PrindiAbi

17.11.2010 - Korraline istung


kell 09.00
Narva Linnavalitsuse saal


1. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Töökorras 08.11.2010 otsustati panna 2 eelnõud kokku üheks ja võtta vastu korraldus nr 1420-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

2. Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2011-2014” (120324) avatud hankemenetluse tulem

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas

1. Kinnitada riigihanke «Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2011-2014» (viitenumber: 120324) avatud hankemenetluse tulemused, vastavalt juurdelisatud hankekomisjoni protokollidele, ning tunnistada võitjaks Aktsiaselts N&V (reg 10003028) pakkumuse kogumaksumusega 70 505 174,14 krooni.

2. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjal sõlmida eduka pakkumuse esitanud pakkujaga hankedokumentidele lisatud vormi kohane teenuste hankeleping.

Otsus/tulemused:
15.11.2010 töökorras vastu võetud korraldus nr 1421-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

3. Narva Jäähalli ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

MTÜ-le Eesti Uisuliit, registrikood 80048860, Narva Jäähalli ruumide (jääväljak, riietus- ja duširuumid ning teised vajalikud ruumid) tasuta kasutusse andmine ajavahemikul 18.-19.12.2010 iluuisutamise Eesti Meistrivõistluste korraldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1422-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

4. Narva Paemurru Spordikooli poksi- ja jõusaali tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

MTÜ-le Ida Politsei Spordiklubi, registrikood 80145971, Narva Paemurru Spordikooli poksi- ja jõusaali tasuta kasutusse andmine politsei sportlaste treeningute korraldamiseks 2010/2011 õppeaastal Narva Paemurru Spordikooli juhtkonnaga kooskõlastatud graafiku alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1423-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

5. Narva Koorikooli spordisaali tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

MTÜ-le Jalgpalliklubi Narva Trans, registrikood 80069833, Narva Koorikooli spordisaali tasuta kasutusse andmine noorte jalgpallurite treeningute korraldamiseks 2010/2011 õppeaastal Narva Koorikooli juhtkonnaga kooskõlastatud graafiku alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1424-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

6. Narva Koorikooli õpperuumi tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

FIE-le Galina Voronova, registrikood 11820634, Narva Koorikooli õpperuumi tasuta kasutusse andmine väikestele lastele muusika õppetundide korraldamiseks 2010/2011 õppeaastal Narva Koorikooli juhtkonnaga kooskõlastatud graafiku alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1425-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

7. Õppekeele kehtestamine Narva munitsipaalkoolide põhikoolides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Linnavalitsuse liikmete otsus (18.11.2010), vastavalt linnavolikogu täiendavale ettepanekule, esitada eelnõud eraldi koolide kaupa.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutus`t antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 10
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.11.2010

8. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1426.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

9. Koolieelse lasteasutuse Põngerjas põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1427.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

10. Koolieelse lasteasutuse Tuluke direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1428-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

11. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Rakvere 40-78 ja Energia 1-35 Narvas

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1429-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

12. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1430-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

13. Munitsipaaleluruumi Haigla 14-1 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1431-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

14. Munitsipaaleluruumi Rakvere 38-59 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1432-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

15. Munitsipaaleluruumi Gerassimovi 24-36 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1433-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

16. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr. 53-27 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1434-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

17. Narvas I.Grafovi tn 4 asuva kinnistu võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narvas Igor Grafovi tänav 4 asuva kinnistu võõrandamiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

18. Kalmistute tasuta kasutusse andmine (SA Narva Linna Arendus)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

19. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1435-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

20. Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 152 „Projekti «Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp» om

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas

Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 152 „Projekti «Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp» omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine” muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

21. Projektis „Fast border crossing“ osalemine, omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lub

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

22. Narvas Linda tänav 4 asuva linnavara parendamiseks tehtud kulude hüvitamine (AS Vant)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narvas Linda tänav 4 asuva linnavara parendamiseks tehtud kulude hüvitamiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

23. Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 40 „Projekti «Lasteaia aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrue

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas

Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 40
„Projekti «Lasteaia aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine» omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

24. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu 6-61 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigasˇt antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

25. Munitsipaaleluruumi aadressil Vestervalli 12-9 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas`t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

26. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 28-81 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas`t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

27. Narvas Aleksander Puškini 33 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Sotsiaalse Adaptsi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas

Narvas Aleksander Puškini 33 hoones asuvate ruumide
tasuta kasutusse andmine (MTÜ Sotsiaalse Adaptsiooni Keskus)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1436-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

