PrindiAbi

17.12.2008 - Korraline istung1. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond

1.Akkeküla 2 ja Akkeküla 3 terviseraja valgustuse esimese etapi ehitamiseks. (palun vormistada töökorras)

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 08.12.2008 vastu korraldus nr 1579-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2008

2. Tamara Luigase volitamisest Laste Loomemaja rekonstrueerimisprojekti teostamiseks

Esitaja: Laste Loomemaja
Ettekandjad: Galina Moldon

Narva Linnavalitsus volitab pr. Tamara Luigas’t Narva Linnavara- ja Majandusameti direktori kt esindama Narva linna huve projekti „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine ning varustamine“ teostamisel, selleks vajalike lepingute sõlmimisel ning teiste dokumentide allkirjastamisel.

Otsus/tulemused:
Töökorras vastu võetud korraldus nr 1580-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.12.2008

3. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1.Linda tn 20 tootmishoone laiendamiseks (palun väljastada töökorras)
Linnapea Tarmo Tammiste taotlusel töökorras vastuvõtmisele. 12.12.2008 AL

Otsus/tulemused:
Töökorras 12.12.2008 vastu võetud korraldus nr 1581-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2008

4. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Antonina Molokova hooldajaks Galina Nikolina.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1582-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

5. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Aleksandr Lugenskas hooldajaks Valentina Lugyanskene.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1583-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

6. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Antonina Korosteljova hooldajaks Ljubov Vassiljeva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1584-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

7. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Vasily Ivanov´i hooldajaks Tamara Ivanova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1585-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

8. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Anatoly Ilin´i hooldajaks Liudmila Ilina.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1586-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

9. Lastetoetuse maksmise peatamine vanavanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine lapse emale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuse maksmine Enn Padarile mis oli määratud lapsele Jegor Padarile.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Julia Lidovskajale lapse Jegor Padari peale saadava peretoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1587-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

10. Lastetoetuse maksmise peatamine vanavanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine lapse emale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuse maksmine Valentina Sokkojevale, mis oli määratud lapsele Dmitri Sokkojevile.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Irina Krõlovale lapse Dmitri Sokkojevi peale saadava peretoetuse ja sotsiaaltoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1588-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

11. Narva Koorikooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1589-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

12. Ilutulestike korraldamine Firestudio Events OÜ poolt

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1590-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

13. Vahendite eraldamine stuudioteatri Ilmarine 2009. aasta tegevuskuludeks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse eelnõu "Vahendite eraldamine stuudioteatri Ilmarine 2009.aasta tegevuskuludeks"
.2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

14. Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus aktsiakapitali suurendamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov, Andrei Savin

Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus aktsiakapitali suurendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1591-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

15. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1592-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

16. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1593-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

17. AS-ile Maseko vee erikasutuseks nõusoleku andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

töökorras vastuvõtmiseks

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Nara Linnavolikogult nõusoleku andmist Aktsiaseltsile MASEKO vee erikasutuseks, vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

18. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine hoonestusõiguse lepingu järgi (Puškini 55)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1594-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

19. Peremeheta ehitise hõivamise menetluse algatamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1595-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

20. LV 19.11.2008 korraduse nr 1492-K" Kinnistute võtmine Narva Linnakantselei bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1596-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2008

21. Avaliku suulise enampakkumise väljakuulutamine ruumide üürile andmiseks (Narva Linda 4, 5.korrus)

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1597-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

22. LVMA bilansis oleva põhivara kõlbamatuks tunnistamine,bilansist mahakandmine ja hävitamine

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1598-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

23. Narva linna elanike algatus Narva Linnavolikogu 28.06.2007 otsuse nr 320 kehtetuks tunnistamiseks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva linna elanike algatuse kohta, Narva Linnavolikogu 28.06.2007 otsuse nr 320 "Linnavara võõrandamine (kinnistu Raudsilla 1, Narva" kehtetuks tunnistamiseks, vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

24. Narvas Jõe 3 ja Kulgu 10 asuvate asjade tasuta kasutusse andmine SA Narva Sadam

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1599-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

25. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna, Narva Noorte Meremeeste Klubi ning Narva Laste Loomemaja bi

Esitaja: Tamara Luigas
Ettekandjad: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1600-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

26. Nõusoleku andmine Narvas Vaksali 22 asuva raudteejaama hoone tasuta kasutusse võtmiseks

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Tagasi lükatud, otsust mitte vastu võtta.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

27. Narva linna omandis oleva kinnistu Puuvilla tänava lõik 1 koormamine Isikliku kasutusõiguse seadmise

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1601-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

