PrindiAbi

10.01.2007 - Korraline istung1. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti lõpetamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Linnapea Tarmo Tammiste taotleb küsimuse vastuvõtmist küsitluse korras.

Otsus/tulemused:
04.01.2007 töökorras läbivaadatud.
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti lõpetamist.
2. Volitada Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2007

2. Narva Linnavalitsuse Projektide, Ettvõtluse ja Turismi Ameti koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Linnapea Tarmo Tammiste taotleb küsimuse vastuvõtmist küsitluse korras.

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.01.2007 läbivaadatud.
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees Narva Linnavalitsuse Projektide, Ettevõtluse ja Turismi Ameti ja Narva Linnavalitsuse Järelevalve Osakonna koosseisu kinnitamist.
2. Volitada Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2007

3. Narva Linnavalitsuse 19.04.2006 korralduse nr 466-K muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Muuta Narva Linnavalitsuse 19.04.2006 korralduse nr 466-K "Volitamine" punkti nr 1.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

4. Nõusoleku andmine kinnistu müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Anda Jelena Tšernomorskaja`le nõusolek müüa tema tütrele Anna Tšernomorskaja`le kuuluv ¼ kinnistu kaasomand.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

5. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Anda Natalja Košlakova´le nõusolek müüa tema tütrele Jana Akulovale kuuluv ¼ korteri kaasomand.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 3-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

6. Loa andmine projekti “Avatud uksed” sildfinantseerimiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Projekti positiivse rahastamisotsuse korral anda Narva Linnavalitsusele luba võtta sildfinantseerimise pangalaen projekti kulude katmiseks.

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

7. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine : Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 4-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

8. Postrehabilitatsiooni teenuse teenusepakkuja konkursi läbiviimise tingimused

Esitaja: Linnaarstiteenistus
Ettekandjad: Andrei Antonov

Vastavalt Tervise Arengu Instutuudi 07.12.2006 käsunduslepingu nr 3.2AK-1/201 punktile 2.1.3 Narva Linnavalitsus kohustub korraldama oma territooriumil konkurssi postrehabilitatsiooni teenuse kahe sobiva teenusepakkuja välja selgitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 5-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

9. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 6
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

10. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 7-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

11. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 8-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

12. Clear Channel Estonia OÜ-le lisamaksusoodustuse andmine Riigi Maanteeameti sotsiaalreklaami paigalda

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgy IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 9-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

13. Projekti "Aurinkoiset rajakaupungit" sildfinantseerimine ja omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

14. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Ehitise kasutusloa andmine.
1.Tiina tn 40 / AÜ Ivuška asuvad aiamaja ja saun;
2. Tõusu tn 117 / AÜ Adonis ja Salvia asuvad aiamaja ja kuur;
3. Kanepi tn 3 asuvad saun ja majandushoone;
4. Vestervalli 12 korter (korter 9) rekonstrueeritud;
5. Grafovi 10 korter (korter 8) rekonstrueeritud;
6. Võidu 8 korter (korter 26) rekonstrueeritud;
7. Jõe tn 1 hoone katus rekonstrueeritud.
8. Partisani 7 korter (korter 45) rekonstrueeritud;
9. Kreenholmi 28 korter (korter 81) rekonstrueeritud;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 10-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

15. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Tiimani 15 elamu fassaad rekonstrueeritud

Otsus/tulemused:
Kasutusluba anda välja.
Võtta vastu korraldus nr 11-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

16. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Lavretsovi tn 8

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Lavretsovi tn 8
Sihtasutus Narva Linnaelamu

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 12-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

17. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalda tn 1

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalda tn 1
Sihtasutus Narva Linnaelamu

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 13-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

18. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalda tn 3

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalda tn 3
Sihtasutus Narva Linnaelamu

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 14-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

19. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalda tn 3d

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalda tn 3d
Sihtasutus Narva Linnaelamu

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 15-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

20. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalda tn 3f

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalda tn 3f
Sihtasutus Narva Linnaelamu

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 16-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

21. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalda tn 3e

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalda tn 3e
Sihtasutus Narva Linnaelamu

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 17-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

22. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalda tn 7a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalda tn 7a
Sihtasutus Narva Linnaelamu

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 18-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

23. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Joala tn 25f

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Joala tn 25f
Tulundusühistu VDV AUTOTEENINDUS

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 19-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

24. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Juhkentali tn 7b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Juhkentali tn 7b
OSAÜHING EUROEKSPERT GRUPP

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 20-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

25. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Daumani tn 8

Esitaja: Geodesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Daumani tn 8
GARAAŽIÜHISTU PÕHJA TAIFUN

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 21-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

26. Narva Linnavalitsuse 01.11.2006 korralduse 1348-k preambula muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 01.11.2006 korralduse 1348-k
“Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega
erastamine Narva linnas, Jõesuu tn 7”
preambula muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 22-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

27. Teenindusmaa määramine , katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine ,
katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas,
Uusküla tn 8a Aktsiaselts Narva Elektrivõrk

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 23-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

28. Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kose tn 20
Garaažiühistu ROOLI TAGA

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 24-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

29. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Gerassimovi tn 16a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Gerassimovi tn 16a
Sihtasutus Narva Linnaelamu

