PrindiAbi

04.04.2007 - Korraline istung1. Sihtasutuse Narva Tööstusala Arendus asutamine ja põhikirja kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Linnapea Tarmo Tammiste taotleb antud küsimuse vastuvõtmist küsitluse korras.

Otsus/tulemused:
Töökorras 02.04.2007 läbivaadatud.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2007

2. Konkursi väljakuulutamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 401-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2007

3. Narva Kunstikooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 402-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2007

4. Narva Linnavalitsuse 16.04.2003.a. korralduse nr 282-k „Narva Noorteprojektide komisjoni kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 403-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2007

5. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 404-k
Dokumentidega saab tutvuda Narva Linnakantseleis, kab 315.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2007

6. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 405-k
Dokumentidega saab tutvuda Narva Linnakantseleis, kab 315.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2007

7. Nõusolek osavusmängude mängukoha korraldamiseks

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 406-k
Dokumentidega saab tutvuda Narva Linnakantseleis, kab 315.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2007

8. Narva Linnavalitsuse 19.01.2007 korralduse nr 88-K muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Muuta Narva Linnavalitsuse 19.01.2007 korralduse nr 88-k „Nõusoleku andmine pensionäridele jõulutoetuste väljamaksmiseks“ punkti nr 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 407-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2007

9. Volitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 408-k
Dokumentidega saab tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

10. Volitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 409-k
Dokumentidega saab tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

11. Volitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 410-k
Dokumentidega saab tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

12. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Pjotr Drozdov hooldajaks Galina Drozdova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 411-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

13. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Irina Drozdovskaja hooldajaks Valentina Orlova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 412-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

14. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Valeri Poležajev hooldajaks Zoja Raklanova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 413-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

15. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Maria Toropova hooldajaks Irina Bogoslova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 414-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

16. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linnavalitsuse 14.06.2006.a korraldusega nr 747-k Helju Valliste üle seatud hooldus hooldaja Pelagea Antonenko poolt Pelagea Antonenko isikliku avalduse alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 415-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

17. Perekonnanime muutmine - Kuusik

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Algmaterjalidega võib tutvuda Linnakantseleis kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 416-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

18. Lastetoetuse maksmise jätkamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Svetlana Artemjevalelapse Anastassia Kurbat peale saadava lastetoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 417-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2007

19. Vanemahüvitise ja peretoetuse maksmise peatamine - Akentjeva

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 418-k
Dokumentidega saab tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

20. Peretoetuste ja toitjakaotuspensioni maksmise peatamine eestkostjale

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 419-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

21. Lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise peatamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Natalja Semjonova’le lapse Roman Semjonovi peale saadava lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 420-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

22. Lastetoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmise peatamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Tatjana Pavlova’le laste Jana Pavlova ja Ksenia Pavlova peale saadava lastetoetuste ja toitjakaotuspensionite maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 421-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

23. Lastetoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmise peatamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Veera Robskova’le lapse Juliana Robskova peale saadava lastetoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 422-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2007

24. Nõusoleku andmine kinnistu müümiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 423-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

25. Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.04.2007

26. Kinnistu võtmine Linnavara-ja majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 424-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2007

27. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna, Narva Hummanitaarigümnaasiumi bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 425-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

28. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 426-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2007

29. Projekti "Narva linna munitsipaaleluruumide renoveerimine- 2" seotud munitsipaaleluruumide võõrandam

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Dokumentidega saab tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2007

30. Võõrandatava eluruumi hindamise akti vormide kinnitamine

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu määrus nr 427.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.04.2007

31. Riigihanke "Kergejõustiku kompleksi projekteerimine" korraldamine

Esitaja: LVMA
Ettekandjad: Jelena Skulatšva

Riigihanke " Kergejõustiku kompleksi
projekteerimine” korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 428-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

32. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 44-95 üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda narva Linnakantseleis, kabinet 315.
1. Nõustuda esitatud Narva Volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

33. Narva linna munitsipaaleluruumi Puškini 22-53 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda narva Linnakantseleis, kabinet 315.
1. Nõustuda esitatud Narva Volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2007

34. Narva linna munitsipaaleluruumi Rahu tn 14-19 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda narva Linnakantseleis, kabinet 315.
1. Nõustuda esitatud Narva Volikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2007

35. Narva linna munitsipaaleluruumi Partisani 1a-67võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.04.2007

36. Narva linna munitsipaaleluruumi Gerassimovi 12-30 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Narva linna munitsipaaleluruumi Puškini 22-53 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2007

37. Narva linna munitsipaaleluruumi Kreenholmi 12-25 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.04.2007

38. Ehitise kasutusloa andmine.

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne Hallik

Kosmonaudi 4

Otsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 429-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.04.2007

39. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne Hallik

Kose 6

Otsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 430-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.04.2007

40. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne Hallik

Mõisa 8

Otsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Küsimuse arutamine edasi lükatud.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.04.2007

41. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnapalneerimise Amet
Ettekandjad: Anne Hallik

Oja 96, Päeva22, Elektrijaama tee 57

Otsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 431-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.04.2007

42. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne Hallik

Puškini 8 hoonest kuni 12 alajaamani.

Otsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 432-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2007

43. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne Hallik

Puškini 8 soojustrassist kuni TK-22-4-7 soojustrassi kambrini.

Otsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kaBINET 315.
Võtta vastu korraldus nr 433-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2007

44. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne Hallik

Juhkentali 12b asuvast alajaamast nr 13 kuni Kiriku 9 liitumiskilbini.

Otsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kaBINET 315.
Võtta vastu korraldus nr 434-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2007

45. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneermise Amet
Ettekandjad: Anne Hallik

Kose 12 transiitkilbist kuni Kose 6 hooneni

Otsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kaBINET 315.
Võtta vastu korraldus nr 435-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2007

46. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne Hallik

Puškini 69 kuni YT-6-4 soojustrassi kambrini.

Otsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 436-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2007

47. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne Hallik

Mõisa 8 hoone kõrval asuv 6KV maakaabelliini rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 437-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2007

48. Ehituslubade andmine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne Hallik

Kreenholmi 54, Puškini 9, Kreenholmi 29, Kreenholmi 35, Tallinna mnt 23, Linda 10 ja 10b, Tallinna mnt 12, Kalda 3c.

Otsus/tulemused:
Dokumntidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 438-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2007

49. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine,Proletarskaja 36

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 439-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

50. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Parve tn 4

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 440-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

51. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Võidu pr 2

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 441-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2007

52. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine,Tallinna mnt30

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 442-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

53. Projekteerimi8stingimuste määramine, AÜ Suur Primoskoje, Albatrossi 222

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 443-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

54. Projekteerimistingimuste määramine, AÜ Tervis Plus, Sõnajala 102

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 444-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

55. Projekteerimistingimuste määramine, AÜ Svetofor, Pikk tn 4

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 445-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

56. Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe tn.6 - 137 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 446-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

57. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.53-8 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 447-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

58. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.23 - 59, 60 korterite ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Puškini tn.23 - 59, 60 korterite ümberplaneerimine koos nende ühendamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 448-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

59. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.17-12 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Puškini tn.17-12 korteri ümberplaneerimine notaribürooruumi tarbeks

Tellija: Tatjana Boitsova

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 449-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

60. Projekteerimistingimuste määramine, Kangelaste pr 53

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 450-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

61. Projekteerimistingimuste määramine Kerese tn.27 saunahoone rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kerese tn.27 saunahoone rekonstrueerimine koos laiendamisega ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: AS NARVA SAUN, reg.kood 10337166

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

62. Projekteerimistingimuste määramine Elektrijaama tee 59 platsi ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Elektrijaama tee 59 platsi ehitamine vanametalli lõikamise tarbeks

Tellija: AS Narva Elektrijaamad, reg.kood 10579981

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

63. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.33 kaupluse rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tallinna mnt.33 kaupluse rekonstrueerimine koos laiendamisega ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: VETA-A Kaubamaja AS, reg.kood 10200059

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

64. Projekteerimistingimuste määramine Tiimani tn.1a hoone rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tiimani tn.1a hoone rekonstrueerimine äri-, büroo- ja eluruumide tarbeks

Tellija: OÜ Corigeer, reg.kood 10840267

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

65. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.45 garaažihoonete laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Rahu tn.45 garaažihoonete laiendamine koos kaheksa garaažiboksi juurdeehitamisega ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: Narva Garaažiühistu Severnõi-6

Otsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 451-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

66. Projekteerimistingimuste määramine uue elektrikaabli paigaldamiseks Puškini tn.28 - Vabaduse tn.5

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond

Uue elektrikaabli paigaldamine Puškini tn.28 hoonest kuni Vabaduse tn.5 hooneni

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 452-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2007

67. Projekteerimistingimuste määramine uue elektrikaabli paigaldamiseks Kosmonaudi tn.1 - Linda tn.5b

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Uue elektrikaabli paigaldamine Kosmonaudi tn.1 trafoalajaamast nr.AJ14 kuni Linda tn.5b trafoalajaamani nr.AJ24

Otsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 453-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

68. Projekteerimistingimuste määramine Narva Linnuse Edela nurgatorni katuse rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tellija: Narva Muuseum

Otsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Võtta vastu korraldus nr 454-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

69. Narva Linnavolikogu määruse 30.11.2006.a nr 48 "Narva Linna Ehitusmääruse kinnitamine" muutmine

Esitaja: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linna Ehitusmääruse muutmist vastavalt esitatud volikogu määruse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

70. Rootsi lõvi maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

71. Kadastiku tänava lõik 1maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

72. Kadastiku tänava lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osand
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

73. Karja tänava lõik 1maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

74. Rüütli tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

75. Moonalao tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

76. Vaeselapse tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

77. Kadastiku väike tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

78. Kadastiku suur tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

79. Narva Linnavolikogu otsuse 14.12.2006 nr 237 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult 14.12.2007 otsuse nr 237 muutmist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

80. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine.

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 455-k
Dokumentidega saab tutvuda Narva Linnakantseleis, kab 315.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

81. Narva Linnavalitsuse 21.02.2007 korralduse nr 183-k lisa 1 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 456-k
Dokumentidega saab tutvuda Narva Linnakantseleis, kab 315.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

82. Narva Paemurru Spordikooli üksikute finantsmajanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas, Raissa Lihhuša
Külalised: Ivan Modilainen - Paemurru Spordikooli direktorOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 457-k
Dokumentidega saab tutvuda Narva Linnakantseleis, kab 315.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007

83. Laste Varjupaiga üksikute finantsmajanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas, Raissa Lihhuša
Külalised: Galina Vologdina, Lidia Sõnkova, Galina Kuzmina.Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 458-k
Dokumentidega saab tutvuda Narva Linnakantseleis, kab 315.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2007