PrindiAbi

07.10.2015 - Korraline istung1. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1077-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

2. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 38a-133 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1078-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

3. Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseer

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatov nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

4. Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1079-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

5. Konkursi „Narva Ettevõtja 2015” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Konkursi „Narva Ettevõtja 2015” väljakuulutamine,
Konkursikomisjoni moodustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1080-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

6. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhivara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1081-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

7. Riigihanke “Laenulepingu sõlmimine” avatud e-hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1082-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

8. Narva Linnavalitsuse 05.02.2015.a korralduse nr 107-k „Narva linna 2015.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 05.02.2015.a korralduse nr 107-k „Narva linna 2015.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1083-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlustele.
2.Võtta vastu korraldus nr 1084-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

10. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna esitatud taotlustele.
(eraldada MTÜ-le Puškini Instituut 2500 eurot, MTÜ Eventburg- 500 eurot, Soldino Gümnaasium - 600 eurot)
3. Võtta vastu korraldus nr 1085-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

11. Volitamine alaealise N.S. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1086-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

12. Volitamine alaealise A.S huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1087-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

13. Volitamine alaealise A.S huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1088-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

14. Volitamine alaealise R.S huvide esindamiseks eestkostja Narva liina poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1089-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

15. Volitamine alaealise S.S huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1090-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

16. Hoolduse seadmine A.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1091-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

17. Hoolduse seadmine M.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1092-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

18. Hoolduse seadmine A.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1093-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

19. Narva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus määruse kehtestamist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva abilinnapead Jekaterina Golubtsovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2015

20. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Põngerjas rühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1094-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

21. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Sipsik sõimerühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1095-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

22. Õpilaste arvu suurendamine Narva Soldino Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1096-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

23. Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1097-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

24. Narva Kesklinna Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1098-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

25. Narva Lasteaia Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1099-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

26. Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1100-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

27. Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1101-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

28. Narva Lasteaia Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

29. Narva Lasteaia Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1102-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

30. Narva Lasteaia Kuuseke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1103-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

31. Narva Lasteaia Marjake hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1104-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

32. Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1105-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

33. Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1106-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

34. Narva Lasteaia Käoke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1107-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

35. Narva Lasteaia Pääsuke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1108-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

36. Narva Lasteaia Tuluke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1109-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

37. Narva Lasteaia Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1110-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

38. Põhja-Kudruküla tee L3, Põhja-Kudruküla tee L4, Põhja-Kudruküla tee L5, Põhja-Kudruküla tee L6 ja Põhja-Kudruküla tee L7 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Põhja-Kudruküla tee L3, Põhja-Kudruküla tee L4, Põhja-Kudruküla tee L5, Põhja-Kudruküla tee L6 ja Põhja-Kudruküla tee L7 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

39. Peeterristi tee T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Peeterristi tee T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

40. Pinna tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Pinna tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalova nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

41. Narvas Ancis Daumani tn 2 asuva kinnistu võõrandamine

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Narvas Ancis Daumani tn 2 asuva kinnistu võõrandamine”.


2. Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

42. Linnavara otsustuskorras võõrandamine (Tapamaja 8, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Linnavara otsustuskorras võõrandamine (Tapamaja 8, Narva)”.


2. Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

43. Aniliini tn 19 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Aniliini tn 19 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1111-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

44. Meedikute tn 2 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Meedikute tn 2 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1112-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

45. Murdlaine tn 48 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Murdlaine tn 48 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1113-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

46. Taevasina tn 26 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Taevasina tn 26 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1114-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

47. Unistuse tn 2 (endine Unistuse tn 52) maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Unistuse tn 52 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1115-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.10.2015

48. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Kalamarja tn 29)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Kalamarja tn 29)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1116-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

49. Koha-aadressi määramine (Lõuna-Kudruküla tee L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1117-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

50. Koha-aadressi määramine (Lõuna-Kudruküla tee L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1118-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

51. Koha-aadressi määramine (Lõuna-Kudruküla tee L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1119-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

52. Koha-aadressi määramine (Lõuna-Kudruküla tee L4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1120-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

53. Koha-aadressi määramine (Lõuna-Kudruküla tee L5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1121-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

54. Koha-aadressi määramine (Lõuna-Kudruküla tee L6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1122-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

55. Koha-aadressi määramine (Lõuna-Kudruküla tee L7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1123-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

56. Kohanime määramine (Vee tee)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1124-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

57. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 73 kinnistule autokütuste tankla ja tanklapoe hoone püstitamine ilma detailplaneeringu koostamata ning kinnistu edelaosasse teise mahasõidu rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1125-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

58. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Välgu tn 36 aiamaja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Välgu tn 36 >33%

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1126-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

59. Okka tn. 738 aiamaja laiendamine, lehtla, tualeti ja veepaagi rajamine ilma detailplaneeringut koostamata.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Okka tn 738 >33%

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1127-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

60. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Kaste tn 11 aiamaja püstitamiseks.
2. 4.Paemurru tn 3 majandushoone püstitamiseks ning üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1128-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

61. Ehitusloa andmine (Elektrijaama tee 59)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Elektrijaama tee 59 peahoone rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1129-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

62. Ehitusloa andmine (Rahu tn 36b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rahu tn 36b kinnistul laohoone püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1130-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

63. Ehitusloa andmine (Vahtra tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vahtra tn 5 kinnistul kaubandushoone püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1131-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

64. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kadastiku 29

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1132-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

65. Tee-ehitusloa andmine autobussijaama teede ja platside rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vaksali tänava, lõigus A.Puškini tänavalt kuni Vaivara tänavani ja Jaama platsi rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1133-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

66. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Joala 25, 25a, 25b, 25c, 25g

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1134-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

67. Kasutusloa väljastamine (Tallinna mnt 30)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tallinna mnt 30 hoonele paigaldatud tuletõkkeustega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1135-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

68. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (A.G. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1136-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

69. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (M. M. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1137-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

70. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvarabilanssi võtmine (A.Z. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1138-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

71. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (G. Š. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1139-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

72. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (A. V. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1140-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

73. Narva Linnavalitsuse 17.12.2014 korralduse nr 1577-k „Sõitjateveo avaliku teenindamise otselepingu pikendamine“ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1141-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

74. Narva Linnavalitsuse 22.07.2015 korralduse nr 701-k „Munitsipaaleluruumi Vaksali 15-24 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1142-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2015

75. Narva linna omandis oleva kinnistu Linda tänav L2 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Gaas AS kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1143-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

76. Vara tasuta omandamine ja linnavarale valitseja määramine ning volituse andmine

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1144-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

77. Raieloa väljastamine (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1145-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

78. Raieloa väljastamine (Narva Keeltelütseum)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1146-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

79. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansis oleva põhivara kõlbmatuks tunnistamine, bilansist mahakandmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1147-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

80. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti invisteeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1148-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

81. Ilutulestiku korraldamine (10.10.2015 OÜ Bindelle)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1149-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

82. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Eduard EastOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1150-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

83. Narva Linnavolikogu 06.07.2006 otsuse nr 117 „Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tn 9-45 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
1. Vormistada eelnõu korraldusena.
2. Võtta vastu korraldus nr 1151-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2015

84. Loa andmine N.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1152-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2015

85. Loa andmine V.J.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1153-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2015

86. Loa andmine A.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1154-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.10.2015