PrindiAbi

30.05.2007 - Korraline istung1. Narvas 26.Juuli tn 4 asuva krundi reaalservituudi seadmiseks nõusoleku andmine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Abilinnapea Sofja Homjakova taotlusel 17.05.2007 töökorras läbi vaadatud.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narvas 26.Juuli tn 4 asuva krundi reaalservituudi seadmiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2007

2. Volituse andmine kasutusrendilepingu sõlmimiseks

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Abilinnapea Sofja Homjakova taotlusel võtta vastu töökorras 17.05.2007 .

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 671-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

3. Projekti"Narva linna turismiviidad" sildfinantseerimise lubamine

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Abili9nnapea Sofja Homjakova taotlusel töökorras läbivaadata 17.05.2007

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

4. Kreenholmi 52 ja 54 maa- alade dp vastuvõtmine ja väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Abilinnapea Sofja Homjakova taotlusel 18.05.2007 töökorras läbivaadatud.
1. Nõustuda Kreenholmi 52 ja 54 maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu projekti vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule suuunamist vastavalt lisatud eelnõule.
3. Volitada peaarhitekti Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

5. Heitvetepuhastusjaam 1 osalise maa- ala detailplaneeringu lähteülesande muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Abilinnapea Sofja Homjakova taotlusel 18.05.2007 töökorras läbivaadatud.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Heitvetepuhastusjaam 1 osalise maa-ala detailplaneeringu lähteülesande muutmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada peaarhitekti Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

6. Ühise töörühma moodustamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Palume võtta vastu töökorras

Otsus/tulemused:
22.05.2007 töökorras vastu võetud koraldus nr 672-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2007

7. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Rahandusameti direktor Raissa LuhhušaOtsus/tulemused:
22.05.2007 töökorras vastu võetud korraldus nr 673-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

8. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Narva muuseum

Narva linnuse Põhjaõues 5 töökoja kasutusse andmine.

Muuseumi esindaja taotlusel 22.05.07 töökorras vastuvõtmisele. (A.Liimets)

Otsus/tulemused:
Küsimus jäeti 16.05.07 läbi vaatamata, kuna puudus ettekandja ja dokumendid vormistatud ebakorrektselt .

22.05.2007 töökorras vastu võetud korraldus nr 674-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2007

9. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

10. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 676-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

11. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 677-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

12. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 678-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

13. Narva Linnavolikogu29.05.2003.aasta määruse nr27/17"Alkohoolsete jookide jaemüügi..."muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Esitatada Narva Linnavolikogule kinnitamiseks "Narva Linnavolikogu 29.05.2003 määruse nr 27/27 "Alkohoolsete jookide jaemüügi reguleerimise kinnitamine" muutmise eelnõu vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

14. Narva linna arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Esitatada lisatud otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule kinnitamiseks.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

15. Narva suveniir 2007” konkursi läbiviimise tingimuste kinnitamine ja konkursi "Narva suveniir 2007"

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Otsustati suurendada auhinnafondi - 50 000 krooni.
Võtta vastu korraldus nr 679-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2007

16. Konkursi väljakuulutamine Narva Soldino Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 680-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

17. Ilutulestiku korraldamine RUF Eesti AS poolt

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 681-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

18. Ilutulestiku korraldamine OÜ Eesti Ilutulestikud poolt

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 682-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

19. Massürituse “Jaanituli-2007” läbiviimine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 683-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

20. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 684-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

21. Linna lipu heiskamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 685-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

22. Narva 6.Kooli üksikute finantsmajanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
Külalised: Narva 6.Kooli direktori kohusetäitjal O. Denissenko Narva 6.Kooli raamatupidaja T. Fjodorova

Narva 6.Kooli üksikute finantsmajanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
Edasi lükatud, kuna Narva 6.Kooli esindajad ignoreerisid kutset ning ei ilmunud istungile.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

23. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Kultuuriosakonnale, NarvA Linna Sosiaalabiametile, Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile ja Narva Linnakantseleile

Otsus/tulemused:
Mitte eraldada Kultuuriosakonnale 5 560 krooni Spordiklubile Viktoria laste spordilaagri korraldamiseks, MTÜ-le Tehnikaspordiühing Energia projekti "Laste spordilaager " läbiviimisets eraldada 32500 krooni asemel 25000 krooni. Lisada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile 73 400 krooni õigusabiteenuste tasumiseks, Kultuuriosakonnale 8000 krooni Narva Aleksandri kogudusele tornikiivri paikatõstmise tähistamisel orkestri tasumiseks,ja Noortekeskusele 35000 krooni töömalevate korraldamiseks, Sotsiaalabiametile 9000 krooni lastekaitsepäeva tähistamiseks
Võtta vastu korraldus nr 686-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

24. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond +/- 7500 krooni

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 687-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

25. Narvas Linda tn 4 hoones asuva ruumi kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandsuamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 688-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

26. Riigihanke „Narva Raekoja sihtotstarbe muutmise ja siseruumide ümberplaneerimise ehitusprojekti koos

Esitaja: LVMA
Ettekandjad: A.Nikolajev

Riigihanke „Narva Raekoja sihtotstarbe muutmise ja siseruumide ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamine ja turismiuuringu läbiviimine Narva raekoja avalike funktsioonide määratlemiseks” korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 689-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

27. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna, Narva Hummanitaargümn,Kultuurimaja Rugodivi, Narva Paemurru

Esitaja: Linnava- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 690-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

28. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Olga Jamskaja’t ajama pärimisasja seadusliku esindajana vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme Lastekodu kasvandiku Mihhail Jefimov´i pärimisõiguse vormistamise küsimuses.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 691-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

29. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Olga Jamskaja’t kasutama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme Lastekodu kasvandiku Mihhail Jefimov´i panga arveldusarvet otsekorralduslepingu sõlmimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 692-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

30. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Olga Jamskaja’t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse KAROLINA KUSTOLO huv.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 693-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

31. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanovit avama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Narva-Jõesuu Lastekodu kasvandikule ANŽELA PETROVA’le pangas arveldusarve koos deebetkaardi väljastamisega töövõimetuspensioni saamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 694-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

32. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Olga Jamskaja’t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Narva- Jõesuu Lastekodu kasvandike Oxana Shiryaeva, Alexey Shiryaevi, Sergei Shiryaevi, Marina Shiryaeva, Viktoria Shiryaeva, huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 695-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

33. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Martin Gaziitšuk’il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Kumm.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 696-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

34. Nõusoleku andmine korteriomandi müügiks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda nõusolek eestkostjale Niina Mazanajeva´le tema tütrele Alla Rappu´le kuuluva kahetoalise korteriomandi müümiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 697-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

35. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada 09.02.2005.a. Narva Linnavalitsuse korraldusega nr 138-k Nikolay Moshkarev üle seatud hooldus hooldaja Jevdokia Venno poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 698-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

36. Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse põhimääruse muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Kinnitada Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse Põhimäärus uues redaktsioonis.

Otsus/tulemused:
Suunatud teisele lugemisele.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

37. Laste Varjupaiga Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.

Otsus/tulemused:
Suunatud teisele lugemisele.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

38. Laste Varjupaiga Põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Kinnitada Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Laste Varjupaik Põhimäärus vastavalt lisale.

Otsus/tulemused:
Suunatud teisele lugemisele.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

39. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1.Daumani 20 garaažide nr.1 püstitamiseks;
2. Kalda 12 a hoone Fassaadi ja katuse rekonstrueerimiseks;
3. Tolli tn. 17 elamu rekonstrueerimiseks;
4. Elektrijaama tee 59 korstna nr. 2 täielikuks lammutamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 699-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

40. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1. Vindi tn 4 / aü Olginski asuvale aiamajale;
2.Kreenholmi 29 rekonstrueeritud elamu fassaadidele;
3. Muru tn. 112/ aü Vesna asuva suvila, sauna ja garaažile;
4. Öö tn. 9/ aü Rubini Aed asuv suvilale;
5. Kalda 3a hoone tehnosüsteemide muutmine;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 700-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

41. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine (aü Radost,Rõõmu 20, Natalja Mcintyre)

Esitaja: Arhitektuuri Amet

Palun panna 30.mai istungi päevakorda

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 701-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2007

42. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gamma Papli tn 77

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 702-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

43. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Vesiliilia Lille tn 13

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 703-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

44. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gamma Jalaka tn 40

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 704-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

45. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Elektron Aku tn 23

Esitaja: geodesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 705-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

46. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Iskra Tibu tn 45

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 706-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

47. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Berjozka Pärna tn 38

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 707-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

48. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Esimene Metsaaed Vetika tn 3

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 708-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

49. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gvozdika Õlelille tn 140

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 709-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

50. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Elektron Voolu tn 5

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 710-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

51. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Anil Majaka tn 38

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 711-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

52. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Energetik-3 Alajaama tn 30

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 712-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

53. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Jubileinõi Aiad Pinna tn 20

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 713-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

54. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Svetofor Aiandi tn 109

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 714-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

55. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Metšta Aiad Unistuse tn 3

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 715-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

56. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gvozdika Saialille tn 31

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 716-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

57. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Teine Noorus Põldkannikese tn 20

