PrindiAbi

17.10.2012 - Korraline istung1. Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k „Narva linna 2012. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k „Narva linna 2012. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.10.2012 vastu võetud korraldus nr 961-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2012

2. Ehituslubade ning kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Kadastiku 23a, 23b, 25a ehitiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 08.10.2012 vastu võetud korraldus nr 962-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2012

3. Ehituslubade väljastamine ja kirjalike nõusolekute andmine (Kadastiku tn 39b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Väljastada ehitusload laohoone ja valvurimaja püstitamiseks;
2. Anda kirjalikud nõusolekud sidetrassi, kaugküttetorustiku, maakaabelliini, vee- sademeveekanalisatsiooni- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Töökorras 08.10.2012 vastu võetud korraldus nr 963-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2012

4. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 964-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

5. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 965-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

6. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlusele.
2. Võtta vastu korraldus nr 966-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

7. Narva kalmistute kasutamise eeskiri

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva kalmistute kasutamise eeskiri

Otsus/tulemused:
Teisele lugemisele
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

8. Majandustegevuse registris registreerimist keeldumise otsus

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

17.10.2012. Narva Linnavalitsuse istungile (kella 9.00) oli kutsutud OÜ Ertem Project OÜ esindaja.
Küsimust arutati 9.07-9.10
OÜ Ertem Project OÜ esindajad saabusid istungile 9.20.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 967-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

9. Konkursi 'Narva Ettevõtja 2012' väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Konkursi `Narva Ettevõtja 2012' väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 968-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

10. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 969-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

11. Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 970-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

12. Narva Vesi AS nõukogu liikmete nimetamise ettepanek

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Vesi AS nõukogu liikmete nimetamise ettepanek

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt:
1.Teha Narva Vesi AS-i üldkoosolekule ettepanek kutsuda tagasi nõukogu liikmed Aleksandr Brokk ja Tamara Gordejeva.

2.Teha Narva Vesi AS-i üldkoosolekule ettepanek nimetada Narva Vesi AS-i nõukogu liikmeteks Anna Kovalenko ja Vladimir Kalatšov.

3.Volitada Narva linna esindajat Narva Vesi AS-i aktsionäride koosolekul hääletama nimetatud ettepaneku eest.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

13. Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu uue liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu uue liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 971-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

14. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme määramine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme määramine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 972-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

15. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 973-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

16. Ühekordse sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse "Ühekordse sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas" vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Aleksander Ljudvigut ette kandma nimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

17. Narva Hooldekodu teenuste hinnakirja kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 974
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

18. Loa andmine (A.S. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 975-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

19. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine (R.M.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 976-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

20. Narva Linnavolikogu 24.08.2006.a. määrusega nr 34 kinnitatud 'Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise korra' muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

21. Munitsipaaleluruumi aadressil Puškini 23-23 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

22. Munitsipaaleluruumi aadressil Oru 5-22 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2. Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

23. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 977-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

24. Narvas Aleksander Puškini tänav 5 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus Gagarin)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 978-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

25. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 979-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

26. Narva Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus 980
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

27. Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 981-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

28. Maaüksusele aadressi määramine (Viru tänav J1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 982-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

29. Maaüksusele aadressi määramine (Jõesuu tn 46a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 983-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

30. Maaüksusele aadressi määramine (Jõesuu tn 48)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 984-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

31. Maaüksusele aadressi määramine (Jõesuu tn 50)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 985-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

32. 2. Jõesuu tn 27 kinnisasjaga piirneva Jõesuu tn 48 maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

2. Jõesuu tn 27 kinnisasjaga piirneva
Jõesuu tn 48 maa erastamineSISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 986-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.10.2012

33. Jõesuu tn 46 kinnisasjaga piirneva Jõesuu tn 46a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Jõesuu tn 46 kinnisasjaga piirneva
Jõesuu tn 46a maa erastamineSISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 987-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

34. Jõesuu tn 48a kinnisasjaga piirneva Jõesuu tn 50 maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Jõesuu tn 48a kinnisasjaga piirneva
Jõesuu tn 50 maa erastamineSISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 988-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

35. Õlelille tänav katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine (AIANDUSÜHISTU GVOZDIKA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Õlelille tänav katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
(AIANDUSÜHISTU GVOZDIKA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 989-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

