PrindiAbi

13.06.2007 - Korraline istung1. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Sofja Homjakova taotlusel võtta vastu töökorras 01.06.2007
Võtta vastu korraldus nr 753-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.06.2007

2. Volituse andmine kasutusrendilepingu sõlmimiseks

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Endla MüürOtsus/tulemused:
Endla Müüri taotlusel võtta vastu töökorras.

Töökorras 07.06.2007 võtta vastu korraldus nr 754-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.07.2007

3. Ürituse „Tivoli Tuur 2007” korraldamise lubamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 07.06.2007 vastu võetud korraldus nr 755-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2007

4. Ilutulestike korraldamine Hansa Ilutulestikud OÜ poolt

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras võtta 07.06.2007 vastu korraldus nr 756-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2007

5. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Töökorras 11.06.2007 võtta vastu korraldus nr 757-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

6. Projekteerimistingimuste määramine 1.Jõe tn.8a üksikelamu rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Linnapea Tarmo Tammiste taotlusel võtta vastu 12.06.2007 töökorras 758-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2007

7. Narva Linnavalitsuse 18.04.2007.a. korralduse nr 466-k punkti 3.1.6 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 759-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

8. Peretoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmise peatamine vanemale ja peretoetuse maksmise jätkamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

1.Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuste maksmine Jelena Massarnovskaja´le, mis oli määratud lapsele Maria Massarnovskaja´le.

2.Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata peretoetuste maksmine lapse Maria Massarnovskaja tädile Svetlana Bizjukina´le.

3.Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada toitjakaotuspensioni maksmine Jelena Massarnovskaja´le, mis oli määratud lapsele Maria Massarnovskaja´le.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 760-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2007

9. Vanemahüvitise ja peretoetuste maksmise peatamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Jevgenia Simvolokova´le lapse Jelizaveta Simvolokova peale saadava vanemahüvitise ja peretoetuste maksmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 761-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2007

10. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´it vormistama Ida-Virumaa Pensioniameti Narva osakonnas alaealisele DMITRY ANDREEV´ile toitjakaotuspension.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 762-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2007

11. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Leili Korp’i kasutama Narva Lastekodu kasvandiku ALINA PETROVA arveldusarvel olevaid rahalisi vahendeid trahvi tasumiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 763-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2007

12. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabaimet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Olga Jamskaja’t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse JELIZAVETA SIMVOLOKOVA huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 764-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2007

13. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´it vormistama Ida-Virumaa Pensioniameti Narva osakonnas alaealisele ANŽELA PETROVA´le töövõimetuspension.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 765-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

14. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Olga Ledeneva hooldajaks Zaytuna Ledeneva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 766-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2007

15. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linnavalitsuse 13.07.2005.a korraldusega nr 702-k Vitaly Kokin´i üle seatud hooldus hooldaja Tatjana Dmitrijeva poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 767-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2007

16. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Darja Sergutšova´l perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Rossi.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 768-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.06.2007

17. Narva linna Sotsiaalabiameti põhimäärus

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Kinnitada Narva linna Sotsiaalabiameti põhimäärus vastavalt lisale.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

18. Narva Laste Varjupaiga Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Nõustuda Narva Linnavolikogule esitatava määruse eelnõuga.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

19. Narva Laste Varjupaiga Põhimäärus

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Kinnitada Narva Laste Varjupaiga Põhimäärus.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 769
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

20. Narva Sotsiaalhoolekandekeskuse Põhimäärus

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabimet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Kinnitada Narva Sotsiaalhoolekandekeskuse Põhimäärus.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 770.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

21. Narva 6.Kooli üksikute finantsmajanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
Külalised: Narva 6.Kooli direktori kohusetäitjal O. Denissenko

Narva 6.Kooli üksikute finantsmajanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
Lisada punkt 2007.a I kvartali kontrolli kohta.

Võtta vastu korraldus nr 771-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

22. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Narva Linna Sotsiaalabiamet
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond - tagastamine

Otsus/tulemused:
Lisada Narva Linnavolikogu kantseleile 90 000 krooni rahvusvahelise noortekonverentsi Eesti-Venemaa riikidevaheliste suhete prognoos kuni 2020 osaliseks katteks.
Sotsiaalabiametile 3000 krooni MTÜ EENAR lastekaitsepäeva tähistamiseks.

