PrindiAbi

13.10.2010 - Erakorraline istung


9:00, Peetri plats 5, Narva


1. Narva Linnavolikogu 30.10.2003.a määrusega nr 53/23 kinnitatud

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavolikogu 30.10.2003.a määrusega nr 53/23
kinnitatud “Narva linna omavalitsuse ametiasutuste
teenistujate palgamäärade ja palgatingimuste ”
muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu määruse Narva Linnavolikogu 30.10.2003.a määrusega nr 53/23
kinnitatud “Narva linna omavalitsuse ametiasutuste
teenistujate palgamäärade ja palgatingimuste ”
muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis vastuvõtmist.

2. Volitada rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2010

2. Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205
“Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest” muutmine
seoses euro kasutusele võtmisega Eestis

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt:
1.Esitada määrused ühe terviktekstina
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.10.2010

3. Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määruse nr 412 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määruse nr 412
“Eelarveliste asutuste eelarve planeerimise, eelarveliste vahendite ümberpaigutamise ja finantseerimise taotluste ning aruandluse esitamise kord” muutmine
seoses euro kasutusele võtmisega Eestis

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt:
1.Esitada määrused ühe terviktekstina
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.10.2010

4. Narva Linnavolikogu 23.12.2004. a määruse nr 61/47 „Narva linna omandis olevate eluruumide valdamis

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1. Parandada määruse eelnõud vastavalt ettepanekutele.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist 23.12.2004 määruse nr 61/47 „Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“ muutmiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.
3. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigast antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.10.2010

5. Katastriüksuste võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1.Parandada eelnõu vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Pr Luigase palvel eelnõu vastu võtmata.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2010

6. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1257-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.10.2010

7. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1258-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.10.2010

8. Projekteerimistingimuste määramine(Kangelaste pr15 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: KÜ KANGELASTE 15, registrikood 80159068

Otsus/tulemused:
1. Võtta vastu korraldus nr 1259-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.10.2010

9. Projekteerimistingimuste määramine(Tallinna mnt 31 eluruumide nr 23, 24, 41, 42, 43.....M2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tallinna mnt 31 eluruumide nr 23, 24, 41, 42, 43 kaupluseks rekonstrueerimine ja nende ühendamine mitteeluruumiga M2

Taotleja: Viktor Rõndin

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1260-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.10.2010

10. Projekteerimistingimuste määramine Roo tn 18

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Roo tn 18 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1261-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.10.2010

11. Projekteerimistingimuste määramine (Kosmonaudi tn 3 mitteeluruumi M1 ja eluruumi nr 4 ....)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kosmonaudi tn 3 mitteeluruumi M1 ja eluruumi nr 4 ühendamine ja rekonstrueerimine perearstikeskuseks

Taotleja: OÜ NARVA PEREARSTIKESKUS, registrikood 10369775

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1262-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.10.2010

12. Projekteerimistingimuste määramine Muru tn 118

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Muru tn 118 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1263-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.10.2010

13. Projekteerimistingimuste määramine(Vestervalli 28 kaupluse hoone majutusettevõtteks.....)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vestervalli tn 28 kaupluse hoone majutusettevõtteks rekonstrueerimine, laohoone garaažideks rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine

Taotleja: OÜ TRILLO, registrikood 10928134

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1264-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.10.2010

14. Projekteerimistingimuste määramine Haraka tn 5

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Haraka tn 5 aiamaja laiendamine ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1265-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.10.2010

15. Projekteerimistingimuste määramine Joala tn 40 // 42 // Tehase tn 3 veetorustiku projekteerimiseks

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Projekti koostamise eesmärgiks on Joala tn 40 // 42 // Tehase tn 3 uue külmaveetustorustiku projekteerimine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1266-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.10.2010

16. Narva Linnavolikogu määruste muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse “Narva Linnavolikogu määruste muutmine” eelnõu.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2010

17. Linnavara üleandmine Sotsiaalabiametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1267-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2010

18. Linnavara üleandmine Arhitektuuri -ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1268-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2010

19. Linnavara üleandmine Linnavara-ja Majandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1269-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.10.2010

20. NLV 14.11.2001 määruse nr. 1931 ja NLV 15.12.2004 nr. 1259 muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnavalitsuse 14.11.2001 a. määruse nr 1931 „Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakiri“ ja Narva Linnavalitsuse 15.12.2004 a. määruse nr 1259 „Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakiri muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt:
1. Esitada määrused terviktekstina
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.10.2010