PrindiAbi

16.05.2007 - Korraline istung1. Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuse piirimäära kehtestamine 2007.aastaks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga
Hr Ljudvigi taotlusel töökorras vastuvõtmisele 7.05.07.

 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.05.2007

2. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür

Ehitusluba Kangelaste pr 32 koolihoone akende ja välisukse rekonstrueerimniseks.

Otsus/tulemused:
Abilinnapea Sofja Homjakova taotlusel töökorras 07.05.2007
Võtta vastu korraldus nr 601-k
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

3. Riigihanke „Narva Kreenholmi Raamatukogu jaoks mööbli ostmine ja paigaldamine” korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Abilinnapea Jelena Torokvei taotlusel töökorras 09.05.2007
Võtta vastu korraldus nr 602-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

4. Volikiri

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Töökorras 14.05.2007
Väljastada volikiri Maria Sitjajevale alealise Maria Sityaeva isikutunnistuse saamisega seotud toimingute teostamiseks.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

5. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Lubada osaühingul NARVA GATEERING müüa suvekohvikus lahjaid alkohoolseid jooke kuni 6 mahuprotsenti.

Võtta vastu korraldus nr 603-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

6. Projekti “Narva bastionide arendamise kontseptsiooni koostamine” sildfinantseerimise lubamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Volikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

7. AS Heakorrastus põhikirja muutmine

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov, Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Dokumentidega võib tutvuda Narva Linnakantseleis, kabinet 315

V'õtta vastu korraldus nr 604-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

8. Postrehabilitatsiooni teenuse teenusepakkuja

Esitaja: Linnaarstiteenistus
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
V'õtta vastu korraldus nr 605-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2007

9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 606-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

10. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
V'õtta vastu korraldus nr 607-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

11. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Narva Muuseum

Narva linnuse Põhjaõues 5 töökoja kasutusse andmine

Otsus/tulemused:
Küsimus jäeti läbi vaatamata, kuna puudus ettekandja ja dokumendid vormistatud ebakorrektselt.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

12. Konkursi väljakuulutamine koolieelse lasteasutuse Põngerjas juhataja vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
V'õtta vastu korraldus nr 608-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2007

13. Narva Spordikooli Energia põhimääruse muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
V'õtta vastu korraldus nr 609-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2007

14. Narva Paemurru Spordikooli põhimääruse muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
V'õtta vastu korraldus nr 610-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

15. Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise korra muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse "Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise korra kinnitamine muutmine" eelnõu.
2. Volitada Kultuurioskonna juhtajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

16. Projekti “Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine ja varustamine“ sildfinantseerimise lubamine ja om

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse "Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine ja varustamine" sildfinantseerimise lubamine ja omafinantseeringu kinnitamine" eelnõu.
2. Volitada Kultuurioskonna juhtajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

17. Narva linna arengukava 2004 – 2007 muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse "Narva linna arengukava 2004-2007 muutmine" eelnõu.
2. Volitada Kultuurioskonna juhtajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

18. Volitamine J.Loginov

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 611-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2007

19. Volitamine A.Kauzov

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 612-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2007

20. Volitamine M.Jefimov

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 613-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2007

21. Volitamine M.Jefimov

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 614-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2007

22. Volitamine N.Vorobjova

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 615-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2007

23. Volitamine P.Sannikov

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 616-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2007

24. Hoolduse seadmine J.Jerjomińa

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 617-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2007

25. Hoolduse seadmine A.Razumov

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Alexander Razumov´i hooldajaks Valentina Razumova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 618-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2007

26. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada 28.01.2004.a. Narva Linna Sotsiaalabiameti korraldusega nr 03-122 Roza Zinovjeva üle seatud hooldus hooldaja Sergei Zinovjevi poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 619-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2007

27. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linnavalitsuse 08.02.2006.a korraldusega nr. 152-k Alexandra Mulyavkina üle seatud hooldus hooldaja Galina Burkina poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 620-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2007

28. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada 19.06.2002.a Narva linna Sotsiaalabiameti korraldusega nr. 03/755 Nadežda Voronova üle seatud hooldus hooldaja Svetlana Voronova poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 621-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

29. Perekonnanime muutmine Brjakina

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 622-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2007

30. Perekonnanime muutmine Nikanorov

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 623-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2007

31. Perekonnanime muutmine Soots

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 624-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2007

32. Perekonnanime muutmine Ude

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 625-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.11.2007

33. Perekonnanime muutmine Vetoškin

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 626-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

34. Peretoetuse maksmise jätkamine N.Tokareva

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 627-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

35. Nõusoleku andmine I.Rozov

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 628-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2008

36. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda nõusolek eestkostjale Niina Mazanajeva´le tema tütrele Alla Rappu´le kuuluva korteriomandi müümiseks.

