PrindiAbi

19.01.2007 - Korraline istung1. Valimisjaoskondade moodustamine 4.märtsi 2007 Riigikogu valimisteks

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Valimisjaoskondade piirid ja asukohad. Eelnõud on täiendatud uute tänavate ja aadressidega. Ettepanek küsitluse korras vastuvõtmiseks.

Otsus/tulemused:
Töökorras 12.01.2007 vastu võetud määrus nr 47.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2007

2. Projekti ““Narva Joaoru supelranna heakorrastamine”” silfinantseerimise lubamine ja omafinantseering

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Töökorras 16.01.2007 läbivaadatud ja edastatud volikogusse.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.01.2007

3. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Kerese 3 kaubanduskeskuse hoone on püstitatud.
(Palun vormistada töö korras)

Otsus/tulemused:
Töökorras 17.01.2007 vastu võetud korraldus nr 48-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.01.2007

4. Sotsiaaleluruumi üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 49-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

5. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

6. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine : Kultuuriosakond
Narva Linna Sotsiaalabiamet

Otsus/tulemused:
Lisada 15 000 krooni Arengu ja Ökonoomika Ametile.
Võtta vastu korraldus nr 50-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

7. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 51-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

8. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 52-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

9. Projekti “Turismitoote “Vana-Narva miniatuuris” arengukontseptsiooni koostamine” sildfinantseerimise

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti “Turismitoote “Vana-Narva miniatuuris” arengukontseptsiooni koostamine” sildfinantseerimise lubamine ja omafinantseeringu kinnitamine.


Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet taotleb eelnõu vastuvõtmist töökorras seoses projekti esitamise tähtajaga veebruaris.

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

10. NLAÖ Ameti linnavara üleandmine Narva Laste Loomemaja bilanssi

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 53-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

11. Narva linna arengukava 2004-2007 täiendamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Antud küsimuse töökorras vastuvõtmist taotleb abilinnapea Sofja Homjakova.

Otsus/tulemused:
1. Esitada lisatud määruse eelnõu Narva linna arengukava 2004-2007 täiendamise kohta volikogsse kinnitamiseks.
2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

12. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 54-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

13. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna struktuuri kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Ettepanek abilinnapealt J.Torokveilt lisada peastetsialisti noorsoo töö alal ametikoht.
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks "Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna struktuuri kinnitamine" määruse eelnõu.
2. Volitada abilinnapead Jelena Torokveid nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

14. Sihtasutuse Vaivara Kalmistud asutaja õiguste teostaja määramine ja SA-e nõukogu liikmete nimetamin

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 55-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

15. Narva Linnavalitsuse 23.03.2005 nr 270-k korralduse kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Sofja Homjakova taotlusel küsimus päevakorrast maha võetud
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

16. Narvas Linda tn 4 hoones asuvate 6.korruse ruumide nr 206, 209 üüritasust vabastamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 56-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

17. Narvas Linda tn 4 hoones asuvate 6.korruse ruumide üüritasu alandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 57-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

18. Narvas Puškini tn 33 hoone kuutasu kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 58-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

19. Projekti “Narva raekoja fassaadi restaureerimine” silfinantseerimise lubamine ja omafinantseeringu k

Esitaja: LVMA
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Projekti “Narva raekoja fassaadi restaureerimine” silfinantseerimise lubamine ja omafinantseeringu kinnitamine.
Narva Linnavara-ja Majandusamet taotleb eelnõu vastuvõtmist töökorras seoses projekti esitamise
tähtajaga veebruaris.

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

20. Narva Volikogu 02.11.2006 otsuse nr 180 “Projekti “Narva Paju Kooli renoveerimine” sildfinatseerimis

Esitaja: LVMA

Narva Volikogu 02.11.2006 otsuse nr 180 “Projekti “Narva Paju Kooli renoveerimine” sildfinatseerimise ja omafinatseeringu kinnitamine” muutmine

Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet taotleb
eelnõu vastuvõtmist töökorras seoses projekti esitamise tähtajaga vebruaris.

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Linnavara ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

21. Narva Linnavolikogu liikme Dina Žukova väljaarvamine eluasemekomisjoni koosseisust

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 59-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

22. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilansis oleva põhivara kõlbmatuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 60-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

23. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Puškini 11 korteri (korter 32) rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 61-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

24. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Joala 12 elamu mitteeluruumi (mitteeluruum M-2) kasutamise otstarbe on muudetud kontoriks

Otsus/tulemused:
Kasutusluba anda
Võtta vastu korraldus nr 62-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

25. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Ehitise kasutusloa andmine:
1. Laane tn 2 / AÜ Tšaika asuv aiamaja;
2. Puškini 29 koolihoone spordisaali ruumid on rekonstrueeritud.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 63-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

26. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Tallinna mnt 34 elamu elektripaigaldise muutmiseks;
2. Tallinna mnt 58 elamu elektripaigaldise muutmiseks;
3. Partisani 1 elamu elektripaigaldise muutmiseks;
4. Partisani 1a elamu elektripaigaldise muutmiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 64-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

27. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Volna, Kaalika tn 36

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 65-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

28. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Višnja, Õuna tn 5

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 66-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

29. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Rjabinka, Tõru tn 322

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 67-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

30. Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine Rakvere tn 22

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Rakvere tn 22

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 68-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

31. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine(Aü Jugla Aiad-2,Kuu 31)

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 69-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

32. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Metsaonnid, Varsakabja tn 34

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 70-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2015

33. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Višnja, Pirni tn 2

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 71-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

34. Narva Linnavalitsuse 29.12.2004 korralduse 1311-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 29.12.2004 korralduse 1311-k
“Teenindusmaa määramine, katastriüksuse
piiride kinnitamine ja maa
ostueesõigusega erastamine Narva linnas Uusküla tn 8a
aktsiaselts Narva Elektrivõrk”
kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 72-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2007

35. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Elektron Sädeme tn 30

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 73-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

36. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Rjabinka, Kibuvitsa tn 220

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 74-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

37. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Vesna, Lume tn 25

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 75-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

38. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Narva Ogonjok, Mägra tn 16

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 76-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

39. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Suur Primorskoje, Ida tn 47

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 77-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

40. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Višnja, Õuna tn 14

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 78-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

41. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Narva Ogonjok, Rebase tn 49

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 79-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

42. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Männi tn 7

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 80-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

43. Projekteerimistingimuste määramine Joala tn.19 hoone fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Joala tn.19 hoone fassaadide rekonstrueerimine ning ruumide osaline ümberplaneerimine

Tellija: Ida- Eesti Päästekeskus

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

44. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.57a hoone ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt.57a hoone ehitamiseks äri-, büroo- ja eluruumide tarbeks detailplaneeringu alusel

Tellija: OÜ Tittl Zorin

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

45. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt. 55, 55d, 55e, 55f, 55g ehitiste lammutamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ VP Market

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

46. Projekteerimistingimuste määramine Võidu pr.2

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Võidu pr.2 hoone fassaadide rekonstrueerimiseks, I korruse ruumide renoveerimiseks, autoparkla ja hoovipoolse juurdeehituse ehitamiseks ning maa-ala heakorrastamiseks

Tellija: OÜ Geneva

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

47. Projekteerimistingimuste määramine Kerese tn.40h tootmishoone rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ EESTI NITRO

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

48. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.3 hoone rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.3 hoone rekonstrueerimiseks äri-, büroo- ja eluruumide tarbeks

Tellija: OÜ Raevara

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

49. Projekteerimistingimuste määramine Pimeaia pargi kõnnitee taastamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 81-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2007

50. Projekteerimistingimuste määramine Elektrijaama tee 59 võrguvee pumpla ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Elektrijaama tee 59 võrguvee pumpla ehitamine ja võrguvee torustike rekonstrueerimine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: AS Narva Elektrijaamad

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 82-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2007

51. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.8b – 6, 7 korterite ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kangelaste pr.8b – 6, 7 korterite ümberplaneerimine koos nende ühendamisega.

Tellija: Svetlana Sergejeva

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 83-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2007

52. Projekteerimistingimuste määramine Malmi tn.2 hoone fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Marika Kudimova

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 84-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2007

53. Projekteerimistingimuste määramine Kerese tn.40i kõrvalhoone püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kerese tn.40i kõrvalhoone püstitamine tootmis-ja administratiivhoone tarbeks

Tellija: OÜ EESTI NITRO

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 85-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2007

54. Aadresside omistamine - Kraavi tänav 14, Kraavi tänav 14a.

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 86-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2007

55. Rahu tn 42A maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Rahu tn 42A detailplaneeringuga ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule panemist vastavalt lisatud eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

56. Tähe tn 5 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Tähe tn 5 detailplaneeringuga ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule panemist vastavalt lisatud eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

57. Linda tn 5 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Linda tn 5 detailplaneeringu kehtestamist vastavalt lisatud eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

58. Kalda 16 ja selle lähiala detailplaneeringu lähteülesande muutmine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

28.12.2006 istungil suunatud teisele lugemisele.

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Kalda tn 16 ja selle lähiala detailplaneeringu lähteülesande muutmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

59. Volituse andmine Narva Linnavalitsusele läbirääkimiste käivitumiseks Narva-Jõesuu Hooldekodu üleandm

Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig

Volikogu eelnõu "Volituse andmine Narva Linnavalitsusele läbirääkimiste käivitumiseks Vabariigi Valitsusega Narva-Jõesuu Hooldekodu üleandmise protsessi tingimuste osas"

Otsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimeattud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2007

60. «Narva linna sissesõidu» ideekonkursi tulemuste kinnitamine ja konkursi lõppenuks kuulutamine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sofja HomjakovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 87-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2007

61. Nõusoleku andmine pensionäridele jõulutoetuste väljamaksmiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda nõusolek välja maksta Narva linna pensionäridele 2006.aastal saamata jäänud jõulutoetus 2007.aasta eelarvest kuni 30.märtsini 2007

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 88-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.01.2007