PrindiAbi

04.05.2011 - Korraline istung1. Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine Narva linna veemajanduse projekti kaasfinantseerimiseks''avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine Narva linna veemajanduse projekti kaasfinantseerimiseks"
avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 25.04.2011 vastu võetud korraldus nr 401-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2011

2. Avaliku ürituse „Narva bastionide tulering” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 26.04.2011 vastu võetud korraldus nr 402-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2011

3. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Töökorras 28.04.2011 vastu võetud korraldus nr 403-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2011

4. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: direktor Andres Toode

Lepingute sõlmimine Põhjaõue töökodade kasutajatega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 404-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

5. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Arenguosakonna juhataja (direktori asetäitja) Anne Veevo

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 405-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

6. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Arenguosakonna juhataja (direktori asetäitja) Anne Veevo

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 406-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

7. Munitsipaaleluruumi Arsenti Bastrakovi 3-18 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 407-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

8. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 408-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
1.Täiendada korraldust vastavalt esitatud taotlustele.
2.Võtta vastu korraldus nr 409-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

10. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 410-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

11. Volitamine (D.A. arvelduskonto kasutamine)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 411-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

12. Volitamine (D.O. toitjakaotuspensioni vormistamine)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 412-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2011

13. Ettekirjutuse tegemine M.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 413-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

14. Hoolduse seadmine (hooldatav R.B.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 414-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2011

15. Hoolduse seadmine (hooldatav A.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 415-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2011

16. Hoolduse seadmine (hooldatav S.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 416-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2011

17. Hoolduse seadmine (hooldatav K.Ž)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 417-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2011

18. Narvas A. Puškini tn 13 elamus asuva mitteeluruumi kasutusse andmiseks korraldatud suulise avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (OÜ ANV ja SN)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 418-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

19. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 419-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

20. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (Narva Kutseõppekeskus)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 420-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

21. Avaliku ürituse „Narva Maxima Kevadlaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 421-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

22. Avaliku ürituse „Eesti Meistrivõistlus Rallisprindis III etapp Narva Kevad 2011 ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1.Punkt 2 "Õiguslikud alused" viia vastavusse nõuetega
2.Võtta vastu korraldus nr 422-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

23. Avaliku ürituse „Narva Päevad 2011” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 423-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

24. Avaliku ürituse „Võidu päev” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1.Punkt 2 '"Õiguslikud alused'" viia vastavusse nõuetega
2.Võtta vastu korraldus nr 424-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

25. Detailplaneeringu “Ancis Daumani tn 4b ja Ancis Daumani tn 4c maa-ala” alusel moodustatud maaüksustele aadressi määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 425-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

26. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Ancis Daumani tn 4b ja Ancis Daumani tn 4c kinnistute piiride vahetamine ja moodustatavatele kruntidele maa sihtotstarvete määramine”

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Ancis Daumani tn 4b ja Ancis Daumani tn 4c kinnistute piiride vahetamine ja moodustatavatele kruntidele maa sihtotstarvete määramine ”

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

27. 1. Jõe tänav L 1, 1. Jõe tänav L 2, 1. Jõe tänav L 3 ja 1.Jõe tänav L 4 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees “1. Jõe tänav L 1, 1. Jõe tänav L 2, 1. Jõe tänav L 3 ja 1.Jõe tänav L 4 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

28. Pähklimäe tn 3c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees “Pähklimäe tn 3c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

29. Pähklimäe tn 3d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees “Pähklimäe tn 3d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

30. Seisukoha vastuvõtmine Kõrgesoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise kohta

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 426-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

31. Maaüksusele aadressi määramine (Rakvere tn 60)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 427-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

32. Maaüksusele aadressi määramine (Joala tn 32)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 428-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

33. Arvamuse andmine Rakvere tn 60 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 429-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

34. Arvamuse andmine Joala tn 32 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 430-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

35. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rahu tn 8a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 431-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

36. Teenindusmaa määramine,maa ostueesõigusega erastamine Paul Kerese tn 21

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine,
maa ostueesõigusega erastamine
Paul Kerese tn 21 ja Narva Linnavalitsuse
15.06.2005 korralduse nr 564-k kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 432-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

37. Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine, maa ostueesõigusega erastamine Jõesuu tn 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine,
maa ostueesõigusega erastamine
Jõesuu tn 2 ja Narva Linnavalitsuse
09.03.2005 korralduse nr 245-k kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 433-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

38. Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kastani 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kastani tn 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 434-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

39. Projekteerimistingimuste määramine(Aleksander Puškini tn 52 hooneosa siseruumide osaline rekonstrueerimine olemasoleva autoremonditöökoja laiendamiseks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu

Taotleja: härra Leonid Tamjar

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 435-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

40. Projekteerimistingimuste määramine(Aleksander Puškini tn 54 hooneosa siseruumide osaline rekonstrueerimine autoremonditöökojaks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu

Taotleja: härra Leonid Tamjar

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 436-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

41. Projekteerimistingimuste määramine (Rahu tn 36 hoone osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Taotleja: OÜ AVT NARVA, registrikood 10446702

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 437-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

42. Projekteerimistingimuste määramine (Suur tn 3 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu

Taotleja: Suur tn 3 KÜ, registrikood 80082785

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 438-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

43. Projekteerimistingimuste määramine (Karja tn 5-6 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 439-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

44. Projekteerimistingimuste määramine (Puuvilla tn 20 üksikelamu laiendamine, kuuri ja piirdeaia püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 440-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

45. Projekteerimistingimuste määramine (Palli tn 10 üksikelamu laiendamine, garaaži rekonstrueerimine, majandushoone ja piirdeaia püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 441-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

46. Projekteerimistingimuste määramine (Lina tn 3 üksikelamu ja garaaži laiendamine ning piirdeaia püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 442-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

47. Projekteerimistingimuste määramine Jalaka tn 25

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Jalaka tn 25 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 443-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

48. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Kalda tn 8 hoone katusekatte rekonstrueerimiseks;
2. Leesika tn 7 (Metsaonnid AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
3. Leevikese tn 5 (Olginski AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
4. Mureli tn 4 (Višnja AÜ asuva) sauna püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 444-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

49. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

A.Puškini 3 korterelamus rekonstrueeritud mitteeluruumile M3 ilusalongi tarbeks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 445-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

50. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. 1. Jõe tn 44 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
2. Krookuse tn 47 (Kiire Laine AÜ asuva) sauna püstitamiseks;
3. Jõesuu tn 22 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
4. Rakvere tn 10 ajutiste tänavapoolsete piirdeaia püstitamiseks;
5. Leesika tn 7 (Metsaonnid AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
6. 5. Paemurru tn 14 majandushoone püstitamiseks;
7. Mesilase tn 45 (Energeetik-1 AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
8. Jõesuu tn 24 piirdeaia püstitamiseks;
9. Leevikese tn 5 (Olginski AÜ asuva) garaaži püstitamiseks;
10. Taime tn 2 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 446-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

51. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu

1.Kompassi tn 16 aiamaja

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt:
Linnavalitsus otsustas nõustuda ehitusloa väljastamisega
Võtta vastu korraldus nr 447-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

52. Ehituslubade väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambu

Lõuna tn 14 aiamaja rekonstrueerimiseks ja sauna püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt:
Linnavalitsus otsustas nõustuda ehitusloa väljastamisega
Võtta vastu korraldus nr 448-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011

53. Luba liisingulepingu sõlmimiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 449-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2011