PrindiAbi

06.02.2008 - Korraline istung1. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Rahu 30 kinnistul sidekapi ja sidekanalisatsiooni ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 73-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

2. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Rakvere tn 41, piirdeaia ehitamiseks;
2. Kreenholmi tn 50 elektrimaakaabelliini, välisveetorustiku ning sadeveekanalisatsiooni ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 74-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

3. Kasutuslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Anda välja ehitiste omanikele kasutusload:

1. Elektrijaama tee 106 ehitatud neutraliseerimisjaama juurdepääsutee;
2. Kraavi tn 7 hoone kõrvale ehitatud gaasitorustik;
3. Puškini 69 rekonstrueeritud elamu kolmas trepikoda;
4. Puškini 69 ehitatud heakorrastus, välisvalgustus, veevarustus ja kanalisatsioon;
5. Tallinna mnt 51 ehitatud maakaabelliin;
6. Kangelaste prospekt 39 ehitatud maakaabelliin

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 75-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

4. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Anda välja ehitusload alljärgnevalt:


1. Mõisa tn 7 korterelamu korterite nr 58 ja nr 71 rekonstrueerimiseks;
2. Tiimani tn 2 korterelamu fassaadide, katuse ja sillutisriba rekonstrueerimiseks;
3. Tallinna mnt 19 с tee ehitamiseks;
4. Tehase tn 6 poolelioleva hoone täielikuks lammutamiseks;
5. Tehase tn 4 hoone täielikuks lammutamiseks;
6. Oru tn 18a välisvee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
7. 1. Paemurru tn 11a elamu ja majandushoone ehitamiseks;
8. Jugla – 1 AÜ Sibula tn 13 aiamaja ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 76-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

5. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Kreenholmi tn 52 ja Kreenholmi tn 54 territooriumile ehitatud maakaabelliinid 6 ja 0,4 kV

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 77-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

6. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Kreenholmi 39V asuv müügikiosk;
2. Partisani 9A asuv müügikiosk;
3. Kangelaste 5 asuv müügikiosk;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 78-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

7. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Juhhanovi tn 38 ning Puškini tn 36 territooriumil ehitatud soojustrass.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 79-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

8. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn. 16C

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Rahu tn. 16C korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 80-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

9. Projekteerimistingimuste määramine Kiire Laine AÜ, Krookuse tn. 55

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kiire Laine AÜ, Krookuse tn. 55 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 81-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

10. Projekteerimistingimuste määramine Vesna AÜ, Lehe tn. 184

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vesna AÜ, Lehe tn. 184 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 82-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

11. Projekteerimistingimuste määramine Gamma AÜ, Jalaka tn. 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Gamma AÜ, Jalaka tn. 11 üksikelamu ja majandushoone ehitamine
ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 83-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

12. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Puuvilla tn. 22

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Puuvilla tn. 22 üksikelamu rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 84-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

13. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 3.Paemurru 21

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, 3.Paemurru 21 üksikelamu rekonstrueerimine ja majandushoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 85-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

14. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, AÜ Narva Ogonjok, Mägra tn. 20

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, AÜ Narva Ogonjok, Mägra tn. 20 üksikelamu rekonstrueerimine koos mansardkorruse väljaehitamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 86-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

15. Projekteerimistingimuste määramine Gvozdika AÜ, Päevalille tn. 106

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Gvozdika AÜ, Päevalille tn. 106 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 87-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

16. Projekteerimistingimuste määramine Solnetšnoje AÜ, Aasta tn. 43

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Solnetšnoje AÜ, Aasta tn. 43 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 88-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

17. Projekteerimistingimuste määramine Grafovi tn.6 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Grafovi tn.6 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Korteriühistu Madise, registrikood 80180648

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 89-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

18. Projekteerimistingimuste määramine Bastrakovi3 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Bastrakovi tn.3 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Korteriühistu Madise, registrikood 80180648

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 90-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

19. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste15 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kangelaste pr.15 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Korteriühistu Kangelaste 15, registrikood 80159068

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 91-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

20. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste10b hoone fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kangelaste pr.10b korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Kangelaste 10b Narva, registrikood 80145534

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 92-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

21. Projekteerimistingimuste määramine Puškini 17 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Puškini 17, registrikood 80137670

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 93-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

22. Projekteerimistingimuste määramine Kanepi tn.3 üksikelamu siseruumide ümberplaneerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kanepi tn.3 üksikelamu katuse rekonstrueerimine ning siseruumide ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 94-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

23. Projekteerimistingimuste määramine Võidu pr.8a-21 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 95-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

24. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn.57L poolelioleva ehitise rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kadastiku tn.57L poolelioleva ehitise rekonstrueerimine tootmis-, büroo-, lao-ja olmeruumide tarbeks

Tellija: AS Nakro, registrikood 10013788

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust Narva Ninnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

25. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn.57h toornahalao rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kadastiku tn.57h toornahalao rekonstrueerimine tootmis-, büroo-, lao-ja olmeruumide tarbeks

Tellija: AS Nakro, registrikood 10013788

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust Narva Ninnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

26. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn.57k kompressorihoone rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kadastiku tn.57k kompressorihoone rekonstrueerimine tootmis-, büroo- ja olmeruumide tarbeks

Tellija: AS Nakro, registrikood 10013788

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust Narva Ninnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

27. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn.57 administratiivhoone rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kadastiku tn.57 administratiivhoone rekonstrueerimine tootmis- ja laoruumide tarbeks

Tellija: AS Nakro, registrikood 10013788

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust Narva Ninnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

28. Projekteerimistingimuste määramine 26.Juuli tn.11

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

26.Juuli tn.11 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 96-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

29. Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe tn. 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Pähklimäe tn. 4 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 97-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

30. Projekteerimistingimuste määramine Kulgu 8 hoone ehr-koodiga 118008559 rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kulgu tn.8 hoone ehitisregistrikoodiga 118008559 rekonstrueerimine ilma laiendamiseta metallitoodete tootmishoone tarbeks

Tellija: Narva Gate OÜ, registrikood 11417217

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust Narva Ninnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

31. Projekteerimistingimuste määramine Kulgu 8 hoone ehr-koodiga 118008561 rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kulgu tn.8 hoone ehitisregistrikoodiga 118008561 rekonstrueerimine ilma laiendamiseta metallitoodete tootmishoone tarbeks

Tellija: Narva Gate OÜ, registrikood 11417217

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust Narva Ninnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

32. Projekteerimistingimuste määramine MebelštšikAÜ veevarustus-ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Mebelštšik AÜ territooriumile Puidu tänavale ja Laastu tänavale ühisveevarustus-ja ühiskanalisatsiooni magistraaltorustike paigaldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 98-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

33. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Jugla Aiad-2 AÜ, Kaare tn. 12

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Jugla Aiad-2 AÜ, Kaare tn. 12 üksikelamu laiendamine ja garaaži ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 99-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

34. Projekteerimistingimuste määramine Retšnoi AÜ veevarustus-ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Retšnoi AÜ territooriumile Väikesaare tänavale ühisveevarustus-, ühissadevee-ja ühiskanalisatsiooni magistraaltorustike paigaldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 100-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

35. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Metsa tn. 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Metsa tn. 6 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine ning garaaži ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 101-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

36. Projekteerimistingimuste määramine Malmi-Peetri-Puškini kvartali välisvalgustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Malmi tänav- Peetri pl. 1,3,5- Puškini tn.14,12

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 102-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

37. Projekteerimistingimuste määramine Turu tänava välisvalgustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 103-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

38. Projekteerimistingimuste määramine Tuleviku tänava välisvalgustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 104-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

39. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tänava välisvalgustuse projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tänava välisvalgustuse projekteerimine
alates Kerese tänavast kuni Tallinna maanteeni

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 105-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

40. Tänavale nimetuse omistamine - Kangelaste põik

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 106-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

41. Maa riigi omandisse jätmine Gamma AÜ, Jalaka tn 33

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 33

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 107-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

42. Maa riigi omandisse jätmine Gamma AÜ, Papli tn 96

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Papli tn 96

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 108-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

43. Maa riigi omandisse jätmine Adonis ja Salvia AÜ, Laeva tn 239

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Laeva tn 239

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 109-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

44. Maa riigi omandisse jätmine Baltika AÜ, Allika tn 143

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Baltika AÜ, Allika tn 143

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 110-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

45. Maa riigi omandisse jätmine Rubini Aed AÜ, Päeva tn 44

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Rubini Aed AÜ, Päeva tn 44

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 111-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

46. Maa riigi omandisse jätmine Adonis ja Salvia AÜ, Laeva tn 248

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Laeva tn 248

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 112-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

47. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa riigi omandisse jätmine Pikse tn 4a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas Pikse tn 4a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 113-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

48. Maa riigi omandisse jätmine Vesiliilia AÜ, Lille tn 5

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 114-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

49. Maa riigi omandisse jätmine Narva Žasmini Aiad AÜ, Jasmiini tn 17

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Narva Žasmini Aiad AÜ, Jasmiini tn 17

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 115-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

50. Maa riigi omandisse jätmine Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 1

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 116-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

51. Maa ostueesõigusega erastamine Družbaplus AÜ, Sinilille tn 75

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Družbaplus AÜ, Sinilille tn 75

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 117-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

52. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Medital AÜ, Meedikute tn 37

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Medital AÜ, Meedikute tn 37

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 118-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

53. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 10

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 10

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 119-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

54. Maa riigi omandisse jätmine Radost AÜ, Rõõmu tn 44

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Radost AÜ, Rõõmu tn 44

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 120-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

55. Maa riigi omandisse jätmine Radost AÜ, Rõõmu tn 45

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Radost AÜ, Rõõmu tn 45

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 121-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

56. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Gamma AÜ, Jalaka tn 31

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Gamma AÜ, Jalaka tn 31

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 122-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

57. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Rakvere tn 43a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Rakvere tn 43a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 123-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.04.2019

58. Narva Linnavalitsuse 12.12.2007 korralduse 1907-k muutmine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 12.12.2007 korralduse 1907-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Gamma AÜ, Papli tn 70”
preambula ja punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 124-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

59. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Maa asukoht : Narva linn Kerese tn 48

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 125-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

60. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr. Kalju Müür

Maa asukoht: Narva linn Energia Põik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 126-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

61. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Maa asukoht: Narva linn Elektrijaama tee 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 127-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

62. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Maa asukoht: Narva linn Lasteaia tänava lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 128-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

63. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Raja tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Raja tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine".

