PrindiAbi

21.09.2011 - Korraline istung1. Riigihanke `Narva linna haljasalade hooldustööd 2011` (127318) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Riigihanke ``Narva linna haljasalade hooldustööd 2011`` (127318) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 15.09.2011 vastu võetud korraldus nr 835-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2011

2. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Karja tn 6a hoone ruumide rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 15.09.2011 vastu võetud korraldus nr 836-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2011

3. Konkursi „Narva Ettevõtja 2011” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Konkursi „Narva Ettevõtja 2011” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 837-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

4. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Irina Alõmova OÜ poolt jaemüük baaris aadressil
Tallinna mnt8, Narva linn.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 838-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

5. Riigihanke korraldamine audiitorteenuste osutamiseks

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine Narva linna 2011., 2012. ja 2013. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete ja eelarve täitmise aruannete kohta ” korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 839-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

6. Narva Linnavalitsuse 18.05.2011.a korralduse nr 499-k „Narva Linnavalitsuse 12.01.2011.a korralduse nr 5-k „Narva linna 2011. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine” muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
1. Korrigeerida korralduse pealkirja.
2. Parandada eelnõud vastavalt laekunud infole ning muuta korraldust SA Vaivara Kalmistud finantseerimise osas (septembris finantseerida 4.kvartali kulud)
3. Võtta vastu korraldus nr 840-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

7. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 841-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

8. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele
2. Võtta vastu korraldus nr 842-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

9. Matuse korraldamine (surnud S.K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 843-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

10. Hoolduse seadmine (hooldatav M.V.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 844-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

11. Hoolduse seadmine (hooldatav E.L.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 845-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

12. Hoolduse seadmine (hooldatav A.G.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 846-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

13. Narvas Joala tn 13 ja Kose tn 3 elamutes asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ SPORDIKLUBI ALBATROS)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 847-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

14. Narvas 26. Juuli tn 4 jäähallis asuvate ruumide üüritasust vabastamine (OÜ NARVA CATERING)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1. Korrigeerida korralduse pealkirja
2. Võtta vastu korraldus nr 848-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

15. Narvas Linda 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Narva Tšernobõli AEJ Avarii Likvideerijate Liit)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 849-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

16. Narvas Haigla tänav 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ FÜÜSILISTE PUUETEGA LASTE ÜHENDUS PÄÄSUKE)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 850-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

17. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 851-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

18. Ilutulestiku korraldamine (23.09.2011 OÜ Tulekild Teenused)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 852-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

19. Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult muuta Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piirid vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.
2.Volitada Peeter Tambut nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

20. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vindi tn 29

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Vindi tn 29

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 853-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

21. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Palavuse tn 36

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Palavuse tn 36

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 854-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

22. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Oru tn 2b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 855-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

23. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Paul Kerese tn 29

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 856-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

24. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Pähklimäe tn 3c

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 857-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

25. Maa ostueesõigusega erastamine Põldkannikese tn 7

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Põldkannikese tn 7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 858-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

26. Maa ostueesõigusega erastamine Roheluse tn 13

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Roheluse tn 13

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 859-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

27. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 860-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

28. Maa ostueesõigusega erastamine Kalamarja tn 37

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Kalamarja tn 37

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 861-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

29. Loa andmine maa müügilepingu sõlmimise tähtaja pikendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Loa andmine maa müügilepingu
sõlmimise tähtaja pikendamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 862-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

30. Aiandusühistute üldmaa sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 863-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

31. Maaüksusele aadressi määramine (Raja tn 5a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 864-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

32. Tähe tn 5 maa-ala detailplaneeringu alusel moodustatavatele maaüksustele aadresside määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 865-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

33. Projekteerimistingimuste määramine Aasa tn 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aasa tn 17 üksikelamu ja sauna rekonstrueerimine ning laiendamine, majandushoone ja piirde püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 866-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

34. Projekteerimistingimuste määramine Allika tn 136

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Allika tn 136 aiamaja ja majandusehitis rekonstrueerimine ning laiendamine, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 867-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

35. Projekteerimistingimuste määramine (Sepa tn 10 korterelamu püstitamine detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Täiendada korralduse pealkirja.
2. Võtta vastu korraldus nr 868-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

