PrindiAbi

17.05.2010 - Erakorraline istung


Linnavalitsuse liikmete eemalviibimise pärast 19.05.10, on korraline istung algusega kell 17.00 esmaspäeval


1. Ilutulestiku korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
14.05.2010 töökorras vastu võetud korraldus nr 593-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2010

2. Narva linna arengukava 2008–2014 muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist Narva linna arengukava 2008–2014 muutmisest vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2010

3. Projekti „Vähese energiakasutusega uue lasteaia ehitamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfin

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti „Vähese energiakasutusega uue lasteaia ehitamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Projekti „Vähese energiakasutusega uue lasteaia ehitamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2010

4. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 594-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

5. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

OÜ COPS&MAX poolt jaemüük avalikul üritusel Narva Päevad 2010.a.
Müügiaja muudatused BBK Kaubandus Grupp OÜ kaupluses aadressil Energia 4F.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 595-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

6. Narva linna 2010. aasta eelarve suurendamisest finantseerimistehingute osas

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva linna 2010. aasta eelarve suurendamisest finantseerimistehingute osas

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 596-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

7. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 597-k

Jätta rahuldamata Kultuuriosakonna taotlus 14 620 krooni eraldamise kohta Narva Täiskasvanute Gümnaasiumile.
Eraldada Narva Cup jalgpalliklubile 8 000 krooni Spordiklubi Viktoria suvelaagri läbiviimiseks Narva-Jõesuus ja 5 304 krooni Spordiklubile FC Narva laste jalgpalliturniiri „Narva Cup 2010” korraldamisega seotud kulude katteks.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2010

8. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 598-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

9. Narva Muuseumi üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
Külalised: Narva Muuseumi direktor Andres Toode

Narva Muuseumi üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 599-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

10. Hoolduse seadmine (L. S.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 600-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

11. Volitamine (alaealine R. T.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 601-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

12. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine (J.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 602-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

13. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 603-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

14. Munitsipaaleluruumi aadressil Albert-August Tiimanni tänav 6-42 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 604-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

15. Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini tänav 65-68 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 605-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

16. Munitsipaaleluruumi Paul Kerese tn 6-23 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 606-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

17. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tn 11-5 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 607-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

18. Narva Linnavolikogu 21.01.2010 otsuse nr 7 "Projekti „Narva Külastuskeskuse (KÜK) ehitamine“ omafina

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: pr Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 21.01.2010 otsuse nr 7 "Projekti „Narva Külastuskeskuse (KÜK) ehitamine" omafinantseeringu kinnitamine" muutmine vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavara- ja Majandusameti üldosakonna juhataja Riho Sillarit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2010

19. Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 608-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

20. Narva Linnavalitsuse 28.04.2004. a määruse nr 391 muutmine

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud määrus nr 609
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

21. Narvas Aleksander Puškini 23a hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Narva Laste Loomemaja

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 610-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

22. Narvas Aleksander Puškini 33 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Loo

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 611-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

23. Kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 612-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

24. Narva linna omandis oleva kinnistu 26. Juuli tänav koormamine kinnistu 26. Juuli 19 kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 613-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

25. Tänavavalgustuse energiakulude täiendav vähendamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: T.Luigas

Seoses valge ajaga on otstarbekas öisel ajal vahendite kokkuhoiu eesmärgil linnas tänavavalgustus välja lülitada

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 614-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

26. Ak. Maslovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Ak. Maslovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti Peeter Tambut antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2010

27. Narva Linnavolikogu 07.04.2005 otsuse nr 54/53 ”Vestervalli tn 2a maa-ala detailplaneeringu algata

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu 07.04.2005 otsuse
nr 54/53 ”Vestervalli tn 2a maa-ala
detailplaneeringu algatamine“
kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu
menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 07.04.2005 otsuse nr 54/53 ”Vestervalli tn 2a maa-ala algatamine" kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti Peeter Tambut antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2010

28. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Aleksander Puškini tn 23a kinnistu jagamine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Aleksander Puškini tn 23a kinnistu jagamine” vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti Peeter Tambut antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2010

29. Joala tn 17a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Joala tn 17a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti Peeter Tambut antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2010

30. Oru tänav lõik 1 ja Oru tänav lõik 2 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Oru tänav lõik 1 ja Oru tänav lõik 2 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Oru tänav lõik 1 ja Oru tänav lõik 2 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti Peeter Tambut antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2010

31. Uusküla tänav lõik 1 ja Uusküla tänav lõik 2 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Uusküla tänav lõik 1 ja Uusküla tänav lõik 2 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Uusküla tänav lõik 1 ja Uusküla tänav lõik 2 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti Peeter Tambut antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2010

32. Narva linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 29.11.1983.a määruse nr 389/1 „Sergei Vassiljev’ile

Esitaja: Geodeesia- ja maakorraldus
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 29.11.1983.a määruse nr 389/1 „Sergei Vassiljev’ile individuaalelamu jaoks Narvas 6. Paemurru tn 15 krundi eraldamine” kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 615-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

33. Narva Linnavalitsuse 17.06.1992.a määruse nr 743 „Kooperatiivile IME elumaja ehitamiseks, Narvas

Esitaja: Geodeesia- ja maakorraldus
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 17.06.1992.a määruse nr 743 „Kooperatiivile IME elumaja ehitamiseks, Narvas Vihma tn 2v krundi eraldamine ” kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 616-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

