiendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1717-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

32. Narva Linnavalitsuse 15.11.2006 korralduse 1455-k täiendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1718-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

33. Narva Linnavalitsuse 15.11.2006 korralduse 1454-k täiendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1719-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

34. Maa müügihinna vähendamine Narva linnas AÜ Metsaonnid, Astri tn 3

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1720-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

35. Maa müügihinna vähendamine Narva linnas AÜ Esimene Metsaaed, Kõrkja tn 8

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1721-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

36. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine aü Oktoober,Põhja tn 171

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1722-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

37. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine (Juhhanovi tn 6)

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1723-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

38. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Oru tn 37

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1724-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

39. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas Kulgu tn 26

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1725-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

40. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas Vestervalli tn 25

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1726-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

41. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Juhkentali tn 12b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1727-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

42. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas,Oru tn 53a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1728-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

43. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Gerassimovi tn 18b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1729-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

44. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas,Jõe tn 3a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1730-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

45. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas,26.Juuli tn 31a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1731-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

46. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas,26.Juuli tn 4a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1732-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

47. Rahu tn 1a maa- ala ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Rahu tn 1a maa-ala ja selle lähiala lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

48. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1 Rahu 36 a kaupluslaohoone on püstitatud

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1733-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

49. Projekteerimistingimuste määramine Puškini 19 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.19 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks ning maa-ala heakorrastamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1734-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

50. Aadressi omistamine - Lahe tänav 39 ja Lahe tänav 39a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1735-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

51. Kalda tn 16 ja selle lähiala detailplaneeringu lähteülesande muutmine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Suunatud teisele lugemisele.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

52. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti määramine Ehitusmääruses Ametiasutuseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti määramine
Narva Linnavolikogu 30.11.2006 määruses nr 48 “Narva linna ehitusmääruse kinnitamine” Narva linna Ametiasutuseks

Otsus/tulemused:
Sõnastus korrigeerida.
Võtta vastu korraldus nr 1736-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

53. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja tagastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja tagastamine : Kultuuriosakond
Narva Linna Sotsiaalabiamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1737-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

54. Pärandvara bilanssi võtmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldusnr 1738-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

55. Põhivara kustutamine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti raamatupidamisarvestusest

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldusnr 1739-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

56. Munitsipaaleluruumi Rahu 38A-86 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja edastada Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

57. Munitsipaaleluruumi Kerese tn 36-153 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja edastada Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

58. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 44-40 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja edastada Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

59. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 36-87 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja edastada Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

60. Munitsipaaleluruumi Malmi 5-39 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja edastada Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

61. Munitsipaaleluruumi Daumani 12-89 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja edastada Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

62. Munitsipaaleluruumi Daumani 4-1 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja edastada Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

63. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 38A-24 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja edastada Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

64. Munitsipaaleluruumi 2. Kooli põik 4-7 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja edastada Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

65. Munitsipaaleluruumi Rakvere 87-55 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja edastada Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

66. Munitsipaaleluruumi Bastrakovi tn 3-41 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja edastada Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

67. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe 7-108 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja edastada Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

68. Munitsipaaleluruumi Puškini tn 45A-34 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja edastada Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

69. Munitsipaaleluruumi Kerese 24-53 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja edastada Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

70. Munitsipaaleluruumi Võidu pr 5-6 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja edastada Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

71. Munitsipaaleluruumi Rahu 30-46 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja edastada Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

72. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr 42-57 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja edastada Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

73. Munitsipaaleluruumi Joala 15-13 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja edastada Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti Kommunaalmajandusaosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

74. Avaliku teenindamise lepingu kehtivuse pikendamine

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1740-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

75. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna, Laste Varjupaiga,Pähklimäe,Soldino Gümnaasiumi,Laste Loomen

Esitaja: Linnava- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1741-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

76. Trahvi rakendamine Arco Vara Kinnistute Aktsiaseltsile

Esitaja: Linnavara ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1742-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

77. Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus põhikirja muutmine

Esitaja: AS Narva Elamuvaldus
Ettekandjad: Sofja HomjakovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud määruse eelnõuga ja taotleda Narva Linnavolikogult AS Narva Elamuvaldus põhikirja muutmist vastavalt esitatud määtuse eelnõule.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006

78. Narva Linnavalitsuse Linnaarengu ameti moodustamine ja põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Määrusega moodustatakse Linnavalitsuse uus struktuuriüksus: Narva Linnavalitsuse Linnaarengu amet.

Otsus/tulemused:
Korrigeerida. Uue struktuuriüksuse nimetus on Narva Linnavalitsuse Projektide, Ettevõtluse ja Turismi Amet.
1. Nõustuda esitatud määruse eelnõuga ja esitada see Narva Linnavolikogule kinnitamiseks.
2. Volitada linnapead Tarmo Tammistet nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.01.2007

79. Narva Linnavalitsuse Järelevalve osakonna moodustamine ja põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Määrusega moodustatakse linnavalitsuse uus ametiasutus: Narva Linnavalitsuse Järelevalve osakond.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud määruse eelnõuga ja esitada see Narva Linnavolikogule kinnitamiseks.
2. Volitada linnapead Tarmo Tammistet nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2006