Võtta vastu korraldus nr 772-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

23. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine:
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Otsus/tulemused:
Lisada Linnavara- ja majandusameti taotlus ümberpaigutamiseks.
Võtta vastu korraldus nr 773-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

24. Narva linna 2006.aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva linna 2006.aasta konsolideeritud majandusaasta aruandega.
2. Esitada Narva linna 2006.aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada linnapead Tarmo Tammistet nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

25. Narva linna 2007.aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva linna 2007.aasta eelarve muutmine :Muuta lisa 1 „Tulud ja finantseerimistehingud 2007.a.” ja kinnitada see uues redaktsioonis;
Muuta lisa 2 „Kulud ja finantseerimistehingud 2007.a.” ja kinnitada see uues redaktsioonis;
Muuta lisa 3 „Võetavate laenude arvelt 2007.a.” ja kinnitada see uues redaktsioonis.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda Rahandusameti poolt esitatud Narva linna 2007.aasta eelarve muutm ise ettepanekuga ja pöörduda vastava eelnõuga Narva Linnavolikogu poole.
2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

26. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 774-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

27. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 775-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

28. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha tegevuse jätkamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 776-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

29. Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimiseks vahendite eraldamise kord

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogule kinnitamiseks "Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimiseks vahendite eraldamise kord" eelnõuga uues redaktsioonis.
2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

30. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Elektrijaama tee 59 korstna nr. 5 ja nr. 6 rekonstrueerimiseks;
2.Elektrijaama tee masuudi pumbajaama täielikuks lammutamiseks;
3.Joala tn 11 elamu korterite ( korterid nr. 21, 25) rekonstrueerimiseks;
4.Kreenholmi pr. 10 elamu mitteeluruumi M-3 aknaraamide vahetus

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 777-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

31. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Joala 21 tootmishoone esimese korruse ruumide tehnosüsteemide ja kasutamise otstarbe muutmiseks kalakuivatustsehhiks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 778-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

32. Kasutuslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Aroonia tn. 113/ aü Rjabinka asuv suvila;
2. Muru tn. 100/ aü Vesna asuv aiamaja;
3. Rahu tn. 3b asuv maakaabelliin;
4. Puškini tn. 10 asuva korterelamu rekonstrueeritud korterid (korterid 22,23);
5. Nugise tn. 56/ aü Ogonjok püstitatud saun;
6. 26 Juuli tn. 4 ehitatud tribüünide alus;
7. Elektrijaama tee 59 rekonstrueeritud peahoone;
8. Elektrijaama tee 59 täielikult lammutatud kamber (111);
9. Elektrijaama tee 59 rekonstrueeritud pumbajaam

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 779-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

33. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. 6.Paemurru tn.10 elamu ja garaaži püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 780-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

34. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine (aü Narva Ogonjok,Hundi tn 27)

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 781-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

35. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Svetofor Piiri tn 179

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 782-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

36. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Svetofor Piiri tn 184

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 783-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

37. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Adonis ja Salvia Vee tn 172

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 784-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

38. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Jubileinõi Aiad Hoovi tn 61

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 785-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

39. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Berjozka Kadaka tn 29

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 786-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

40. Narva Linnavalitsuse 10.01.2007 korralduse 17-k alapunkti 1.2 täiendamine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 10.01.2007 korralduse 17-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa
ostueesõigusega erastamine Narva linnas,
Kalda tn 3e Sihtasutus Narva Linnaelamu”
alapunkti 1.2 täiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 787-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

41. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Metsaonnid Varsakabja tn 7

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 788-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

42. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Suur Primorskoje Võrgu tn 13

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 789-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

43. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Metšta Aiad Unistuse tn 50

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 790-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

44. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Jantar Taevasina tn 1

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 791-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

45. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57b Aktsiaselts „Nakro”

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57b
Aktsiaselts „Nakro”

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 792-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

46. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57c Aktsiaselts „Nakro”

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57c
Aktsiaselts „Nakro”

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 793-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

47. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57d Aktsiaselts „Nakro”

Esitaja: geodesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57d
Aktsiaselts „Nakro”

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 794-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

48. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57e Aktsiaselts „Nakro”

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57e
Aktsiaselts „Nakro”

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 795-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

49. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57f Aktsiaselts „Nakro”

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 796-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

50. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57k Aktsiaselts „Nakro”

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57k
Aktsiaselts „Nakro”

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 797-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

51. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57j Aktsiaselts „Nakro”

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57j
Aktsiaselts „Nakro”

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 798-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

52. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57l Aktsiaselts „Nakro”

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57l
Aktsiaselts „Nakro”

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 799-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

53. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57i Aktsiaselts „Nakro”

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57i
Aktsiaselts „Nakro”

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 800-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

54. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57h Aktsiaselts „Nakro”

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57h
Aktsiaselts „Nakro”

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 801-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

55. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57g Aktsiaselts „Nakro”

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57g
Aktsiaselts „Nakro”

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 802-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

56. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Višnja Mustika tn 6

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 803-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

57. Katastriüksuse piiride kinnitamine, maa ostueesõigusega erastamine Partisani tn 6

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 804-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2013

58. Aadressi omistamine - Elektrijaama tee 65b, Elektrijaama tee 65c

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 805-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

59. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Raekoja plats 1

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 806-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

60. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Sadama tee 2

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 807-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

61. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Kreenholmi tn 39f

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 808-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

62. Arvamuse andmine Joala tee 21 maa riigi omandisse jätmise kohta.

Esitaja: Geodeesija ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Linnavolikogule otsuse eelnõu "Arvamuse andmine Joala tee riigi omandisse jätmise kohta.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

63. Gerassimovi tn 5 maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Gerassimovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

64. Juhkentali tn 8, Vaivara tn 7 ja nende lähiala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Juhkentali 8, Vaivara 7 ja nende lähiala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

65. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Višnja, Muraka tn.2

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Višnja, Muraka tn.2 üksikelamu rekonstrueerimine koos mansardkorruse välja ehitamisega ja majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 809-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

66. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.52

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt.52 kaubanduskeskuse laiendamine koos esifassaadi rekonstrueerimisega ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: OÜ Astri-Valdus, reg.kood: 10831469

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 810-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

67. Projekteerimistingimuste määramine AÜ ADONIS ja SALVIA, Laeva tn.248

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ ADONIS ja SALVIJA, Laeva tn.248 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 811-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

68. Narva linn, Jõesuu tn.56 üksikelamu laiendamine koos garaaaži juurdeehitamisega ilma detailplaneerin

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 812-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

69. Kangelaste pr. 4-83 korteri ümberplaneerimine ilma kandvate seinte likvideerimiseta

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 813-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

70. Projekteerimistingimuste määramine Raudsilla tn.5 hoone laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ Westward, reg.kood: 10160578

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 814-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

71. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn.10 töökoja laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kadastiku tn.10 töökoja laiendamine ja katusealuse püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: OÜ Viirma, reg.kood 10045953

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

72. Projekteerimistingimuste määramine Joala tn.25F poolelioleva garaažihoone rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Joala tn.25F poolelioleva garaažihoone rekonstrueerimine ja katusealuse püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: TÜ VDV Autoteenindus, reg.kood 10229330

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

73. Projekteerimistingimuste määramine Tapamaja tn.1

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tapamaja tn.1 hoone fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimine autoremonditöökoja, büroo ning autovaruosade kaupluse tarbeks

Tellija: Leonid Tamjar

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 815-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

74. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.52

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.52 hoone fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimine autoremonditöökoja, garaaži, laoruumi ja metallitöökoja tarbeks

Tellija: Leonid Tamjar

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

75. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.54

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.54 hoone fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimine autoremonditöökoja, tisleri töötoa ja metallitöökodade tarbeks

Tellija: Leonid Tamjar

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

76. Projekteerimistingimuste määramine 2.Paemurru tn.16 olemasoleva üksikelamu rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

2.Paemurru tn.16 olemasoleva üksikelamu rekonstrueerimine ning väikeelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 816-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

77. Projekteerimistingimuste määramine Pikse tn.3 üksikelamu ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 817-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

78. Projekteerimistingimuste määramine Päikese tn.19 üksikelamu laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Päikese tn.19 üksikelamu laiendamine ning majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 818-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

79. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn.5 - 22 korteri ümberplaneerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tn.5 - 22 korteri ümberplaneerimine stomatoloogiakabineti laiendamise tarbeks

Tellija: OÜ Natalja Nesterovitš, reg.kood: 10830004

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 819-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

80. Projekteerimistingimuste määramine Narva Linnuse tualettruumi ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 820-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

81. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla tn.8

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Uusküla tn.8 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimiseks


Tellija: Korteriühistu Uusküla 8, reg.kood 80183670

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 821-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

82. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.59

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt.59 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Tallinna mnt 59 Narva, reg.kood 80175920

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 822-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

83. Projekteerimistingimuste määramine Suur tn.12

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Suur tn.12 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Suur 12, reg.kood 80218997

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 823-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

84. Projekteerimistingimuste määramine Tiimani tn.4

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tiimani tn.4 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Tiimani 4, reg.kood 80175156

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 824-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

85. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr. 12b

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kangelaste pr. 12b korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 825-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

86. Projekteerimistingimuste määramine Haigla tn.1 suitsetamisruumi projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Haigla tn.1 keldrikorrusel asendatava suitsetamisruumi projekteerimine

Tellija: SA Narva Haigla

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 826-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

