PrindiAbi

14.05.2014 - Korraline istung1. Avaliku ürituse „Võidu päev” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Töökorras 08.05.2014 vastu võtta korraldus nr 505-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.05.2014

2. Narva Linnavalitsuse 16.04.2014.a. korralduse nr 365-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 506-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

3. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 507-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

4. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 508-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

5. Sihtasutuse Narva Muuseum põhikirja uues redaktsioonis kooskõlastamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Sihtasutuse Narva Muuseum põhikirja uues redaktsioonis kooskõlastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 509-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

6. Sihtasutusse Narva Muuseum Narva linna esindaja nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Sihtasutusse Narva Muuseum Narva linna esindaja nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 510-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

7. Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikme tagasikutsumine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikme tagasikutsumine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 511-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

8. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 512-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

9. Osaühingusse Küste Narva linna esindaja nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Osaühingusse Küste Narva linna esindaja nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 513-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

10. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 514-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

11. Riigihanke „Lõviskulptuuride valmistamine Narva promenaadi jaoks“ hanketulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Riigihanke „Lõviskulptuuride valmistamine Narva promenaadi jaoks“ hanketulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 515-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

12. Trahvi kohaldamine ja lepinguliste kohustuse täitmiseks täiendava tähtaja andmine (Energia 2b, Narva)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 516-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

13. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Puškini tänav T1 asuva bussipeatuse paviljonis asuvate lillekioskite üürile andmiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 517-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

14. Munitsipaaleluruumi aadressil Kosmonaudi 7 - 29 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 518-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2014

15. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 519-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

16. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Järva Tarbijate Ühistu TÜ poolt jaemüük kaupluses aadressil Tallinna mnt 30b
Jardin OÜ poolt jaemüük kaupluses aadressil Tallinna mnt 30b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 520-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

17. Vabaduse tn 5 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 521-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

18. Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Rööpa tn 8 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Maa ostueesõigusega erastamise menetluse
lõpetamine. Rööpa tn 8 teenindusmaa
määramine ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 522-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

19. Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Osja tn 56 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Sibalova

Maa ostueesõigusega erastamise menetluse
lõpetamine ning
Osja tn 56 teenindusmaa
määramine ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 523-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

20. Unistuse tn 17 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Unistuse tn 17
maa ostueesõigusega erastamine


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 524-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

21. Meelespea tn 97 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Meelespea tn 97 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil


sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 525-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

22. Krookuse tn 13 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Krookuse tn 13 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgilsisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 526-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

23. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadastiku tn 57a lao-töökoja hoone laiendamine mansardkorruse ja viilkatuse väljaehitamise arvel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 527-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

24. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lõuna tn 102 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone rekonstrueerimine ning rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 528-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

25. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lõuna tn 44 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 529-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

26. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Väina tn 4 aiamaja ning sauna laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Rakvere tn 10 üksikelamu püstitamiseks koos teenindamiseks vajalike tehnorajatistega (elektri maakaabelliin, vee- ja kanalisatsioonitorustikud);
3. I. Grafovi tn 13b, A. Puškini tn 8, Linnuse tänav L1, Raja tn 5 ja 5a 0,4 kV maakaabelliini ning Raja tn 5a -35 kV alajaama ja jaotusseade püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 530-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

27. Kasutusloa väljastamine (Hariduse tn 5-M4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Hariduse tn 5 hooneosale rekonstrueeritud mitteeluruumiga M4 restorani tarbeks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 531-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

28. Kasutusloa väljastamine (Kangelaste prospekt 16-M1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kangelaste prospekt 16 korterelamule rekonstrueeritud mitteeluruumiga M1.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 532-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

29. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kreenholmi tn 40 ühiselamuhoonele paigaldatud tulekahjusignalisatsiooniga, muudetud üldkasutatavates kuivatusruumides ja köökides elektripaigaldisega, köökideruumides paigaldatud ventilatsiooniga ning esimese korruse elamisruumides muudetud elektripaigaldisega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 533-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

30. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

A.Puškini tn 51, 53, 55 kanalisatsiooni torustikule

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 534-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

31. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 535-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

32. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 536-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

33. Ettekirjutuse tegemine (E. K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 537-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

34. Ettekirjutuse tegemine (D. S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 538-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

35. Ettekirjutuse tegemine (O. A.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 539-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

36. Volitamine alaealise D. K. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 540-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

37. Volitamine alaealise A.S. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 541-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

38. Hoolduse seadmine E.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 542-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

39. Hoolduse seadmine S.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 543-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

40. Hoolduse seadmine V.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 544-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

41. Hoolduse seadmine G.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 545-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

42. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Larissa Degelit antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2014

43. Narva Linnavalitsuse 30.04.2014. a korralduse nr 488-k „Ajutise komisjoni moodustamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 546-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

44. Narva Linnavalitsuse 05.03.2014. a korralduse nr 246-k „Narva Päevade 2014 ürituste piletihindade kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 547-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

45. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Ojake sõimerühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 548-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

46. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori G. Ignatovi tööle ennistamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ant Liimets

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori G. Ignatovi tööle ennistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 549-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

47. Hansadelegatsiooni muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 550-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.05.2014

48. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 551-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2014