36. Saialille tänav katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine (AIANDUSÜHISTU GVOZDIKA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Saialille tänav katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
(AIANDUSÜHISTU GVOZDIKA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 990-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

37. Päevalille tänav katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine (AIANDUSÜHISTU GVOZDIKA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Päevalille tänav katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
(AIANDUSÜHISTU GVOZDIKA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 991-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

38. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Varese tn 8) ja Narva Linnavalitsuse 17.05.2000 korralduse nr 1280-k „ Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine“ alapunkti 1.35 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
(Varese tn 8) ja Narva Linnavalitsuse
17.05.2000 korralduse nr 1280-k
„ Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine“
alapunkti 1.35 kehtetuks tunnistamine


SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 992-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Mulla tn 236

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Mulla tn 236

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 993-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

40. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Lume tn 51

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Lume tn 51

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 994-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

41. Sundvalduse seadmine P. Kerese tn 36, A.-A. Tiimanni tn 2, Partisani tn 1 ja 3 kinnistutele AS Narva Vesi kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

SISALDAB ISIKUANDMED

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 995-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 3 eriautobaasi hoone katuse ja fassaadide rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 996-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tiigi tn 2c ja Tiigi tn 2m territooriumite romusõidukite kogumiskohtadeks rekonstrueerimine, hoonete romusõidukite lammutuskodadeks rekonstrueerimine ning piirete rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 997-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A.Puškini 34 pesuköögi ja katusealuse majandushooneks rekonstrueerimine, kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 998-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Igor Grafovi tn 7 korterelamu katusekatte ja fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 999-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Igor Grafovi tn 9 korterelamu katusekatte ja fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1000-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini 40 üksikelamu rekonstrueerimine ning kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1001-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vaikne põik 3 üksikelamu rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1002-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

49. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1003-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

50. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1004-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

51. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Haigla tn 1 6 kV elektrimaakaabelliini ehitamiseks;
2. Päikese tn 24 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Kadastiku tn 39b tuletõrjeveemahuti koos tuletõrjeveetorustikuga ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1005-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

52. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada järgmistele ehitistele kasutusluba:
Piiri tn 168 püstitatud aiamajale;
Unistuse tn 18 püstitatud aiamajale;
Savi tn 8 püstitatud piirdeaiale;
Hariduse tn 28 korterelamule esimese treppikoja rekonstrueeritud elektrisüsteemiga;
Tallinna mnt 43 rekonstrueeritud parkimisplatsile;
Võidu tn 17d rekonstrueeritud õmblustöökojahoonele;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1006-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

53. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada Narva linnas aadressidel: Kangelaste pr 24,30,34,42; Pähklimäe tn 2, 4, 6, 6a; Rahu 18, 18a, 20, 22, 26, 28, 28a, 30, 32, 34 sideõhuliinide kasutusluba tähtajaga kuni 17.10.2017.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1007-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

54. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Raekoja plats 2 püstitatud kolledži õppehoonele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1008-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

55. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Anda kirjalik nõusolek Päikese tn 24 piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1009-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

56. Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus 1010.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

57. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1011-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

58. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1012-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

59. Narva Humanitaargümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1013-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

60. Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1014-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

61. Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1015-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

62. Narva Lasteaia Käoke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1016-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

63. Narva Lasteaia Väikevend hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1017-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

64. Narva Lasteaia Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1018-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

65. Narva Lasteaia Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1019-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

66. Narva Lasteaia Kuldkalake hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1020-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

67. Narva Lasteaia Kuuseke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1021-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

68. Narva Lasteaia Tuluke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1022-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

69. Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1023-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

70. Narva Lasteaia Marjake hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1024-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

71. Narva Lasteaia Cipollino hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1025-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

72. Koolieelse lasteasutuse Põngerjas hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1026-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

73. Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1027-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

74. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1028-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

75. Narva Lasteaia Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1029-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

76. Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu muutmine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1030-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

77. Narva Linnavalitsuse kriisikomisjoni koosseisu muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo Tammiste

Komisjoni koosseisu muutmise vajadus on tingitud komisjonis osalevates asutustes ametiisikute vahetumistega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1031-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

78. Avaliku ürituse „Narva Sügislaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1032-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

79. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1033-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012

80. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1034-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.10.2012