PrindiAbi

07.02.2007 - Korraline istung1. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja Maaosakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Töökorras võtta 22.01.2007 vastu korraldus nr 89-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

2. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahanduasmet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine : Narva Linnavalituse Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Linnapea Tarmo Tammiste taotlusel 23.01.2007 töökorras vastu võetud korraldus nr 90-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2007

3. 2007.a. maamaksust vabastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

2007.a. maamaksust vabastamine

Otsus/tulemused:
Linnapea Tarmo Tammiste taotlusel 23.01.2007 töökorras vastu võetud korraldus nr 91-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2007

4. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikmetele tasu maksmise kohta

Esitaja: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Töökorras läbivaadatud ja 25.01.2007 vastu võetud korraldus nr 92-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.01.2007

5. Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus nõukogu liikmetele tasu maksmise kohta

Esitaja: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Töökorras läbivaadatud ja 25.01.2007 vastu võetud korraldus nr 93-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.01.2007

6. Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus nõukogu uute liikmete valimine

Esitaja: AS Narva Elamuvaldus
Ettekandjad: Andrei SavinOtsus/tulemused:
Töökorras võtta 05.02.2007 vastu korraldus nr 94-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2007

7. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 95-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

8. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Punkt 1.3 välja jätta.
Võtta vastu korraldus nr 96-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

9. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 97-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

10. ASile Narva Bussiveod lisamaksusoodustuse andmine ühistranspordi välisküljel reklaami paigaldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 98-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

11. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 99-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

12. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 100-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

13. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 16-25 Narvas (üldpinnaga 12.9 m2) üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust voliogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

14. Narva Linnavalitsuse 13.12.2006.a. korralduse nr 1592-k punktide 3.1.13 ja 3.1.21 kehtetuks tunnista

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 101-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

15. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine : Narva Linnavalituse Kultuuriosakond
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Narva Linna Sotsiaalabiamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 102-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

16. Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205 “Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest” muutmi

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205 “Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest” muutmine : Narva linna omavalitsuse palgaastmestikule vastavad palgamäärad kroonides (lisa 1)

Otsus/tulemused:
Punkt 3 maha võtta
Võtta vastu määrus nr 103.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

17. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Tamara Antipova hooldajaks Svetlana Mazurova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 104-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

18. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Anna Fedosova hooldajaks Svetlana Solovjova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 105-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

19. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Zinaida Kalašnikova hooldajaks Artemi Kalašnikov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 106-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

20. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Olga Pyryaeva hooldajaks Tatiana Lokteva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 107-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

21. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Antonina Zueva hooldajaks Zinaida Smirnova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 108-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

22. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Galina Volodtšenkova hooldajaks Anatoly Nikitin.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 109-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

23. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Viktor Volodtšenkov´i hooldajaks Anatoly Nikitin.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 110-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

24. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Ekaterina Zaikina hooldajaks Vera Simkina.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 111-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

25. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linnavalitsuse 25.07.2006.a korraldusega nr 958–k Hilda Ojala üle seatud hooldus hooldaja Aleksander Šubini poolt hooldatava Hilda Ojala isikliku avalduse alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 112-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

26. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektorit Jelena Valliste´t avama alaealisele Narva-Jõesuu Lastekodu kasvandikule JELENA JEVSTIGNEJEVA’le Hansapangas arveldusarve koos deebetkaardi väljastamisega stipendiumi saamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 113-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

27. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´it pangas arveldusarve õppestipendiumi saamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 114-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

28. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Kohtla-Nõmme lastekodu meditsiiniõde Vaike Taukus´t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme lastekodu kasvandike huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 115-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

29. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Aleksandr Kozlovi´le Daniil Kozlov`i, Nikita Kozlov`i ja Aleksei Kozlov´i peale saadava lastetoetuste maksmist seoses sellega, et ema ei tegele oma laste kasvatamisega.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Svetlana Kozlova`le poegade Daniil Kozlov`i, Nikita Kozlov`i ja poja Aleksei Kozlov´i peale saadava lastetoetuste maksmist seoses sellega, et ema ei tegele oma laste kasvatamisega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 116-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

30. Lastetoetuse maksmise jätkamine hooldajale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Zinaida Vitartas´ile lapse Daniil Tokarevi peale saadava lapsetoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 117-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

31. Nõusoleku andmine sõiduauto müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Olga Malõševa´le nõusolek tema pojale Stanislav Malõševi´le kuuluva sõiduauto müümiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 118-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

32. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Kohtla-Nõmme lastekodu sotsiaaltöötaja Ljubov Kanarbik esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme lastekodu kasvandiku Roman Teplinskiy huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 119-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

33. Ühekordse sünnitoetuse maksmise kord

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

34. Hariduse 16 elamu reaalosade võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 120-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