Otsus/tulemused:
Edasi lükatud täpsustamiseks
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

37. Peretoetuste, eestkostjatoetuse maksmise peatamine eestkostjale ja peretoetuste jätkamine vanemale

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Tatiana Panchenko

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 629-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

38. Linnavara tasuta võõrandamine (autobuss IVECO FIAT 50F8/36

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

39. Narvas Peetri plats 1 hoones asuvate 1.korruse ruumide kasutusse andmine.

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

40. Narvas Haigla tn 6 hoones asuvate 1.korruse ruumide kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara-ja Majanduamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Edasi lükata.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

41. Narvas 26.Juuli tn 4 asuva 1.korruse ruumi kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 630-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

42. Tööinspektsioonile üüritasu suuruse kehtestamine

Esitaja: Linnavara-ja Majanduamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 631-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

43. OÜ Kadastiku Apteek üüritasu suuruse kehtestamine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 632-k
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

44. Kreenholmi 32 keldriruumide üüritasust vabastamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 633-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

45. LVMAbilansis oleva põhivara kõlbamatuks tunnistamine bilansist mahakandmine ja hävitamine

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 634-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

46. Linna kodukaunistamise ja heakorra komisjoni moodustamine

Esitaja: LVMA
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 635-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

47. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 636-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

48. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Tšaika Kaste 27

Esitaja: Geodeeia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 637-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

49. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gamma Papli 93

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 638-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

50. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Narva Ogonjok, Karu tn 137

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 639-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

51. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Gamma, Jalaka tn 42

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 640-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

52. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Ivuška, Toivo tn 2

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 641-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

53. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Olginski, Lõokese tn 20

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 642-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

54. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Višnja Muraka 7

Esitaja: Geodeeia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 643-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

55. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Suur Primorskoje, Ida tn 40

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 644-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

56. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Olginski, Vindi tn 24

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 645-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

57. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Olginski, Vindi tn 26

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 646-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

58. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Volna Kaalika tn 45

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 647-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

59. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Suur Primorskoje Pingviini 77

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 648-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

60. Katastriüksuse piiride k.maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Juhhanovi 8

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Katastriüksuse piiride kinnitamine,
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Narva linnas Juhhanovi tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 649-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

61. Katastriüksuse piiride k.maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Rakvere 25a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 650-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

62. Narva Linnavalitsuse 10.01.2007 korralduse 24-k muutmine, Kose 20

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 10.01.2007 korralduse 24-k
“Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride
kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kose tn 20” punkti 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 651-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

63. Jõesuu tn 64 - maaüksusele aadressi omistamine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 652-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

64. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Suur tänava lõik 1

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 653-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

65. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Suur tänava lõik 2

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 654-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

66. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Viru tänav

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 655-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

67. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Mõisa park

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 656-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

68. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Võidu pr 4

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 657-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

69. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Puškini tn 29a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 658-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

70. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 659-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

71. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 660-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

72. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 661-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

73. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 662-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

74. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 663-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007

75. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Svetofor, Piiri tn.174 üksikelamu ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 664-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

76. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla 6 korterelamu fassaadide, katusekatte rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Uusküla 4/6, reg.kood 80183948

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 665-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

77. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt 65 hoone fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Tallinna mnt 65 Narva

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 666-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

78. Projekteerimistingimuste määramine Joala28 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Joala 28 Narva, reg.kood 80189454

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 667-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

79. Projekteerimistingimuste määramine Sepa tn.10 hoone rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Sepa tn.10 hoone rekonstrueerimine koos mansardkorruse väljaehitamisega büroo- ja eluruumide tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: OÜ Põhja Pealinn, reg.kood: 10631397

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

80. Projekteerimistingimuste määramine Linda pargi rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

81. Mängu tn 6 maa riigi omandisse jätmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorraldus osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu Mängu tn 6 asuva maa riigi omandisse jätmise kohta.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

82. Kreenholmi tn 54a maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuur ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Kreenholmi 54a maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

83. Kangelaste 37a, 37b, 39a ja 39b maa- ala dp vastuvõtmine javäljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- japlaneerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Kangelaste pr 37a,37b,39a,39b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu projekti vastuvütmiseka ja avalikule väljapanekule suunamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

84. Mõisa tn (Partisani tn- Tiimani tn) teelõigu dp vastuvõtmine ja väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Mõisa tn (Partisani tn - Tiimani tn) teelõigu detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu vastuvõtmiseka ja avalikule väljapanekule suunamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

85. Kooli põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Kooli põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine"
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

86. Ak. Maslovi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Ak.Maslovi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine"
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

87. Gerassimovi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Gerassimovi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine"
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

88. Haigla tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Haigla tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine"
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

89. Narva Linnavalitsuse 03.05.2006 määruse nr 576 "Narva nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ..

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 668.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

90. Projekteerimistingimuste määramine Tiimani tn.3 sõiduautode müügiplatsi projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ OPTIC LINE, reg.kood 11190140

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 669-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

91. Projekteerimistingimuste määramine Vahtra tn.5 hoone laiendamiseks ja autoparkla ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vahtra tn.5 hoone laiendamine ja autoparkla ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: OÜ Ossirianda, reg.kood: 10262451

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimitingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2007

92. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Arvutitehnika mahakandmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 670-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2007