36. Projekteerimistingimuste määramine (1. Mai tn 2 hoone fassaadi osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 869-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

37. Projekteerimistingimuste määramine (Koidula tn 3a hoone fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 870-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

38. Projekteerimistingimuste määramine (Võidu pr 15 mitteeluruumi M6 laiendamine mitteeluruumiga M5 ühendamise arvel ning rekonstrueerimine tööstuskaupade kaupluseks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 871-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

39. Projekteerimistingimuste määramine (Vaivara tn 9 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 872-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

40. Projekteerimistingimuste määramine Väikesaare tn 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väikesaare tn 4 aiamaja, kuuri ja piirde püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 873-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

41. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Liblika tn 223 aiamaja rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 874-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

42. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tormi tn 16 aiamaja rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 875-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

43. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Jasmiini tn 45 majandushoone püstitamiseks;
2. Ööbiku tn 32 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Tallinna mnt 19c hoone rekonstrueerimiseks perearstikeskuseks;
4. Kulgu sadama 2 paadigaraažide rekonstrueerimiseks;
5. Kaie tn 32 aiamaja püstitamiseks;
6. Vaniku tn 55 aiamaja püstitamiseks;
7. Reformimata riigimaal Narva Raudtee silla juures metalltreppi paigaldamiseks.

Otsus/tulemused:
1. Võtta vastu korraldus nr 876-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

44. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada järgmistele ehitistele kasutusluba:
P. Kerese tn 20 transiitkilbist kuni Kreenholmi tn 8a õhuseirejaamani ehitatud 0,4 kv kaabelliinile;
A-A. Tiimanni tn 21 alajaamast nr AJ213 kuni A-A Tiimanni tn 20 hoonepeakilbini ehitatud 0,4 kv kaabelliinile;
Alajaamast AJ-11 kuni Kose tn 12 transiitkilbini ehitatud 0,4 kv kaabelliinile;
Tallinna maantee lõigul 5 ehitatud sideliinile;

Otsus/tulemused:
1. Võtta vastu korraldus nr 877-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

45. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kaie tn 32 kasvuhoone püstitamiseks;
2. Jasmiini tn 45 kahe kasvuhoonete püstitamiseks;
3. Vihma tn 10 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Tolli tn 21 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Suur tn 8 mitteeluruumi M1 tehnosüsteemide muutmiseks;
6. Roo tn 18 katusealuse püstitamiseks;
7. Ööbiku tn 32 piirdeaia püstitamiseks;
8. Pargi tn 6 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
9. Liblika tn 218 piirdeaia püstitamiseks;
10. Vaniku tn 55 piirdeaia püstitamiseks;
11. Antenni tn 15 piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 878-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

46. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

AS-ile Mann Grupp, registrikood 10797040, Narva Muusikakooli hoones Narvas, aadressil Karja tn 3 asuva puhvetiruumi üldpinnaga 45 m² tähtajatult tasuta kasutusse andmine toitlustamiskoha korraldamiseks Narva Muusikakooli õpilaste jaoks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 879-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

47. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

Narva Spordikeskuse hoones Narvas, aadressil Rakvere tänav 22D asuva kohvikuruumi kasutusse andmine AS-ile Mann Grupp, registrikood 10797040, tähtajaga 5 aastat toitlustamiskoha korraldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 880-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

48. Klassi täitumuse piirnormide kehtestamine Narva Eesti Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 881-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

49. Klassi täitumuse piirnormide kehtestamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 882-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

50. Klassi täitumuse piirnormide kehtestamine Narva Humanitaargümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 883-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

51. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Koorikooli spordisaali kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

Tunnitasu tariifi 7,50 eurot kooskõlastamine Narva Koorikooli spordisaali kasutusse andmisel MTÜ-le Eesti Oyama-Karate Keskus (registrikood 80183204) 2011/2012 õppeaastal.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 884-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

52. Nõusoleku andmine pikapäevarühmade moodustamiseks Narva Paju Koolis

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 885-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

53. Nõusoleku andmine kõnepuudega õpilastele klassi moodustamiseks 2011/2012 õppeaastaks Narva 6. Koolis

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 886-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

54. Koolieelse lasteasutuse Põngerjas hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 887-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

55. Narva Lasteaia Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 888-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011

56. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 889-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2011