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 25-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

30. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla 11 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 26-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

31. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Punane Moon, Ööbiku tn.31 üksikelamu laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Punane Moon, Ööbiku tn.31 üksikelamu laiendamine ja sauna ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 27-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

32. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.5 - M5, M6 mitteeluruumide ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.5 - M5, M6 mitteeluruumide ümberplaneerimine bürooruumide tarbeks
Tellija: AS KUKERMIT

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 28-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

33. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn. 14-116 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 29-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

34. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste41 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 30-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

35. Projekteerimistingimuste määramine Tiimani tn.2 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 31-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

36. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.1a hoone rekonstrueerimiseks autode müügisalongi tarbeks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Hoone rekonstrueerimine koos hoone ehitisaluse pinna laiendamisega autode müügisalongi tarbeks ilma detailplaneeringut teostamata
Tellija: OÜ Vikingmotors Ida-Viru

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 32-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

37. Projekteerimistingimuste määramine Energia tn.7 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Energia tn.7 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 33-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

38. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Svetofor, Pikk tn.1 üksikelamu laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Üksikelamu rekonstrueerimine koos katusekorruse väljaehitamisega ning hoone ehitisaluse pinna laiendamisega ilma detailplaneeringut teostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 34-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

39. Ehitise ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Ehitise ehitusloa andmine
1.1 Kangelaste 8c sõidukite teeninduse hoone rekonstrueerimiseks.
1.2 Mõisa tn.8 (Soldino kaupluse vastas) elektrikaabli ümberpaigaldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 35-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Moodustava katastriüksuse aadress: Kangelaste pr 44a Narva linn

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 36-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Moodustava katastriüksuse aadress: Gerassimovi tn 18a Narva linn

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 37-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Moodustava katastriüksuse aadress: Tiimani tn 16 Narva linn

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 38-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

43. Maaüksuse 5. Roheline tänav munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Maaüksuse 5.Roheline tänav munitsipaalomandisse taotlemine".
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

44. Vabaduse tn 24 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Vabaduse tn 24 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine".
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

45. Puškini tn 31b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Puškini tn 31b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine".
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

46. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kangelaste tn asuva kaevust 11-VK-1 kuni Rahu tn asuva kaevuni 11-VK-9 välisveetorustiku rekonstrueerimiseks;
2.Kraavi 14 hoone laiendamiseks elamuks;
3.asuvatele 3 Roheline tn, 4.Reheline tn, 5.Roheline tn, Rakvere tn, Uus Põik tn, Tallinna mnt, Aasa tn välisveetorustike rekonstrueerimiseks;
4.asuvatele 3 Roheline tn, 4.Reheline tn, 5.Roheline tn, Rakvere tn, Aasa tn väliskanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 39-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

47. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür

Kraavi 14

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 40-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

48. Narva Linnavalitsuse 01.12.2004.a. nr.1164-k korralduse muutmine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 41-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

49. Narva Linnavalitsuse 01.12.2004.a. nr.1165-k korralduse muutmine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 42-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

50. Narva Linnavalitsuse 01.12.2004.a. nr.1166-k korralduse muutmine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 43-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

51. Puškini tn 69 maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Puškini tn 69 maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

52. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Süsiaugu kinnistu jagamine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Süsiaugu kinnistu jagamine".
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

53. Leppetrahvi kohaldamine ja investeerimiskohustuse pikendamine müügilepingu järgi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 44-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

54. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr 7-77 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhtajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

55. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr 24-8 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

56. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr 24-41 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhtajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

57. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr 24-54 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhtajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

58. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr 34-54 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhtajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

59. Munitsipaaleluruumi Kose 3-30 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhtajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

60. Munitsipaaleluruumi Võidu pr 5-15 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhtajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

61. Munitsipaaleluruumi Vaksali 15-18 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhtajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

62. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 26-37 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhtajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

63. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 24-27 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhtajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

64. Munitsipaaleluruumi Suur 19-20 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhtajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

65. Munitsipaaleluruumi Rakvere 40A-31 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavar- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhtajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

66. Munitsipaaleluruumi Rahu 32-32 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhtajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

67. Munitsipaaleluruumi Rahu tn 16-33 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhtajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

68. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe 9-43 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhtajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

69. Munitsipaaleluruumi Partisani 9-58 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhtajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

70. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 10-62 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhtajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

71. Üüritasu suuruse kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 45-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

72. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna ,Narva Laste Varjupaiga bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 46-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

73. Osaühingus Narva Jäätmekäitluskeskus osalemise otsustamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Palume võtta vastu töökorras

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna juhtajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

74. Narva Linnavalitsuse Projektide, Ettevõtluse ja Turismi Ameti koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu otsus vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arengu ja Ökonoomika Ameti direktori Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

75. Narva Linnavalitsuse Järelevalve Osakonna koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu otsus vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arengu ja Ökonoomika Ameti direktori Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007

76. Valimisjaoskondade moodustamine 4.märtsi 2007 Riigikogu valimisteks

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Valimisjaoskondade asukohad ja piirid.

Otsus/tulemused:
Kontrollida enne vastuvõtmist kõigi elanike aadresside olemasolu.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2007