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 717-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

58. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Elektron Pinge tn 29

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 718-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

59. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gvozdika Päevalille tn 68

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 719-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

60. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Rubini Aed Õhtu tn 23

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 720-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

61. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Suur Primorskoje Viinamarja tn 170

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 721-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

62. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmine AÜ Gamma Papli tn 97

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 722-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

63. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmine AÜ Družbaplus Pojengi tn 22

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 723-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

64. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmine AÜ Jugla Aiad-2, Tule tn 156

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 724-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

65. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmine AÜ Narva Žasmini Aiad Jasmiini tn 43

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 725-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

66. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmine AÜ Gamma Jalaka tn 19

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 726-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

67. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmine AÜ Ivuška Toivo tn 10

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 727-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

68. Puškini tn 64 maa- ala dp vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakon
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Puškini 64 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult Puškini 64 maa-ala detailplaneeringu projekti vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule suunamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.06.2007

69. Narva linnas aü Victoria Aiamaad, Viktoria tn 7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult AÜ Victoria Aiamaad Viktoria 7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.06.2007

70. Narva linnas aü Victoria Aiamaad, Viktoria tn 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult AÜ Victoria Aiamaad Viktoria 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.06.2007

71. Narva linnas aü Victoria Aiamaad, Viktoria tn 14 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult AÜ Victoria Aiamaad Viktoria 14 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.06.2007

72. Narva linnas aü Victoria Aiamaad, Viktoria tn 18 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult AÜ Victoria Aiamaad Viktoria 18 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.06.2007

73. Narva linnas aü Victoria Aiamaad, Viktoria tn 47 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult AÜ Victoria Aiamaad Viktoria 47 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.06.2007

74. Narva linnas aü Victoria Aiamaad, Viktoria tn 48 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult AÜ Victoria Aiamaad Viktoria 48 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.06.2007

75. Narva linnas aü Victoria Aiamaad, Viktoria tn 50 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult AÜ Victoria Aiamaad Viktoria 50 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.06.2007

76. Raja tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Raja tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.06.2007

77. Jõesuu tn 64 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Jõesuu tn 64 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.06.2007

78. Narva linn, Tiigi tänava lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Tiigi tänava lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.06.2007

79. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Sadama tee

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 728-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

80. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Malmi tänava lõik 1

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 729-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

81. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Malmi tänava lõik 2

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 730-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

82. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vabaduse 24

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 731-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

83. Oru tn 18 kinnistu jagamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Oru tn 18 kinnistu jagamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.06.2007

84. Narva Linnavolikogu 26.01.2007.a otsuse nr 20 muutmine

Esitaja: Geodeesia-ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavolikogu 26.01.2007 otsuse nr 20 muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.06.2007

85. Aadressi omistamine - Raja tn 5

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 732-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

86. AÜ ESIMENE METSAAED maaüksusele aadressi omistamine (Lahe tn 61 ja Lahe tn 61a)

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 733-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

87. Oru tänav 18, Oru tänav 18a - maaüksustele aadresside omistamine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 734-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

88. Aadressi omistamine - Rahu tn 38e

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 735-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

89. Aadressi omistamine - Rahu tn 38f

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 736-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

90. Aadressi omistamine - Rahu tn 41

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 737-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

91. Aadressi omistamine - Rahu tn 41a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 738-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

92. Aadressi omistamine - Rahu tn 41b

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korrraldus nr 739-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

93. Aadressi omistamine - Rahu tn 41c

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 740-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

94. Aadressi omistamine - Rahu tn 41e

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 741-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

95. Aadressi omistamine - Rahu tn 41d

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 742-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

96. Aadressi omistamine - Rahu tn 43a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 743-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

97. Aadressi omistamine - Rahu tn 45a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 744-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

98. Aadressi omistamine - Rahu tn 47c

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 745-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

99. Aadressi omistamine - Rahu tn 49

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 746-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

100. Aadressi omistamine - Rahu tn 50

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 747-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

101. Aadressi omistamine - Rahu tn 52

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 748-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

102. Aadressi omistamine - Rahu tn 40b

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 749-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

103. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Gvozdika, Õlelille tn.139

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

AÜ Gvozdika, Õlelille tn.139 üksikelamu ehitusprojekt koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 750-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

104. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Retšnoi, Väikesaare tn.7

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

AÜ Retšnoi, Väikesaare tn.7 üksikelamu ja majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 751-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007

105. Projekteerimistingimuste määramine, AÜ Solnetšnoe Nädala 66

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

AÜ Solnetšnoe , Nädala tn.66 sauna, lehtla ja katusealuse ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 752-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2007