PrindiAbi

22.08.2007 - Korraline istung1. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Töökorras 09.08.2007 võtta vastu korraldus nr 1161-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2007

2. Volikirja väljastamine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Töökorras 16.08.2007 vastu võetud protokolliline otsus:
Vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse paragrahv 24 lõikele 4 ja arvestades alaealise ema Jelena Svištševa poolt tehtud avaldust anda volitus pr Valentina Svištševale teostamaks vajalikke toiminguid alaealise Katarina Svištševa isikutunnistuse ja passi saamiseks.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

3. Heitveepuhastusjaama ehitatava mudaplatsi keskkonnamõju hindamise algatamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Olga RodinovaOtsus/tulemused:
Töökorras 17.08.2007 võtta vastu korraldus nr 1162-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2007

4. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik

1.Kreenholmi 52 ja Kreenholmi 54 kaubanduskeskuse hoone püstitamiseks
(palun vormistada töökorras)

Otsus/tulemused:
Töökorras 17.08.2007 võtta vastu korraldus nr 1163-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2007

5. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha korraldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1164-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

6. Narva linna arengukava 2008-2010 eelnõu

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Esitada määruse eelnõu Narva linna arengukava 2008-1010 volikogusse kinnitamiseks.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

7. Riigihanke „Põhitraktor-suusarajamasina liising“ korraldamine avatud hankemenetlusena

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Ljubov FominaOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

8. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Mitte rahuldada Narva Linnakantselei taotlus 2000 krooni eraldamiseks MTÜ Reumahaigete laste ja noorte ühingule. Linnaarstiteenistusel leida selleks vahendid oma eelarvest.
Võtta vastu korraldus nr 1165-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.08.2007

9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1166-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

10. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (Cirkus Marcel)

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Olga RodinovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1167-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

11. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (Optic Line OÜ)

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Olga RodinovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1168-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

12. Üürilepingu kehtivusaja pikendamine (OÜ GENEVA)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Olga RodinovaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Võidu tn 2 asuva linnavara üürilepingu kehtivusaja pikendamiseks vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

13. Tasuta kasutuslepingu kehtivusaja kehtestamine (Mittetulundusühing Sotsiaalse Adaptatsiooni Keskus)

Esitaja: Linnavara- ja Majandsuamet
Ettekandjad: Olga RodinovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1169-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

14. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Anda välja järgmiste ehitiste omanikele kasutusload:
1.Haigla tn 1 hoone esimese korruse tomograafiaruum rekonstrueeritud;
2.Heina tn 70 / aü Jubileinõi Aiad asuv aiamaja.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1170-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

15. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1.Daumani 20 poolelioleva elamu garaažideks (36 boksi) rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1171-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

16. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1. Kreenholmi tn asuvast kaevust 5-V-26 kuni kaevuni 5-V-1
välisveetorustike ehitamiseks;
2. Kerese tn asuvast kaevust 6-V-1 kuni kaevuni 8-V-8, Linda tn kaevuni 8-V-15 ja Puškini tn asuva kaevuni 531 välisveetorustike ehitamiseks;
3. Tallinna mnt asuvast kaevust 9-V-1 kuni kaevuni 9-V-37
välisveetorustike ehitamiseks;

4. Linda tn asuvast kaevust 10-V- 1 kuni Puškini tn asuva kaevuni10-V-12 Linda pargi territooriumil välisveetorustike ehitamiseks;
5. Vihma tn, Pikse tn, Pikse põik tn, Päikese tn, Pilve tn, 2.Jõesuu tn, Jõesuu tn, Purje tn, Paadi tn, Pargi tn, Taime tn, Jõe põik tn, A. Juhhanovi tn, Rakvere tn, Tolli tn, 1.Jõe tn, 2.Jõr tn, Tapamaja tn, Paju tn välisveetorustike ehitamiseks;
6. Tähe tn, Vihma tn, Vikerkaare tn, Pikse tn, Pikse põik tn, Päikese tn, Pilve tn, 2.Jõesuu tn, Jõesuu tn, Purje tn, Paadi tn, Pargi tn, Taime tn, A.Juhhanovi tn, Rakvere tn, Tolli tn, 1.Jõe tn, 2.Jõe tn, Taptmaja tn sademeveekanalisatsiooni tänavatorustike ehitamiseks;
7. Tähe tn, Vihma tn, Vikerkaare tn, Pikse tn, Pikse põik tn, Päikese tn, Pilve tn, 2.Jõesuu tn, Jõesuu tn, Purje tn, Paadi tn, Pargi tn, Taime tn, Jõe põik tn A.Juhhanovi tn, Rakvere tn, Tolli tn, 1.Jõe tn, 2.Jõe tn, Tapamaja tn olmekanalisatsiooni tänavatorustike ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1172-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

17. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vaeselapse t

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1173-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

18. Plaanimaterjali alusel munitsipaalom. antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kadastiku t lõik 1

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1174-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2007

19. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine,Karja t lõik 1

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1175-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

20. Plaanimaterjale alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Moonalao tn

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1176-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

21. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rüütli tn

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1177-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

22. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1.Kiriku 6 hoone fassaadi ja katuse rekonstrueerimiseks;
2. Linda 10 hoone täielikuks lammutamiseks;
3.Linda 18 hoonete täielikuks lammutamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1178-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

23. Vihma tn 25 maa- ala dp vastuvõtmine ja avalikustamine suunamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Vihma tn 25 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Vihma tn 25 maa-ala detailplaneeringu projekti vastuvõtmiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks vastavalt esitatud eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

24. Joala tn 8 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamisele suunamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Joala tn 8 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Joala tn 8 ja selle lähiala detailplaneeringu projekti vastuvõtmiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks vastavalt esitatud eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

25. Projekteerimistingimuste määramineNarva linn, AÜ Adonis ja Salvia, Tõusu tn. 118

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva linn, AÜ Adonis ja Salvia, Tõusu tn. 118 üksikelamu laiendamine ja majandushoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1179-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

26. Projekteerimistingimuste määramineNarva linn, Savi tn. 9

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva linn, Savi tn. 9 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1180-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

27. Projekteerimistingimuste määramine Mõisa tn. 9

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Mõisa tn. 9 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1181-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

28. Lastetoetuste maksmise peatamine vanemale ja toetuste maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Igor Salnikov´ile laste Aleksandra Salnikova ja Darja Salnikova peale saadava lastetoetuste maksmist.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Natalja Salnikova´le laste Aleksandra Salnikova ja Darja Salnikova peale saadava lastetoetuste maksmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1182-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

29. Narva Linnavolikogu 26.04.2007 määruse nr 16 muutmine ja täiendamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga. (parandustega)

2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

30. Nõusoleku andmine kinnistu müümiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Anda Maxim Alekseevi`le nõusolek tema tütrele Jekaterina Aleksejeva`le kuuluva elamumaa ja sellel asuva kinnistu müümiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1183-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

31. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lubada muuta alaealisel Kristina Ratsevich´il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Gadalin.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1184-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

32. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lubada muuta alaealisel Aleksandra Kuklina´l perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Karru.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1185-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007

33. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor JELENA VALLISTE’t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse KRISTINA MARKILOVA huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1186-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2007