PrindiAbi

02.04.2014 - Korraline istung1. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

3 Roheline tn 9 asuva põlenud üksikelamu (ehitusregistri kood 118000013) täielikuks lammutamiseks.

Otsus/tulemused:
Töökorras 21.03.2014 vastu võetud korraldus nr 304-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2015

2. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Töökorras 24.03.2014 vastu võetud korraldus nr 305-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2014

3. Munitsipaaleluruumi aadressil Kangelaste pr. 30-87 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova

Sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 306-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

4. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu pr. 6a-58 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova

Sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 307-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

5. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele ning lubada teha Linnakantseleil ning Kultuuriosakonnal ümberpaigutused vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 308-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

6. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 309-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

7. Koduteenuste kirjelduste kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Ühendada kaks määrust
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2015

8. Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 10
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

9. Volitamine alaealise V. M. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 310-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

10. Volitamine alaealise K. M. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 311-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

11. Ettekirjutuse tegemine (A. A.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 312-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

12. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine Z.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 313-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

13. Hoolduse seadmine K.Ž.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 314-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

14. Narva linna Sotsiaalabiameti 15.08.2003.a. korralduse nr 03-867 kehtetuks tunnistamine N.O. üle seatud hoolduse osas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Sisaldab isikuandmeid.

Otsus/tulemused:
1. Korrigeerida eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 315-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

15. Narva Linnavalitsuse 19.10.2005.a korralduse nr 1040-k kehtetuks tunnistamine V.S. üle seatud hoolduse osas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
1. Korrigeerida eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 316-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

16. Narva Linnavalitsuse 25.02.2010.a. korralduse nr 246-k kehtetuks tunnistamine A.B. üle seatud hoolduse osas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
1. Korrigeerida eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 317-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

17. Narva Linnavalitsuse 23.01.2013.a korralduse nr 49-k kehtetuks tunnistamine T.A. üle seatud hoolduse osas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 318-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

18. Narva Linnavalitsuse 30.10.2013.a. korralduse nr 1032-k kehtetuks tunnistamine I.T. üle seatud hoolduse osas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
1. Korrigeerida eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 319-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

19. Projekti „Kodulinn kaunimaks” raames korteriühistute toetamise kord

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Eelnõuga tehakse ettepanek kehtestada uus Narva Linnavolikogu määrus „Projekti „Kodulinn kaunimaks” raames korteriühistute toetamise kord“

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva abilinnapead Maksim Volkovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

20. Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 152 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 152 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori kt Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

21. “ Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 160 „Projekti “ Narva-Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp”osalemine, omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori kt Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

22. Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 <Projekti <Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour- 2. etapp>teostaja määramine, sildfin

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 “Projekti ''''" Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour- 2. etapp''''" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori kt Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

23. Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseer

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori kt Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

24. Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2013. aasta eest

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Ülevaade on koostatud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2, mis sätestab, et Narva Linnavalitsusel tuleb esitada iga aasta 1. maiks Narva Linnavolikogule ülevaade arengukava täitmisest eelmise aasta lõikes.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Kiita heaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevalmistatud ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2013. aasta eest.

2. Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

25. Narva Linnavalitsuse 02.05.2013 nr 369-k „Spetsialistidele ettenähtud korterite nimekirja kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 320-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

26. Narva Linnavalitsuse 24.07.2013 korralduse nr 692-k „Munitsipaaleluruumi Joala 30 – 12 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 321-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

27. Prisma Peremarket AS-ile maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks valgustornil

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 322-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

28. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 323-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

29. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 324-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

30. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

PETITE FRANCE OÜ poolt jaemüük kaupluses aadressil Malmi tn 6
MELTERSTAR OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel“ Kevadlaat“
KWAhttps://dokregister.narva.ee/index.php?page=agendaedit&agendaid=17585
RTONS OÜ poolt jaemüük kohvikus aadressil A.A.Tiimanni tn 20
NARVA CATERING OÜ poolt jaemüük avalikel üritustel „Narva Päevad 2014“ ja „Jaanipäev“ Narva linnuse territooriumil
MAN GROUP OÜ poolt jaemüük kohvikus aadressil Pähklimäe tn 1a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 325-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

31. Tallinna maantee J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Tallinna maantee J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

32. Vaivara tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Vaivara tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

33. A-A. Tiimanni tn 9a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “A-A. Tiimanni tn 9a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

34. A-A. Tiimanni tn 13b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “A-A. Tiimanni tn 13b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

35. Rahu tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Rahu tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

36. Rahnu tn 4 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rahnu tn 4 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 326-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

37. A. Juhhanovi tn 5 kinnistu jagamine ning moodustatavatele kruntidele aadressi ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 327-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

38. Vitamiini tn 5 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vitamiini tn 5 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 328-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

39. Rõõmu tn 7 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rõõmu tn 7 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 329-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

40. Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja Hele tn 62 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Maa ostueesõigusega erastamise menetluse
lõpetamine ja Hele tn 62 teenindusmaa
määramine ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 330-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, August Weizenbergi tänav L1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 331-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rahu tn 14b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 332-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

43. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vaikne põik

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 333-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

44. Arvamuse andmine Vaksali tn 22 asuva Narva raudteejaama ooteplatvormi rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 334-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

45. Seisukoha andmine Männi tn 4 maa ostueesõigusega erastamise kohta ja maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine
Männi tn 4 maa ostueesõigusega
erastamise kohta ja
maa ostueesõigusega erastamise loa
taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 335-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

46. Palavuse tn 46 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Palavuse tn 46
maa ostueesõigusega erastamine

sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 336-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

47. Osja tn 46 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Osja tn 46
maa ostueesõigusega erastamine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 337-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

48. Taevasina tn 44 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Taevasina tn 44
maa ostueesõigusega erastaminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 338-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

49. Vaigu tn 903 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vaigu tn 903
maa ostueesõigusega erastaminesisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 339-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

50. Narva Linnavalitsuse 28.02.2001 korralduse nr 453-k „ Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, aü Vesna, Mulla tn 234“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavalitsuse 28.02.2001
korralduse nr 453-k „ Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, aü Vesna, Mulla tn 234“
kehtetuks tunnistamine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 340-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

51. Projekteerimistingimuste kinnitamine (P. Kerese 2 mitteeluruumi M1 ilusalongiks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lükata edasi asjaolude väljaselgitamiseks
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

52. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pähklimäe 2 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 341-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

53. Projekteerimistingimuste kinnitamine A. – A. Tiimanni tn 1d tootmishoone rekonstrueerimine ja laiendamine varjualuse ümberehitamise arvel ning krundi idaosasse laoplatsi rajamine ja retsirkulatsiooni filtri rajatise ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

A. – A. Tiimanni tn 1d tootmishoone rekonstrueerimine ja laiendamine varjualuse ümberehitamise arvel ning krundi idaosasse laoplatsi rajamine ja retsirkulatsiooni filtri rajatise paigaldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 342-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

54. Projekteerimistingimuste kinnitamine Hariduse tn 15c poolelioleva hoone majutusteenust osutava ettevõtte hooneks rekonstrueerimine ilma laiendamiseta...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Hariduse tn 15c poolelioleva hoone majutusteenust osutava ettevõtte hooneks rekonstrueerimine ilma laiendamiseta, kõnniteede ja kahe parkimisplatsi rajamine ning transpordi juurdepääsude väljaehitamine Narva Linnavolikogu 19.04.2012. a otsusega nr 55 kehtestatud Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirneva ala detailplaneeringu alusel

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 343-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

55. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lume tn 51 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 344-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

56. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tule tn 89 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ning piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 345-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

57. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Maasika tn 15 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, sauna ning piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 346-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

58. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kose tn 14 hoone rekonstrueerimine ja territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 347-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

59. Tee-ehitusloa andmine Narva-1 piiripunkti territooriumi teede ja platside rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva-1 piiripunkti territooriumi (Vestervalli tn 3//5//7 ja Peterburi mnt 1) teede ja platside rekonstrueerimiseks koos tänavavalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni rajamisega ning Peetri platsil teekattemärgistuse paigaldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 348-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

60. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. A. Daumani tn 7 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (soklikorruse soojustamine koos akende väljavahetamisega);
2. Kangelaste pr 16 mitteeluruumis M1 kandeseinas ava tegemiseks;
3. Näkineiu tn 208 aiamaja püstitamiseks;
4. Vestervalli tn 7 tolliameti hoone rekonstrueerimiseks (sokli ja fassaadi ülekrohvimine ja värvimine ning uste ja trepikodade akende väljavahetamine).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 349-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

61. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1.26. Juuli tn 11 korterelamule rekonstrueeritud sillutisriba ja sokliga.
2.Rahu tn 16b korterelamule rekonstrueeritud teise trepikoja sooja- ning külmaveetorustiku sissevõrkudega.
3.Vestervalli tn 6 korterelamule rekonstrueeritud katusega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 350-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

62. Kasutusloa väljastamine (Tallinna mnt 52)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Väljastada kasutusluba Tallinna mnt 52 kaubanduskeskusele rekonstrueeritud fassaadidega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 351-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

63. Kasutusloa väljastamine (Võidu prospekt 15-M3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Väljastada kasutusluba Võidu prospekt 15-M3 korterelamule rekonstrueeritud mitteeluruumi M3 küttesüsteemiga (elektriküte).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 352-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

64. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 353-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

65. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 354-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

66. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Näkineiu tn 208 kuuri püstitamiseks;
2. Vestervalli tn 3//5//7 ja Peterburi mnt 1 kinnistutel piirdeaia rajamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 355-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

67. Riigihankes „Kontsessioon korraldatud jäätmeveoks Narva linnas“ (viitenumber 147412) võitja kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 356-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

68. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Humanitaargümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 357-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

69. Narva Koorikooli ruumi tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 358-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

70. Narva Eesti Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 359-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

71. Avaliku ürituse „Lõbus Jooks 2014” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 360-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014

72. Avaliku ürituse „Narva Kevadlaat 2014” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 361-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2014