PrindiAbi

21.02.2007 - Korraline istung1. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine : Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Töökorras 14.02.2007 vastu võetud korraldus nr 173-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2007

2. Narva Linnavalitsuse 07.02.2007.a. korralduse nr 99-k punkti 3.1.4 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 174-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

3. Narva Linnavalitsuse 19.01.2007.a. korralduse nr 49-k punkti 3.1.7 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 175-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

4. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 176-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2007

5. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 177-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2007

6. Clear Channel Estonia OÜ-le lisamaksusoodustuse andmine Riigi Maanteeameti sotsiaalreklaami paigalda

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 178-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2007

7. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 179-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2007

8. Narva Linnavolikogu 27.05.2004.a. määruse nr 28/35 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

9. Koolide teeninduspiirkondade kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

10. Narva Linnavalitsuse 08.02.2006.a. määruse nr 140 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 180.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2007

11. Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Karikakar arengukava 2006-2009 kinnitamine uues re

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 181.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

12. Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise ko

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Puudub linnaarsti kooskõlastus.
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

13. Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

14. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusameti,
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond,
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Täiendada ja korrigeerida teksti
Võtta vastu korraldus nr 182-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2007

15. Narva linna 2007.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva linna 2007.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes , lisa: 15 lehel

Otsus/tulemused:
Korrigeerida teksti.
Võtta vastu korraldus nr 183-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2007

16. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Kirill Žilkin´il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Nikulin.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 184-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

17. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Roza Matussevitš hooldajaks Igor Matussevitš.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 185-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

18. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Antonina Mukataeva hooldajaks Victoria Ivanova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 186-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

19. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Sergey Nikonov hooldajaks Ljudmila Aleksejeva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 187-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

20. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Khizbulla Aliyakbyarov hooldajaks Khaniya Aliyakbyarova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 188-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

21. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 189-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

22. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Anatoli Ignatov´ile tütre Anastassia Ignatova peale saadava lastetoetuse maksmist seoses sellega, et ema ei tegele oma lapse kasvatamisega.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Natalja Polijenkova´le tütre Anastassia Ignatova peale saadava lastetoetuse maksmist seoses sellega, et ema ei tegele oma lapse kasvatamisega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 190-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

23. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanovit avama alaealisele Narva Lastekodu kasvandikule JURI HODJUK´ile pangas arveldusarve koos deebetkaardi väljastamisega õppestipendiumi saamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 191-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

24. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Leili Korp´i avama alaealisele Maksim Jakovlevi´le pangas arveldusarve koos deebetkaardi väljastamisega õppestipendiumi saamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 192-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

25. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´it vormistama Ida-Virumaa Pensioniameti Narva osakonnas alaealistele JEVGENIA KAZAKOVA´le ja VERONIKA KAZAKOVA´le toitjakaotuspension.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 193-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

26. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Olga Jamskaja’t kasutama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Narva Lastekodu kasvandiku Aleksei Leontjev´i panga arveldusarvel olevat raha kohtukulude tasumiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 194-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

27. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Leili Korp´i avama alaealisele Anton Zinovjevi´le pangas arveldusarve koos deebetkaardi väljastamisega õppestipendiumi saamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 195-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

28. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Nõustuda Narva Linna Sotsiaalabiameti taotlusega ja lubada kanda Laste Varjupaiga bilansist maha vara.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 196-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2007

29. Linnavara tasuta võõrandamine (4 motorollerit)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

30. Linnavara tasuta võõrandamine (5 digifotoaparaati)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

31. Energia tänava ja Energia turu teeprojekti koostamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 197-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2007

32. Korteriomandi seadmine elamus aadressil Jõesuu tn 24A, Narva

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 198-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2007

33. 14.02.2005.a halduslepingu nr 805 täitmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Täiendada õiguslikke aluseid.
Võtta vastu korraldus nr 199-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2007

34. Riigihanke "Prügi väljavedu Riigiküla ja Siivertsi kalmistutelt" korraldamine

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 200-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2007

35. OÜ-s Narva Jäätmekäitluskeskus asutaja õiguste teostaja määramine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 201-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2007

36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Tšaika, Laane tn 3

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 202-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

37. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Višnja, Kukeseene tn 3

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 203-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2007

38. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Narva Ogonjok, Nirgi tn 72