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust Narva Ninnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

64. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kalda 4 korterelamu katuse rekonstrueerimiseks;
2.Kalda 6 korterelamu katuse rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 129-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

65. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 130-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

66. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha korraldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Täpsustamiseks edasi lükatud.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

67. AS-ile Narva Bussiveod lisamaksusoodustuse andmine ühistranspordi välisküljel reklaami paigaldamisek

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 131-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

68. Narva Volikogu 20.04.2006 otsuse nr 66 projekti " EstRusFortTour, Unikaalse Eesti ja Vene kindlu

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

69. Kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamine Narva Paju Koolis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 132-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

70. Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 20

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetõitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 133-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

71. Konkursi väljakuulutamine koolieelse lasteasutuse Pääsuke juhataja vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 134-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

72. Koolieelse lasteasutuse Päikene juhataja ametisse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 135-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

73. Narva Paemurru Spordikooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 136-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

74. Narva Linnavalitsuse 16.04.2003.a. korralduse nr 282-k „Narva noorteprojektide komisjoni kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 137-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

75. Konkursi väljakuulutamine Narva Eesti Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 138-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

76. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 139-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

77. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1.Nõustada esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Linnavara- ja majandusameti Kommunaalmajanduseosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajev antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

78. 14.02.2005.a halduslepingu nr 805 täitmine

Esitaja: Linnava- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 140-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

79. LVMA bilansis oleva põhivara kõlbamatuks tunnistamine,bilansist mahakandmine

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 141-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

80. Avaliku suulise enampakkumise väljakuulutamine Narvas Linda tn 4 asuva 3.korruse ruumi üüriõigusele

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 142-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

81. Narvas Linda tn 4 hoones asuva 3.korruse ruumi tasuta kasutusse andmine (Narva Linna Sotsiaalabiamet

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 143-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

82. Narvas Peetri plats 3 hoones asuva avaliku tualetti tasuta kasutuslepingu pikendamine (OÜ MORENOL)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 144-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

83. Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 145-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

84. Üürilepingu kehtivusaja pikendamine ning üüritasu kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 146-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

85. Elamus asuva mitteeluruumi erastamine avalikul enampakkumisel (Puškini 20-M1)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 147-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

86. Linnavara tasuta võõrandamine (taskulambid ja nende tarvikud koguses 30 tk)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

87. Ehitise peremehetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
PROTOKOLLILINE OTSUS
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

88. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 148-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

89. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine Gesti Hotel OÜ-le (Maslovi 5, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 149-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

90. Projekti “Narva raekoja taastamine ning kasutuselevõtmine turismiobjekti ja linna esindushoonena. I

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Projekti “Narva raekoja taastamine ning kasutuselevõtmine turismiobjekti ja linna esindushoonena. I etapp – raekoja hoone välisfassaadi rekonstrueerimine” omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine.

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

91. Linnavara parenduste tasuta kasutusse andmine (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 150-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

92. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 151-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

93. Narva linnas korraldatud jäätmeveorakendamise kord

Esitaja: Linnavara. ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Protokollilise otsuse vastuvõtmine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

94. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmetele tasu maksmise kohta

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 152-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

95. Narva Linnavalitsuse 17.10.2007 korralduse nr 1578-k muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Infotehnoloogia vahendite üleandmine Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 153-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

96. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri– ja Linnaplaneerimise

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri – ja Linnaplaneerimise Ameti Arhitektuuri- ja planeerimise osakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 154-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

97. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 155-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

98. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linna Sotsiaalabiametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 156-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008

99. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

282*

Otsus/tulemused:
Vütta vastu korraldus nr 157-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

100. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Irina Gordich hooldajaks Svetlana Gordich.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 158-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.02.2008

101. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Valentina Kondracheva hooldajaks Alexander Kondrashov,

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 159-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.02.2008

102. Lastetoetuse maksmise peatamine laste isa abikaasale ja lastetoetuse maksmise jätkamine hooldajale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuste maksmine Jelena Mikke`le, mis oli määratud lastele Pjotr Markovi`le ja Pavel Markovi`le.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Elizaveta Ilyakova´le lapselaste Pjotr Markovi ja Pavel Markovi peale saadava peretoetuse maksmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 160-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.02.2008

103. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Jana Rakova´l perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Ekaterincheva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 161-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

104. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva lastekodu sotsiaaltöötaja Elvi Larka´t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse VADIM JEGOROV huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 162-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2008

105. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Aliina Reino´t vormistama ja kätte saama tema hoolitsemisel asuvale lapsele Bogdan Matilainen´ile tähtajalist elamisluba, passi ja taotleda lapsele Eesti kodakondsuse ja Eesti passi saamist Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 163-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2008