35. Avaliku suulise enampakkumise väljakuulutamine Narvas Puškini 33 hoones asuvate ruumide üüriõigusele

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 121-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

36. Narvas Linda tn 4 hoones asuvate 3. korruse ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 122-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

37. Narvas Puškini tn 33 hoones asuvate 3. korruse ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 123-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

38. Üüritasu suuruse kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 124-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

39. Investeerimiskohustuse täitmise tähtaja pikendamine 14.08.2003 müügilepingu järgi (Kiriku 6, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 125-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

40. Investeerimiskohustuse täitmise tähtaja pikendamine 12.08.05 müügilepingu järgi (Puskini 64, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 126-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

41. Nõusoleku andmine Narva omandis oleva Puskini tn 61 kinnistu isikliku kasutusõigusega koormamiseks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 127-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

42. Nõusoleku andmine Narva omandis oleva Puskini tn 59 kinnistu isikliku kasutusõigusega koormamiseks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 128-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

43. LVMA bilansis oleva põhivara kõlbmatuks tunnistamine ja volituste andmine bilansist mahakandmiseks

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Teha tekstis parandused.
Võtta vastu korraldus nr 129-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

44. Narva Linnavalitsuse 28.04.2004.a. määruse nr 391 muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 130.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

45. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Kangelaste 24 elamu fassaadi rekonstrueerimiseks;
2.Rahu 28 a elamu fassaadi rekonstrueerimiseks;
3. Mõisa 12 elamu katuse ja fassaadi rekonstrueerimiseks;
4. Puškini 65a alajaamast kuni Puškini 59 hooneni maakaabelliini ehitamiseks;
5.Videviku tn 7/aü Rubini aed aiamaja ehitamiseks;
6. Põhja tn 213/ aü Oktoober aiamaja saunaga ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 131-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

46. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. 1 Kooli Põik 1a elamu korteri (korter 8) kaugkeskküttesüsteem on muudetud;

Otsus/tulemused:
Kasutusluba välja anda.
Võtta vastu korraldus nr 132-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

47. Aadressi omistamine - Kadastiku tänav 39

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 133-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

48. Narva Linnavalitsuse 11.07.2001 korralduse 1284-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 11.07.2001 korralduse 1284-k
“Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas Tehase tn 7
aktsiaselts UNIVERSAAL-ALFA”
kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 134-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

49. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Grafovi tn 11a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Grafovi tn 11a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 135-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

50. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Grafovi tn 11g

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Grafovi tn 11g

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 136-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

51. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine (aü Jugla-1, Sibula tn 24)

Esitaja: Arhitektuuri Amet,
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 137-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

52. Projekteerimistingimuste määramine (Balti Elektrijaama bageripumbamaja nr 3 rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Balti Elektrijaama bageripumbamaja nr. 3 rekonstrueerimine laohoone tarbeks

Tellija: AS Narva Elektrijaamad, reg.kood 10579981

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 138-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

53. Aadressi omistamine - Kadastiku tänav 23, 25, 27

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 139-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

54. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Adonis ja Salvia, Tõusu tn 127

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 140-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

55. Teenindusmaa määramine, maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Rahu tn 51

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Rahu tn 51
garaažiühistu ZVJOZDOTŠKA

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 141-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

56. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Metsa tn 2

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Metsa tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 142-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

57. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kerese tn 72

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kerese tn 72
GARAAŽIÜHISTU SATURN GARAAŽID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 143-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

58. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Rakvere tn 16

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 144-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

59. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Gvozdika, Päevalille tn.68 üksikelamu ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 145-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

60. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.13-41 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 146-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

61. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Ikrinka, Kalamarja tn 50

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 147-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

62. Projekteerimistingimuste määramine 26.Juuli tn.3-31 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 148-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

63. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.5-61 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kangelaste pr.5-61 korteri ümberplaneerimine perearstikeskuse laiendamise tarbeks

Tellija:OÜ Narva Joala Perearstikeskus, reg.kood 10895274

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 149-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

64. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, 6.Paemurru tn 6a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, 6.Paemurru tn 6a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 150-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

65. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Grafovi tn 11i

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Grafovi tn 11i

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 151-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

66. Projekteerimistingimuste määramine Balti Elektrijaama trafode tulekustutuspumpla püstitamine kõrval

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: AS Narva Elektrijaamad, reg.kood 10579981

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 152-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

67. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Grafovi tn 11h

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Grafovi tn 11h

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 153-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

68. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Grafovi tn 11b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Grafovi tn 11b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 154-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

69. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Grafovi tn 11c

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Grafovi tn 11c

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 155-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

