PrindiAbi

30.05.2016 - Korraline istung


Algusega kell ~9:15 (pärast aparaadi nõupidamist)


1. Volitamine alaealise M.J. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 656-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

2. Volitamine alaealise M. J. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 657-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

3. Volitamine alaealise K.M. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 658-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

4. Volitamine alaealise V.I. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 659-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

5. Volitamine alaealise A.P. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 660-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

6. Narva Linnavalitsuse 14.01.2015.a. korralduse nr 53-k „Hoolduse seadmine (hooldatav A.M.)“ kehtetuks tunnistamine.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 661-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

7. Hoolduse seadmine N.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 662-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

8. Hoolduse seadmine E.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 663-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

9. Narva Kunstikooli isemajandavate huviringide õppetasu kehtestamine (kopeeritud: Korraline istung - 25.05.2016)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 664-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

10. Narva Laste Loomemaja õppetasu kehtestamine (kopeeritud: Korraline istung - 25.05.2016)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 665-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

11. Narva Noorte Meremeeste Klubi õppe- ja toitlustamistasude kehtestamine (kopeeritud: Korraline istung - 25.05.2016)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 666-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

12. Narva Linnavalitsuse 13.08.2014. a määruse nr 24 „Narva munitsipaalsete muusika- ja koorikoolide õppetasu kehtestamine“ muutmine (kopeeritud: Korraline istung - 25.05.2016)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 667-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

13. Narva Linnavalitsuse 11.06.2014 a määruse nr 17 „Narva Kunstikooli õppetasu kehtestamine“ muutmine (kopeeritud: Korraline istung - 25.05.2016)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 668-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

14. Narva Linnavalitsuse 11.06.2014. a määruse nr 18 „Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu kehtestamine“ muutmine (kopeeritud: Korraline istung - 25.05.2016)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 669-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

15. Kinnistute asukohaga Linda 26, 30, Suur-Aguli 13, Narva, võõrandamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Kinnistute asukohaga Linda 26, 30, Suur-Aguli 13, Narva, võõrandamine“ vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

16. Ostja kinnitamine (kinnistu asukohaga Narva, Raudsilla 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
1. Parandada eelnõu vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 670-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2016

17. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 671-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

18. Narva linna 2015.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: RahandusametOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Nõustuda esitatud Narva linna 2015.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandega.

2.Esitada Narva linna 2015.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne kinnitamiseks Narva Linnavolikogule.

3.Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

19. Riigihanke „Üleminek uuele majandustarkvarale” avatud e-hankemenetluse lõpetamine

Esitaja: RahandusametOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 672-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

20. Riigihanke ühiselt korraldamises osalemine ning omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Riigihanke ühiselt korraldamises osaleimine ning omafinantseeringu kinnitamine ” eelnõu.

2. Volitada esitama antud küsimust Narva Linnavolikogus Narva abilinnapead Vjatšeslav Konovalovit.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

21. Narva linna 2016.aasta eelarve muutmine

Esitaja: RahandusametOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2016

22. Uusküla põik T5 aadressil asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 673-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2016

23. Uusküla põik T3 aadressil asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 674-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2016

24. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Partisani tn 7a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 675-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2016

25. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rahu tn 14c

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 676-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2016

26. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tehase tänav L1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 677-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2016

27. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tehase tänav L2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natala ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 678-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2016

28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tehase tänav L3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 679-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2016

29. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tehase tänav L4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 680-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2016

30. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tehase tänav L5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 681-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2016

31. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Saialille tn. 47 aiamaja, sauna ja garaaži püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 682-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2016

32. Ehituslubade andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

P.Kerese tn 25

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 683-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2016

33. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Lehe 40

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 684-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2016