34. Narva Linnavalitsuse 02.12.2009. a korralduse nr 1426-k muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 02.12.2009. a korralduse nr 1426-k “Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste pr 40 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)” muutmine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 617-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

35. Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 197-k „Suur Primorskoje aiandusühistus asuvate katastr

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 197-k „Suur Primorskoje aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine” punkti 3 osaline muutmine.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 618-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Kreenholmi tn 24c

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 619-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse
antava maa piiride ja pindala kinnitamine,
Narva linnas Kreenholmi tn 30b

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 620-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Kreenholmi tn 32a

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 621-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Mooduastava katastriüksuse aadress: Narva linn, Nahavabriku tänav lõik 1

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 622-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Nahavabriku tänav lõik 2

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 623-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Uusküla tn 1a

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 624-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

42. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Pääsukese tn 13

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Pääsukese tn 13

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 625-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

43. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Sõstra tn 15

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Sõstra tn 15

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 626-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

44. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Tiina tn 51

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Tiina tn 51

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 627-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

45. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 628-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

46. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Luige tn 1

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Luige tn 1

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 629-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

47. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Mõisa tn 4b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Mõisa tn 4b

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 630-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

48. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, Palli tn 20a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, Palli tn 20a

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 631-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

49. Projekteerimistingimuste määramine (Joala tn 6 kinnistu piirini uue gaasitorustiku projekteerimine)

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Joala tn 6 kinnistu piirini gaasijaotustorustiku arvestusrõhuga kuni 5 bar projekteerimine.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 632-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

50. Projekteerimistingimuste määramine (sideõhukaablite projekteerimine).

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kalevi, Soldino, Kerese, Kreenholmi, Joaoru linnaosade sidekaablite projekteerimine.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 633-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

51. Projekteerimistingimuste määramine (Peterburi mnt 1 piiri- ja tollikontrolli hoone laiendamine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Peterburi mnt 1 piiri- ja tollikontrolli hoone laiendamine koos tuulekoja juurdeehitamisega ning lisasissepääsu ehitamine

Taotleja: Riigi Kinnisvara AS, registrikood 10788733

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 634-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

52. Projekteerimistingimuste määramine (Elektrijaama tee 57b salvestusseadme hoone püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Elektrijaama tee 57b ja Elektrijaama tee 59 territooriumile tootmishoone kõrvalhoone (salvestusseadme hoone) ja uute rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Taotleja: Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, registrikood 10579981

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 635-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

53. Projekteerimistingimuste määramine Lume tn 25

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Lume tn 25 suvila ja majandusehitise laiendamine ning rekonstrueerimine ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 636-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

54. Projekteerimistingimuste määramine Ilma tn. 49

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Ilma tn. 49 aiamaja ja sauna rekonstrueerimine ning laiendamine ja ehitiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 637-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

55. Projekteerimistingimuste määramine Pinna tn 89

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Pinna tn 89 aiamaja rekonstrueerimine ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 638-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

56. Projekteerimistingimuste määramine Näkineiu tn. 208

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Näkineiu tn. 208 aiamaja ja abihoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 639-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

57. Projekteerimistingimuste määramine Aeru tn. 258

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aeru tn. 258 aiamaja ja rajatise püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 640-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

58. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Pikk tn 23 (Svetofor AÜ) aiamaja rekonstrueerimiseks;
2. Paul Kerese tn 19 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
3. Rahu tn 38a korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
4. Partisani tn 2 hoone (ehitisregistri kood 118007033) täielikuks lammutamiseks;
5. Mulla 201 (Vesna AÜ) aiamaja rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 641-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

59. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Papli tn 91 (Gamma AÜ asuva) püstitatud aiamajale kasutusluba.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 642-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

60. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Pikk tn 23 ( Svetofor AÜ) piirdeaia püstitamiseks;
2. Aleksander Puškini tn 43 piirdeaia püstitamiseks;
3. 5 Paemurru tn 4 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. 6 Paemurru tn 16 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Mulla tn 201 (Vesna AÜ) kuuri ja kasvuhoone püstitamiseks;
6. Rakvere tn 31 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. Kose tn 6 hoone tehnosüsteemide muutmiseks;
8. Vestervalli tn 7 hoone tehnosüsteemide muutmiseks;
9. Peterburi mnt 1 hoone tehnosüsteemide muutmiseks.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 643-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

61. Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu uue liikme määramine

Esitaja: P. Nyakk
Ettekandjad: P. NyakkOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 644-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

62. Volikiri

Esitaja: Linnakantslei
Ettekandjad: linnasekretär Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Väljastada J.Pauksonile volikiri
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

63. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 645-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

64. Narva Linnavalitsuse 26.01.2005. a korralduse nr 50-k ”Linnavalitsuse komisjoni moodustamine” muutm

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva Linnavalitsuse 26.01.2005. a korralduse nr 50-k ”Linnavalitsuse komisjoni moodustamine” muutmine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 646-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010

65. Narva Linnavalitsuse 26.04.2005. a korralduse nr 375-k „Spordikeskuse (Rakvere 22d) kasutamise graaf

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva Linnavalitsuse 26.04.2005. a korralduse nr 375-k „Spordikeskuse (Rakvere 22d) kasutamise graafiku kinnitamine ning Spordikeskuse linna aja jaotamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 647-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2010