70. Narva Linnavolikogu 17.03.2005.a. otsuse nr.47/52 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavolikogu 17.03.2005.a. otsuse nr.47/52 “Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn, Uusküla tn.23,Elektrijaama tee 59 (kütuseetteande nr 2), Elektrijaama tee 59 (tuhakäitlusettevõtte), Elektrijaama tee 59 (kaldapumpla nr 2), Elektrijaama tee 106 (hoidla),Elektrijaama tee 106 (neutraliseerimis punkt), Elektrijaama tee 106)” muutmine

Tellija: AS Narva Elektrijaamad, reg.kood 10579981

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Volikogult otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

71. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Grafovi tn 11f

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 156-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

72. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tänava ja Uusküla tänava sisse-väljasõidu ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tänava ja Uusküla tänava sisse-väljasõidu ehitamine detailplaneeringu alusel

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Volikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

73. Projekteerimistingimuste määramine Joala tn.22a hoone laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Hoone rekonstrueerimine koos katusekorruse väljaehitamisega ilma detailplaneeringut teostamata.

Tellija: OÜ JOALA ELEKTER, reg.kood: 10446903

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Volikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

74. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Grafovi tn 11j

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Grafovi tn 11j

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 157-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

75. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Grafovi tn 11e

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Grafovi tn 11e

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 158-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

76. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Grafovi tn 11d

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Grafovi tn 11d

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 159-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

77. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Vestervalli tn 29a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Vestervalli tn 29a
Osaühing Gradiens

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 160-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

78. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Joala tn asuva kaevust 3-VK-1 kuni Vaksali tn. asuva kaevuni 3-VK-4 välisveetorustiku rekonstrueerimiseks;
2. Gerassimovi tn asuva kaevust 2-VK-1 kuni Haigla tn.4 kõrval asuva kaevuni 2-VK-12, Gerassimovi tn asuva kaevust 2-VK-10 kuni Haigla tn.4 kõrval asuva kaevuni 2-VK-3 ning Kooli Põik tn. välisveetorustiku rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 161-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

79. Narva Linnavalitsuse 29.11.2006 korralduse 1523-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 29.11.2006 korralduse 1523-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Victoria Aiamaad, Viktoria tn 43”
preambula täiendamine ja punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 162-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

80. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Rjabinka, Vaigu tn 829

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 163-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

81. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Baltika Jääraku 156

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
AÜ Baltika, Jääraku tn 156

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 164-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

82. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste 27 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kangelaste pr. 27 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Nadežda, reg.kood 80025238

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 165-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2007

83. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste 34 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kangelaste pr. 34 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Tellija: Kangelaste 34 Korteriühistu, reg.kood 80170621

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 166-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2007

84. Riigihanke “Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu koostamine” avatud menetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 167-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2007

85. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kasutuslubade andmine.
1.Puškini tn 11 elamu korterid ( korterid 4, 5 ja 6 ) ühendatud ja rekonstrueeritud;
2. Kerese tn 40f rekonstrueeritud sõidukite teeeninduse hoone;
3. Pärna tn 24 / aü Berjozka asuvad suvila ja majandushoone saunaga;
4. Tedre tn 30 / aü Olginski asuvad suvila ja saun;
5. Kaalika tn 16 / aü Volna asuv aiamaja sauna- ja garaažiga;
6. Vee tn 156 / aü Adonis ja Salvia asuvad aiamaja ja majandushoone saunaga;
7. Tasane tn 11 / aü Vesiliilia asuvad aiamaja, garaaž ja majandushoone saunaga;
8. Vihma tn 14 rekonstrueeritud üksielamu ja ehitatud garaaž;
9.Laane tn 1 / aü Tšaika asuv aiamaja.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 168-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2007

86. Narva Linnavolikogu 17.02.2005.a. otsuse nr.26/51 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavolikogu 17.02.2005.a. otsuse nr.26/51
“Projekteerimistingimuste määramine Joala tn” muutmine.

Tellija: OÜ Diamondome, reg.kood 11088699

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Volikogult projekteerimistingimuste muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2007

87. Ehitusalase kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Vihma tn 14 piirde püstitamiseks;
2.Uusküla tn 4 elektripaigaldise muutmiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 169-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2007

88. Tiimani tn 20 maa- ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Volikogult Tiimani tn 20 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2007

89. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.27 lammutamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Volikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2007

90. Teenindusmaa määramine Narvas, A/Ü IKRINKA, Kalamarja tn 49

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 170-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2007

91. Kraavi tn 14 kinnistu jagamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Volikogult Kraavi tn 14 kinnistu jagamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2007

92. Projekteerimistingimuste määramine Elektrijaama tee 65 garaažihoone laiendamiseks ning kummijäätmete

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Elektrijaama tee 65 garaažihoone laiendamine ning kummijäätmete töötlemise rajatise püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: OÜ SVŠ KALLURAUTO, reg.kood: 10547320

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 171-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2007

93. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kraavi 7 elamu püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 172-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2007