87. Projekteerimistingimuste määramine AÜ ESIMENE METSAAED, Lahe.126

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ ESIMENE METSAAED, Lahe tn.126 üksikelamu ja majandushoonete ehitamine ,
ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 827-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

88. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti toetuse taotlemise, määramise ja maksmise korra kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimuse Amet
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti toetuse taotlemise, määramise ja maksmise korra kinnitamine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

89. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 828-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

90. Tiimani tänava ja Tallinna mnt vahelise ala dp algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Tiimani tänava ja Tallinna mnt vahelise ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneerngu algatamiseks vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

91. Loa andmine riigihanke „Sõiduauto liising” korraldamiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

92. Loa andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 829-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

93. Ilutulestiku korraldamine OÜ Tulekild poolt

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 830-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

94. Kreenholmi Muusikakooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 831-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

95. Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitava vara tasuta kasutusse andmise lepingu teksti muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

96. Narva Kesklinna Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 832
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

97. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 833
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

98. Narva Joala Kooli arengukava kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuruosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 834
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

99. Narva Eesti Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 835
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

100. Narva Täiskasvanute Kooli arengukava kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 836
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

101. Narva Laste Loomemaja arengukava kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 837
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

102. Narva Linnavalitsuse 26.04.2005.a.korralduse nr 375-k muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 838-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

103. Sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimine

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 839-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

104. Munitsipaaleluruumi aadressil Vestervalli 12 - 9 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

105. Munitsipaaleluruumi aadressil Grafovi 10 - 8 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

106. Munitsipaaleluruumi aadressil Grafovi 10 - 5 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

107. Munitsipaaleluruumi aadressil Rakvere 20A - 26 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

108. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 28 - 81Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

109. Munitsipaaleluruumi aadressil Sepa 1 - 27 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

110. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu pr 6 - 61 Narvas üürile andmine

Esitaja: linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

111. Munitsipaaleluruumi aadressil Partisani tn 7 - 45 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara - ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.09.2011

112. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu pr 8 - 26 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

113. Munitsipaaleluruumide otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

26.Juuli 1-17, 26.Juuli 25-29, Daumani 5-72, Energia 1-46, Joala 7-6, Kangelaste pr 3-42, Kangelaste pr 49-48, Kerese 24-47, Kosmonaudi 5-41, Kreenholmi 5-63, Mõisa 2-79, Pähklimäe 7-48, Pähklimäe 9-42, Rahu 32-55, Rakvere 30A-16, Rakvere 38-44, Suur 12-6, Suur 17-15, Vestervalli 16-3

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuste eelnõudega.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimusi volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

114. Munitsipaaleluruumi Kevade 11 – 8 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

115. Haigla tn 6 hoones asuvate 1. korruse ruumide kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 840-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

116. Peetri pl 1 hoones asuvate 1. korruse ruumide kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Peetri plats 1 hoones asuvate 1. korruse ruumide kasutusse andmiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

117. Mälestusmärgi demonteerimine ja üleandmine Narva Muuseumile

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 841-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.06.2007

118. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Maslovi 5, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 842-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

119. Nõusoleku andmine vara võõrandamiseks (Energia 2b, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 843-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

120. Linnavara võõrandamine (kinnistu Raudsilla 1, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist linnavara - Raudsilla 1 asuva kinnistu võõrandamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

121. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 844-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

122. Peremehetu elamu vundamendi bilanssi võtmine aadressil Betooni 15, Narva

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 845-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

123. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna, KM Rugodivi, Narva Paemurru Spordikooli,Spordikooli"Energia

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 846-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

124. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine hoonestusõiguse lepingu järgi (Daumani 14)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 847-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

125. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine hoonestusõiguse lepingu järgi (Kangelaste 21a)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 848-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

126. Narva Linnavalitsuse 23.07.1997 korralduse nr 832-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 849-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

127. AS’i Heakorrastus aktsiakapitali suurendamine uute aktsiate emissiooni teel

Esitaja: P. Näkk
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 850-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

128. Narva Linnavolikogu 30.10.2003.a määrusega nr 53/23 kinnitatud “Narva linna omavalitsuse ametiasutus

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse muutmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Linnakantselei nõunik-juristi Pyotr Nyakki nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

129. Narva Linnavalitsuse 10.12.2003 korraldus nr 981-k p 1.2.; 14.07.2004 korraldus nr 695-k p. 1.3.;16.

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 851-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

130. Narva Linnavalitsuse istungite läbiviimine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Endla MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 852-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007

131. Tööaja muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Endla Müür

Muuta Narva Linnavalitsuse ametiasutuste tööaega, tööpäevad 25. ja 26. juuni lugeda puhkepäevadeks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 853-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.06.2007