28. Narva linna omandis oleva kinnistu Tallinna maantee lõik 5 koormamine isikliku kasutusõigusega VKG

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas

Narva linna omandis oleva kinnistu Tallinna maantee lõik 5 koormamine isikliku kasutusõigusega VKG Elektrivõrgud OÜ kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1437-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

29. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1438-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

30. Avaliku ürituse „Ajalugu elustub Narvas“ raames ilutulestiku korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1439-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

31. Avaliku ürituse „Ajalugu elustub Narvas” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1440-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

32. Narva Linnavolikogu 11.03.2010.a määruse nr 9 „Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise kord“ mu

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: arenguosakonna juhataja Anne Veevo

Narva Linnavolikogu 11.03.2010.a määruse nr 9 „Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise kord“ muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks Narva Linnavolikogu 11.03.2010.a määruse nr 9 „Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise kord“ muutmise määruse eelnõu (lisatud).

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Georgi Ignatov`it antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

33. MTÜ «Minu Kodukant» projekti „Baltic Meetings" kaasfinantseeringu toetuse kinnitamine

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: arenguosakonna juhataja Anne Veevo

MTÜ «Minu Kodukant» projekti „Baltic Meetings" kaasfinantseeringu toetuse kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatov`it antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

34. Narva Linnavolikogu 28.12.2009. otsuse nr 200 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koos

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: arenguosakonna juhataja Anne Veevo

Narva Linnavolikogu 28.12.2009. otsuse nr 200 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks Narva Linnavolikogu 28.12.2009. otsuse nr 200 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate
koosseisude kinnitamine“ muutmise otsuse eelnõu(lisatud).

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Georgi Ignatov`it antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

35. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: arenguosakonna juhataja Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1441-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

36. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: arenguosakonna juhataja Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1442-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

37. Ettekirjutuse tegemine V.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1443-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

38. Ettekirjutuse tegemine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabaimet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1444-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

39. Ettekirjutuse tegemine O.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäija Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1445-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

40. Ettekirjutuse tegemine N. T.

Esitaja: Sotsiaalabaimet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1446-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

41. Hoolduse seadmine (hooldatav N. F.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1447-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

42. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine (laps T.B.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäija Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1448-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.11.2010

43. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine (laps A.F.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1449-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

44. Vanemliku hoolitsuseta lastele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine (lapsed AIZ.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1450-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

45. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste (laps A.M.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1451-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

46. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine (laps M.D.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1452-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.11.2010

47. Ühekordse sünnitoetuse suuruse kinnitamine 2011. aastaks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist ”Ühekordse sünnitoetuse suuruse kinnitamisest 2011. aastaks” vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Aleksander Ljudvig`ut ette kandma eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

48. Narva Linnavolikogu määruste muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks „Narva Linnavolikogu 8. aprilli 2010. a määruse nr 14 „Kriisitoetuse maksmise tingimused ja kord Narva linnas”, Narva Linnavolikogu 21. jaanuari 2010. a määruse nr 3 „Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas”, Narva Linnavolikogu 28.09.2006 määruse nr 43 «Eluruumi alaliste kulude piirimäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Narva linnas», Narva Linnavolikogu 17. detsembri 2009.a määruse nr 33 „Hooldajatoetuse maksmine” ja Narva Linnavolikogu 20. oktoobri 2010.a määruse nr 47 „Puuetega inimestele eluruumide kohandamise toetuse maksmise kord Narva linnas” muutmise määruse” eelnõu.

2. Volitada Narva abilinnapea Aleksander Ljudvig`ut antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.

3. Käesoleva otsusega otsustas linnavalitsus ümardada matusetoetuse 63,81 eurolt 64. eurole. Ümardamine tuleb kasuks toetuse saajatele.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.11.2010

49. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

A.Filippov tegi ettepaneku lubada Linnavara- ja Majandusametile teha eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine summas 365 240 krooni, kuna 2011. aastal algavad lasteaias „Pingviin“ rekonstrueerimistööd, mistõttu on vaja üle viia lasteaiarühmad remondi ajaks teistesse lasteaedadesse.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1453-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

50. Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määruse nr 412 muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määruse nr 412
“Eelarveliste asutuste eelarve planeerimise, eelarveliste vahendite ümberpaigutamise ja finantseerimise taotluste ning aruandluse esitamise kord” muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1454.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

51. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Päevakorra punkt esitatud vahetult Linnavalitsuse istungi ajal

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1455-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

52. Maakatastriseaduse § 5 lg 2, § 18 lg 2, 4, 5, 6 ja § 19 kohaliku omavalitsusorgani ning kohaliku oma

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maakatastriseaduse § 5 lg 2, § 18 lg 2, 4, 5, 6 ja § 19 kohaliku omavalitsusorgani ning kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise delegeerimine Narva Linnavalitsusele

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Maakatastriseaduse § 5 lg 2, § 18 lg 2, 4, 5, 6 ja § 19 kohaliku omavalitsusorgani ning kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ eelnõu.

2. Volitada peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu`t nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

53. Narva Linnavolikogu 23.12.2005 otsuse nr 232 Kangelaste 11b maa-ala detailplaneeringu algatamine“ k

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu 23.12.2005 otsuse nr 232 Kangelaste 11b maa-ala detailplaneeringu algatamine“ kehtetuks tunnistamine ja planeeringu menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Maakatastriseaduse § 5 lg 2, § 18 lg 2, 4, 5, 6 ja § 19 kohaliku omavalitsusorgani ning kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ eelnõu.

2. Volitada peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu`t nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

54. Ak. Maslovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ame
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult Ak. Maslovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule (otsuse eelnõu on lisatud).

2. Volitada peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu`t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

55. Pähklimäe 3, 3a ja Pähklimäe 5 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult Pähklimäe 3, 3a ja Pähklimäe 5 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule (otsuse eelnõu on lisatud).

2. Volitada peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu`t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

56. Võidu-Kerese tiigi ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldami

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult Võidu-Kerese tiigi ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu`t nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

57. Keeldumine maa ostueesõigusega erastamise toimingute tegemisest (Paju 12, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1456-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

58. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kaare tn 3a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1457-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

59. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1458-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

60. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, Sõnajala tn 97a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1459-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

61. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, Elektrijaama tee 16

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1460-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

62. Paul Kerese tn 31 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Paul Kerese tn 31 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Paul Kerese tn 31 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu`t nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

63. Paul Kerese tn 35 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksus

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Paul Kerese tn 35 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Paul Kerese tn 35 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu`t nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

64. Rahu tänav lõik 1, Rahu tänav lõik 2, Rahu tänav lõik 3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Rahu tänav lõik 1, Rahu tänav lõik 2, Rahu tänav lõik 3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “ Rahu tänav lõik 1, Rahu tänav lõik 2, Rahu tänav lõik 3 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu`t nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.11.2010

65. Vahtra tänav maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Vahtra tänav maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees “Vahtra tänav maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu`t nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

66. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Kulgusadama tee 10

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1461-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

67. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Välgu tn 31

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Välgu tn 31 ja Välgu tn 31a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1462-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

68. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Lõokese tn 6

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1463-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

69. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Laane tn 11

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1464-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

70. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Rõõmu tn 49

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1465-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

71. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Jalaka tn 43

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1466-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

72. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Krookuse tn 22

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1467-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

73. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Soo tn 236

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1468-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

74. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. 2. Jõesuu tn 18 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
2. Aleksei Juhhanovi tn 20 veetorustiku ehitamiseks;
3. 5. Paemurru tn 20 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks ning piirdeaia püstitamiseks;
4. Pikse tn 3a katusealuse ja piirdeaia püstitamiseks;
5. Toivo tn 10 (Ivuška AÜ asuva) kahe kasvuhoone püstitamiseks;
6. Sireli tn 7 (Berjozka AÜ asuva) piirdeaia ja abihoone püstitamiseks;
7. Viktoria tn 20 (Victoria Aiamaad AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
8. 3. Paemurru tn 19 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1469-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

75. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Viktoria tn 20 (Victoria Aiamaad AÜ asuva) suvila püstitamiseks;
2. Haava tn 25 majandushoone laiendamiseks;
3. 5. Paemurru tn 20 üksikelamu püstitamiseks;
4. Sireli tn 7 (Berjozka AÜ asuva) aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
5. Pikse tn 3a üksikelamu rekonstrueerimiseks;
6. Rahu tn 16c korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
7. Tallinna mnt 48 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1470-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

76. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Väljastada järgmistele ehitistele kasutusload:
1.Väljastada 3.Roheline rekonstrueeritud tänavale;
2.Väljastada 3.Roheline tn ja Tallinna mnt ristmikul ehitatud foorisüsteemile;

Otsus/tulemused:
Suunatud teisele lugemisele
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

77. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1.Tallinna mnt 63 korterelamu rekonstrueeritud soklile;
2. Võidu prospekt 13 korterelamu rekonstrueeritud katusele;
3. Vaksali tn 13 korterelamu rekonstrueeritud katusele;
4. Vaksali tn 15 korterelamu rekonstrueeritud katusele;
5. Kangelaste prospekt 40 korterelamus muudetud mitteeluruumi M1 kasutamise otstarbe autovaruosade kaupluseks;
6. 26. Juuli tänavast Kreenholmi tn 50 krundile ehitatud sissesõidule;
7. 2.Paemurru tn 16 rekonstrueeritud üksikelamule;
8. 2.Paemurru tn 16 ehitatud väikeelamule.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1471-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

78. Projekteerimistingimuste määramine (Karja tn 3 kinnistusisese tee pikendamine ja laiendamine ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Karja tn 3 kinnistusisese tee pikendamine ja laiendamine koos parkimiskohtade rajamisega

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1472-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

79. Projekteerimistingimuste määramine (Viru tn 18 lasketiiru hoone laoks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1473-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

80. Projekteerimistingimuste määramine (Pähklimäe tn 3 abihoone laoks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1474-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

81. Projekteerimistingimuste määramine (26. Juuli tn 4 olemasolevate hoonete lao- ja garaažihooneks...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

26. Juuli tn 4 olemasolevate hoonete lao- ja garaažihooneks ning võimlaks rekonstrueerimine

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1475-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

82. Projekteerimistingimuste määramine (6. Paemurru tn 12 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

6. Paemurru tn 12 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning tänavapoolse piirdeaia püstitamine

Taotleja: pr Jelena Ziolkowska

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1476-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

83. Projekteerimistingimuste määramine Toivo tn 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Toivo tn 4 aiamaja ja kõrvalhoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1477-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

84. Projekteerimistingimuste määramine Rakvere tn 46

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Rakvere tn 46 üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1478-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

85. Projekteerimistingimuste määramine Toivo tn 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Toivo tn 6 aiamaja, kõrvalhoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1479-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

86. Projekteerimistingimuste määramine Mooni tn 56

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Mooni tn 56 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1480-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

87. Projekteerimistingimuste määramine Lõokese tn 20

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Lõokese tn 20 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1481-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

88. Projekteerimistingimuste määramine Kannikese tn. 82

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Kannikese tn. 82 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1482-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

89. Projekteerimistingimuste määramine (Rakvere tn 21 üksikelamu ja majandusehitise rekonstrueerimine..)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Rakvere tn 21 üksikelamu ja majandusehitise rekonstrueerimine ja laiendamine

Taotleja: pr Lea Georgitsa

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1483-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

90. Projekteerimistingimuste määramine (Oru tn 30 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Oru tn 30 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine
ning tänavapoolse piirdeaia püstitamine

Taotleja: hr Anatoli Jekimov

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1484-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

91. Projekteerimistingimuste määramine (Päikese tn 13 olemasolevate ehitiste lammutamine ja uute...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Päikese tn 13 olemasolevate ehitiste lammutamine ja uute ehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Taotleja: pr Olga Kuznetsova

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1485-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

92. Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi tn 9 - M3 mitteeluruumi veterinaarravilaks ja ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Kreenholmi tn 9 - M3 mitteeluruumi veterinaarravilaks
ja lemmikloomade kaupluseks rekonstrueerimine

Taotleja: hr Oleg Gretšin

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1486-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011

93. Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi tn 12 - 44 eluruumi kaupluseks rekonstrueerimine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Kreenholmi tn 12 - 44 eluruumi kaupluseks rekonstrueerimine koos eraldi sissepääsu ehitamisega

Taotleja: OÜ GiftStudio, registrikood 11688821

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1487-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010

94. Projekteerimistingimuste määramine (Kalda tn 12b nelja ehitise lammutamine, kahe hoone fassaadide..)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Kalda tn 12b nelja ehitise lammutamine, kahe hoone fassaadide osaline rekonstrueerimine ning uue remonditöökoja hoone püstitamine detailplaneeringu alusel

Taotleja: ANDRUSE HULGIKAUBANDUSE OÜ, registrikood 10054445

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1488-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2010