PrindiAbi

18.09.2013 - Korraline istung1. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva Pimeaia rekonstrueerimise 1 etappi ehitustööd)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 09.09.2013 vastu võetud korraldus nr 844-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2013

2. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Aleksander Puškini tänava ehitustööd)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 09.09.2013 vastu võetud korraldus nr 845-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2013

3. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori avaliku võimu teostamise õiguse peatumine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Töökorras 09.09.2013 vastu võetud korraldus nr 846-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2013

4. Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2014-2016” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2014-2016” avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 13.09.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2013

5. Riigihanke „Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2014-2016” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 13.09.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2013

6. Linnavara võõrandamine (Tallinna mnt 73, Narva)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 13.09.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2013

7. Avaliku ürituse „Mobiilne kiirtestimine” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Töökorras 13.09.2013 vastu võetud korraldus 847-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2013

8. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ülesannete täitmine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Töökorras 13.09.2013 vastu võetud korraldus 848-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.09.2013

9. Narva Linnavalitsuse 21.08.2013. a määruse nr 31 „Valimisjaoskondade moodustamine“ muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Töökorras 17.09.2013 vastu võtta määrus nr 34
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.09.2013

10. Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu liikme tagasikutsumine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu liikme tagasikutsumine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 849-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

11. Narvas Kangelaste prospekt 24b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Pähklimäe 2 KORTERIÜHISTU)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 850-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

12. Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Narva Linna Sotsiaalabiamet)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 851-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

13. Riigihanke ''''''"Väikebussi kasutusrendile võtmine''''''" (RH viitenumber 145281) võitja kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 852-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

14. Volitamine lapse K. P. deebetkaardi vormistamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 853-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

15. Hoolduse seadmine N.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 854-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

16. Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a korralduse nr 1-k „Narva linna 2013.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a
korralduse nr 1-k „Narva linna 2013.aasta eelarve lisas 4
ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 855-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

17. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlustele.
2.Võtta vastu korraldus nr 856-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

18. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlusele.
2.Võtta vastu korraldus nr 857-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

19. Riigihanke „Rahu tänava ehitustööd“ (145210) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihanke „Rahu tänava ehitustööd“ (145210) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 858-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

20. Maa ostueesõigusega erastamine Karu tn 148

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Karu tn 148


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 859-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

21. Maa ostueesõigusega erastamine Herilase tn 21

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Herilase tn 21sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 860-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

22. Maa ostueesõigusega erastamine Piibelehe tn 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Piibelehe tn 16

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 861-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

23. Maa ostueesõigusega erastamine Põldkannikese tn 31

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Põldkannikese tn 31sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 862-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

24. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Jõesuu tn 31a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Jõesuu tn 31asisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 863-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

25. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Suur tn 3 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 864-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

26. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Energia tn 5 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 865-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

27. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Daumani tn 5 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 866-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

28. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. – A. Tiimanni tn 19 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 867-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

29. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uusküla tn 3 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 868-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

30. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kraavi tn 12 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 869-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

31. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 38 - 46, 47 eluruumide rekonstrueerimine ja ühendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 870-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

32. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi tn 24a-2 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 871-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

33. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Linda tn 14 hooneosa kontoriteks ja ametikorteriteks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 872-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oja tn 75 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning rajatiste ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 873-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pinna tn 14 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 874-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kompassi tn 16 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 875-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Looduse tn 82 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 876-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mureli tn 4 sauna laiendamine ja rekonstrueerimine ning piirde ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 877-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mängu 6 üksikelamu ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 878-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pärna tn 39 aiamaja ja majandusehitise rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 879-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere 35 üksikelamu ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 880-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

42. Ehituslubade ning kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kadastiku tn 33a, 33b tootmishoone püstitamiseks;
2. Kadastiku tn 35a sprinklerihoone püstitamiseks,
3. Kadastiku tn 33a, 33b ja 35a teede ja platside ehitamiseks.
4. Kadastiku tn 33a elektrimaakaabelliini ehitamiseks;
5. Kadastiku tn 33b sidekanalisatsiooni soojustorustiku, kanalisatsiooni ehitamiseks;
6. Kadastiku tn 33a, 33b ja 35a sademeveekanalisatsiooni, veetorustiku ning piirdeaia ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 881-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

43. Ehitusloa väljastamine Oru tn 74 kinnistule värvitehase püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Oru tn 74 värvitehase püstitamine koos hoone vajalikke tehnovõrkudega (elektri maakaabelliin, soojustrass, sidetrass, vee- ja kanalisatsiooni trassid).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 882-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

44. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Tehase tn 4 // 6 kahe hoone (ehr kood 118009054 ja 118009051) osaliseks lammutamiseks ning kaheteistkümne ehitiste (ehr kood 118009056, 220453559, 118009053, 118009058, 118009063, 118009066, 118009065, 118009064, 118009068, 120585923, 120585920 ja 220453825) täielikuks lammutamiseks;
2. Priimula tn 117 aiamaja püstitamiseks;
3. Maagaasi jaotustorustiku Narva-lõuna B3 pikendamiseks kuni Mängu 14a kinnistu piirini;
4. Võidu tn 9 korteri nr 1 ilusalongiks rekonstrueerimiseks;
5. Palavuse tn 1b puurkaevu ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 883-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

45. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Narva Logistika- ja Tööstuspargi I etapi elektrivarustus (10 kV kaabelliinid ja 10/0,4 kV alajaam);
2. Vestervalli tn 7 muudetud tehnos[steemiga tolliameti hoonele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 884-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

46. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Tallinna mnt 30b soojavarustuse ja elektri maakaabelliini ehitamiseks;
2. Priimula tn 117 piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 885-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

47. Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.09.2013

48. Riigihanke „Narva Kultuurimaja Rugodivi valgustusaparatuuri ostmine” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 886-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

49. Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 887-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

50. Õpilaste arvu suurendamine Narva Humanitaargümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 888-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

51. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 889-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

52. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

Tunnitasu tariifi 43,85 eurot kooskõlastamine Narva Jäähalli hokiplatsi ja riietusruumi kasutusse andmisel MTÜ-le Hokiklubi Narva Stars (registrikood 80346095) treeningute korraldamiseks 2013/2014 hooajal Narva Paemurru Spordikooli juhtkonnaga kooskõlastatud ajakava alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 890-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

53. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Koorikooli spordisaali kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

Tunnitasu tariifi 7,50 eurot kooskõlastamine Narva Koorikooli spordisaali kasutusse andmisel MTÜ-le Eesti Oyama-Karate Keskus (registrikood 80183204) 2013/2014 õppeaastal Narva Koorikooli juhtkonnaga kooskõlastatud ajakava alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 891-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

54. Narva Koorikooli ruumi tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 892-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

55. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 893-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2013

56. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga

Esitaja: LinnakantseleiOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 894-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2013