PrindiAbi

03.05.2007 - Korraline istung1. Narva Humanitaargümnaasium- ohutu ja energiasäästlik kool" projekti omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Abilinnapea Jelena Torokvei taotlusel töökorras 24.04.2007 läbivaadatud.
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse eelnõu .
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

2. Volikirja väljastamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Protokolliliselt 24.04.2007
Anda volitus Niina Ivanovale teostamaks vajalikke toiminguid alaealise Arina Poluektova isikutunnistuse saamiseks.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

3. Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse ajutine peatamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
27.04.2007 töökorras vastu võtta korraldus nr 534-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2007

4. Projekti "Narva ettevõtete koondamisteate saanud töötajate ja töötute tööturule integreerimine erine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Linnapea Tarmo Tammiste taotlusel 02.05.2007 töökorras läbivaadatud.
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

5. Vanemahüvitise ja peretoetuste maksmise peatamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Ekaterina Shiryaeva´le laste Oxana Shiryaeva, Alexey Shiryaevi, Sergei Shiryaevi, Marina Shiryaeva ja Viktoria Shiryaeva peale saadava vanemahüvitise ja peretoetuste maksmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 535-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

6. Kreenholmi staadioni rajatiste kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 536-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.05.2007

7. Loa andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 537-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.05.2007

8. Narva linna munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osu

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 538.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.05.2007

9. Narva Muuseumi ruumide kasutusse andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine

Esitaja: Narva Muuseum

Narva Muuseumi ruumide aadressidel Peterburi mnt 2 ja Vestervalli 21 Narvas
kasutusse andmiseks korraldatud eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 539-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.05.2007

10. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2007

11. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 540-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

12. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi tn 8-42 Narvas, üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

13. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 541-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

14. Sihtasutuse Narva Tööstuspark nõukogu moodustamine ja nõukogu liikmete nimetamine

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 542-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

15. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 543-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2007

16. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 544-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2007

17. Narva raekojaga seotud otsuste muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Linnavalitsuse protokollilise otsuse eelnõu pealkiri: Narva Linnavolikogu 8.04.2004 otsuse nr 53/31 “Narva raekoja energiasäästu projekti kaasfinantseerimine ja Narva raekoja funktsiooni kinnitamine” ja
Narva Linnavolikogu 15.03.2007 otsuse nr 98 “Projekteerimistingimuste määramine (Narva Raekoja sihtotstarbe muutmine ning siseruumide ümberplaneerimine)” muutmine

Tarmo Tammiste taotleb eelnõu vastuvõtmist töökorras

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

18. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 545-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

19. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 546-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

20. Narva Linnavalitsuse 10.01.2007 korralduse nr 44 muutmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 547-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

21. Osaühingule Molong leppetrahvi kohaldamine ja investeerimiskohustuse tähtaja pikendamine müügileping

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 548-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

22. Avaliku suulise enampakkumise väljakuulutamine Linda tn 4 hoones asuvate 5.korruse ruumide üürile an

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 549-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

23. Narvas haigla tn 6 hoones asuvate 3.korruse ruumide kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 550-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

24. Linnavara võõrandamine (kinnistu Puškini tn 25a)

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

25. Loa andmine riigieelarvest eraldatud raha jaotamiseks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

26. Ühistranspordi piirsõiduhinna kehtestamine

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks Ühistranspordi piirsõiduhinna kehtestamise määruse eelnõu.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

27. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 551-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

28. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 552-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

29. Narva linna 2007.a eelarve täitmine 3 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 553-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

30. 2007.a. maamaksust vabastamine

Esitaja: Rahandusamet

2007.a. maamaksust vabastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 554-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

31. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Gerassimovi tn 20, Gerassimovi tn 22, Puškini tn 11

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 555-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

32. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Esimene Metsaaed Lahe tn 25
AÜ Svetofor Piiri tn 161
AÜ Oktoober Lõuna tn 103,
AÜ Jugla Aiad kaare tn 23

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 556-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

33. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Energia 2a korterid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 557-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

34. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Oktoober Lõuna tn 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 558-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

35. Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu koostamise käsunduslepingu kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

36. Rahu tn 4 maa-ala detailplaneeringu nimetuse ja lähteülesande muutmine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

37. Puškini tn 7 ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

38. Tähe tn 5 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

39. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn.52 ja 54 uute elektrikaablite paigaldamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tn.52 ja 54 territooriumile uute elektrikaablite ja trafoalajaama paigaldamine

Tellija: VKG Elektrivõrgud OÜ

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 559-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

40. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.36 hoone rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ AVT NARVA, reg.kood: 10446702

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 560-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

41. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Suur Primorskoje, Ankru tn.71üksikelamu ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 561-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

42. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Gamma, Papli tn.59 üksikelamu ja majandushoonete ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 562-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

43. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt. 42 - 41 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 563-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

44. Projekteerimistingimuste määramine Daumani 7 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 564-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

45. Projekteerimistingimuste määramine Tiimani14 hoone fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 565-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

46. Projekteerimistingimuste määramine Jõesuu tn.24a hoone fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 566-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

47. Projekteerimistingimuste määramine Tiigi tn.2g juurviljahoidla laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tiigi tn.2g juurviljahoidla laiendamine büroo- ja olmeruumide tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: OÜ Abaza, reg.kood: 10920718

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 567-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

48. Projekteerimistingimuste määramine Kalda tn.9 territooriumil asuva skvääri rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kalda tn.9 territooriumil asuva skvääri rekonstrueerimine koolipargi tarbeks

Tellija: Haridus-ja Teadusministeerium

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus projekteerimistingimuste vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

49. Projekteerimistingimuste määramine Võidu pargi rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus projekteerimistingimuste vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

50. Joala tee 21 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus maa riigi omandisse jätmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

51. Vestervalli tänava lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus maa riigi omandisse jätmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

52. Grafovi tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus maa riigi omandisse jätmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

53. Grafovi tänava lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus maa riigi omandisse jätmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

54. 26.Juuli tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus maa riigi omandisse jätmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

55. Vestervalli tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus maa riigi omandisse jätmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

56. Energia tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus maa riigi omandisse jätmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

57. Kadastiku jalgrada maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus maa riigi omandisse jätmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

58. Raja tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus maa riigi omandisse jätmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

59. Jõe tn 1c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus maa riigi omandisse jätmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

60. Joala tee 21 maa riigi omandisse jätmine.

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus maa riigi omandisse jätmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

61. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Rjabinka, Tüve tn 536

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 568-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

62. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse AÜ Rjabinka, Vaigu tn 838

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 569-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

63. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Rubini Aed, Virmalise tn 5

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 570-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

64. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine (AÜ Elektron,Valguse tn 7)

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 571-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

65. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Metsaonnid, Leesika tn 15

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 572-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

66. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Adonis ja Salvia, Laeva tn 241

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 573-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

67. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Narva Ogonjok, Kähriku tn 101

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 574-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

68. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Narva Žasmini Aiad Jasmiini tn 14

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 575-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

69. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Baltika, Udu tn 257

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 576-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

70. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Vesna, Mulla tn 216

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 577-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

71. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Olginski, Kajaka tn 6

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 578-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

72. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Družbaplus Sinilille tn 67

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 579-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

73. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Baltika, Soo tn 239

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 580-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

74. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Esimene Metsaaed, Kõrkja tn 2

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 581-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

75. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Rjabinka Okka tn 740

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 582-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

76. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Berjozka, Kastani tn 19

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 583-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

77. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Vesna, Mulla tn 189

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 584-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

78. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine 2.Jõe tn 14

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 585-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

79. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Metsaonnid, Varsakabja tn 9

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 586-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

80. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Rjabinka, Oksa tn 408

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 587-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

81. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Metsaonnid, Astri tn 1a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 588-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

82. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Jugla Aiad-2 Tule tn 171

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 589-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

83. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Baltika, Palavuse tn 26

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 590-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

84. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Progress Plus, Kummeli tn 23

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 591-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

85. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Anil, Aniliini tn 19

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 592-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

86. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Volna, Kaalika tn 16

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 593-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

87. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Ikrinka, Kalamarja tn 23

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 594-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

88. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Jugla Aiad-2 Tule tn 94

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 595-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013

89. Narva Linnavalitsuse 16.02.2001 korralduse nr 339-k "Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Berjozka Haa

Esitaja:

Narva Linnavalitsuse 16.02.2001 korralduse nr 339-k "Maa ostueesõihgusega erastamine AÜ Berjozka Haava tn 4" punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 596-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

90. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Linnakantselei Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnakantselei taotleb põhivara mahakandmist oma bilansist

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 597-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

91. Narva e-Kogukonna projekti lõpetamisest

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 598-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

92. Narva Linnavalitsuse 25.07.2006 korralduse nr 978-k "Ehitise kasutusloa andmine" tühistamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 599-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

93. hansadelegatsiooni kinnitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 600-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007