28. Narva linna omandis oleva kinnistu Kulgu tänava lõik 1 koormamine Isikliku kasutusõiguse seadmisega

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1602-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

29. Ehituslubade kehtetuks tunnistamine, ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1. Elektrijaama tee 106 valvehoone, olmehoone, prügila piirde ning elektrijaotusvõrgu ja sideliini rajatise ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1603-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

30. Maa ostueesõigusega erastamine Berjozka AÜ, Pärna tn 2a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Berjozka AÜ, Pärna tn 2a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1604-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

31. Maa ostueesõigusega erastamine Volna AÜ, Kaalika tn 47

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Volna AÜ, Kaalika tn 47

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1605-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

32. Maa ostueesõigusega erastamine Olginski AÜ, Tihase tn 21

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Olginski AÜ, Tihase tn 21

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1606-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

33. Maa ostueesõigusega erastamine Koidula tn 1b MALJUTKA garaažiühistu

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas,
Koidula tn 1b MALJUTKA garaažiühistu

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1607-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

34. Maa ostueesõigusega erastamine Anil AÜ, Majaka tn 26

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Anil AÜ, Majaka tn 26

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1608-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

35. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Rjabinka AÜ, Vaigu tn 806

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Rjabinka AÜ, Vaigu tn 806

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1609-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Baltika AÜ, Palavuse tn 20

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Baltika AÜ, Palavuse tn 20

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1610-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

37. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Baltika AÜ, Allika tn 136

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Baltika AÜ, Allika tn 136

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1611-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

38. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 2

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1612-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 47

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 47

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1613-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

40. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.52 hoone siseruumide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Puškini tn.52 hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine autopesula tarbeks

Tellija: härra Leonid Tamjar

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1614-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

41. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.14 –M2 mitteeluruumi bürooks ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Puškini tn.14 –M2 mitteeluruumi bürooks ümberplaneerimine

Tellija: AS Nakro, registrikood 10013788

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1615-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

42. Projekteerimistingimuste määramine Daumani tn16 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Daumani tn.16 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Korteriühistu Daumani tn 16, registrikood 80176055

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1616-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

43. Projekteerimistingimuste määramine Suur tn.5 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Tellija: Korteriühistu SUUR VIIS NARVA, registrikood 80121568

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1617-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

44. Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe tn.6a ajutise taaravastuvõtu paviljoni püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Pähklimäe tn.6a territooriumile ajutise taaravastuvõtu paviljoni püstitamine

Tellija: TÜ Narva Hõbe-Valgus GS, registrikood 10200763

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1618-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

45. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.8-40 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Tellija: pr.Niina Popova

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1619-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

46. Projekteerimistingimuste määramine Rahu 7a hoone 1. korruse siseruumide rekonstrueerimiseks ...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Rahu tn.7a hoone 1. korruse siseruumide rekonstrueerimine autoremonditöökoja tarbeks

Tellija: Tamali Kinnisvara OÜ, registrikood 11049446

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1620-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

47. Projekteerimistingimuste määramineSuur-Aguli 4 laohoone fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Suur-Aguli tn.4 laohoone fassaadide osaline rekonstrueerimine ning siseruumide ümberplaneerimine

Tellija: OÜ AistIce, registrikood 11140566

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esiatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

48. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 2. Jõesuu tn. 36

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Narva linn, 2. Jõesuu tn. 36 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1621-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

49. Projekteerimistingimuste määramine Višnja AÜ, Pilviku tn. 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Višnja AÜ, Pilviku tn. 4 üksikelamu ja kõrvalhoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1622-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

50. Projekteerimistingimuste määramine Suur Primorskoje AÜ, Hele tn. 82

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Suur Primorskoje AÜ, Hele tn. 82 aiamaja ja kõrvalhoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1623-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

51. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Adonis ja Salvia AÜ, Tormi tn. 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Narva linn, Adonis ja Salvia AÜ, Tormi tn. 6 aiamaja laiendamine ning kõrvalhoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1624-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

52. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Svetofor AÜ, Pikk tn. 9

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Narva linn, Svetofor AÜ, Pikk tn. 9 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1625-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

53. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Suur Primorskoje AÜ, Rohu tn. 95

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Narva linn, Suur Primorskoje AÜ, Rohu tn. 95 aiamaja rekonstrueerimine ja kuuri ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1626-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

54. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Palli tn. 5

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Narva linn, Palli tn. 5 üksikelamu laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1627-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

55. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Oru tn. 30

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Narva linn, Oru tn. 30 üksikelamu rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1628-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

56. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1.Võidu pr 15 korterelamu rekonstrueeritud katusele ja keldrikorruste sissekäikude varikatusele;
2.Gerassimovi tn 3 korterelamu rekonstrueeritud katusele;
3.Puškini tn 22 korterelamu rekonstrueeritud katusele, keldrikorruste sissekäikude- ja esimese korruse varikatustele;
4.Võidu pr 8 korterelamu osaliselt rekonstrueeritud fassaadidele (trepikodade aknad, peasissekäikude ja keldrikorruste sissekäikude varikatused), katusele ja sillutisribale;
5. 26. Juuli tn 27 korterelamu osaliselt rekonstrueeritud fassaadidele (otsefassaadid);
6.Puškini tn 23 korterelamu osaliselt rekonstrueeritud fassaadidele ( sokkel, trepikodade ja keldrikorruse aknad, peasissekäikude varikatused) ja sillutisribale;
7. Linda tn 1 korterelamu muudetud korterite nr 19 ja 20 kasutamise otstarbe bürooruumideks;
8.Rjabinka AÜ, Okka tn 604 püstitatud aiamajale;
9.Oru tn 8 laiendatud tootmishoonele;
10.Elektrijaama tee 29 ehitatud 330/110 kv trafole ja 35 kv reaktorile;
11.Elektrijaama tee 59 korstnate nr 5 ja 6 ehitatud monitooringuplatsidele;
12.Mängu tn kuni Kulgu tn 8 kinnistu piirini püstitatud gaasitorustikule

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1629-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

57. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjarelvalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Väljastada Kerese tn. gaasitorustikule kasutusluba.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1630-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

58. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1. Puškini tn 27 spordihoone lammutamiseks;
2. Puškini tn 52 ja Puškini tn 54 ehitise rekonstrueerimiseks ja tehnosüsteemide muutmiseks
autoremondi- ja metallitöökodade tarbeks;
3. Kalda tn 9 Kutseõppekeskuse töökodade 2 ja 3 fassaadide rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1631-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

59. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Väljastada ehitusluba Malmi tn - Peetri plats - Puškini tn tänavavalgustuse püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1632-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

60. Kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1.AÜ Višnja, Sinika tn 3 piire püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1633-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

61. Tänavale nimetuse omistamine - Kulgusadama tee

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1634-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

62. Tänavale nimetuse omistamine - Soldino tee

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1635-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

63. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Maleaed

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1636-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

64. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Katastriüksuse aadress: Narva linn Sepa põik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1637-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

65. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Katastriüksuse aadress: Narva linn Tolli põik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1638-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

66. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Katastriüksuse aadress: Narva linn Tolli tänav lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1639-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

67. Narva Linnavalitsuse19.11.2008.a korralduse nr 1460-k punkti 1 alapunkti 1.2 muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Korralduse muutmine on seotud Maakatastri nõudmisega viia sihtotstarve vastavusse uue Vabariigi Valitsuse määrusega "Kaatriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused"

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1640-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

68. Narva Linnavalitsuse 08.10.2008.a korralduse nr 1311-k punkti 1 alapunkti 1.2 muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Korralduse muutmine on seotud Maakatastri nõudmisega viia sihtotstarve vastavusse uue Vabariigi Valitsuse määrusega "Katasriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused"

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1641-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

69. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Peetri plats maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule Peetri plats maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemiseks.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

70. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Puškini tänav lõik 7maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule Puškini tn lõik 7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemiseks.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

71. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine; Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1. Tunnistada kehtetuks ehitusluba nr 11174
2. Väljastada ehitusluba Haigla tn 1 keldrikorruse ruumide rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1642-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

72. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1. Pähklimäe tn 11 korterelamu rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1643-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

73. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1. Puškini tn 27 kahe korterelamu ja parkimishoone püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1644-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

74. Rahu tn. 7 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Rahu tn 7 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Rahu tn ja lähiala detailplaneeringu projekti vastuvõtmiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

75. Linnavara üleandmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Kultuuriosakonnale (Narva Noortekeskuse jaoks)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1645-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

76. Linnavara üleandmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Laste Loomemajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1646-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

77. Narva Linnakantseleilt linnavara üleandmine Narva Laste Loomemajale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnakantseleile kuulunud mööbli üleandmine Narva Laste Loomemajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1647-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

78. Linnavara üleandmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1648-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

79. Linnavara üleandmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1649-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

80. Linnavara üleandmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1650-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

81. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina BešekerskasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1651-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008

82. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
(Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1652-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2008