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 204-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Vesna, Mulla tn 221

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 205-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

40. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Landõš, Osja tn 43

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 206-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

41. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Jugla-1, Sibula tn 30

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 207-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

42. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Radost, Rõõmu tn 21

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 208-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

43. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Berjozka, Saare tn 15

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 209-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

44. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Družbaplus, Rukkilille tn 57

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 210-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

45. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Olginski, Tihase tn 33

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 211-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

46. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Vesna,Lume tn 24

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 212-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

47. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Suur Primorskoje, Võrgu tn 22

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 213-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

48. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Rubini Aed, Videviku tn 1

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 214-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

49. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Metsaonnid, Varsakabja tn 41

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 215-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

50. Maa müügihinna vähendamine AÜ Rjabinka, Vaigu tn 914

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 216-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

51. Maa müügihinna vähendamine AÜ Berjozka, Kadaka tn 26

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 217-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

52. Maa müügihinna vähendamine AÜ Esimene Metsaaed, Väina tn 3

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 218-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

53. Maa müügihinna vähendamine AÜ Victoria Aiamaad, Viktoria tn 21

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 219-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

54. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Iskra, Kana tn 7

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 220-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

55. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Oktoober, Põhja tn 218

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 221-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

56. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Iskra, Kuke tn 26

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 222-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

57. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Tallinna mnt 2g

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 223-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

58. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Esimene Metsaaed, Lahe tn 75

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 224-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

59. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Rubini Aed, Päeva tn 23

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 225-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

60. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Adonis ja Salvia, Tõusu tn 125

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 226-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

61. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Tervis Plus, Kannikese tn 92

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 227-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

62. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Ptšela, Kärje tn 52

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 228-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

63. Aadressi omistamine - Mängu tn 6

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 229-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

64. Aadressi omistamine - Mätta tn 1a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 230-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

65. Aadressi omistamine - Weizenbergi tänav 1

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 231-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

66. Aadressi omistamine - Weizenbergi tänav 1a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 232-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

67. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tiimani tn 17 elamu fassaadi rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 233-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

68. Ehitusalase kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Juhkentali tn 1 elamus elektripaigaldise muutmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 234-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

69. Kadastiku tn 23, 25, 27 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa asukoht: Kadastiku tn 23, 25, 27 Narva linnas

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

70. Kadastiku tn 39 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa asukoht: Kadastiku tn 39 Narva linnas

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

71. Suur tänav (lõik 1) maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa asukoht: Suur tänav (lõik 1)

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

72. Suur tänav (lõik 2) maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa asukoht: Suur tänav (lõik 2) Narva linnas

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

73. Viru tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa asukoht: Viru tänav Narva linnas

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

74. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Kreenholmi 25

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa asukoht: Kreenholmi tn 25 Narva linnas

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 235-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

75. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Puškini tn 13a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa asukoht: Puškini tn 13a Narva linnas

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 236-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

76. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Tallinna m 50b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa asukoht: Tallinna mnt 50b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 237-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

77. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Kangelaste 6b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa asukoht: Kangelaste pr 6b Narva linnas

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 238-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

78. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Rahu 18b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa asukoht:Rahu tn 18b Narva linnas

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 239-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

79. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Rahu 32a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa asukoht: Rahu tn 32a Narva linnas

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 240-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

80. Hariduse 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f ja Puškini 27 maa-ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Hariduse 5a,5b,5c,5d,5e,5f ja Puškini 27 maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

81. Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g maa-ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

82. Kreenholmi - 26.Juuli - Uusküla - Oru kvartali maa-ala dp vastuvõtmine

Esitaja: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Kreenholmi - 26.Juuli - Uusküla - Oru kvartali detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule suunamist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

83. Kangelaste 37A, 37B, 39A, 39B detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Esitaja: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Kangelaste pr 37A,37B,39A,39B kvartali detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule suunamist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

84. Projekteerimistingimuste määramine Elektrijaama tee 85 töökoja laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Elektrijaama tee 85 töökoja laiendamine tootmis-ja administratiivhoone tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: AS Eesti Energomontaaž, reg.kood 10176450

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

85. Projekteerimistingimuste määramine Narva 6.Kooli võimlasaali ja abiruumide renoveerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva 6.Kooli aadressiga Kreenholmi tn.25 võimlasaali ja abiruumide renoveerimine ilma ruumide ümberplaneerimiseta


Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 241-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

86. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.52 ruumide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.52 ruumide osaline rekonstrueerimine autode remonditöökoja tarbeks

Tellija: OÜ Goldnar, reg.nr. 10894688

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 242-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

87. Projekteerimistingimuste määramine Tiimani tn.8 hoone laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Hoone rekonstrueerimine koos katusekorruse väljaehitamisega äri-, büroo- ja eluruumide tarbeks ilma detailplaneeringut teostamata

Tellija: OÜ OSKAR HAMBARAVI, reg.kood: 10517253

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

88. Projekteerimistingimuste määramine Linda tn.5 uue hoone ehitamiseks ja hoone rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Linda tn.5 uue hoone ehitamine ja olemasoleva hoone rekonstrueerimine õppe- ja bürooruumide tarbeks detailplaneeringu alusel

Tellija: OÜ NIBELUNG, reg.kood: 10964800

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

89. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.19 - 40 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 243-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

90. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Tervis Plus, Kannikese tn.62 üksikelamu ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 244-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

91. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Jugla-1, Kurgi tn.52 üksikelamu ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 245-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

92. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Gamma, Jalaka tn.39 üksikelamu ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 246-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

93. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Olginski, Tihase tn.31 üksikelamu laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Olginski, Tihase tn.31 üksikelamu laiendamine
ilma detailplaneeringut koostamata ja piirde rajamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 247-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

94. Projekteerimistingimuste määramine Paju tn.8 üksikelamu laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 248-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

95. Projekteerimistingimuste määramine Juhkentali tn.5 hoone mansardkorruse väljaehitamiseks...

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Juhkentali tn.5 hoone mansardkorruse väljaehitamine katuse tõstmisega, autoparkla ehitamine ning maa-ala heakorrastamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: OÜ BRISK GRUPP, reg.kood: 10610573

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

96. Projekteerimistingimuste määramine Kalda tn.12b töökodade rekonstrueerimiseks koos laiendamisega

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kalda tn.12b töökodade rekonstrueerimine koos laiendamisega ilma detailplaneeringut koostamata


Tellija: Andruse Hulgikaubanduse OÜ, reg.kood: 10054445

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 249-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

97. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.3 laohoone püstitamiseks kõrvalhoonena

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Rahu tn.3 laohoone püstitamine kõrvalhoonena ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: AS Heakorrastus, reg.kood 10229666

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

98. Projekteerimistingimuste määramine 26.Juuli tn 4 jalgpalli - kergejõustiku kompleksi ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

26.Juuli tn.4 territooriumile jalgpalli - kergejõustiku kompleksi ehitamine detailplaneeringu alusel


Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

99. Projekteerimistingimuste määramine Vana Ketrusvabriku olmehoones, Joala tn.21 asuvate ruumide osal

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vana ketrusvabriku olmehoones aadressiga Joala tn.21 asuvate ruumide osaline rekonstrueerimine kalakuivatustsehhi tarbeks

Tellija: OÜ LATIR, reg.kood 10926496

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 250-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

100. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt 21 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstr

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt. 21 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Tellija:Korteriühistu Tallinna mnt 21 Narva

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 251-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

101. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt 23 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstruee

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt. 23 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Tallinna mnt 23 Narva

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 252-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

102. Rakvere tn 13 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Küsimust mitte arutada.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2007

103. Projekteerimistingimuste määramine Peetri pl.1 hoone 4. korruse ruumide ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 253-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

104. Projekteerimistingimuste määramine Narva Raekoja sihtotstarbe muutmiseks...

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Raekoja sihtotstarbe muutmine ning siseruumide ümberplaneerimine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007

105. Narva Linnavolikogu määruse 30.11.2006. a nr 48 muutmine ja täiendamine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavolikogu määruse 30.11.2006. a nr 48 “Narva Linna Ehitusmääruse kinnitamine” muutmine ja täiendamine

Otsus/tulemused:
Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametil esitada uus põhjalikuma informatsiooniga õiend.
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogule kinnitamiseks.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.03.2007

106. Riigihanke avatud pakkumismenetluse läbiviimine

Esitaja: Linnakantselei Irina Shvets
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 254-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2007